نقش خانواده در ایجاد و تقویت عزت نفس افراد نوجوان

مشخصات فایل اصلی

 • عنوان اصلی مقاله: The role of the family in building adolescents’ self-esteem
 • سال انتشار: 2014
 • مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences
 • شماره مجله: 127
 • شماره صفحات: 193 – 189
 • لینک این مقاله در ScienceDirect

مشخصات فایل ترجمه شده

 • فرمت: docx و pdf
 • تعداد صفحه: 7 (همراه با منابع)
 • فونت: B Nazanin
 • اندازه‌ی کاغذ: A4
 • اندازه‌ی کلمات: 14pt

مقدمه

عزت نفس مفهومی است که با انگاره‌های خودشناسی و خودآگاهی مرتبط است. تلاش‌های متعددی برای تعریف عزت نفس صورت گرفته است. اکثر این تعاریف بر این نکته اتفاق نظر دارند که عزت نفس بیانگر چگونگی ارزیابی یک فرد از خود در رابطه با گروهی که به آن تعلق دارد، ارزش‌هایی که به او نسبت داده می‌شود، نگرش مثبت یا منفی نسبت به خود و همچنین سطح رضایت یک فرد از خود است (Baumeister، Campbell، Krueger و Vohs، 2003؛ Mongonea، 2010). چیزی که باعث تمایز عزت نفس از مفاهیم مشابه دیگر می‌شود، مولفه ارزیابی است (Davis-Hean، Sandler، 2001؛ Baban، 2003).

عزت نفسی جهانی و همگانی وجود دارد که شامل عوامل درونی (احساسات، ژنتیک، خصوصیات شخصیتی) و عوامل بیرونی (رویدادها، خانواده، شغل و غیره) می‌باشد. برخی پژوهشگران بین عزت نفس خصوصیتی (شاخصی ثابت در زمان که بخشی از شخصیت است) و عزت نفس وضعیتی (که تغییرپذیرتر بوده و متاثر از رویدادها، موقعیت‌ها و احساسات است (Gilovich، Keltner، و Nisbett، 2006؛ Lightfoot، Cole و Cole، 2009؛ Driscoll، 2013) تمایز قائل می‌شوند. شکلگیری عزت نفس ملزم پروسه‌ای طولانی است که با شکلگیری خودشناسی و خودآگاهی فرد همبستگی دارد. تکامل عزت نفس شامل برخی دوره‌های افت نیز هست، بخصوص در دوره‌های گذر از یک مرحله به مرحله دیگر یا از یک وضعیت به وضعیت دیگر، که مثلاً در دوران نوجوانی (بدلیل تغییرات روان تنی) یا در سنین بالاتر (بدلیل تغییر در وضعیت، بازنشستگی و تغییر در وظایف و مسئولیت‌ها) مشاهده می‌شود (Orth، Trzesniewski و Robins، 2010).

خرید فایل

مقالات مشابه

روانشناسی رشد کودک و نوجوان -4420

... بحرانهای مرحله قبل ممکن است هنوز وجود داشته باشد و برخی جوانان هنوز با مسائلی چون سردرگمی و هویت روبرو باشند. در هر حال عوامل مختلفی می‌تواند گذر از مرحله نوجوانی را به جوانی متاثر سازد. برخی عوامل به صورت عوامل تاخیر دهنده و برخی عوامل به عنوان تسهیل کننده گذر از این مرحله می‌باشند. به هر حال جوانی آغاز می‌شود و فرد وارد دورانی می‌شود که هرچند پخته‌تر و تواناتر از مراحل قبلی است، اما هنوز با مشکلاتی گریبانگیر است که با سرنوشت او در مراحل بعدی زندگی ارتباط مستقیم دارند. رشد جسمی دوران جوانی رشد جسمی ...

پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های هویتی و شیوه های خود کنترلی بر کاهش پرخاشگری

... حاجتی و همکاران، 1387) کوشش کردند تا تمایز بین این اصطلاحات را بر اساس توصیف خشم، به عنوان یک حالت‏ ذهنی از برانگیختگی هیجانی، خصومت، به عنوان یک بازخورد به همراه یک ارزیابی منفی‏ بلندمدت از دیگران و رویدادها و پرخاشگری را، به عنوان رفتاری آشکار، درگیر شدن و آسیب رساندن به دیگران مشخص کنند؛ اما آنها اصطلاحاتی را تعریف و تأیید می‏کنند که به‏ یکدیگر وابسته هستند . (هاولز و رایت، 1978؛ به نقل از الله یاری، 1376) . هرچند واژه‏ خشونت را به معانی مختلفی تعریف می‏کنند، اما تعاریف اکثر محققان به‏کارگیری نیروی‏ بدنی، برای آسیب ...

ترجمه مقاله ارتباط صورت وضعیت کیفی و عملکردهای مالی-1189

... دهد که عوامل در صورت وضعیت ها شرکت در ارتباط با عملکرد شرکت نمی باشد. صورت وضعیت ها شامل اصطلاحاتی می باشند که بسیاری از افرادی آن را به عنوان قواعد اساسی کسب و کار به شمار می آورند که دارای ارتباط مثبتی با عملکرد های مالی می باشند: که در ارتباط با کارکنان بوده، و مسئول جوامعی می باشد که شما در آن به کسب و کار می پردازید، که تاکیدی و ارتباطی با نظام ارزش های شما دارد. مقدمه برای سال ها، نشریه های تخصصی و علمی تاکیدی بر روی عملکرد و ارزش صورت وضعیت های ...

پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های هویتی و شیوه های خود کنترلی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران نوجوان -9452

... تا تمایز بین این اصطلاحات را بر اساس توصیف خشم، به عنوان یک حالت‏ ذهنی از برانگیختگی هیجانی، خصومت، به عنوان یک بازخورد به همراه یک ارزیابی منفی‏ بلندمدت از دیگران و رویدادها و پرخاشگری را، به عنوان رفتاری آشکار، درگیر شدن و آسیب رساندن به دیگران مشخص کنند؛ اما آنها اصطلاحاتی را تعریف و تأیید می‏کنند که به‏ یکدیگر وابسته هستند. (هاولز و رایت، 1978؛ به نقل از الله یاری، 1376). هرچند واژه‏ خشونت را به معانی مختلفی تعریف می‏کنند، اما تعاریف اکثر محققان به‏کارگیری نیروی‏ بدنی، برای آسیب رساندن به دیگران را در بر می‏گیرد. (فارل ...

پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های هویتی و شیوه های خود کنترلی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران نوجوان-4034

... آن به اینگونه رفتار در دوران کودکی و به خصوص در دوران نوجوانی بیشتر توجه می‏شود (لابر و های 1997 به نقل از پاکاسلاهتی[1]، 2000). نکتهء عمده پژوهش در قلمروی پرخاشگری، از مفهوم آن ناشی می‏شود. مفهومی که در عین حال ساختارهای خصومت، خشم، پرخاشگری را در بر می‏گیرد. هاولز [2]و رایت (1978؛ به نقل از حاجتی و همکاران، 1387) کوشش کردند تا تمایز بین این اصطلاحات را بر اساس توصیف خشم، به عنوان یک حالت‏ ذهنی از برانگیختگی هیجانی، خصومت، به عنوان یک بازخورد به همراه یک ارزیابی منفی‏ بلندمدت از دیگران و رویدادها و پرخاشگری را، ...

ترجمه مقاله ارزیابی اثر درک مشتریان از منصفانه بودن خدمات-925

... روش تحقیق- داده های این پژوهش در دو رستوران تصادفی در امریکا گردآوری شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها، پیرو مدل دو مرحله ای اندرسون و گربینگ، از دو روش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری استفاده شده است. یافته ها- این پژوهش برمبنای مدل محرابیان- راسل، نقش های متفاوتی را برای ادراک مشتریان از انصاف و ارتباط آن با احساسات و نیت های رفتاری نشان می دهد. مشخص شد که ارائه قیمت های معقول و فراهم آوردن خدمات کارامد و به موق، ع کلید رفع احساسات منفی است. به طور همزمان، یافته ها نشان می دهند ...

ترجمه مقاله عوامل موثر درخرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی-206

... خرید محصولات تقلبی است. این تحقیق به طور عمده اثر عوامل اجتماعی و عوامل شخصیتی را در راستای ایجاد نگرش به خرید محصول تقلبی مورد بررسی قرار داده است. که در زمینه کیف های دستی است. حدود ٢۵٠ پاسخ دهنده در بازه سنی ۴٠-١۶ سال در این نظر جمع شده توسط پرسشنامه شرکت کرده اند. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که عوامل اجتماعی و شخصیتی تاثیر عمده ای بر این نگرش دارند. مطالعه نشان داد که نگرش مثبت مصرف کنندگان نسبت به محصول تقلبی با تقویت خرید بیشتر خواهد شد. در حالی که در وضعیت مصرف مصرف ...

پروپوزال اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارتهای ارتباطی بر کاهش پرخاشگری

... همکاران، 1387) کوشش کردند تا تمایز بین این اصطلاحات را بر اساس توصیف خشم، به عنوان یک حالت‏ ذهنی از برانگیختگی هیجانی، خصومت، به عنوان یک بازخورد به همراه یک ارزیابی منفی‏ بلندمدت از دیگران و رویدادها و پرخاشگری را، به عنوان رفتاری آشکار، درگیر شدن و آسیب رساندن به دیگران مشخص کنند؛ اما آنها اصطلاحاتی را تعریف و تأیید می‏کنند که به‏ یکدیگر وابسته هستند . (هاولز و رایت، 1978؛ به نقل از الله یاری، 1376) . هرچند واژه‏ خشونت را به معانی مختلفی تعریف می‏کنند، اما تعاریف اکثر محققان به‏کارگیری نیروی‏ بدنی، برای آسیب رساندن به ...

ترجمه مقاله رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت-616

... عقاید و احساسات منفی می باشد که درک افراد را از عملکرد و رویدادها تحت تاثیر قرار داده و به این ترتیب اعتمادشان را تحت تاثیر قرار می دهد. این شرایط احتمالا زمانی روی می دهد که عوامل موقعیتی مبهم می باشند. سه بررسی، این قضیه را مد نظر قرار می دهد. با استفاده از فعالیت های پروژه ای، بررسی ١ به اثبات این موضوع می پردازد که سوء ظن در ارتباط با افکار و احساسات منفی و عدم اعتماد می باشد. بررسی ٢، که بررسی میدانی می باشد، به حمایت از نقش واسطه برای رویدادهای موردنظر پرداخته ...

ترجمه مقاله رابطه بین رضایت مشتری و ارزش سهامدار-1405

... رضایت مشتری از پایگاه اطلاعاتی آمریکایی شاخص رضایت مشتری (ACSI) ‌ گرفته شده است. ارزش سهام دار نیز بر اساس q‌ توبین سنجیده شده است. نمونه مزبور شامل ٩٩ شرکت با داده ACSI‌ و q‌ توبین از ٢٠٠٢-١٩٩۴ می باشد. نتایج این مطالعه دیدگاههای در مورد رابطه بین رضایت مشتری و ارزش سهامدار می دهد. اولاً رابطه مثبتی بین رضایت مشتری و ارزش سهامدار وجود دارد. ثانیاً این رابطه متاثر از آشفتگی های بازارهای مالی بعد از شروع سال ٢٠٠٠ نبوده است. ثالثاً یک فاصله زمانی سه ربعی بین رضایت مشتری و قوی ترین تاثیر آن بر ارزش ...