بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی

بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دسته: فقه، الهیات، معارف

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 38 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21 بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحدهای مستقر در تهران) انجام گرفته که جامعه مورد نظر تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات تهران بوده و نمونه آن با توجه به فرمول‌ تعیین‌ حجم‌ نمونه‌ کوکران‌ به‌ تعداد 398 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌ گردید و نتایج بدین شرح است: مسابقات قرآن و عترت در ایجاد و ارتقاء انگیزه رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان مؤثر بوده است. مسابقات قرآن و عترت توانسته است بهبود در رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان بهبود ایجاد نماید. مسابقات قرآن و عترت توانسته است باعث استقرار ارزشهای اخلاقی- فرهنگی در دانشجویان گردد. مسابقات قرآن و عترت توانسته است ارزشهای اخلاقی- فرهنگی را در دانشجویان درونی نماید. مسابقات قرآن و عترت توانسته است ارزشهای اخلاقی- فرهنگی را در دانشجویان متبلور سازد.

کلید واژه ها:

تهران

قرآن و عترت

نهادینه سازی

آزمونهای قرآن و عترت

رفتارهای اخلاقی- فرهنگی

مقدمه

در جوامع اسلامی ارکان اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی- سیاسی بر اساس مبانی و شئونات و فرهنگ اسلامی است ورهبران و مدیران این جوامع با سر مشق و الگو قرار دادن دستورات این دین آسمانی در تمام مراحل زندگی تلاش میکنند که جامعه و مردم را به سر منزل سعادت، کمال، پیشرفت و توسعه رهنمون گردند. مدیریت فرهنگی در جوامع مختلف متضمن طرح ریزی و اجرای برنامه‌هایی است که افراد را به سمت الگوهایی برخواسته از ارزشهای حاکم بر جامعه سوق داده و رفتارهایی را در آنان ایجاد نماید. در جوامعی با رویکرد دینی، اساس و محور تمام این فعالیتها دین است، بخصوص در کشور ما، ارزشهای دین مبین اسلام حاکم بوده که رکن اصلی آن قرآن و عترت (سنت) می‌باشد. در این مقاله تلاش بر آن است تا یکی از طرق آموزش مسایل دینی و میزان تاثیر گذاری آن در شکل گیری انواعی از رفتارهای اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد. رویکرد اصلی در نگارش این مقاله چگونگی تاثیر پذیری رفتار در نتیجه اثر ارزشها و باورها از یکسو و از سوی دیگر فکر و اندیشه آدمی با ارائه دیدگاههای متفکرانی صاحب نظر در خصوص دین و ارتباط آن با انسان و جامعه است. در این رهگذر نیز به نقش انگیزه، آموزش غیر مستقیم می‌پردازیم.

فهرست مطالب

بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 1

چکیده تحقیق 1

کلید واژهها: 2

مقدمه 2

روش تحقیق: 3

چارچوب نظری تحقیق 4

یافته های تحقیق 11

منابع: 20

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 • قرآن و عترت
 • نهادینه سازی
 • آزمونهای قرآن و عترت
 • رفتارهای اخلاقی فرهنگی
 • دانلود مقاله بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایلی
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

مقالات مشابه

مقاله : عوامل تعیین کننده ازدواج دانشجویی و تأثیر آن بر کاهش ناهنجاریهای اخلاقی دانشجویان -6191

... به نظر می رسد. پژوهش حاضر هم در این راستا به مطالعه عوامل تعیین کننده در ازدواج موفق دانشجویی و تأثیر آن بر ناهنجاریهای رفتاری پرداخته است. در این پژوهش از 3500 نفر جامعه آماری بر طبق جدول مورگان به تفکیک رشته و جنسیت، 346 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به سه پرسشنامه پاسخ دادند. همه پرسشنامه ها پس از تکمیل، جمع آوری شدند که اطلاعات حاصل بر طبق آمار توصیفی، ضریب همبستگی و{L t L}مستقل مورد تجزیه قرار گرفتند. منابع الهی، نسرین. (1374)، «بررسی نظرات دانشجویان در رابطه با ...

پایان نامه جامعه شناسی از دیدگاه قرآن

... شده، ایشان کار ما را بر شناسایی سنخ اجتماعی منافق و صورت کنش متقابل این سنخ در قرآن ››متمرکز کردند. بیان مسئله: انسان موجودی است نفع طلب و اساس همه کنشهای بشری جلب منفعت و دفع ضرر می باشد ولی مصداق نفع و طلب بر اساس باورها و ارزشها متغییر است. شاید به همین دلیل از کنشگران مختلف براساس باورهای متفاوت و ارزشهای گوناگون، در مسئله گروهی، کنشهای متفاوتی صادر می شود. عده ای کنشهایشان ابزاری صرف، بعضی دیگر ارزشی صرف و جمعی نیز ابزاری، ارزشی است. منافقان را می توان دسته ای دانست که کنشهای آنان ابزاری ...

تحقیق بررسی تاثیر عوامل آموزشگاهی بر رشد اخلاقی دانش آموزان -4673

... زنجیره منظمی پیش می رود، از رفتارهای ساده شروع می شود و به رفتارهای تمایز یافته تر و پیچیده تر می رسد. با این حال هنوز این مسئله حل نشده است که آیا رشد را باید فرایند مستمری از کسب رفتارهای تازه تلقی کرد یا آن را زنجیره ای از مراحل متوالی دانست که از نظر کیفی با یکدیگر فرق دارند. محدودیتهای محیطی می تواند رشد مهارتهای بدنی را به تأخیر بیندازد و تحریک محیطی می تواند آن را شتاب دهد. هر چند به نظر نمی رسد که محرومیت یا تحریک محیطی در نخستین سالهای زندگی بتواند اثر ...

مقاله تحقیقی در مورد حدیث ثقلین-1017

... را نتیجه گرفته است. یکی از احادیثی که در عظمت اهل بیت عصمت و طهارت و ضرورت پیروی ائمه هدی (ع) و نقش این خاندان در هدایت امت اسلامی از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) وارد شده، حدیث معروف «ثقلین» است. این حدیث با اسناد متواتره نقل شده و مجمع علیه بین فریقین است به طوری که بیش از 33 صحابی آن را روایت کرده‌اند و علاوه بر نقل علماء و محدثین بزرگ شیعه، بالغ بر 180 تن از اکابر علمای اهل سنت و مشاهیر دانشمندان و محدثین سنی آن را در جوامع حدیثی خود، از جمله در صحاح ...

تحقیق بررسی تاثیر عوامل آموزشگاهی بر رشد اخلاقی دانش آموزان-7560

... و به طولانی ترین دوره رشد نیاز دارد تا بتواند به کلیه فعالیتها و مهارتهای ویژه نوع خود تسلط یابد. به طور کلی هر چه موجود زنده در نردبان تکاملی در مرحله رشد بالاتری باشد، به همان نسبت دستگاه عصبی او پیچیده تر و رشد او به زمان طولانی تری نیاز دارد. رشد آدمی متضمن کنش متقابل و مستمر بین وراثت و محیط است. رشد که به صورت زنجیره منظمی پیش می رود، از رفتارهای ساده شروع می شود و به رفتارهای تمایز یافته تر و پیچیده تر می رسد. با این حال هنوز این مسئله حل نشده ...

جامعه شناسی نفاق در قرآن

... در طول دوران نزول وحی . 5-تعیین استراتژی و خط مشی منافقان در شرایط مختلف زندگی . 6-تعیین نشانه ها و علامات مشخصه منافقان و به عبارت دیگر ریخت شناسی منافقان در شرایط مختلف با توجه به آیات قرآنی . 7-تعیین استراتژی و خط مشی منافقان در برخورد با نظام اسلامی در شرایط مختلف . 8-تعیین خط مشی منافقان (نوع رابطه متقابل منافقان با دشمنان نظام اسلامی‌) در شرایط گوناگون . 9-خط مشی منافقان در هنگام بروز بحرانهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جنگ های رو در رو . 10-روابط متقابل و درون گروهی منافقان با همدیگر . مقدمه: ...

پایان نامه رشته الهیات جامعه شناسی نفاق در قرآن -1105

... است. بنابراین در صورت موفقییت نیروهای خطرساز درونی، ضربه های کاری تری وارد می آورند. توضیح اینکه: با دقت در مشاهدات اجتماعی چنین نتیجه گیری می شود که برخی انسانها بر شخصیت واقعی خویش روکش ایمان کشیده و دینداری را ابزاری جهت دنیا محوری خود قرار داده اند، و چون از بیشتر راهکارهای اجتماعی نظام اجتماعی –سیاسی جامعه اطلاع دارند و می توانند مشکلاتی جدی در مسیر رشد و پویایی فرهنگ اسلامی ایجاد کنند. در فرهنگ دینی به اینگونه افراد منافق گفته می شود. نفاق مشکلی است که اسلام از ابتدای ظهور با آن مواجه بوده است و ...

عدم تحریف قرآن

... تحقیق اندیشه اسلامی پروژه اندیشه اسلامی تحقیق آیین زندگی پروژه آیین زندگی تحقیق اخلاق پروژه اخلاق

پایان نامه جامعه شناسی نفاق در قرآن -2614

... اجتماعی چنین نتیجه گیری می شود که برخی انسانها بر شخصیت واقعی خویش روکش ایمان کشیده و دینداری را ابزاری جهت دنیا محوری خود قرار داده اند، و چون از بیشتر راهکارهای اجتماعی نظام اجتماعی –سیاسی جامعه اطلاع دارند و می توانند مشکلاتی جدی در مسیر رشد و پویایی فرهنگ اسلامی ایجاد کنند. در فرهنگ دینی به اینگونه افراد منافق گفته می شود. نفاق مشکلی است که اسلام از ابتدای ظهور با آن مواجه بوده است و در قرآن و روایات جزء های آن بارها مورد تأکید قرار گرفته است. از اینرو بهترین روش جهت رفتار شناسی و ...

پایان نامه جامعه شناسی نفاق در قرآن-6042

... همواره در معرض خطراتی بوده و می باشد. باتوجه به تاریخ اسلام و متون دینی می توان دریافت، گاهی خطراتی که از درون فرهنگ و نظام اسلامی را در معرض آسیب قرار داده است با اهمیت تر از تهدیداتی است که ازبیرون با آن مواجه بوده است. بنابراین در صورت موفقییت نیروهای خطرساز درونی، ضربه های کاری تری وارد می آورند. توضیح اینکه: با دقت در مشاهدات اجتماعی چنین نتیجه گیری می شود که برخی انسانها بر شخصیت واقعی خویش روکش ایمان کشیده و دینداری را ابزاری جهت دنیا محوری خود قرار داده اند، و چون از بیشتر ...