پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 100 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 81 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان

بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان

*همراه با پرسشنامه

چکیده

توجه به کارکنان به‌عنوان مهم‌ترین منابع ارزشمند سازمان، موضوعی است که در درهه اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. هم‌اکنون مدیران به نقش اساسی کارکنان در سازمان پی برده‌اند. با کمی تأمل می‌توان دریافت که در تمامی بخش‌های مدیریتی ردپایی از این تفکر وجود دارد. چه آنانی که بحث تحول و بهبود را دارند و چه آنانی که بحث مدیریت استراتژیک و در کل تمامی متفکران عرصه مدیریت، به نقش بنیادی منابع‌انسانی توجهی خاص دارند و محور اصلی بحث آنان نیز همین منابع ارزشمند می‌باشد.

موضوعی که از همان آغاز رشد مدریریت مطرح بوده است این بوده که چگونه می‌توان از کارکنان به‌نحو مطلوبی استفاده کرد. نظریه‌پردازان مدیران هرکدام نظریه‌ای برای برخورد با این مسئله ابراز داشته‌اند چرا که رشد و توسعه سازمان را در گرو استفاده بهینه از کارکنان می‌دانستند. بحث استفاده بهینه از کارکنان امروز نیز مطرح است و باز هم‌چنان همه درپی آن هستند که چگونه می‌توان از این منابع ارزشمند حداکثر استفاده را به‌عمل آورد. ما نیز در این تحقیق درپی آن هستیم که بعضی از علل عدم‌ استفاده بهینه مدیران از کارکنان را بشناسیم.

تحقیق حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان می‌پردازد. یافته‌های این تحقیق حاصل مطالعه‌ای است که بررسی تعداد 30 نفر از کل مدیران سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران در سال 1379 صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره و دومتغیره و به‌وسیله نرم‌افزارهای PLUS صورت گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که عدم‌توجه به انجام وظایف مدیریتی مهم‌ترین عامل در عدم استفاده بهینه مدیران از کارکنان است. هم‌چنین در میان وظایف مدیریت، برنامه‌ریزی و رهبری بیشترین تأثیر را نسبت به وظایف دیگر مدیریت بر استفاده بهینه مدیران از کارکنان دارد و در پایان اینکه عدم‌وجود هماهنگی بین وظایف مدیریت، یکی دیگر از عوامل مهم در عدم‌استفاده بهینه مدیران از کارکنان است.

کلمات کلیدی:

رهبری

برنامه‌ریزی

سازماندهی

مدیریت علمی

مدیریت منابع انسانی

استفاده بهینه از کارکنان

مقدمه

منابع انسانی، نقش اصلی را در بازدهی سازمان ایفاء میکنند. به جرأت می‌توان گفت تمام سازمان‌های که در تحقق اهدافشان موفق بوده‌اند، مدیون منابع انسانی خود هستند، منابع انسانی تنها عاملان ارزش افزوده هستند و رشد و توسعه سازمان در گرو استفاده بهینه از این منابع می‌باشد. عامل اصلی توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم، بی‌توجهی به منابع انسانی بوده است. منابعی که نیروی محرکه هر سازمانی هستند. باوجود اینکه کشورها از منابع‌ انسانی جوانی برخورد هستند، کماکان غرق در مشکلات فراوان‌اند و از بهکارگیری این منابع ارزشمند عاجزند. سازمان‌های ما نیز هم‌چون کشورهای جهان سوم ارزشمند انسانی را به‌هدر می‌دهند و قادر به استفاده بهینه از این منابع نمی‌باشند. یکی از مشکلات اصلی سازمان‌ها ما، عدم استفاده بهینه از کارکنان است. مدیران در این میان، عامل اصلی، عدم‌استفاده بهینه از کارکنان هستند، برای اینکه منابع انسانی همچون سایر منابع دردست مدیران قرار دارند. این مدیران هستند که باید روش استفاده درست از منابع را بدانند و منابع انسانی را همچون گنج‌های نایابی پاس دارند.

فهرست مطالب

بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان 1

چکیده 2

مقدمه 4

فصل اول: کلیات

تعریف موضوع: 5

اهداف تحقیق 6

چارچوب نظری: 7

فرضیه‌های تحقیق: 11

متغیرهای تحقیق 12

شکل 1-1 ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته (محقق) 12

ابزارای گردآوری اطلاعات 13

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13

محدودیت‌های تحقیق: 13

واژه‌ها و اصطلاحات 14

5- استفاده بهینه از کارکنان و افزایش بهره‌وری آن‌ها: 16

فهرست پانویس‌های فصل اول 16

فصل دوم: ادبیات موضوعه 18

مقدمه: 18

مدیریت منابع انسانی: 19

مدیریت منابع انسانی در شروع انقلاب صنعتی: 20

مدیریت علمی و استفاده بهینه از کارکنان 21

تئوری کلاسیک سازمان و استفاده بهینه از کارکنان 22

مکتب نئوکلاسیک و استفاده بهینه از کارکنان 29

برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از کارکنان 41

سازماندهی و استفاده بهینه از کارکنان 48

طراحی شغل. 51

کنترل و استفاده بهینه از کارکنان 61

فهرست پانویس‌های فصل دوم 66

فصل سوم: روش تحقیق 70

روش تحقیق انتخابی 72

روش جمع‌آوری اطلاعات 73

میزان توجه به رفع انحرافات. 76

اعتبار درونی و بیرونی پرسش‌نامه 76

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 77

فهرست پانویس‌های فصل سوم 78

قیمت فایل فقط 95,000 تومان

عبارت های کلیدی

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان
  • رهبری
  • برنامه‌ریزی
  • سازماندهی
  • مدیریت علمی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استفاده بهینه از کارکنان
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان
  • شناسایی عوامل مؤثر در عدم استفاده بهینه از کارکنان
  • خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشن

خرید فایل

مقالات مشابه

مشارکت کارکنان در مدیریت -9571

... دستیابی به راه حل ها، به طوری که کارکنان در دستیابی به راه حل ها از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار و با سرپرستان و روسای خود همفکری کنند. ' امروزه بیشتر کشورهای پیشرفته برای بقاء و رشد و ادامه توسعه خود باید مدیریت مشارکتی را بکار ببرند، به طوری که مدیریت مشارکتی، مدیریت روز تلقی شده است. بیشتر دانشمندان و دانش پژوهان معتقدند که برای موفقیت و اثر بخشی کارکنان در سازمان، مدیران باید کارکنان را در تصمیم گیری ها دخالت دهند و در تمامی سطوح سازمانی در مورد حل هر مساله ای از کارکنان و کارمندان ...

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی-966

... کمی و کیفی تولیدات نقش دارند؛ مدیران صنعتی برای بهبود سیستمها و روشها میکوشند؛ مدیران امور مالی خواهان جلب سرمایه و استفاده مطلوب از آن هستند و مدیران منابع انسانی، مشتاق ارائه برنامه‌هایی برای ایجاد هماهنگی میان اهداف و نیازهای نیروی انسانی و شیوه تأمین اهداف سازمانی می‌باشند. کلمات کلیدی: کارمندیابی منابع انسانی نظام ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی فلسفه مدیریت منابع انسانی فلسفه مدیریت منابع انسانی با توجه به سیر تکوینی و جایگاه مدیریت منابع انسانی در جهان امروز، قابل تبیین است. این فلسفه برمبنای یک رشته فعالیتهای مداوم پایه‌گذاری شده است که نخست بین سازمان و ...

مشارکت کارکنان در مدیریت-1504

... است و بیشتر مکاتب و موسسات تلاش نظری و عملی خود را در جهت نیل به اثر بخشی کارکنان به این روش معطوف می کنند. به نظر می رسد از میان تعریفهای متعدد، تعریف زیر تعریف جامعی از مدیریت مشارکتی است: مدیریت مشارکتی عبارت است از دخالت و ورود کارکنان در رده های مختلف سازمان در فرآیند تبیین مشکل و تجزیه و تحلیل موقعیت و دستیابی به راه حل ها، به طوری که کارکنان در دستیابی به راه حل ها از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار و با سرپرستان و روسای خود همفکری کنند. ' امروزه بیشتر کشورهای ...

پایان نامه رشته مدیریت با عنوان مدیریت منابع انسانی در سازمانها-294

... کارکنان در راستای افزایش رضایت شغلی آنان پاسخ گفت ؟ - چگونه می توان ناسازگاری میان نیروی انسانی و کاری که انجام می دهد کاهش داد؟ - راههای مقابله با مشکلات انسانی – که در کاهش عملکرد آنان و سازمان موثرند – مانند غیبت کاری و ترک خدمت، کیفیت ضعیف کار، ناخشنودی و... کدامند ؟ - آیا افزایش حقوق راه حل است ؟ یا آنکه باید به دنبال راههای دیگری چون تجدید سازمان تشکیلات، ایجاد محیط مناسب کار، بهبود مدیریت یا اساساً بهبود ماهیت مشاغل در راستای پاسخ به نیازهای کارکنان بود ؟ با توجه به اینکه زیرمجموعه ...

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی(دامنه فعالیت و کاربردهای آن)

... متخصص در منابع انسانی محیط در حال تغییر مدیریت منابع انسانی ناهمگونی نیروی کار جهانی شدن روند و ماهیت کار روند های سیاسی و حقوقی نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی افزایش شدید بهره وری و مدیریت منابع انسانی واکنش های مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی و سازمان های خدماتی مدیریت منابع انسانی و تعهد کارکنان مدیریت منابع انسانی و راهبرد های شرکت برنامه ریزی راهبردی و مدیریت منابع انسانی ماهیت برنامه ریزی راهبردی

تحقیق اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی -1751

... را به عرصه مدیریت عرضه داشت. در حال حاضر کشور ما که از هر نظر جزو کشورهای در حال توسعه می باشد و با برنامه ریزیهای دقیق قدم در راه توسعه پایدار گذاشته و با توجه به ایدئولوژی خاص حاکم بر کشور ما که نشأت گرفته از اسلام می باشد لازم دیده شد که ضمن استفاده بهینه از نظریات مدیریت علمی دانشمندان و نظریه پردازان بیگانه، مدیریت و عوامل آن از دیدگاه ایدئولوگ های بزرگ این مکتب نیز بررسی شود. چرا که خواه یا ناخواه این ایدئولوژی بر مدیریت حاکم در کشور ما تأثیرگذار می باشد لذا به ...

تجزیه و تحلیل مشاغل از تئوری تا عمل -941

... را دقیقا بشناسد. بیشتر مردم 'تحلیل شغل' را یک امر ساده می‌پندارند در حالی که به تجربه ثابت شده است هر کارگر یا کارمند می‌تواند درباره کارش توضیحاتی بدهد ولی این توضیحات کافی نیست و نمی‌توان آن را تحلیل شغل نامید. فهرست مطالب: مقدمه تعریف موضوع ادبیات موضوع 1.1. موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل 1.2. موارد استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل شغل 1.2. 1. انتخاب و استخدام کارکنان 1.2. 2. استفاده صحیح از نیروی انسانی سازمان 1.2. 3. تجدید ساخت مشاغل سازمان 1.2. 4. مشاوره شغلی 1.2. 5. تعیین نیازهای آموزشی کارکنان 1.2. 6. ارزیابی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی-6752

... آلومینای ایران چکیده: این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت آلومینای ایران انجام پذیرفته است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات نیز دو پرسشنامه می باشد. جامعه مورد مطالعه که تعداد آنان 1910 نفر می باشد شامل کلیه کارکنان شرکت آلومینای ایران می باشد و نمونه آماری به صورت تصادفی وبا توجه به نامشخص بودن شاخصهای پراکندگی جامعه، با استفاده از جدول مورگان 40 نفر از مدیران نمونه سنجش بهره وری و 320 نفر نمونه جهت سنجش سبکهای مدیریت انتخاب شده ...

تحقیق اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی-1481

... و بشر در طول تاریخ جهت ادامه زندگی خود به نحوی از مدیریت استمداد جسته است. جهش علمی و شکل پذیری اماکن صنعتی در اواخر قرن 19 زمینه را برای تشکیل نطفه مدیریت علمی مساعد ساخت. در اوایل قرن 20 فردریک تایلور که از او به نام پدر مدیریت علمی یاد می کنند با تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات مدیریت تولید، روش علمی تجزیه وتحلیل مطالب را به عرصه مدیریت عرضه داشت. در حال حاضر کشور ما که از هر نظر جزو کشورهای در حال توسعه می باشد و با برنامه ریزیهای دقیق قدم در راه توسعه ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی -13382

... مدیران نمونه سنجش بهره وری و 320 نفر نمونه جهت سنجش سبکهای مدیریت انتخاب شده اند. با انجام آزمونهای همبستگی و آزمون تحلیل واریانس فرضیه اصلی در سطح اطمینان 99% مورد تائید قرار گرفت ومشخص شد بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و در فرضیات فرعی نیز1-بین سبک مدیریت وظیفه مدار و بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و2- بین سبک وظیفه مدار و بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و3- بین سبک وظیفه و رابطه مداری ضعیف با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا ...