گزارش کارآموزی رشته صنایع و معماری با عنوان پارچه

گزارش کارآموزی رشته صنایع و معماری با عنوان پارچه

دسته: صنایع

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 465 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 58 گزارش کارآموزی رشته صنایع و معماری با عنوان پارچه

پیشگفتار

استاندارد پارچه های کشباف پودی و تاری از نخ یکسره پلی آمید (معمولی و استرج) که بوسیله کمیسیون فنی استاندارد پارچه های کشباف زیر نظر کمیته ملی استاندارد پوشاک و تحت نظارت شورای عالی استاندارد در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین گردیده است باستناد ماده یک)) قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذر ماه ((1349بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میگردد.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای علمی و جهانی در زمینه صنایع و علوم، استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر هماهنگی و همگامی ایجاد شود.

کلمات کلیدی:

نخ های استرج

پارچه های کشباف

نخ های پلی آمید معمولی

مقدمه

باپیشرفت روز افزونی که در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای صنایع کشبافی در سطح کشور بچشم می خورد، ضرورت تدوین و اجرای استاندارد پارچه های تولیدی چه از نظر حفظ مرغوبیت و چه بخاطر حمایت از موجودیت و بقای صنایع داخلی در برابر محصولات بازار جهان، هر روز، بیشتر احساس میشود. پارچه های بافته شده از نخ پلی آمید معمولی (غیر استرج) برای تهیه انواع پوشاک از قبیل پیراهن زنانه و مردانه مورد استفاده قرار میگیرد. اولین نخ های استرج که بمصرف تهیه پارچه رسید از پلی آمید بودند که بعلت قدرت ارتجاعی زیاد بمصرف لباسهای ورزشی – مایوی شنا و غیره میرسد. برای آشنایی بیشتر به طرز تهیه و خواص فیزیکی و شیمیایی نخ های پلی آمید معمولی (غیر استرج) و استرج که بیشتر برای تهیه پارچه های کشبافی مورد استفاده قرار می گیرد به استاندارد های شماره 926و 928مراجعه گردد.

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • گزارش کارآموزی رشته صنایع و معماری با عنوان پارچه
 • نخ های استرج
 • پارچه های کشباف
 • نخ های پلی آمید معمولی
 • دانلود گزارش کارآموزی رشته صنایع و معماری با عنوان پارچه
 • گزارش کارآموزی
 • خرید گزارش کارآموزی
 • انجام گزارش کارآموزی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

مقالات مشابه

گزارش کارآموزی رشته صنایع با عنوان شرکت مهین مهر، واحد تولید نخ های استرج-1037

... حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای علمی و جهانی در زمینه صنایع و علوم، استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان روشهای معمول در این کشور ...

عوامل فیزیکی نگهداری میوه‏ها و سبزیها در سردخانه و روش اندازه‏گیری آنها

... و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود . در تهیه این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر هماهنگی ایجاد شود . ...

استاندارد آرد کنجاله بادام زمینی

... علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود . در تهیه این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه نیازمندیهای خاص ایران حتی‏المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر همآهنگی ایجاد شود .

علایم ایمنی محافظت در برابر آتش‌سوزی-572

... استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. کلمات کلیدی: ایمنی علایم ایمنی محافظت در برابر آتش‌سوزی قیمت فایل فقط 5,000 تومان عبارت های ...

خوراک دام ، اندازه گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافی لایه نازک، روش آزمون

... جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد . در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

دانلود گزارش کارآموزی استفاده از دستگاه اکستنسوگراف جهت تعیین خواص رئولوژیکی خمیر حاصل از آرد گندم -12604

... و فرآورده‏های آن تهیه وتد وین شده و در یکصد و هفتمین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذائی مورخ 70/11/27 مورد تأیید قرار گرفته , اینک به استناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه 1349 (به عنوان آئین کار رسمی ایران منتشر میگردد. برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این آئین کارها برسد در هنگام تجدید نظر در ...

پایان نامه ساخت دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ ای -1340

... گرفته , اینک به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میگردد. برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفته‏ های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد , در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد. بنابراین برای مراجعه به استاندارد ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده ...

گزارش کارآموزی استفاده از دستگاه اکستنسوگراف جهت تعیین خواص رئولوژیکی خمیر حاصل از آرد گندم -12603

... رئولوژیکی خمیر حاصل از آرد گندم که به وسیله کمیسیون فنی آرد و فرآورده‏های آن تهیه وتد وین شده و در یکصد و هفتمین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذائی مورخ 70/11/27 مورد تأیید قرار گرفته , اینک به استناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه 1349 (به عنوان آئین کار رسمی ایران منتشر میگردد. برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای ...

دانلود گزارش کارآموزی استفاده از دستگاه اکستنسوگراف جهت تعیین خواص رئولوژیکی خمیر حاصل از آرد گندم

... وسایل مورد نیاز نمونه برداری روش کار شرح نتایج بسمه‏تعالی پیشگفتار آئین کار استفاده از دستگاه اگستنوگراف جهت تعیین خواص رئولوژیکی خمیر حاصل از آرد گندم که به وسیله کمیسیون فنی آرد و فرآورده‏های آن تهیه وتد وین شده و در یکصد و هفتمین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذائی مورخ 70/11/27 مورد تأیید قرار گرفته , اینک به استناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه 1349 (به عنوان آئین کار رسمی ایران منتشر میگردد. برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ...

دانلود کارآموزی آیین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی (زلنی) برای گندم و آرد -12870

... 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان آئین کار رسمی ایران منتشر میگردد. برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع علوم , آئین کارهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این آئین کارها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه خواهد شد. بنابراین برای مراجعه به آئین کارهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود. در تهیه و تدوین این آئین ...