سرین در گیاهان: بیوسنتز، متابولیزم و نقش‌ها

Serine in plants: biosynthesis, metabolism, and functions

سرین در گیاهان: بیوسنتز، متابولیزم و نقش‌ها

Roc Ros، Jesus Munoz-Bertomeu و Stephan Krueger

اصل مقاله‌ی انگلیسی: دانلود رایگان

همین مقاله در پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect: مشاهده کنید

نتیجه‌گیری و نگاهی به آینده

پیشرفت‌های اخیر در توصیف وظایف مسیرهای بیوسنتز L-سرین نشان می‌دهند که بیوسنتز L-سرین از مسیر گلیکولات و انتقال متعاقب آن از طریق آوند آبکش آن قدر کافی نیست که نیازهای تمام یاخته‌ها را برآورده کند. مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین برای متابولیزم و نمو گیاه ضروری است، احتمالاً به این دلیل که این مسیر L-سرین را برای انواع ویژه‌ای از یاخته‌ها (مانند یاخته‌های تاپتوم بساک  یا یاخته‌های مریستمی) فراهم می‌سازد. مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین یک مسیر مرکزی بوده که در متابولیزم کربن و نیتروژن شرکت می‌کند و ممکن است یکی از پیوندهای نادیده‌گرفته‌شده‌ی متابولیزم در ارتباط با نمو گیاهان، همانند آنچه که در حیوانات مشاهده شده است، باشد. پژوهش‌های دیگری برای تعیین مشارکت دقیق هر کدام از مسیرهای بیوسنتز L-سرین در گونه‌ها و روش‌های متابولیزمی مختلف (مانند گیاهان C4 که در آن‌ها به دلیل میزان پایین تنفس نوری، مسیر گلیکولات محدود می‌شود و در نتیجه وظیفه‌ی مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین ممکن است نسبت به گیاهان C3 اهمیت بیشتری داشته باشد، یا در شرایط محیطی متفاوت) مورد نیاز است. هماهنگی و اتصال پیوندهای بین مسیرهای مختلف نیز نیازمند پژوهش‌های تکمیلی است. به‌طور ویژه چگونه تنفس نوری و مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین با هم برهمکنش داشته و هم‌ایستایی L-سرین را در گیاهان تنظیم می‌کنند، چگونه شرایط محیطی تغییرپذیر این برهمکنش‌ها را متأثر می‌کند و عواقب دقیق این‌ها برای گیاهان همگی مسایلی هستند که در آینده‌ی نزدیک بایستی به آن‌ها پاسخ داد.

خرید فایل

طراحی وبسایت با سایت e-page و نرم افزار Adobe Dreamweaver CS3

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی پژوهش

 • 1-1) مقدمه 1
 • 1-2) بیان مسئله 3
 • 1-3) اهمیت پژوهش 5
 • 1-4) اهداف پژوهش 6
 • 1-4-1) هدف آرمانی 6
 • 1-4-2) هدف اصلی پژوهش 6
 • 1-4-3) اهداف ویژه 6
 • 1-5) سؤالات پژوهش 6
 • 1-6) امکانات پژوهش 7
 • 1-7) محدودیت‌های پژوهش 7
 • 1-8) راهکارهای رفع محدودیتهای پژوهش 7
 • 1-9) ملاحظات اخلاقی 7
 • 1-10) تعریف واژگان 8

فصل دوم: مروری بر متون

 • 2-1) معرفی سرطان مری 11
 • 2-1-1) راه‌های تشخیص 12
 • 2-1-2) فاکتورهای خطرزای سرطان مری 17
 • 2-1-3) علائم سرطان مری 19
 • 2-1-4) مراحل سرطان مری 20
 • 2-1-5) راه‌های درمان 21
 • 2-1-6) راه‌های انتشار سرطان در بدن 31
 • 2-1-7) کنترل بیماری و درمان آن 32
 • 2-1-8) پیشگیری از ابتلا به سرطان مری 32
 • 2-1-9) مدیریت و کنترل درد برای سرطان مری 32
 • 2-1-10) انواع سرطان مری 36
 • 2-1-11) میزان بقا در سرطان مری 37
 • 2-1-12) راهکارهایی برای پیشگیری از سرطان 38

فصل سوم: روش پژوهش

 • 2-2) عصر اطلاعات 44
 • 2-2-1) وب جهان گستر 47
 • 2-2-2) تاریخچهی صفحات وب 48
 • 2-2-3) کاربردهای وب جهانی 49
 • 2-2-4) انواع وب سایت‌ها 50
 • 2-2-5) معرفی زبان‌های برنامه نویسی 53
 • 2-2-6) مراحل ایجاد یک وب سایت 54
 • 2-2-7) پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور 55
 • 3-1) نوع مطالعه 62
 • 3-2) محیط پژوهش 62
 • 3-3) ابزار پژوهش 62
 • 3-4) امکانات پژوهش 62
 • 3-5) محدودیتهای پژوهش 62
 • 3-6) ملاحظات اخلاقی 62

فصل چهارم: یافته‌ها

 • 4-1) مقدمه 64
 • 4-2) یافته‌های حاصل از پژوهش 64
 • 4-2-1) یافته‌های مربوط به هدف اول 64
 • 4-2-2) یافته‌های مربوط به هدف دوم 67
 • 4-2-3) یافته‌های مربوط به هدف سوم 102

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 • 5-1) مقدمه 105
 • 5-2) تعیین محتوای علمی وبسایت آموزشی سرطان مری 105
 • 5-3) تعیین فضای اینترنتی و طراحی وبسایت معرفی بیماری سرطان مری 106
 • 5-4) ارزیابی وب سایت آموزشی طراحی شده 106
 • 5-5) نتیجه گیری 107
 • 5-6) پیشنهادات حاصل از این پژوهش 108
 • 5-7) پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 108

2-2-1) وب جهان گستر

پیدایش وب جهانگستر، جهان را با پدیدهای به نام وبسایت رو به رو ساخته است. وبسایتها از جمله نقاط اتصال و ارتباط کاربران با اطلاعات الکترونیکی می‌باشند. هر شرکت یا سازمان یا مؤسسه ای سعی می‌کند تا با استفاده از این پدیده نوین در دنیای مجازی جایی برای خود باز کند. امروزه وب جهان گستر با سرعت فزایندهای در تولید اطلاعات و دسترس پذیر کردن آن‌ها قسمتی از این نیاز را برآورده کرده است. از طرفی اینکه توانایی ایجاد وبسایت برای هر کسی که دانش اندکی از رایانه داشته باشد، خود باعث ایجاد وبسایتهای گوناگون شده است، که هر کدام کاربرهای مخصوص خود را دارند (مردانی نژاد و همکاران، 1391).

در شبکه جهانی وب نیز منابع ارزشمندی در زمینهی آموزش پزشکی وجود دارد که پژوهشگران و اساتید آموزش پزشکی باید به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. ولی مثل اکثر زمینههای علمی، این منابع به صورت متمرکز و یکجا در دسترس نیستند و به علاوه، با اطلاعات نادرست و غیر مرتبط آمیخته شده اند. این دو مشکل باعث شده است که بازیابی منابع در شبکهی اینترنت با مشکلاتی همراه شود (طاهره چنگیز و همکاران، 1391).

برای پیداکردن منابع موجود در وب، به طور معمول از سه ابزار اصلی استفاده می‌شود که عبارتند از موتورهای جستجو (search engines)، ابرموتورهای جستجو (meta searchengines) و راهنماهای موضوعی (subject directories). با اینکه موتورهای جستجو مهمترین و اصلیترین ابزار دستیابی به اطلاعات موجود در وب به شمار میروند، ولی چون در این ابزارها، گردآوری اطلاعات بدون دخالت انسان و توسط نرمافزار خزنده (Crawler) انجام میگیرد، بنابراین ممیزی کیفیت روی منابع اطلاعاتی نمایه شده صورت نمیپذیرد و در نتیجه هنگام جستجو ممکن است نتایج بسیار زیاد، نامرتبط و بی کیفیت بازیابی شود. از جمله ابزارهایی که برای دسترسی به منابع اطلاعات در وب به وجود آمده، راهنماهای موضوعی وب است. یک راهنمای موضوعی، مجموعهای از سایتها و صفحات وب است که توسط افراد متخصص، شناسایی، بررسی، تجزیه و تحلیل و نمایه سازی می‌شوند. در این راهنما، سایت های اینترنتی در یک نظام سلسله مراتبی موضوعی دسته بندی می‌شوند (طاهره چنگیز و همکاران، 1391).

2-2-2) تاریخچه صفحات وب

یک سامانه اطلاعاتی از پرونده‌های ابرمتنی متصل به هم است که از طریق شبکه جهانی اینترنت قابل دسترسی هستند. به کمک یک مرورگر وب می‌توان صفحات وب که شامل متن، تصویر، ویدیو و سایر محتویات چند رسانه ای هستند را مشاهده و به کمک ابر پیوندها در میان آن‌ها حرکت کرد. وب سایت مجموعه ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون و یا فایل‌های برنامه نویسی شده است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده اند. این فایل‌ها روی یک کامپیوتر «میزبان» یا «سرور» قرار می‌گیرند و با یک نام دامنه مشترک فراخوانی می‌شوند. وب جهانی بخشی از اینترنت است که یک مدل ارتباطی را مشخص می‌کند. بر روی وب جهانی اطلاعاتی وجود دارد که تنها با یک کلیک در اختیار قرار می‌گیرد. وب‌ها منابعی اطلاعاتی در اینترنت هستند. وب سایت با صفحه وب متفاوت است. وب سایت ممکن است شامل چندین صفحه، فایل، تصویر، صوت و غیره باشد. پس هر وب سایت متشکل از صفحات مختلفی است که یکی از آنها به عنوان Home page شناخته می‌شود. صفحات هر وب سایت بر روی کامپیوتری قرار دارد که به مشتریان وب خدمات ارائه می‌دهد. این کامپیوتر می‌تواند یک کامپیوتر خصوصی یا یک Server شبکه باشد که برای امور دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به هر حال این کامپیوتر باید به اندازه کافی بزرگ بوده تا قابلیت سرویس دهی به درخواست‌های همزمان را داشته باشد.

2-2-6) مراحل ایجاد یک وب سایت

 1. تحلیل و گزارش شناخت از اهداف مدیران
 2. شناخت مخاطبان و کاربران سایت
 3. ایجاد استراتژی از عملکرد سایت
 4. تحلیل و آنالیز کلمات کلیدی
 5. جمع آوری و آنالیز اطلاعات
 6. طراحی واسط گرافیکی با زیباترین کیفیت
 7. طراحی صفحات براساس آخرین استانداردها
 8. تحلیل و پیاده سازی بانک‌های اطلاعاتی
 9. برنامه نویسی و توسعه سیستم
 10. بهینه سازی کلیه کلمات کلیدی و متون نهایی
 11. ایجاد مقیاس پذیری و اجرا در کلیه مرورگرها
 12. بار کردن و آزمایش وب سایت
 13. نصب سیستم آمار وب
 14. معرفی به موتورهای جستجوگر
 15. تبادل لینک
 16. تحلیل گزارشات آماری و بهینه سازی سایت
 17. پشتیبانی و بروز رسانی

خرید فایل

استرس فلزات سنگین بر گیاهان

Glutathione - گلوتاتیون

چکیده

گیاهان در معرض تنش اکسیدی ناشی از فلزات سنگین قرار می‌گیرند که منجر به آسیب‌رسانی به یاخته می‌شود. به‌علاوه، گیاهان یون‌های فلزی که هم‌ایستایی یونی درون یاخته را مختل می‌سازند، درون خود انباشته می‌کنند. گیاهان برای به حداقل رساندن اثر مرگ‌بار فلزات سنگین و نیز اندوختن آن‌ها در درون خود، سازوکارهایی برای مسمومیت‌زدایی در طی تکامل به‌دست آورده‌اند. اساس این سازوکارها کلاته‌کردن و بخش بخش کردن درون یاخته‌ای می‌باشد. کلاته‌کردن فلزات سنگین راهکاری عمومی بوده که در گستره‌ی وسیعی از گیاهان تعریف شده است. یک دسته‌ی اصلی از کلات‌کننده‌های فلزات سنگین در گیاهان، فیتوکلاتین‌ها بوده که از خانواده‌ی پپتیدهای سرشار از سیستئین می‌باشند. فیتوکلاتین‌ها از گلوتاتیون احیا شده به‌طور ترجمه‌نشده سنتز می‌شوند. این واکنش، واکنشی ترانس‌پپتیداسیون بوده که توسط آنزیم فیتوکلاتین سنتاز کاتالیز می‌گردد. در این مقاله، من نقش گلوتاتیون احیا شده و فیتوکلاتین‌ها را بر تحمل گیاهان به فلزات سنگین بررسی کرده‌ام. علاوه بر آن، دست‌کاری‌های ژنتیکی غلظت گلوتاتیون احیا شده و فیتوکلاتین‌ها (که به گیاهان در بهبود اثر سمی فلزات سنگین کمک می‌کند) نیز گنجانده شده است.

فلزات سنگین - Heavy metals

کلیدواژگان

 • گلوتاتیون
 • تنش فلز سنگین
 • فیتوکلاتین‌ها
 • گیاهان
 • سازوکار تحمل

Abstract

Plants experience oxidative stress upon exposure to heavy metals that leads to cellular damage. In addition, plants accumulate metal ions that disturb cellular ionic homeostasis. To minimize the detrimental effects of heavy metal exposure and their accumulation, plants have evolved detoxification mechanisms. Such mechanisms are mainly based on chelation and subcellular compartmentalization. Chelation of heavy metals is a ubiquitous detoxification strategy described in wide variety of plants. A principal class of heavy metal chelator known in plants is phytochelatins (PCs), a family of Cys-rich peptides. PCs are synthesized non-translationally from reduced glutathione (GSH) in a transpeptidation reaction catalyzed by the enzyme phytochelatin synthase (PCS). Therefore, availability of glutathione is very essential for PCs synthesis in plants at least during their exposure to heavy metals. Here, I reviewed on effect of heavy metals exposure to plants and role of GSH and PCs in heavy metal stress tolerance. Further, genetic manipulations of GSH and PCs levels that help plants to ameliorate toxic effects of heavy metals have been presented.

Keywords

 • Glutathione
 • Heavy metal stress
 • Phytochelatins
 • Plants
 • Tolerance mechanism

خرید فایل

نقش خانواده در ایجاد و تقویت عزت نفس افراد نوجوان

مشخصات فایل اصلی

 • عنوان اصلی مقاله: The role of the family in building adolescents’ self-esteem
 • سال انتشار: 2014
 • مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences
 • شماره مجله: 127
 • شماره صفحات: 193 – 189
 • لینک این مقاله در ScienceDirect

مشخصات فایل ترجمه شده

 • فرمت: docx و pdf
 • تعداد صفحه: 7 (همراه با منابع)
 • فونت: B Nazanin
 • اندازه‌ی کاغذ: A4
 • اندازه‌ی کلمات: 14pt

مقدمه

عزت نفس مفهومی است که با انگاره‌های خودشناسی و خودآگاهی مرتبط است. تلاش‌های متعددی برای تعریف عزت نفس صورت گرفته است. اکثر این تعاریف بر این نکته اتفاق نظر دارند که عزت نفس بیانگر چگونگی ارزیابی یک فرد از خود در رابطه با گروهی که به آن تعلق دارد، ارزش‌هایی که به او نسبت داده می‌شود، نگرش مثبت یا منفی نسبت به خود و همچنین سطح رضایت یک فرد از خود است (Baumeister، Campbell، Krueger و Vohs، 2003؛ Mongonea، 2010). چیزی که باعث تمایز عزت نفس از مفاهیم مشابه دیگر می‌شود، مولفه ارزیابی است (Davis-Hean، Sandler، 2001؛ Baban، 2003).

عزت نفسی جهانی و همگانی وجود دارد که شامل عوامل درونی (احساسات، ژنتیک، خصوصیات شخصیتی) و عوامل بیرونی (رویدادها، خانواده، شغل و غیره) می‌باشد. برخی پژوهشگران بین عزت نفس خصوصیتی (شاخصی ثابت در زمان که بخشی از شخصیت است) و عزت نفس وضعیتی (که تغییرپذیرتر بوده و متاثر از رویدادها، موقعیت‌ها و احساسات است (Gilovich، Keltner، و Nisbett، 2006؛ Lightfoot، Cole و Cole، 2009؛ Driscoll، 2013) تمایز قائل می‌شوند. شکلگیری عزت نفس ملزم پروسه‌ای طولانی است که با شکلگیری خودشناسی و خودآگاهی فرد همبستگی دارد. تکامل عزت نفس شامل برخی دوره‌های افت نیز هست، بخصوص در دوره‌های گذر از یک مرحله به مرحله دیگر یا از یک وضعیت به وضعیت دیگر، که مثلاً در دوران نوجوانی (بدلیل تغییرات روان تنی) یا در سنین بالاتر (بدلیل تغییر در وضعیت، بازنشستگی و تغییر در وظایف و مسئولیت‌ها) مشاهده می‌شود (Orth، Trzesniewski و Robins، 2010).

خرید فایل

خطرات محاسبات ابری و مشکلات حسابرسی

چکیده

رایانش ابری محبوبیت بالایی را در محیط کسب و کار به دست آورده است. با این حال، در این فناوری نگرانی‌های امنیتی نیز وجود دارد، از جمله حفاظت ضعیف از امنیت و حریم خصوصی. به علت قابلیت کنترل از راه دور، فرآیند حسابرسی برای این فناوری چالش برانگیز شده است. این مقاله بر مسایل مرتبط با خطر رایانش ابری و امور حسابرسی تأکید می‌کند.

مقدمه

رسوایی های مالی Enron و WorldCom منجر شده که دولت درباره‌ی خطاهای حسابداری و روش‌های متقلبانه در داخل سازمان‌ها نگران شود. قانون Sarbanes–Oxley سال 2002 وضع شد تا از CEOs و CFOs در سازمان‌های تجارت عمومی بخواهد تا شخصا گواهی بدهند و مسئول اظهارات مالی‌شان باشند. چون SOX فرمان ذخیره‌ی اسناد مالی را صادر می‌کند، پس دپارتمان‌های فناوری اطلاعات باید چنین اطلاعاتی را حفظ کنند. SOX تصریح می‌کند که تمام اطلاعات دادوستد و پیغام‌های الکترونیکی باید دست کم به مدت 5 سال نگهداری شوند. به همین دلیل، سازمان‌هایی که برای پردازش‌های مالی خود از فناوری اطلاعات بهره می‌گیرند باید سیستم‌های خود را طوری تنظیم و کنترل کنند که مطابق با این قانون باشد.

اطلاعات این فایل

 • عنوان انگلیسی مقاله: Cloud computing risk and audit issues
 • عنوان ترجمه شده: خطر رایانش ابری و مشکلات حسابرسی
 • نویسنده: David C. Chou
 • سال انتشار: 2015
 • اصل مقاله‌ی انگلیسی: دانلود رایگان
 • همین مقاله در ScienceDirect: مشاهده کنید
 • تعداد صفحات فایل ترجمه: 18 (با اندازه فونت 14 و قلم B compset)

خرید فایل

مقاله تشریفات بین المللی-1

مقاله تشریفات بین المللی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 40 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10 مقاله تشریفات بین المللی

تشریفات چیست؟

کلمه فارسی تشریفات از معادل انگلیسی پروتکل مشتق شده است. این واژه در دیپلماسی به معنای ثبت پیش نویس کنفرانس‌ها، مدارک دیپلماتیک شامل موافقت نامه‌ها، قراردادها و اعلامیه‌ها و نیز مجموعه شیوه‌ها و روش هایی که است وزارت امور خارجه می‌بایست در مکاتبات رعایت نماید. امروزه پروتکل به معنای اشکال، مراسم و آدابی است که از سوی روسای کشورها، دیپلمات ها و نمایندگان هر کشور باید رعایت شود. تعریف جامع تر تشریفات، مجموعه آداب و رسوم، مقررات و قوانینی که در مراسم رسمی بین افراد و اعضای هیات‌های دیپلماتیک، وزارت امور خارجه، دولت ها و در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی معمول می‌باشد. به پروتکل بایستی نزاکت یا اتیکت را نیز اضافه کرد که به معنای طرز برخورد افراد با یکدیگر در زندگی روزمره است. بعضی از رفتارها از حدود مرزها نیز گذشته و به عنوان یک نزاکت بین‌المللی مورد قبول قرار گرفته اند و تقریباً در همه جوامع بین‌المللی به شکلی مشابه و یکسان رعایت می‌شوند، مجموعه این رفتارها تحت عنوان «کد رفتار بین‌المللی» معرفی شده است.

کلمات کلیدی:

تشریفات

تشریفات بین المللی

مشخصه های تشریفات

مراودات بین المللی - تجاری

مشخصه های تشریفات

رعایت تشریفات مقدمه ای برای حضور در یک محفل و رویداد اجتماعی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و علمی محسوب می شود. در این معرض، فقط برای خود زندگی نمی کنیم. از چارچوب خاصی به ما نگاه می شود و بعنوان برگزیدگان یک کشور مورد قضاوت هستیم. بنابراین باید از عادات ناپسند اجتناب نموده و عادات پسندیده را بپذیریم. حتی اگر این حضور توام با صرف وقت و زحمت و مغایر با تمایلات شخصی ما باشد. پوشیدن لباس رسمی، آراستگی، تظاهر به خوشحالی و یا تاسف، دوستی های ناخواسته، رعایت تقدم،… همگی ممکن است با خواسته‌های شخصی ما مغایر باشد،

ولی به خاطر پیشبرد اهداف سازمانی ناگزیر به انجام آن هستیم. با رعایت کد رفتار و اصول تشریفات، در جهت منافع ملی و مصالح سازمانی قدم برمی داریم و در این صحنه همواره می‌بایست این منافع بر خواسته های فردی و نفع شخصی مقدم باشند. البته که در تشریفات بایستی جایگاه آداب و رسوم و معتقدات ملی را نیز مد نظر قرار داد. رعایت اصول تشریفاتی به معنای چشم پوشی از آداب و رسوم و سنت‌های ملی و مذهبی نیست. در یک رویداد بین المللی، هر تبعه‌ای می‌بایست ارائه دهنده شخصیت و هویت ملی خود باشد. تشریفات می‌بایست تلفیقی از آداب و رسوم و سنن ملی و اصول تشریفات بین‌المللی باشد.

فهرست مطالب

تشریفات بین المللی 1

تشریفات چیست؟ 1

مشخصه های تشریفات 1

رعایت آداب و تشریفات پسندیده در مراودات بین المللی - تجاری 2

پوشش رسمی 3

جلسات و ملاقاتها 5

مصافحه و معرفی 5

ضیافتها 6

چند نکته دیگر 7

منابع 10

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله تشریفات بین المللی
 • تشریفات
 • تشریفات بین المللی
 • مشخصه های تشریفات
 • مراودات بین المللی تجاری
 • دانلود مقاله تشریفات بین المللی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • خرید مقاله و تحقیق
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

پروژه‌ی پایانی رشته گرافیک و کامپیوتر با عنوان پردازش تصویر دیجیتال-2

پروژه‌ی پایانی رشته گرافیک و کامپیوتر با عنوان پردازش تصویر دیجیتال

دسته: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2665 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 85 پروژه‌ی پایانی رشته گرافیک و کامپیوتر با عنوان پردازش تصویر دیجیتال

چکیده

علاقه به روش‌های پردازش تصویر، از دو نیاز عمده سرچشمه می‌گیرد: بهبود اطلاعات تصویری برای استفاده‌ی انسان، و پردازش آن‌ها برای ذخیره‌سازی، انتقال، و ارائه به دستگاه‌های هوش مصنوعی. این بخش، اهداف مختلفی دارد، شامل تعیین محدوده‌ی گرایش‌‌هایی که به آن‌ها پردازش تصویر گفته می‌شود، ارائه‌ی دید واقعی از علل این گرایش‌ها، ارائه‌ی نظریه‌هایی از پردازش تصویر نوین با آزمایش برخی از محدوده‌های مهمی که مناسب هستند، مروری کوتاه بر روش‌‌های مورد استفاده در پردازش تصویر دیجیتال و مروری بر اجزای موجود در یک سیستم پردازش تصویر همه‌منظوره‌ی معمولی.

استفاده‌ی موثر و علمی از اطلاعات تصویری، با پیدایش بردهای تصویری برای کامپیوترهای شخصی آغاز شده است. در سال 1988 از این روش برای سلکسیون ارقام لوبیا در کانادا استفاده شد. در سال 1990 در ژاپن، این روش برای ارتباط بین محل کار محقق و چندین ایستگاه تحقیقاتی (تکرارهای آزمایش) به منظور هدایت آزمایشات و ثبت نتایج به کار رفت. در همان سال، استفاده از سیستم پردازش تصویر در کشاورزی رسماً تایید و معرفی گردید و در سال 1994 تشکیل یک بانگ ژن بر اساس این روش در ایتالیا گزارش شد.

کلمات کلیدی:

تصویر

پردازش تصویر

پردازش تصویر دیجیتال

Digital Image Processing

پردازش تصویر دیجیتال چیست؟

یک تصویر را می‌توان به وسیله‌ی تابعی با دو پارامتر نمایش داد: f (x,y)، که در آن، x و y صفحه‌های فضایی بوده و دامنه‌ی تابع f در هر جفت از این صفحه‌ها، شدت یا درجه‌ی تیرگی تصویر در آن نقطه نامیده می‌شود. هنگامی که x، y و دامنه‌ی مقادیر f کران‌دار و کمیت‌ها مجزا هستند، تصویر را یک تصویر دیجیتالی می‌نامیم. پردازش تصویر دیجیتال، پردازش این نوع تصویرهاست به وسیله‌ی کامپیوتر دیجیتال. باید دقت داشت که یک تصویر دیجیتالی از عناصری با تعداد کران‌دار تشکیل شده که هر یک از آن‌ها مکان و مقداری مشخص دارند. از این عناصر به عنوان عناصر عکس، عناصر تصویر و یا پیکسل یاد می‌شود. پیکسل، مفهوم گسترده‌ای است که برای اشاره به عناصر تصویر دیجیتالی از آن استفاده می‌شود.

بینایی، پیچیده‌ترین حواس انسان است، از این رو، گزاف نیست اگر بگوییم که تصاویر مهم‌ترین نقش را در درک انسان دارند. با این وجود، بر خلاف انسان که طیف بینایی از بسامد الکترومغناطیسی (EM) محدودی دارد، دستگاه‌های تصویربرداری، تقریباً شامل تمام بسامدهای EM هستند که محدوده‌ی آن‌ها از گاما تا موج‌های رادیویی است. این دستگاه‌ها توان انجام عملیاتی را بر تصاویر دارند که انسان معمولاً قادر به آن‌ها نیست، از جمله فراوا درمانی، ریزبینی الکترونیکی و تولید تصاویر کامپیوتری. از این رو، پردازش تصویر دیجیتالی در زمینه‌های گسترده و متنوعی کاربرد دارد.

فهرست مطالب 3

مقدمه 6

بخش اول: پردازش تصویر دیجیتال 7

چکیده 7

پردازش تصویر دیجیتال چیست؟ 8

پیدایش پردازش تصویر دیجیتالی 9

مثال‌هایی از کاربردهای پردازش تصویر 19

تصاویر گاما 20

تصاویر اشعه‌ی X 23

تصاویر باند ماوراء بنفش 28

تصاویر مرئی و مادون قرمز 31

تصویربرداری در باند ریزموج 36

تصویربرداری در باند رادیو 39

مثال‌هایی از سایر روش‌های تصویربرداری 40

بخش دوم: پیاده‌سازی 45

چکیده 45

درباره‌ی نرم‌افزار MATLAB 46

سیستم MATLAB 48

انواع تصاویر 51

تصاویر Grayscale 51

تصاویر Truecolor 53

تصاویر Index شده 55

دستور rgb2ind 59

دستور imapprox 62

عمل‌گرهای رابطه‌ای

تابع k-means 66

الگوریتم برنامه 68

پیاده‌سازی 74

مشکلات و راهِ حل‌ها 86

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پروژه‌ی پایانی رشته گرافیک و کامپیوتر با عنوان پردازش تصویر دیجیتال
 • تصویر
 • پردازش تصویر
 • پردازش تصویر دیجیتال
 • دانلود پروژه‌ی پایانی رشته گرافیک
 • خرید پروژه‌ی پایانی رشته گرافیک
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید پایان نامه گرافیک

خرید فایل

پروژه پایانی کارشناسی حقوق با عنوان مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران-3

پروژه پایانی کارشناسی حقوق با عنوان مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 80 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 80 پروژه پایانی کارشناسی رشته حقوق با عنوان

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.

کلمات کلیدی:

طلاق

اجرای احکام

احکام قضایی خارجی

احکام داوری بین المللی

فهرست مطالب

مقدمه: 1

راه‌حل‌های نامطمئن 20

اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه 20

اعمال اصول کلی حقوقی، مقبول مدلل متمدن 22

اجرای قانون کشوری که احکام قانون آن شبیه به احکام قانون خارجی صلاحیت‌دار است: 25

رویه قضایی 26

راه‌حل‌های قابل تامل 27

اجرای قانونی که بعد از قاون صلاحیت‌دار بیشترین ارتباط با طبیعت قضیه مطروحه دارد 31

پیشنهاد و تبیین راه‌حل قابل قبول در حقوق بین‌الملل خصوصی در ایران 36

تفسیر قرارداد در رویه قضایی 46

استدلال خواهان در مطالبه خسارت 49

رای دادگاه 57

ثبت طلاق 60

ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه 61

ثبت طلاق در دفتر کنسولی 61

طلاق 62

ب) ‌طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است 64

ثبت طلاق 66

درخواست طلاق. صلاحیت دادگا‌ه‌های خارجی 67

امور بین‌الملل – تابعیت 68

حکم دادگاه خارجی 69

اموربین‌الملل- احوال شخصیه 69

نتیجه: 72

منابع و مأخذ: 73

قیمت فایل فقط 49,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پروژه پایانی کارشناسی حقوق با عنوان مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
 • طلاق
 • اجرای احکام
 • احکام قضایی خارجی
 • احکام داوری بین المللی
 • دانلود پروژه پایانی کارشناسی حقوق با عنوان مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina

خرید فایل

بررسی مشکلات ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در کشور-4

بررسی مشکلات ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در کشور

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 69 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 26 بررسی مشکلات ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در کشور

چکیده

امروزه رشد روز افزون فناوری اطلاعات[۱] و تأثیر چشمگیر آن درافزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حرکت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف سیستم های اطلاعاتی به ویژه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)، موجب شده است که کشور مانیز در مسیر این حرکت قرار گیرد. این حرکت در داخل کشور در پیش روی خود با تحولات، موفقیت ها، شکست ها، چالش ها و مقاومتهای فراوانی مواجه بوده است. سازمانهای دولتی و خصوصی زیادی از (MIS) به عنوان یک ابزار خوب مدیریتی و مؤثر در امر تصمیم گیری بهره گیری نموده اند و سازمانهای بیشتری هم دراین فرایند از مزایای آن بی بهره مانده اند.

بررسی مسایل و مشکلات مربوط به فرایند طراحی، استقرار، بهره برداری و توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت در کشور می تواند در چنین فضایی در تصمیم گیری کلیه ارکان دولتی و خصوصی حایز اهمیت باشد. چرا که استفاده سنجیده و آگاهانه از فناوری های اطلاعاتی مدرن به ویژه (MIS) در کشور می تواند راه توسعه و پیشرفت و ترقی کشور را هموارتر نماید و کارآیی و اثربخشی آنها را بیشتر نماید.

در این مقاله به بررسی این مسایل و مشکلات، موانع پیش روی سازمانها به ویژه سازمانهای دولتی پرداخته شده است و موانع پیش روی سازمانها به سه گروه موانع انسانی، موانع سازمانی و موانع محیطی تقسیم و درمورد آنها مباحثی ارایه و به ویژه با تمرکز بر موانع انسانی و با بهره گیری از نتایج تحقیقات میدانی که در تعداد زیادی از سازمانها به ویژه سازمانهای دولتی انجام شده، این موانع معرفی گردیده اند. در پایان نیز پیشنهاداتی به کاربران، طراحان و راهبران سیستم های اطلاعات مدیریت برای برخورد با این موانع ارایه گردیده است.

کلمات کلیدی:

MIS

سازمان

فناوری اطلاعات

سیستم اطلاعات مدیریت

۱- مقدمه

یکی از نامهای دوره کنونی زندگی بشر، عصر اطلاعات و یا عصر اطلاعات و ارتباطات است. علت این نامگذاری در واقع به خاطر توجه بسیار زیاد و فعالیتهای گسترده ای است که در این دوران در زمینه جمع آوری، پردازش و انتقال اطلاعات انجام گرفته و می گیرد. درعصر حاضر، مدیران نیاز پیدا کرده اند که اطلاعات [۲] مربوط به اموری را که با آن سروکار دارند بشناسند، گردآوری و تحلیل کنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزینه که در همه فعالیتهای سازمانهای عصر حاضر بدون استثناء دیده می شود، آنرا مبادله کنند.

برخی از صاحبنظران مدیریت را مترادف با تصمیم گیری می دانند. [۳] لذا مدیر برای آنکه قادر باشد تصمیم خردمندانه ای برای سازمان اتخاذ نماید باید از همه اطلاعات، راجع به وضعیت یا مشکلات مربوط به موضوعی که می خواهد درباره آن تصمیم گیری نماید، آگاه باشد. اگر تعریف مدیریت تصمیم گیری در نظرگرفته شود، آنگاه برخی از صاحب نظران معتقدند که یک تصمیم خوب، تصمیمی است که ۸۰ تا ۹۰ درصد متکی به اطلاعات و ۱۰ تا ۲۰ درصد متکی به مهارت، توان و تجربه مدیر باشد. بدین ترتیب ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می گردد. یعنی اگر به مدیر اطلاعات غلط و نامربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطع دارای اشتباه خواهد بود.

ولی اگر به مدیر اطلاعات صحیح و مربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطعی نه، ولی به احتمال زیاد دارای صحت و تناسب لازم برای سازمان، خواهد بود، البته به شرط آنکه توان تصمیم گیری و بکارگیری اطلاعات در مدیر وجود داشته باشد. اطلاعات درون هر سیستم در هر لحظه از زمان دارای ساختی است که دانش و آگاهی[۴] آن سیستم را تشکیل می دهد. این دانش به طور تدریجی و در طول زمان از طریق جذب پاره های مختلف اطلاعات یا داده[۵] و تبدیل آن به اطلاعات پدید آمده است. اگر سیستم پیوسته از محیط پیرامون خود اطلاعات کسب کند، دانش آن پیوسته درحال افزایش و گسترش بوده و از حالت بسیط و ساده به حالت پیچیده و متنوع تغییر می نماید. [۱‍]

فهرست مطالب

بررسی مسایل و مشکلات ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در کشور 1

چکیده 1

۱- مقدمه 2

۲- معرفی انواع سیستم های اطلاعاتی و سیستم اطلاعات مدیریت 4

۳- چرا مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت نیاز دارند؟ 7

۴- ویژگی های سیستم های اطلاعات مدیریت و نقش آن در سازمان 7

۶- معرفی موانع و مشکلات بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمانها 10

موانع انسانی مرتبط با ویژگی های فردی (شخصی) 15

موانع انسانی مرتبط با ویژگیهای محیطی 16

نتیجه گیری و پیشنهادات: 19

* منابع و مراجع 22

(الف) فهرست منابع فارسى‏ 22

ب) فهرست منابع انگلیسى 23

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی مشکلات ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در کشور
 • MIS
 • سازمان
 • فناوری اطلاعات
 • سیستم اطلاعات مدیریت
 • مشکلات بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • دانلود مقالات مدیریت
 • فروش فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید تحقیق مدیریت

خرید فایل

چهارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی (IEMF): شناسایی بلوک های ساختاری برای اینده تحقیقات بازاریابی الکترونیکی جهانی-5

چهارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی (IEMF): شناسایی بلوک های ساختاری برای اینده تحقیقات بازاریابی الکترونیکی جهانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 30 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14 چهارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی (IEMF): شناسایی بلوک های ساختاری برای اینده تحقیقات بازاریابی الکترونیکی جهانی

چکیده:

هدف – بازاریابی الکترونیکی بین المللی به عنوان یک حوزه مهم برای بازاریاب ها به صورت توسعه بازارهای آنلاین جهانی در حال ظهور است. این موضوع خاص تلاش برای تشویق، عرضه و راهنمایی تحقیقات در حوزه بازاریابی الکترونیکی بین المللی است. طراحی روش شناسایی رویکرد – درس مقاله IENF به عنوان یک الگوی راهنما برای تحقیقات آتی در بازاریابی بین المللی معرفی شده است. یافته های IEMF بایستی به پرسش علما در حوزه بازاریابی الکترونیکی بین المللی کمک کنند، کمکهای هوشی جاری را در این حوزه طبقه بندی کند و شکاف های موجود در مقالات علمی را پر کند. منشا ارزش – این سر مقاله IEMF را معرفی می کند و مقالات مختلف را در این موضوع با استفاده از این چهارچوب طبقه بندی می کند. در اخر، با عرضه چندین سوال تحقیقاتی کامل جهت برانگیختن تحقیقات بعدی در این حوزه، نتیجه گیری میشود.

کلمات کلیدی:

بازاریابی

بازاریابی بین المللی

بازاریابی الکترونیکی جهانی

بازاریابی الکترونیکی بین المللی (IEMF)

مقدمه

اینترنت، وب و تکنولوژی های اطلاعاتی مرتبط ثابت کرده اند که انتقالی هستند در حالی که این تکنولوژی ها بر روی تمامی بخشهای این همکاری تاثیر داشته اند، شاید عملکرد بازاریابی بسیار تحت تاثیر قرار گرفته اند. بازار یابی الکترونیکی در حال حاضر بخش مهمی از بازاریابی جهانی شرکتها محسوب میشوند. با افزایش پذیرش اینترنت و وب، چشم انداز بازاریابی از احتمال به واقعیت رسیده است.

علمای این بخش تاثیر انتقالی ارتباط اینترنت و وب را دنبال کرده اند. چندین مطالعه در حوزه بازاریابی الکترونیکی بین المللی در سطوح انفرادی و شرکتی انجام پذیرفته اند. با شناخت نقش این کار، در این مقاله IEMF را به صورت یک الگوی راهنما برای تحقیقات بعدی در بازاریابی ا. ب الکترونیکی بین المللی معرفی می کنم. IEMF بایستی به جامعه بازاریابی جهانی در وجود ابهام در حوزه ا. ب کمک کند و کمکهای هوشی جاری در این حوزه را طبقه بندی کند و شکاف های موجود در مقالات علمی برای تمرکز بر روی تحقیقات اتی را پر کند. بعلاوه IEMF بایستی به علمای بازاریابی الکترونیکی جهانی در بررسی این سوال که چگونه بازاریابی ا. ب از بازاریابی بین المللی متفاوت است، کمک کند. IEMf بسط و گسترش یک چارچوبی است که اولین بار در Krishnamarthy با یک زمینه بین المللی عرضه شد.

فهرست مطالب

چهارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی (IEMF) 1

شناسایی بلوک های ساختاری برای اینده تحقیقات بازاریابی الکترونیکی جهانی 1

چکیده 1

مقدمه 3

مرور بر IEMF 5

فضاها 5

فاکتورهای تشکیل دهنده تکنولوژی 6

فاکتورهای فرهنگی سطح کشور 7

دسترسی به تکنولوژی های الکترونیکی 7

اعمال و نتایج 8

ارتباط بالقوه میان اجزاء این چارچوب 8

یک کاربر IEMF 11

پرسشهای تحقیقاتی 12

نتیجه گیری 14

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • چهارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی (IEMF): شناسایی بلوک های ساختاری برای اینده تحقیقات بازاریابی الکترونیکی جهانی
 • بازاریابی
 • بازاریابی بین المللی
 • بازاریابی الکترونیکی جهانی
 • بازاریابی الکترونیکی بین المللی (IEMF)
 • دانلود مقاله چهارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی (IEMF) شناسایی بلوک های ساختاری برای اینده تحقیقات بازاریابی الکترونیکی جهانی
 • خرید مقالات مدیریت
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه مدیریت
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایلینا
 • ف

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز-6

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع، اولین گام برای مدل سازی

دسته: مهندسی نفت و شیمی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1757 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 46 پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان

تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع، اولین گام برای مدل سازی

چکیده

این مقاله ناثیر سور فاکتانت ها بر روی پارامترهای انتقال جرم طرف مایع در انتقال جرم (ضریب انتقال جرم حجمی KLa و ضریب انتقال جرم طرف مایع KL) را مورد توجه قرار می دهد. آب شیر و محلول های آبی همراه با سور فاکتانت ها (آنیونی، کاتیونی و غیر یونی در غلظت های کمتر از 3500mgl-1) به عنوان فازهای مایع مورد استفاده قرار می گیرند. حباب ها درون یک ستون حباب در مقیاس کوچک تولید می شوند.

این ستون دارای یک غشاء الاستیکی با یک ارینیس به عنوان پخش کننده گاز است. برای فهم تاثیر سورفاکتانت ها بر انتقال جرم، نه تنها کشش سطحی استاتیکی مورد استفاده قرار می گیرد. بلکه از پارامترهای جذب سطحی ویژه از قبیل نسبت پوشش سطحی در حالت تعادل se، استفاده می گردد. ضریب انتقال جرم طرف مایع از نسبت ضریب انتقال جرم حجمی (که با یک متد شیمیایی اندازه گیری می شود) و ناحیه سطح مشترک ویژه، به دست می آید. این دو پارامتر به طور همزمان به دست می آیند. روش های به کار گرفته شده برای بدست آوردن این پارامترها در کتاب Painmanakul همراهان (تاثیرات سورفاکتانت ها بر ضرایب انتقال جرم طرف مایع 2005 – علوم مهندسی شیمی 60 صفحات (6491-6480) تشریح شده است.

فاز مایع هر چه باشد، سه ناحیه در طرف مایع پیدا می شود. ضریب انتقال جرم با قطر حباب تغییر می کند. برای حباب هایی با قطر کمتر 1. 5mm، فاز مابع هر چه که باشد، مقادیر KL از 10-4ms-1 × 1 هستند. برای حباب هایی باقطر بیشتر از 3. 5mm مقادیر KL با تغییرات قطری تغییر چندانی نمی کنند، اما به غلظت سورفاکتانت وابسته هستند. برای حباب هایی با قطر بین 1. 5mm تا 3. 5mm مقادیر KL از 10-4ms-1 × 1 افزایش می یابد تا به مقدار آن در 3. 5mm برسد. این افزایش به سورفاکتانت ها بستگی دارد. مدل Hig bic مقادیر KL را برای قطرهای بیشتر از 3. 5mm نشان نمی دهد. اگرچه مقدار کمی از سورفاکتانت در فاز مایع وجود داشته باشد. بنابراین، مدلی برای هر کدام از نواحیی که در بالا تشریح شد، پیشنهاد شده است. همچنین توضیحاتی برای تاثیر سورفاکتانت ها برروی مقادیر KL برای هر کدام از سه ناحیه بالا پیشنهاد شده است.

چاپ شده توسط Elsevier Ltd. 2006

کلمات کلیدی:

انتقال جرم

سیستم های گاز- مایع

سورفکتانت (surfactant)

پارامتر هیدرودینامیکی

مقدمه

متون علمی موجود در مورد پارامترهای انتقال جرم نشان می دهد که اطلاعات و داده های محدودی وجود دارد که به تاثیر کشش سطحی بر روی ضریب انتقال جرم حجمی KLa، مربوط باشد. علاوه بر این، ضریب KLa، اغلب برای حباب های کروی هستند و بنابراین برای فهم مکانیزم های انتقال جرم گاز- مایع کافی نیستند. از این رو لازم است که پارامترها را از هم جدا کنیم. به خصوص ضریب انتقال جرم طرف مایع، KLa و ناحیه سطح مشترک ویژه ac، باید از هم جدا شوند.

اما کمبود مطالعات و پژوهش هایی که در مورد جداسازی در حضور سورفاکتانت ها انجام گرفته باشد، احساس می شود. (به عنوان مثال Vazquez و همراهان 2000). اگر فاز مایع آب خالص باشد، مطالعات و روابطی پیدا می شوند که مساحت سطح مشترک ویژه و یا ضریب انتقال جرم طرف مایع را برای حباب های با قطر کمتر از 3. 5mm پیش بینی کند. (برای مثال Deckwer 1992 and Roustan. 2003). در آب همراه با آلودگی، مطالعات چاپ شده عموماً با سطوح آلودگی پایین یعنی برای حباب های کروی با قطر کمتر از 1mm سرو کار دارند. (برای مثال Suent 1997 یا Zhang 2001) کارهای کمی در زمینه حباب های غیر کروی انجام گرفته است. (برای مثال Mclaughlin 1996). برای مدل سازی قطرهای این حباب ها از مدل کلاه Stagnant استفاده می شود. (برای مثال Johnson 1983 و Sadhal)

اخیراً Vasconcelso و همکاران (2002-2003) و Alves و دیگران (2005) مطالعاتی در مورد تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرایب انتقال جرم طرف مایع برای حباب های با قطر بین 1mm تا 5mm در آبی که حاوی مقدار مختصری آلودگی باشد، را آغاز کرده اند. آنها یک مدل برمبنای سنتیک آلودگی پیشنهاد دادند، هدف مطلعه در حال حاضر، ارزیابی تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضریب انتقال جرم طرف مایع در آب با آلودگی زیاد می باشد. این ارزیابی به منظور توضیح این تاثیرات و پیشنهاد دادن یک مدل برای پیش بینی مقادیر KL می باشد. یک روش تجربی برای تعیین همزمان ناحیه سطح مشترک ویژه به وسیله گرفتن تصویر و ضریب انتقال جرم حجمی به وسیله یک متد شیمیایی بکار گرفته می شود.

قطر حباب ها در این بررسی در بازه 1mm تا 7mm تغییر می کند و عمدتاً بیضوی می باشد. در اینجا، تنها نواحی حباب های استاتیک و دینامیک در نظر گرفته می شوند. بنابراین، بر همکنش میان حباب ها ضعیف است و سطح تماس مشترک ویژه را می توان به طور صحیح اندازه گیری کرد.

فهرست مطالب

تاثیر سور فاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع، اولین گام برای مدل سازی - 2 -

چکیده - 2 -

مقدمه - 5 -

2. مواد و روش ها - 10 -

1-2 تنظیمات آزمایشگاهی - 10 -

2-2 مشخصه های فاز مایع - 11 -

2. 3. تعیین پارامتر هیدرودینامیکی - 14 -

. 2. 4 تعیین پارامتر انتقال جرم - 15 -

. 2. 4. 1 ضریب انتقال جرم حجمی - 15 -

2. 4. 2. ضریب انتقال جرم طرف مایع (KL) - 16 -

. 3 نتایج و بحث - 17 -

. 3. 1تأثیر سورفاکتانت بر روی ناحیه سطح مشترک ویژه بهبود داده شده توسط حبابهای تولید شده - 17 -

3. 1. 1. قطر حباب (dB) - 17 -

3. 1. 2. سرعت افزایشی پایانی حباب (UB) - 18 -

. 3. 2 تأثیر سورفاکتانت بر پارامترهای انتقال جرم - 22 -

3. 2. 1. ضریب انتقال جرم حجمی (kLa) - 22 -

3. 2. 2. ضریب انتقال جرم طرف مایع (kL) - 24 -

. 3. 3 مدلسازی ضریب انتقال جرم طرف مایع - 27 -

. 3. 3. 1 ضریب انتقال جرم طرف مایع برای حبابهایی با قطر کمتر از 1. 5mm (منطقه A) - 27 -

3. 3. 2. ضریب انتقال جرم طرف مایع برای حبابهایی با قطر بزرگتر از 3. 5mm (منطقهC) - 28 -

. 3. 3. 3 ضریب انتقال جرم طرف مایع برای حبابهایی با قطر بین 1. 5 و 3. 5mm (منطقه B) - 35 -

4. نتیجه گیری - 41 -

علائم - 43 -

حروف یونانی - 46 -

قیمت فایل فقط 77,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع، اولین گام برای مدل سازی
 • Surface active agent
 • انتقال جرم
 • سیستم های گاز مایع
 • سورفکتانت (surfactant)
 • پارامتر هیدرودینامیکی
 • دانلود پایان نامه مهندسی شیمی با عنوان تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز مایع، اولین گام برای مدل سازی
 • تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز مایع
 • سورفاکتانت چیست
 • خرید مقالات

خرید فایل

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران-7

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 75 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 23 مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

امنیت ملی کشورها تحت تأثیر متغیرهای بین المللی و منطقه ای که کانونهای بحران محسوب می شود همواره مورد تهدید قرار دارد هر چه بردامنه گسترش جهانی شدن و ابعاد آن افزوده می شود، نسبت به آن دسته از کشورهایی که آسیب پذیری بیشتری دارند این تهدیدات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشدید خواهد شد. بنابراین پدیده جهانی شدن به مثابه تهدیدی بر امنیت ملی کشورها قابل بررسی کارشناسی است. این مطلب موجب طرح سؤالات بسیاری خواهد بود که برخی از سؤالات به ماهیت جهانی شدن و ابعاد آن مربوط می شود که در این مقاله متغیر مستقل فرضیه تبیینی خواهد بود و برخی به شرایط امکانات و موقعیت جغرافیایی و فرهنگی جوامع در تقابل با جهانی شدن.

در این باره سؤال این است که جهانی شدن چگونه و در چه سطحی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارد. مؤلفه هایی چون تنوع و تعدد بازیگران جهانی شدن یا جهانی سازی، انتزاعی بودن تعابیری که از مفهوم جهانی شدن استنباط می شود، وجود منافع و محدودیتها، نیتها و پروژه هایی برای اهداف مشخص و اینکه جهانی شدن را در چارچوب تئوریکی با سه رویکرد پروژه، پروسه و پدیده مورد توجه قرار داده می شود. از سویی موقعیت منطقه ای و بین المللی ایران، شرایط اقتصادی، قرابتهای فرهنگی، موقعیت ژئوپلتیک سبب می شود رهیافتهای مختلفی در پاسخ به سؤال فوق پیش روی مخاطب خواهد بود که این امر بستگی دارد به مرتبط ساختن فرض های احتمالی مورد نظر در دو متغیر مستقل و وابسته موضوع جهانی شدن و امنیت ملی جمهوری اسلامی.

در این مقاله سعی شده است با توجه به پاسخ سؤال اصلی فرضیه طراحی و ارائه شده تحت عنوان ذیل معرفی شود. جهانی شدن چه به مثابه پروسه و پروژه و یا پدیده بر امنیت ملی جمهوری اسلامی تأثیر گذار است. این تأثیرات بستگی به ایفای نقش بازیگران و نخبگان جمهوری اسلامی و سیستم مدیریتی کلان کشور دارد. با توجه به زمینه های مناسب و امکانات فرهنگی، سیاسی، ژئوپلیتکی ایران، جهانی شدن می تواند فرصتهای جدی و مناسبی که تضمینی است بر امنیت ملی را برای کشور فراهم کند. در غیر این صورت به حذف فرصتها و تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.

کلمات کلیدی:

امنیت

جهانی شدن

امنیت ملی

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

منطقه گرایی راهبردی میانه در حد فاصل ناسیونالیسم اقتصادی و جهانی شدن از سوی دیگر است، به طوری که منطقه گرایی و جهانی شدن یکدیگر را به طور متقابل تقویت می کنند. دولتها از طریق وارد شدن در اتحادیه های اقتصادی و تجاری منطقه ای توان رقابتی و قدرت اتصال و تولید ملی را پیش از پیش افزایش می دهند تا بتوانند با وضعیت و قابلیت بهتر در سطح جهانی ایفای نقش نمایند. این در حالی است که انواع جدیدی از تقسیم کار منطقه ای در حال ظهور است مثلث رشد (جوهور در مالزی، ریود در اندونزی و دولت شهر سنگاپور) هلال شکوفایی (ژاپن، چین، تایوان، لائوس و…) (2)

اگر قسمتی از جهانی شدن یا راهکاری برای استفاده از آن را منطقه گرایی بدانیم در آن صورت ایران دارای امتیاز خاصی است. واقع شدن بین در منطقه حساس جهان و اتصال چندین منطقه (خلیج فارس، قفقاز، آسیای میانه، شبه قاره هند، آسیای صغیر) که هر کدام دارای مباحث خاص خود هستند ایران را از حساسیت منطقه ای بالایی برخوردار ساخته است. از سویی ایران دارای اشتراکات تاریخی، قرابت فرهنگی در عرصه مذهب، زبان، موقعیت ژئوپلتیکی با همسایگان خود می باشد همسایگانی که از نظر تعداد و تنوع کم نظیر است. در برابر چنین شرایطی تهدیدات منطقه ای را برای ایران فراهم کرده است تا جائیکه مرکز مطالعات امنیتی استراتژیک کاخ سفید در جهت اجرای طرح امنیتی تازه (امنیت انرژی) این موضوع را به عنوان یک دستور کار عمده در سایت خارجی مورد تأکید قرار دادهاست و به تهدیدات علیه ایران افزوده است.

در برابر همه تهدیدات منطقه ای و جهانی سازی عوامل جغرافیایی در خلیج فارسی به سود ایران است. بیشترین جمعیت، طویل ترین کرانه ساحلی، کنترل برآبراه با جزایر متعدد، عظمت حضور جغرافیایی، استراتژیک و اقتصادی و… نمونه هایی از اهمیت استراتژیک ایران است. در چنین شرایطی ابعاد مختلف جهانی شدن با حضور بازیگران جهانی تهدیه های جدی را برای ایران فراهم کرده است. در این مقاله ضمن بستر سازی عوامل و زمینه سازی تهدید ناشی از فرایند جهانی شدن تأثیر روند جهانی شدن بر امنیت ملی ایران بررسی خواهد شد.

فهرست مطالب

جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی 1

چکیده 2

کلمات کلیدی: 3

مقدمه 3

آشنایی با مفهوم و کارکرد جهانی شدن 4

امنیت و امنیت ملی 10

امنیت ملی در عرصه جهانی شدن 12

امنیت ملی و آسیب پذیری اقتصادی 15

امنیت ملی و جهانی شدن فرهنگ 18

برخی مسائل ربط به این سیاستگذاریها که در تقویت امنیت ملی تأثیرگذار می باشد و نیاز به اقدام جدی دارد به تشریح ذیل است: 19

همکاری و دوستی با کشورهای معمولی و مرتبط جهت تأثیرگذاری و رسیدن به اهداف و گرفتن حقوق مردم 20

تداوم تنش زدایی با همسایگان و سایر کشورها 20

استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت حفظ منافع ملی 20

بررسی و تجدید نظر سیاستهای گذشته 20

پی نوشت ها: 21

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • امنیت
 • جهانی شدن
 • امنیت ملی
 • امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

خرید فایل

کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی-8

کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 61 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 35 کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی

مقدمه

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است. دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود. استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد.

اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد. واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری، واحد فرعی یک واحد سرمایه گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است.

فهرست مطالب

مقدمه 1

مرحله اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی 3

1-1 تاریخچه شرکت 3

هدف و انگیزه انتخاب موضوع 3

امور تدوین و کنترل مقررات مالی 8

امور برنامه ریزی و بو دجه 9

امور حسابداری 9

حسابداری شرکت ساختمانی خانه پیشه شایان 13

1-3 نمودار سازمانی و تشکیلاتی 17

2-1 – موقعیت رشته کارآموز در واحد فنی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد فنی 18

ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی شرکت ساختمانی خانه پیشه شایان 22

اموال و ماشین آلات و تجهیزات: 27

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی
 • خرید کارآموزی رشته حسابداری
 • انجام کارآموزی رشته حسابداری
 • کارآموزی رشته حسابداری
 • دانلود کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه رشته حسابداری
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده
 • فروشگاه ساز فایلینا

خرید فایل

پایان نامه دوره کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تعمیر، نگهداری و آشنایی با تلویزیون صنام-9

پایان نامه دوره کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تعمیر، نگهداری و آشنایی با تلویزیون صنام

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1037 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 100 پایان نامه دوره کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تعمیر، نگهداری و آشنایی با تلویزیون صنام

معرفی شرکت صنام الکترونیک

مقدمه:

تجارت جهانی در طول سالیان اخیر به واسطه تحولات و پیشرفتهای تکنولوژیک در حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات رشد قابل ملاحظه ای کرده است. با کاهش موانع تجاری و آزاد سازی اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه این روند شتاب بیشتری به خود گرفته است. کالای صوتی و تصویری یکی از ابزارهای اساسی آگاهی مردم در زمینه های مختلف رویدادهای روزمره، علوم، فنون، سرگرمی، تفریح و غیره در جوامع مختلف میباشد.

در دهه های اخیر رشد بهره مندی و افزایش شبکه برق رسانی، تولید و راه اندازی صدها ایستگاه گیرنده و فرستنده محلی منطقه ای و جهانی بسیار چشمگیر بوده است و تا آنجا توسعه یافته است که امروز آرزوی دهکده جهانی در این حوزه تحقق عملی به خود گرفته است. در کشور ما تولید کالای صوتی و تصویری از اوایل دهه چهل آغاز شده است.

شرکت صنام الکترونیک تولید تلویزیون رنگی با نام صنام را از سال 1372 آغاز کرده است. شرایط خاص حاکم بر بازار ایران در سالهای 1370-1375 که عموما با کمبود عرضه مواجه بود باعث گردید که تفکر ادامه فعالیت بصورت گسترده در شرکت شکل گرفته و بر این اساس سیاستهای تولید، تامین، تجارت، تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش را راه اندازی نماید.

کلمات کلیدی:

صنام الکترونیک

تلویزیون ها

خازن

ترانزیستور

دارلینگتون

دیاک

تاریخچه شرکت صنام الکترونیک:

شرکت صنام الکترونیک تولید تلویزیون رنگی با نام صنام را از سال 1372 آغاز کرده است. شرایط خاص حاکم بر بازار ایران درسالهای 1372- 1375 که عموماً با کمبود عرضه مواجه بود باعث گردید که تفکر ادامه فعالیت بصورت گسترده در شرکت شکل گرفته و بر این اساس سیاستهای تولید، تامین، تجارت، تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش را راه اندازی نموده و شرکت صنام الکترونیک توسعه یابد.

فهرست

مقدمه 3

تاریخچه 5

دستاوردها 6

محصولات 6

تلویزیون ها 7

پخش کننده ها 31

تعمیرات و عیب یاب قسمت های مختلف

35

تست قسمت تغذیه 41

عیب یابی هریزونتال 46

عیب یابی ورتیکال 50

عیب یابی IF و تیونر 57

عیب یابی لامپ تصویر 62

تست قطعات

تست مقاومت 65

تست انواع خازن 67

تست دیود ها 69

تست ترانزیستور 77

تست دارلینگتون 81

تست دیاک 84

تست ابتوکوپلر

عیوب متداول تمام تلویزیون ها

88

منابع و مأخذ

90

قیمت فایل فقط 10,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه دوره کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تعمیر، نگهداری و آشنایی با تلویزیون صنام
 • پایان نامه دوره کارآموزی
 • گزارش کامل دوره کارآموزی
 • گزارش کار دوره کارآموزی
 • پایان نامه دوره کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تعمیر، نگهداری و آشنایی با تلویزیون صنام
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • fileina
 • دانلود کارآموزی کارشناسی الکترونیک
 • فروش فایل فایلینا
 • فایلینا

خرید فایل

گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تابلو PLC و کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری-10

گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تابلو PLC و کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2794 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 32 گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تابلو PLC و کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری

چکیده

برق الکترونیک شرکت نفت پاسارگاد تهران

برق و الکترونیک شرکت پاسارگاد تهران از تعدادی تابلو کنترل PLC و نیز تابلوهای الکترونیکی همچنین کالیبراسیون تمامی لوازم و دستگاههای اندازه گیری الکترونیکی و پنوماتیکی می باشد که در متن این کارآموزی به گزارش مدارات PLC و نیز کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری اشاره شده است. با توجه به اینکه در مدت کارآموزی تابلو PLC جدیدی که در امولسیون شرکت راه اندازی شد در زمان کارآموزی بر دو نیز مهندسین شرکت مربوطه یک دوره سه روزه برای راه اندازی و مختصر اطلاعاتی در مورد PLC داده اند که در متن گزارش آمده است لذا برای یادگیری PLC حرفه ای باید بعد از دوره مسئولین الکترونیک در کلاسهای PLC شرکت FESTO (شرکت آلمانی) شرکت می کردند لذا با توجه به مفید بودن این دوره سه روزه مقداری از گزارش به این امر اختصاص یافت.

قسمت دوم کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری می باشد که به علت عملکرد دقیق و با توجه به اینکه در اندازه گیریها مقدار دقیق و نزدیک به عدد مورد نظر قابل توجه بود از دستگاهها باید قبل از انجام کار و بررسی تابلوها و مدارات الکترونیکی کالیبره می شد.

عمل کالیبراسیون: نزدیک شدن کمیت دریافت شده به کمیت مورد نظر را کالیبراسیون می گویند (به عبارتی صحت عملکرد دقیق دستگاهها می باشد)

شرکت کالیبراسیون مدارات و دستگاههای داخل را می کرد و این دستگاهها نیز به شرکتهای دیگر مجهز به دستگاههای دقیق تری بودند برای کالیبراسیون فرستاده می شد.

کلمات کلیدی:

برق الکترونیک

تابلو PLC

کالیبراسیون

کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری

شرکت نفت پاسارگاد تهران

فرآیند تولید قیرامولسیونی

مقدمه

تولید قیر به روش هوادهی Blowing یکی از مرسوم ترین روشهای تولید قیر در جهان می باشد که در کارخانه تهران نیز در تولید انواع قیر جاده (Paving) و بام (Roofing) مورد استفاده قرار می گیرند. در این کارخانه علاوه بر محصولات فوق، قیرامولسیونی یا اصطلاحاً قیر سبز تولید می گردد.

تأمین خوراک از پالایشگاه باقیمانده برج اتمسفری به منظور جداسازی بهتر اجزاء سازنده به برج تقطیر در خلاء (شکل 1) ارسال می شود. در این برج با ایجاد خلا که به جهت جلوگیری از شکست حرارتی مواد موجود درمخلوط ایجاد می شود، مواد روغنی و یا سوختی در سینی های پایینی و میانی جداشده و ته مانده این برج به سمت راست واحد دیگر پالایشگاه یعنی واحد روغن سازی، واحد Visbreaker و واحد آسفالت یا قیرسازی ارسال می شود.

فهرست مطالب

مقدمه 1

تأمین خوراک از پالایشگاه 1

فرآیند تولید قیر 70/60 (Paving Asphalt) 1

Over Head Flow 3

Bottom Flow 4

تولید قیر 25/85 یا قیر سقف (Roofing Asphalt): 6

فرآیند تولید قیرامولسیونی 6

واحد کنترل کیفیت (آزمایشگاه): 7

کنترل چیست؟ 9

مفهوم کنترل بسته: 9

سنسورها 9

PLC چیست؟ 10

خروجی ها (Outputs): 11

جایگزینی برای تابلو فرمانهای رله و کنتاکتور: 12

مزایای دیگر PLC: 12

در مقایسه با کنترلرهای دیگر: 12

اتوماسیون: 13

برخی CPU های استاندارد 300: 14

مدلهای Fail-safe: 15

CPU های خاص: 15

مدهای کاری CPU: 15

سیگنال ماژول ها SM: 16

ماژول های دیجیتال: 16

ETها: 18

کالیبراسیون سیستم اندازه گیری 18

سلسله مراتب کالیبراسیوان 18

قابلیت ردیابی مترولوژیکی 19

زنجیرۀ قابلیت ردیابی مترولوژیکی 19

دقت اندازه گیری 19

شرایط تکرار پذیری اندازه گیری 20

الف. بررسی نحوۀ کار مالتی میترها 21

کالیبراسیون مالتی میترها 22

پارامترهای مورد کالیبراسیون 22

تعریف نقاط کالیبراسیون 23

روش کالیبراسیون 23

جریان DC 26

جریان AC 26

صحت ولتمتر و آمپرمتر منبع تغذیه 27

صحت ولتمتر 27

تنظیم بار 29

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تابلو PLC و کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری
 • گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تابلو PLC و کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری
 • گزارش کارآموزی رشته برق الکترونیک
 • گزارش کارآموزی
 • دانلود گزارش کارآموزی
 • دانلود گزارش کارآموزی رشته برق الکترونیک
 • کارآموزی
 • سیستم همکاری در فروش فایلینا
 • fileina
 • فایلینا
 • تابلو PLC و کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری

خرید فایل

طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back-11

طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 8863 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 108 طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back

چکیده:

چرا از منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده می کنیم؟

انتخاب بین یک منبع تغذیه خطی یا سویچینگ می تواند بر اساس کاربرد آنها انجام شود. هر یک مشخصات و مزایا و معایب خاص خود را دارند. همچنین حوزه های متعددی وجود دارد که تنها یکی از این دو نوع می تواند مورد استفاده قرار گیرندو یا کاربردهایی که یکی بر دیگری برتری دارد.

مزایای منابع تغذیه خطی:

1-سادگی: طرح مدار بسیار ساده است و با قطعات کمی به راحتی پایدار می شود.

2-قابلیت تحمل بار زیاد

3-نویز ناچیز یا کم در خروجی

4-زمان پاسخ دهی بسیار کوتاه

5-برای توانهای کمتر از 10w ارزانتر از مدار های مشابه سوئیچینگ تمام می شود.

معایب منابع تغذیه خطی:

معایب این گونه منابع به طور کلی قابل رفع نیستند ولی به کمک طراحی بهتر قابل کاهش می باشند.

1-تنها به صورت یک رگولاتور کاهنده قابل کاربرد هستند (ورودی باید 2تا 3 ولت بیشتر از خروجی باشد.)

2-عدم انعطاف پذیری تغذیه , افزودن هر خروجی مستلزم اضافه کردن سخت افزار زیادی است.

3-بهره متوسط چنین منابعی کم و نوعا 30٪تا 40٪ است. این تلفات توان در ترانزیستور خروجی تولید حرارت می کند و نیاز به ترانزیستوری قویتری را مطرح میکند. تا حدود15w روشهای معمول مفید است ولی بیش از آن نیاز به سرمایش تحت فشار (forced) وجود دارد.

مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ:

تمامی این معایب در منبع تغذیه سوئیچینگ رفع شده است.

1-افزایش راندمان به حدود 68٪تا90٪ کارکرد ترانزیستور در نواحی قطع و اشباع به انتخاب حرارت گیر یا خنک کننده (heat sink) و ترانزیستور کوچکتر منجر شده است.

2-به دلیل اینکه قدرت خروجی از یک ولتاژdc بریده شده که به شکل ac در یک قطعه مغناطیسی ذخیره می شود تامین می گردد. لذا با اضافه کردن تنها یک سیم پیچ می توان خروجی دیگری را بدست آورد ٬که در مقام مقایسه بسیار ارزانتر و ساده تر تمام می شود.

3- به علاوه به دلیل افزایش فرکانسی کاری به حدود 50تا khz 60 اجزاء ذخیره کننده انرژی می توانند خیلی کوچکتر انتخاب شوند.

4-برخلاف منابع تغذیه خطی، در توان های خیلی بالا قابل استفاده هستند.

همه این موارد به کاهش هزینه و توان تلفاتی و افزایش بهره دهی و انعطاف پذیری منجر می شود.

معایب منابع تغذیه سوئیچینگ:

معایب این منابع ناچیز بوده و به کمک طراحی بهینه قابل رفع می باشد.

1-طرح چنین منابعی اصولا مشکل و پیچیده است

2-نویز قابل ملاحظه ای از آنها به محیط انتشار می یابدو این اشکالی است که نباید در مرحله طراحی نادیده گرفته شود. و با کمک فیلتر و محافظ به نحو چشمگیری کاهش می یابد.

3- به دلیل ماهیت کار این منابع که بر اساس برش یک ولتاژdc استوار است، زمان رسیدن ولتاژ خروجی به مقدار مطلوب در مقایسه با منابع تغذیه خطی زیاد است. این زمان اصطلاحا زمان پاسخ ناپایدارtransient response time نامیده می شود.

تمامی این موارد در جهت کاهش کار آمدی انعطاف پذیری و افزایش قیمت هستند ولی با طراحی بهتر قابل بهبود می باشند.

البته هر یک از این منابع حوزه های کاری خود را دارند، عموما برای مدلهایی با راندمان و ولتاژ بالا مثل منابع تغذیه شونده با باطری های قابل حمل تغذیه سوئیچینگ برتری دارد ولی برای ولتاژهای ثابت و کم منابع خطی ارزانتر و ارجح هستند.

کلمات کلیدی:

منبع تغذیه سوئیچینگ

سوئیچینگ Fly back

فیلتر EMI

ترانسفورمر

رگولاتور

فهرست

چکیده 1

چرا از منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده می کنیم؟ 1

مزایای منابع تغذیه خطی 1

معایب منابع تغذیه خطی 2

مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ 2

معایب منابع تغذیه سوئیچینگ 3

فصل اول 5

مقدمه 5

توضیح چگونگی کارکرد منبع تغذیه سوئیچینگ 5

رگولاتور سوییچینگ حالت فوروارد 6

رگولاتور سوییچینگ حالت فلای بک 8

فصل دوم 9

فیلتر EMI 10

خازن انباره، فیلتر ورودی 11

ترانسفورمر 11

یکسوکننده خروجی 12

بخش فیلتر خروجی 12

عنصر حس کننده جریان 13

عنصر بازخورد ولتاژ 13

بخش کنترل 13

انواع آرایشهای منابع تغذیه سوییچینگ 14

فصل سوم 17

رگولاتورهای سوییچینگ فاقد ترانسفورماتور ایزوله کننده 17

رگولاتور Buck 17

رگولاتور افزاینده Boost 20

رگولاتور Buck –Boost 22

فصل چهارم 24

رگولاتور سوییچینگ با ترانسفورمر ایزوله کننده 24

رگولاتور فلای بک 24

رگولاتور پوش پول Push-Pull 28

رگولاتور نیم پل (Half-Bidge) 31

رگولاتور تمام پل (Full-Bridge) 32

کاربرد نیمه هادی های قدرت در منابع تغذیه سوییچینگ 34

ترانزیستور قدرت دو قطبی BJT 34

MOSFET های قدرت 43

یکسوکننده ها 50

مدارات مجتمع کنترل کننده منابع تغذیه 53

حالت (نوع) کنترل ولتاژ 55

حالت (نوع) کنترل جریان 56

حالت کنترل شبه رزونانسی 58

اجزای مغناطیسی در یک منبع تغذیه سوییچینگ 59

الفبای مغناطیس و فرو مغناطیس ها 59

ترانسفورمر حالت (نوع) فلای بک 68

روش ترانسفورمر 80

شبکه حسگر ولتاژ 82

سلف فیلتر خروجی ترویج شده از دوسر 83

حفاظت تغذیه و بار از خط ورودی 84

شرایط معکوس کاری خط AC ورودی 85

افت خط (Ac Line Dropout) 86

حالت سوختن خارجی (Brownout Conditions) 86

نشتی و حالت گذرا (Surges and Transients) 87

حالات ورودی DC مغایر 88

حالت ولتاژ کم (Under voltage Conditions) 89

حالت ولتاژ فوق العاده زیاد (Uver Voltage onditions) 90

افت خروجی (Line Dropout) 90

تموج (Surges) 91

حفاظت از بار در مقابل تغذیه و خودش 91

دیود زنر (Zener Diode): 93

اهرم ولتاژ فوق العاده (The Over Voltage Crowbar): 94

روشهای سخت افزاری برای مقابله با حالت جریان بیش از حد 94

طرح منبع تغذیه و سیستم زمین 96

‌طرح و استفاده از برشگر (clamp) و اسنوبر 100

شماتیک مدار 107

فهرست اشکال

شکل 1: رگولاتور حالت فوروارد و جهت جریانهایش 7

شکل 2: رگولاتور حالت فلای بک و جهت جریانهایش 8

شکل 3: شکل موجهای نمونه. 9

شکل 4: رگولاتور buck 18

شکل 5: رگولاتور boost. 20

شکل 6: رگولاتور Buck-Boost 23

شکل 7: رگولاتور فلای بک. 27

شکل 8: رگولاتور: push-pull 30

شکل 9: رگولاتور نیم‌پل Half-Bidge 32

شکل 10: رگولاتور تمام پل Full-Bridge. 33

شکل 11: مدارهای هدایت بیس ترانزیستور 36

شکل 12: مدارهای هدایت بیس غیراشباع شونده 37

شکل 13: مدارهای هدایت کننده گیت Mosfet. 44

شکل 14: بالا: منحنی B-H نمونه پایین: روش مشاهده و اندازه‌گیری مشخصه B-H ماده. 62

شکل 15: استفاده از عنصر مغناطیسی در حلقه جزئی در رگولاتور سوییچینگ، الف) ترانسفورمر دو قطبی forward، ب) ترانسفومر flyback ناپیوسته، ج) ترانسفورمر flyback پیوسته و سلف و فیلتر نوع forward. 65

شکل 16: حاصل جمع جریان اولیه و ثانویه در یک ترانسفورمر فلای بک. 69

شکل 17: زمینهای منابع تغذیه. 99

شکل 18: اسنوبِر. 104

فهرست جداول

جدول رگولاتور افزاینده Boost 20

جدول رگولاتور boost. 23

جدول رگولاتور Buck-Boost 27

جدول رگولاتور فلای بک. 30

جدول رگولاتور: push-pull 32

جدول رگولاتور نیم‌پل Half-Bidge 33

جدول رگولاتور تمام پل Full-Bridge. 51

جدول مقایسه چهار نوع یکسوکننده 58

جدول کنترلرهای نوع جریان 67

جدول مقایسه مواد مغناطیس و فرو مغناطیس 67

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back
 • دانلود پایان نامه کارشناسی برق – الکترونیک
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی الکترونیک
 • پایان نامه کارشناسی الکترونیک
 • پایان نامه مهندسی الکترونیک
 • پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی برق – الکترونیک با عنوان طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back

خرید فایل

جغرافیا شهرستان ساوجبلاغ-12

جغرافیا شهرستان ساوجبلاغ

دسته: جغرافیا

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 78 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 79 جغرافیا شهرستان ساوجبلاغ

بررسیهای جغرافیایی

- حدود و وسعت

شهرستان ساوجبلاغ با 1785 کیلومتر مربع وسعت در غرب استان تهران واقع شده است. از شمال به شهرستان تنکابن، از غرب به قزوین، از جنوب به بخش اشتهارد و از شرق به شهرستان کرج محدود می‌شود.

-تقسیمات سیاسی

بر اساس جدیدترین تقسیمات سیاسی، شهرستان ساوجبلاغ دارای سه بخش (مرکزی، طالقان و نظرآباد)، 12 دهستان و 277 پارچه آبادی مسکونی می‌باشد. بخش مرکزی شامل دهستانهای برغان، چندار، چهاردانگه، رامجین، سعید‌آباد و هیو است. بخش طالقان نیز به 3 دهستان تقسیم می‌شود که عبارت است از‌: دهستان بالا طالقان، میان طالقان و دهستان پایین طالقان. دهستانهای احمدآباد، تنکمان و نجم آباد نیز از توابع بخش نظرآباد می‌باند.

-وضعیت توپوگرافی

شهرستان ساوجبلاغ فقط از ناحیه شمالی که مرز مشترک استان مازندران و ادامه سلسله جبال البرز است به رشته کوه‌های طالقان محدود می‌شود و در پهنه شهرستان، ارتفاعات قابل توجهی دیده نمی‌شود. شیب غالب نیز از طرف شمال غربی به جنوب شرقی است.

کلمات کلیدی:

توسعه شهری

وضعیت توپوگرافی

موقعیت جغرافیایی

تقسیمات سیاسی

شهرستان ساوجبلاغ

فهرست مطالب

جغرافیا شهرستان ساوجبلاغ 3

بررسیهای جغرافیایی 3

- حدود و وسعت 3

-تقسیمات سیاسی 3

-وضعیت توپوگرافی 4

بخش اول: شناخت وضع موجود 4

1- معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی: 4

2- تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا: 4

3- بررسی منابع تامین آب آشامیدنی و کشاورزی روستا: 5

4- بررسی ویژگی‌های جمعیتی روستا: 5

4-1- میزان جمعیت و نرخ رشد آن: 5

4-2-: تعداد خانوار و بعد آن: 7

4-3- ساختار سنی و جنسی جمعیت: 8

4-4- مهاجرت: 12

4-5- سواد: 14

4-6- آموزش: 14

5- بررسی ویژگی‌های اقتصادی: 15

5-1- نیروی انسانی و اشتغال: 15

5-2- فعالیت‌های اقتصادی 17

5-2-1- کشاورزی 17

دامداری و دامپروری: 19

5-2-2- صنعت: 20

صنایع دستی و خانگی: 20

5-2-3- خدمات: 20

6- شناخت و برسی علل پیدایش روستا: 21

7-عوامل موثر در شکل‌گیری و مراحل توسعه روستا: 22

8- شناخت و تعیین کاربری فضاهای موجود: 23

کاربری مسکونی: 23

کاربری تجاری 25

کاربری آموزشی: 25

کاربری درمانی و بهداشتی: 26

کاربری مذهبی: 26

کاربری ورزشی: 27

تاسیسات و تجهیزات: 27

کاربری انتظامی و نظامی: 27

صنایع و کارگاه‌ها: 28

اراضی کشاورزی 28

9- بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا: 29

10- شناخت کیفیت ابنیه روستا: 29

11- بررسی شبکه‌های ارتباطی: 31

11-1- الگوی شبکه: 31

11-2- عملکرد شبکه: 32

11-3- سطح و سرانه راهها: 33

11-4- میزان ترافیک و تردد: 33

12- شناخت و تعیین محدوده محلات و بررسی نقطه‌ها و مراکز محلات: 34

12-1- محدوده محلات: 34

12-2 – مراکز تجمع: 35

13- بررسی تاسیسات و تجهیزات (آب آشامیدنی، برق، سیستم فاضلاب و نحوه دفع آبهای سطحی) 36

13-1- آب آشامیدنی: 36

13-3- سیستم فاضلاب: 37

13-4- نحوه دفع آبهای سطحی: 37

14- بررسی معماری و ترکیب فضاهای مسکونی و واحدهای همسایگی: 38

بخش دوم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات: 40

1- برآوردهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات رفاهی، تاسیسات و سطح‌بندی آن: 40

2- پیش‌بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده: 40

الف) پیشنهادات بخش زراعت و باغداری: 41

تاسیسات و تجهیزات (آب، برق، دفع آبهای سطحی، فاضلاب) 42

نحوه جمع‌آوری آبهای سطحی و دفع فاضلاب: 42

3- امکانات و موانع توسعه: 43

محدودیتهای توسعه: 44

امکانات توسعه: 44

جدول سطوح و سرانه کاربریهای موجود و پیشنهادی روستای قوهه 45

1-1: تعریف محدوده قانونی روستا 48

1-2-: تعاریف مربوط به کاربریها 49

1-3: تعاریف مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار 50

1-4: تعاریف مربوط به خطوط انتقال و توزیع نیروی برق 51

1-5: تعاریف مربوط به زلزله 52

2. ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث ساختمان در کاربریهای مختلف 53

2-1: ضوابط کلی مربوط به نحوه استفاده از اراضی 53

2-2: ضوابط و مقررات احداث ساختمان با توجه به معیارهای اقلیمی 54

2-3: ضوابط و مقررات ساختمان با توجه به اصل «اشراف گرایی» 55

2-5: ضوابط و مقررات در حوزه کاربری آموزشی 58

2-6: ضوابط و مقررات در حوزه کاربری بهداشتی- درمانی 59

2-9: ضوابط و مقررات در حوزه کاربری صنعتی 62

2-9-1: مقررات تفکیک اراضی 62

2-10: ضوابط و مقررات در حوزه کاربری اراضی زراعی و باغات 63

2-11: ضوابط و مقررات در حوزه کاربری مذهبی و فرهنگی 64

2-12: ضوابط و مقررات مربوط به غسالخانه و گورستان 65

2-12-1: غسالخانه 65

2-13: ضوابط و مقررات مربوط به تاسیسات زیربنایی 66

3- ضوابط و مقررات مشترک 67

3-1: طبقه‌بندی راهها و دسترسیها 67

3-2: حریم‌های قانونی و ضوابط آنها 70

3-2-1: حریم روستاها 70

3-2-2: حریم راههای روستایی 72

3-3: ضوابط و مقررات مربوط به گسل 79

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • جغرافیا شهرستان ساوجبلاغ
 • توسعه شهری شهرستان ساوجبلاغ
 • وضعیت توپوگرافی شهرستان ساوجبلاغ
 • موقعیت جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ
 • تقسیمات سیاسی شهرستان ساوجبلاغ
 • دانلود جغرافیا شهرستان ساوجبلاغ
 • شناخت و برسی علل پیدایش روستا
 • تعریف محدوده قانونی روستا
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • انجام پایان نامه جغرافیا

خرید فایل

بررسی خرید آنلاین در تجارت الکترونیکی-13

بررسی خرید آنلاین در تجارت الکترونیکی

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 39 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22 بررسی خرید آنلاین در تجارت الکترونیکی

خلاصه

برای تحقیق برروی فروش آنلاین، سه رویکرد جدا ووسیع، تقابل انسان-کامپیوتر، رفتار، ورویکرد خریدارانه برای آزمایش رفتار خریداران اینترنتی به کاربرده میشود. ادغام این سه رویکرد. با استفاده از ادغام این سه رویکرد، این مطالعه یک مدل ترکیب شده از رفتار فروش اینترنتی، با استفاده از چهار گونه از راههای تاثیر بر رغبت خریداران اینترنتی: با استفاده از کیفیت سایت، اهمیت (دغدغه ی) مشتری در فروش آنلاین، شناخت خود، وتجربیات گذشته فروش آنلاین. این عوامل تجربه شده به صورت ساختار متاخر وفاکتورهای پیش فرض متقدم مدلسازی شدند. مدل امتحان شده با استفاده از اطلاعات به دست آمده از 214 فروش آنلاین بوده است. بررسی های آماری با استفاده ازمدلسازی ساختاری به منظور ایجاد مدل های معتبر، وشفاف سازی ارتباط مهم درمورد ترغیب خرید آنلاین بوده است. تجربیات گذشته درمورد فروش آنلاین وارتباط وهمراهی این موضوع با ترغیب خریدار آنلاین میتواند با استفاده ازعواملی چون: دغدغه های خریدار، کیفیت وب سایتها وتاثیر گذاری کامپیوتر همراه باشد. دراین تحقیق کشفیات وملزومات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

خرید آنلاین

تجارت الکترونیکی

اینترنت وتکنولوژِی

مقدمه

به صورت اساسی راههای تجارت وکار وارتباط با مشتری را عوض کرده است. به عنوان یک تجارت مدیوم، اینترنت به عنوان یک محیط تقابل آنلاین باعث میشود که خریداران جمع شوند واطلاعات راارزیابی کنند، قضاوت درمورد انتخاب خریدار داشته باشند وبه صورت مستقیم (بی واسطه) محصولات راخریداری کنندودراختیار داشته باشند. فروش کالا به خریدارازطریق وب سایت باعث ایجادیک پدیده جهانی با یک روندافزایشی درفروش آنلاین درجهان شده است. به دلیل عواملی چون فایده، راحتی، قیمت گذاری، بررسی های مقابله ای، وسعت انتخاب تولیدات وخدمات، ودلایل دیگرفروش آنلاین رشد کرده وانگیزه زیادی ایجاد کرده است. اگرچه فروش اینترنتی روند سعودی داشته است بعضی از چالش ها باعث افزایش ساختاری فروش شده است.

اول: رشد تعداد زیادی از تجار سنتی وایجاد رقابتهای اینترنتی باعث قدرت گرفتن آن شده است. با ازبین رفتن مرزهای جغرافیایی وکاهش جابه جایی ها، فروشگاههای دیجیتالی با ازدحام اشخاص شرکت کننده روبه رو شده اند. دوم: aquisition cost به صورت قابل ملاحظه ای افزایش وswitching cost فروش آنلاین کوچک شده است. سوم: با وجود رشد جمعی فروش آنلاین چندین فاکتور مثل ترس از جرم اقتصادی، دغدغه های امنیتی، فقدان اعتماد، باعث اجتناب مشتری از خرید شده است.

فهرست مطالب

بررسی خرید آنلاین در تجارت الکترونیکی 1

خلاصه 1

مقدمه 2

Literature review 4

گسترش ایده به منظور تشریح (Development of hypothesis) 7

کیفیت وب سایت 7

نگرانی های مشتری درفروش آنلاین 10

Computer self. Efficacy 12

متد شناسی 13

بیان کلی موضوع 15

بررسی اطلاعات 15

بررسی مدلهای ساختاری هماهنگ 16

بحث: 18

نتیجه گیری 21

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی خرید آنلاین در تجارت الکترونیکی
 • خرید آنلاین
 • تجارت الکترونیکی
 • اینترنت وتکنولوژِی
 • دانلود مقاله بررسی خرید آنلاین در تجارت الکترونیکی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه رشته کامپیوتر
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید تحقیق
 • فروش تحقیق
 • خرید پایان نامه

خرید فایل

راهکار مدیریت و بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران-14

راهکار مدیریت و بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران

دسته: محیط زیست

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 42 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 8 راهکار مدیریت و بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران

چکیده

وسایل الکترونیکی همچون رایانه، موبایل، تلویزیون، رادیو و… از جمله وسایل پرمصرف در دنیای مدرن امروز محسوب میشوند که به طور روز افزون بر تعداد آن ها افزوده می شود. بسیاری از قطعات مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی دارای عناصر آلوده کننده محیط زیست همچون کادمیوم، سرب و روی هستند. از این رو و با توجه به حجم گسترده وسایل از رده خارج، بازیافت آنها امری اجتناب ناپذیر است. هم اکنون برخی از روش های بازیافت قطعات الکترونیکی در دنیا به طور صنعتی مورد استفاده می باشند. در ایران نیز با توجه به حجم بالای این قطعات، اخیرا بازیافت قطعات الکترونیکی به عنوان جدی ترین دغدغه در بخش بازیافت زباله ها مطرح شده است. در این مقاله وضعیت کنونی ایران در زمینه بازیافت زباله های الکترونیکی به طور خلاصه تشریح گردیده و در پایان نیز راهکارهایی جهت رفع مشکلات و موانع موجود ارائه گشته است.

کلمات کلیدی:

بازیافت

آلودگی محیط زیست

زباله های الکترونیکی

مقدمه

توسعه صنعت الکترونیک کیفیت زندگی را تا حد زیادی بهبود داده است، اما به علت نرخ بالای رشد روزافزون این صنعت و از طرفی کاهش عمر مفید قطعات الکترونیکی (به دلیل ظهور فناوری-های نوین)، ضایعات ناشی از، از رده خارج شدن تجهیزات الکترونیکی، روز به روز در حال افزایش است. در همین رابطه مهمترین مساله تاثیر این زباله ها بر سلامت انسان و محیط زیست به دلیل وجود عناصر و مواد سمی مانند سرب، کادمیم و جیوه است. به عنوان مثال رایانه های شخصی دارای 8 عنصر خطرناک می باشند. در حال حاضر در برخی از کشورهای پیشرفته، زباله های الکترونیکی بزرگترین منبع فلزات سنگین در زباله-های جامد شهری محسوب می شوند. لذا بازیافت زباله های الکترونیکی برای کشورها به یک ضرورت تبدیل شده است. از طرف دیگر بازیافت این زباله ها باعث صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی از طریق بازیابی عناصر کارآمد مانند مس، آهن، آلومینیوم، طلا، نقره و… می شود[1].

فهرست مطالب

راهکار مدیریت و بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران 1

چکیده 1

کلمات کلیدی 2

1. مقدمه 3

2. مدیریت بازیافت زباله های الکترونیکی در دنیا 3

2. 1 روش های سنتی و پرخطر 4

2. 1. 1. سوزاندن 4

2. 1. 2. دفن کردن 4

2. 2 روش های مدرن و زیست سازگار: 4

2. 3 4

فناوری های مدرن شامل سه مرحله هستند: 4

4. 2. 3. بازیافت کابلها 7

4. 2. 4. بازیافت CRT: 7

5. بحث و نتیجه گیری 7

6. منابع و مراجع 8

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • راهکار مدیریت و بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران
 • بازیافت
 • آلودگی محیط زیست
 • زباله های الکترونیکی
 • دانلود مقاله راهکار مدیریت و بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • خرید پایان نامه
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته محیط زیست

خرید فایل

بررسی مسئله رسوب و فرسایش در حوزه آبریز نیروگاههای برق آبی جریانی-15

بررسی مسئله رسوب و فرسایش در حوزه آبریز نیروگاههای برق آبی جریانی

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 22 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12 بررسی مسئله رسوب و فرسایش در حوزه آبریز نیروگاههای برق آبی جریانی

چکیده

یکی از مواردی که در طراحی نیروگاههای برق آبی جریانی مورد بررسی قرار می گیرد بر آورد رسوب حوزه آبریز رودخانه مورد مطالعه می باشد. رسوب گذاری می تواند مخزن بند انحرافی٬ تاسیسات آبگیر٬ کانال انتقال ٬پره توربین و سیستم خنک کننده ژنراتور را تحت تاثیر قرار دهد.

در این مقاله به (Forebay) حوضچه تعادلبررسی روشهای متداول ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب و عوامل موثر در فرسایش خاک پرداخته شده است در محاسبه بار رسوبی کل استفاده گردیده است. نتایج این مطالعات در مورد چند PSIAC همچنین از روشسرشاخه رودخانه های جنوب غربی کشور نظیر بشار و نخجیر واقع در استان کهکیلویه و بویر احمد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

واژه های کلیدی

فرسایش خاک

رسوب کل

تولید رسوب

کلاس فرسایش

فهرست

چکیده 1

واژه های کلیدی 1

1- مقدمه 2

روشهای متداول تجربی ارزیابی فرسایش خاک 2

(FAO) روش سازمان کشاورزی و غذا 3

(USBLM) روش دفتر مدیریت اراضی آمریکا 4

(USLE) روش معادله فرسایش جهانی 5

(PSIAC) روش دفتر داخلی کمیته جنوب غربی آمریکا 6

انتخاب روش مناسب 8

نحوه بکارگیری روش انتخابی 9

نتیجه گیری 10

مراجع 12

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی مسئله رسوب و فرسایش در حوزه آبریز نیروگاههای برق آبی جریانی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی برق – الکترونیک
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی برق
 • مقاله کارشناسی برق
 • مقاله مهندسی برق
 • مقاله لیسانس برق
 • مقاله کارشناسی در رشته مهندسی برق با عنوان بررسی مسئله رسوب و فرسایش در حوزه آبریز نیروگاههای برق آبی جریانی

خرید فایل

ﻃﺮﺡ ﺑﻬﺴﺎﺯی ﻭ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﻇﺮﻓیﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮی ﺧﺎک ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺎﺯی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ-16

ﻃﺮﺡ ﺑﻬﺴﺎﺯی ﻭ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﻇﺮﻓیﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮی ﺧﺎک ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺎﺯی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ

دسته: عمران

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 3511 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30 ﻃﺮﺡ ﺑﻬﺴﺎﺯی ﻭ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﻇﺮﻓیﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮی ﺧﺎک ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺎﺯی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ

تاﺭیﺨﭽﻪ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ:

میکروپایل در اوایل دهه 1950 در ﺍیﺘﺎﻟیﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮیﺖ ﭘی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎی ﺗﺎﺭیﺨی ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧی، کﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧی ﺩﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳیﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘیﻤﺎﻧکﺎﺭ ﺍیﺘﺎﻟیﺎیی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﻮﻧﺪیﻞ ﺍﻭﻟیﻦ ﺑﺎﺭ ﺷﻤﻊﻫﺎی ﺭیﺸﻪ ﺍی ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓی ﻧﻤﻮﺩ. ﺍیﻦ ﺷﻤﻊﻫﺎی ﺩﺭﺟﺎ ﺭیﺰ کﻮﭼک ﺩﺍﺭﺍی ﻗﻄﺮ کﻤی ﺑﻮﺩﻧﺪ کﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺢ کﻨﻨﺪﻩ ﻓﻮﻻﺩی ﺳﺒک ﻭ ﺗﺰﺭیﻖ ﺩﻭﻏﺎﺏ ﺳیﻤﺎﻥ ﺗﻘﻮیﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ، ﺍﻏﻠﺐ کﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮیﺖ ﺯیﺮ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤیﻂﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣی 1957 ﺷﺪ؛ ﻭﻟی ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻧیﺎﺯﻫﺎی ﺟﺪیﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓی ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪیﺪ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞﻫﺎی ﺯﻧﺒﻮﺭی ﮔﺮﺩیﺪ. ﺍیﻦ ﺳیﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ کﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒکﻪ ﺍی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺍﺯ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻭ ﻣﻮﺭﺏ ﺑﻮﺩﻩ کﻪ یک ﺳﺎﺯﻩ ﺗﺮکیﺒی ﺍﺯ ﺧﺎک ﻭ ﺷﻤﻊ.

ﺍیﻦ ﺭﻭﺵ 1965ﺍﺯ ﺍیﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍی ﺗﻘﻮیﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎی ﺗﺎﺭیﺨی ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1962ﻓﻮﻧﺪیﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳیﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺯیﺮﺯﻣیﻨی ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮی ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ کﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﻧﺎﻡ ﺷﻤﻊ ﺭیﺸﻪ ﺍی ﮔﺮﺩیﺪ. ﺍﺯ ﺍیﻦ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞﻫﺎ، ﺑﺮﺍی ﭘﺎیﺪﺍﺭ ﺳﺎﺯی ﺷیﺐﻫﺎ، ﻣﺴﻠﺢ کﺮﺩﻥ ﺩیﻮﺍﺭﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠی، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮﻥ، ﻣﺴﻠﺢ کﺮﺩﻥ ﺧﺎک ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎیﺮ ﺭﻭﺵﻫﺎی ﺗﻘﻮیﺖ ﺧﺎک ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣی شود.

ﺑﻄﻮﺭ کﻠی ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺍﺭ ﻧﻈیﺮ ﺧﺎکﻫﺎی ﺳﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠیﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮی کﻢ، ﻧﺸﺴـﺖ ﭘـﺬیﺮی ﺯیﺎﺩ، ﺭﻭﺍﻧﮕـﺮﺍ، ﺧﺎکﻬـﺎی دستی و…: ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﭘیﺶ ﺭﻭی ﻣﻬﻨﺪﺳیﻦ ژﺋﻮﺗکﻨیک ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ:

ﺍﻟﻒ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﻥﻫﺎی ﺑﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭ ﺧﺎک

ﺏ) ﺑﻬﺴﺎﺯی ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺧﻮﺍﺹ ﻓیﺰیکی -ﻣکﺎﻧیکی ﺗﻮﺩﻩ ﺧﺎک

ﻫﺮ یک ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎی ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣی ﺑﺎﺷﻨﺪ کﻪ ﻃی ﺳﺎﻟیﺎﻥ ﻣﺘﻤﺎﺩی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧی یﺎﻓﺘـﻪ ﺍﻧـﺪ. ﺑﺮﺧی ﺍﺯ ﺗکﻨیکﻫﺎی ﺍﺑﺪﺍﻋی ﻧیﺰ ﻣﺎﻫیﺘی ﺗﺮکیﺒی ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﺰﺍیﺎی ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩی ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﻣی ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺰﺭیﻖ ﺩﻭﻏﺎﺏ ﺳیﻤﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﺷﻤﻊﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺻﻠی ﺷﻤﻊﻫﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎیی ﻭ ﺷﻤﻊﻫﺎی ﺟﺎﻧﺸیﻨی ﺗﻘﺴیﻢ ﻣی ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗـﻊ ﺷـﻤﻊ ﻫـﺎی ﻣیﻠیﻤﺘﺮ (ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﻘﻮیﺖ ﻓﻮﻻﺩی ﺳﺒک ﻭ ﺗﺰﺭیﻖ ﺩﻭﻏـﺎﺏ ﺳیﻤﺎﻥ ﻫﻤـﺮﺍﻩ 300ﺟﺎﻧﺸیﻨی کﻮﭼکی) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ کﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞﻫﺎ ﻣیﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺍﻭیﻪﺍی ﻃﺮﺍﺣی ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺗی ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﺎﺭ ﻫـﺎی ﻣﺤـﻮﺭی ﻭ ﺟﺎﻧﺒی، ﺟﺎیﮕﺰیﻨی ﺷﻤﻊﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟی یﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺋی ﺍﺯ ﺳیﺴﺘﻢ ﺗﺮکیﺒی ﺧﺎک ﻭ ﺷﻤﻊ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻃﺮﺍﺣی ﺑﻪ کﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻧکﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ یک ﺍﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﻣی کﻨﺪ، ﺑﻪ ﺩﻟیﻞ ﺗﺰﺭیﻖ ﺩﻭﻏﺎﺏ ﺳیﻤﺎﻥ، ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘی ﺧﺎک ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻧیﺰ ﻣیﮔﺮﺩﺩ.

کلمات کلیدی:

ریز شمع

ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ

بهسازی خاک

ﺑﻬﺴﺎﺯی ﻭ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﻇﺮﻓیﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮی ﺧﺎک

ﻣﻌﺮﻓی ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ

ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ یک ﺷﻤﻊ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ کﻮﭼک ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ یک ﺗﺴﻠیﺢ ﻓﻮﻻﺩی ﺳﺒک ﺍﺳﺖ کﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺗکﻨیک ﺗﺰﺭیﻖ ﺩﻭﻏﺎﺏ ﺳیﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣی شود. ﺍﺟﺰﺍی ﺳیﺴﺘﻢ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ ﺩﺭ ﺍیﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﺍﺭی، ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺗﺴﻠیﺢ، ﻓﻠﻨﺞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﭘی ﻭ ﺩﻭﻏﺎﺏ ﺳیﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﺍﺭی ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ، ﺍﺟﺰﺍی ﺗﺸکیﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ ﺭﺍ 1ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺑﻮﺩﻩ کﻪ ﺍﻣکﺎﻥ ﺗﺰﺭیﻖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﺎک ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣیکﻨﺪ. ﺷکﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣیﺩﻫﺪ. ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳیﺴﺘﻢ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ ﻧیﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻔﺎﺭی ﮔﻤﺎﻧﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﺍﺭی ﺩﺭ ﺧﺎک) ﻟﻮﻟﻪ کﻮﺑی (، ﺗﺰﺭیﻖ ﺩﻭﻏﺎﺏ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍی 3 ﺳیﻤﺎﻥ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺗﺴﻠیﺢ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻓﻠﻨﺞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺳﺖ کﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺁﺗی ﺗﻮﺿیﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻣیﺷﻮﻧﺪ.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • ﻃﺮﺡ ﺑﻬﺴﺎﺯی ﻭ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﻇﺮﻓیﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮی ﺧﺎک ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺎﺯی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ
 • ریز شمع
 • ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ
 • بهسازی خاک
 • ﺑﻬﺴﺎﺯی ﻭ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﻇﺮﻓیﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮی ﺧﺎک
 • دانلود مقاله ﻃﺮﺡ ﺑﻬﺴﺎﺯی ﻭ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﻇﺮﻓیﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮی ﺧﺎک ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺎﺯی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣیکﺮﻭﭘﺎیﻞ
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته عمران

خرید فایل

مقاله در مورد چاپ-17

مقاله در مورد چاپ

دسته: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 4004 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 29 مقاله در مورد چاپ

مقدمه

ثبت و ضبط اندیشه ها و تصورات و تخیلات بشری بر روی اشیاء مختلف در ابتدای امر کاری ابتدایی و صرفاً به منظور ارتباطف تزئین و حفظ اطلاعات در تمدن های قدیم بوده است. روش های چاپ به موازات توسعه ساختارهای اجتماعی متحول و دگرگون شده است. چاپ نه تنها وسیله ای ضروری در زندگی مشترک بشر بوده، بلکه از طریق تکامل امکانات ارتباطی و اجتماعی به تکاملی شگرف در امکانات چاپی رسیده است. هم چنین شیوههای چاپی به عنوان ا بزار اربتاطی از طریق تصویر، نقش و حروف و سایر عناصر به عنوان اصلی مهم و انکار ناپذیر در زندگی بشری جلوه گر است که از طریق شکل گیری محصولات گرافیکی، کتابها، اعلان ها، تصاویر و نوشته ها و بطورکلی آثار چاپی می توان به توسعه و تمدن جوامع و رشد مزیت و تغیر و تکامل آنها پی برد.

اما زادگاه اصلی چاپ را می توان در شرق دور مورد کاوش قرار داد. چینی ها اولین مدرمی بودند که چاپ دستی را باداع کردند آنان با حک کردن تصویر روی چوب از این فن در انتقال و تکثیر نقوش استفاده کردن. آنان در پایان قرن دو میلادی سه عنصر لازم و اصلی برای چاپ رادر اختیار داشتند. این سه عنصر عبارت بودند از:

1- کاغذ، که آن را در سلا 105 میلادی اختراع و در قرن چهارم میلادی ساخت آن را با الیاف پنبه آغاز کردند.

2- مرکب، که مرغوب ترین نوع آن را بعدها در قرن سوم میلادی بدست آودرند.

3- لوح یا سطحی که وسیله چاپ بود، که در ابتدا نقوشی را که می خواستند تکثیر کنند بر سنگهای مرمر یا قطعات موم حک می کردند، بعدها قطعات سنگ مرمر یا موم یا چوب یا فلز را به صورت مهر می ساختند.

ا نگیزه اصلی چاپ دستی در شرق دور، تکثیر شمایل قدیسان و متنون مقدس را از طریق حکاکی روی لوحه های چوبین و چاپ آن ها بر روی ابریشم و کاغذ بوده است. مصریان نیز از گ یاه پاپیروس که در آن زمان در سواحل رود نیل به فراوانی روئیده می شود برای چاپ الواح حکاکی شده به عنوان صفحه حامل یا کاغذ استفاده می کرده اند، با آثار باقی مانده در چین مثل مهرها و چاپهای دستی پول نشان دهنده این واقعیت است که چین مهد چاپ در جهان پیش از اختراع حروف فلزی نوشتاری گوتنبرگ در آلمان بوده است.

کلمات کلیدی:

چاپ

تایپوگرافی

صنعت چاپ در ایران

تایپوگرافی چیست؟

برای درک بهتر و آسان تر تایپوگرافی بایدگفت بین آن و خوش نویسی رابطه مستقیم وجود دارد چرا که خوشنویسی و خطاطی نوعی تایپوگرافی است و می توان گفت معنی تحت الفظی خوشنویسی خوش نوشتن حروف و کلمات با رعایت به معنای جا افتادن و مناسب بودن نوشتهاست که در ا رتباط با موضوع زیبایی در مفهوم کاربردی تعریف میشود نه در شکل ظاهری آن، بنابراین از زمانی که ژوهانس گوتنبرگ در سال های 1468-1398 میلادی فن چاپ را اختراع کرد، تلاش های زیادی برای گسترش شیوه هایی که کارایی بیشتری در تکثیر متون داشته باشند انجام گرفت تا اینکه حروف برجسته فلزی ساخته شده که پس از سپرده شدن به دستگاه چاپ و اتمام کار مجدداً از آن ها برای مطلبی جدید استفاده می کردند.

به این امر تایپوگرافی می گویند، یعنی فن بیان نوشتار در ارتباط با صنعت چاپ: اما امروز دیگر چنین نیست و حوزه تایپوگرافی به راستی گسترش یافته و حتی از مرز فن غول آسای چاپ، کامپیوتر و شبکه های اطلاع رسانی پا فراتر گذاشته است. و هر گونه رفتاری و طراحی که به حروف انجام می شود تا حروف و کلمات به وجه تصویری نزدیک تر شوند با هر قصدی تایپوگرافی است. برای مثال به سال 1456 میلادی گوتنبرگ برای تکثیر کتاب انجیل نمونه ای از حروف البا را برای خود انتخاب کرد که با خصوصیات نوشتاری و نسخه های دست نویس آن زمان گوتیک مطابقت داشت.

گستره (lay out) قرار می گیرد و پیام های نوشتاری و تصویری را تحت تاثیر متقابل و مکمل یکدیگر قرار می دهد. در حقیقت تایپوگرافی برای تقویت مفاهیم است، نه تکذیب و نادیده گرفتن معنی و ابهام آن و یا از هم گسیختن آنچه مقصود اصلی است. و هنرمند بایستی به کمک تایپوگرافی نوشته و موضوع را در ذهن مخاطب ثبت کند یعنی با عینی و محسوس کردن نوشتار موضوع آن را نیز آسان و سهل الوصول کند پس تمام تلاش صنعتگران به سوی تکثیر سریع پیش می رفت.

فهرست

مقدمه 1

کارگاه چاپ دستی 1

تایپوگرافی 2

پیشرفتهای صنعت چاپ 4

تاریخچه چاپ در ایران 15

منابع 26

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله در مورد چاپ
 • صنعت چاپ در ایران
 • پیشرفتهای صنعت چاپ
 • تاریخچه چاپ در ایران
 • تایپوگرافی چیست؟
 • دانلود مقاله در مورد چاپ
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته گرافیک

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران-18

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 67 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 113 پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده (1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

کلمات کلیدی:

جرم

محتال

احتیال

تعزیرات

کلاهبردار

کلاهبرداری

سابقه تاریخی کلاهبرداری

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند.

فهرست مطالب

مقدمه: 1

(فصل اول) کلاهبرداری 3

کلاهبرداری 4

سابقه تاریخی 4

تعریف جرم کلاهبرداری 6

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 8

1ـ رکن قانونی 8

2ـ رکن مادی 8

الف) رفتار مرتکب 8

ب) وسیله 10

ج) موضوع جرم 22

د) حصول نتیجه مجرمانه 23

هـ) رابطه علیت 28

و) شروع به کلاهبرداری 29

3ـ. رکن معنوی 33

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 38

الف) شرکت در کلاهبرداری 39

ب) معاونت در کلاهبرداری 42

(فصل سوم) تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 45

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 46

(فصل چهارم) صور خاص جرم کلاهبرداری 49

صور خاص جرم کلاهبرداری 50

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 51

2 ـ تعدی نسبت به دولت 52

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت 54

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر 55

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 56

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود 61

7 ـ تبانی در معاملات دولتی 63

8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی 64

9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 69

10 ـ تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت 73

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه 74

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت 74

جرائم جنبی کلاهبرداری 78

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران 79

الف): انتقال مال غیر 80

ب) معامله معارض: 87

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 93

مجازات جرم کلاهبرداری 98

1 ـ مجازات اصلی 99

2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی 100

3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری 102

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران 102

نتیجه گیری از تحقیق: 104

راهکارهای پیشنهادی 107

منابع و مأخذ: 108

قیمت فایل فقط 57,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
 • جرم
 • محتال
 • احتیال
 • تعزیرات
 • کلاهبردار
 • کلاهبرداری
 • دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده

خرید فایل

مقاله کامل فرکانس-19

مقاله کامل فرکانس

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 435 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 95 مقاله کامل فرکانس

بَسامَد، تَواتُر یا فرکانس (frequency) به اندازه‌گیری تعداد دفعاتی گویند که یک رویداد تناوبی در واحد زمان اتفاق می‌افتد. برای محاسبه بسامد باید یک بازه زمانی را مشخص کرده، تعداد رخ دادن یک رویداد را در آن بازه زمانی شمرده و سپس این شماره را بر مدت آن بازه زمانی تقسیم کرد. راه دیگر محاسبه بسامد، اندازه‌گیری زمان میان دو رویداد پیاپی (تناوب) و سپس اندازه‌گیری بسامد به عنوان وارونه این زمان است: رابطه بسامد به این گونه‌است:

در این فرمول T همان تناوب است.

فرکانس اندازه گیری تعداد تکرار اتفاقی در واحد زمان است. برای محاسبه فرکانس بر روی یک بازه زمانی ثابت، تعداد دفعات وقوع یک حادثه را در آن بازه می شماریم و سپس این تعداد را بر طول بازه زمانی تقسیم می کنیم. پس ازفیزیک دان آلمانی هاینریش رودولف هرتز، در سیستم واحدهای SI فرکانس با هرتز (Hz) اندازه گیری می‌شود. یک هرتز به این معنی است که یک واقعه یک بار بر ثانیه رخ می‌دهد.

واحدهای دیگری که برای اندازه گیری فرکانس بکار می‌روند به این شرح هستند: سیکل بر ثانیه، دور بر دقیقه (rpm). سرعت قلب توسط واحد ضربان بر دقیقه اندازه گیری می‌شود. یک روش جایگزین برای محاسبه فرکانس، اندازه گیری زمان بین دو رخداد متوالی حادثه‌ای است (دوره تناوب) و سپس محاسبه فرکانس به صورت عددی متقابل این زمان مانند زیر:

کلمات کلیدی:

رادیوآماتور

فرکانس

طیف الکترومغناطیسی

اسکنرها یا دستگاههای بی سیم

مدولاسیون

مقدمه

امروزه و در عصر پیشرفت تکنولوژی، کاربرد و استفاده از طیف‌های فرکانسی و امواج رادیویی در حال گسترش روزافزون است. مهم‌ترین مزیت این فناوری کاهش حجم اتصالات و وسایل رابط همچون سیم‌ها و کابل‌ها هستند که در نتیجه موجب کاهش چشم‌گیر هزینه‌ها می‌گردند. به طوری که روابط بدون سیم جایگزین مطمئن آنها می‌شوند.

ارتباطات به وسیله امواج رادیویی، برپایه قوانین فیزیک و انرژی امواج الکترومغناطیسی استوار است. بدین منظور برخی مفاهیم اولیه مربوط به این موضوع را به اجمال از نظر می‌گذرانیم.

* همه ما تاکنون عباراتی نظیر UHF, VHF, AM, FM و… را شنیده‌ایم. فضای اطراف ما آکنده از امواج رادیویی است که در تمام جهات در حال انتشار و عبور و مرور می‌باشند. اصولا یک موج رادیویی یک موج الکترومغناطیسی می‌باشد که معمولا توسط آنتن منتشر می‌گردد. امواج رادیویی دارای فرکانس‌های مختلفی هستند، که برحسب کاربری مطابق با استانداردهایی تقسیم‌بندی شده‌اند. در آمریکا FCC کمیته ملی ارتباطات مسئولیت مدیریت و تصمیم‌گیری در مورد تخصیص طیف‌های فرکانسی و صدور مجوز و یا تعیین استانداردها را برعهده دارد.

امواج رادیویی در هوا با سرعتی نزدیک به سرعت نور انتقال می‌یابند. این امر یکی از مهم‌ترین مزایای این فناوری می‌باشد که نقش بسزایی در تسریع ارتباط به عهده دارد. واحد اندازه ‌گیری فرکانس رادیویی hertz “هرتز” یا “سیکل بر ثانیه” است و برای فرکانس‌های بزرگ‌تر، جهت خواندن و نوشتن از عباراتی مانند KHz “کیلوهرتز”، MHz “مگا هرتز” و… استفاده می‌شود. در جدول تقسیم بندی فرکانس‌ها برحسب واحد آمده است. امواج رادیویی دارای فرکانس‌ها و باندهای مختلفی هستنتد، به وسیله یک گیرنده مخصوص رادیویی شما می‌توانید، امواج مربوط به همان گیرنده را دریافت نمایید. برای مثال زمانی که شما مشغول گوش دادن به یک ایستگاه رادیویی هستید، گوینده فرکانس 91. 5 MHz و باند FM را اعلام میکند. رادیوی FM شما تنها می‌تواند گستره فرکانسی تخصیص یافته مربوط به خود را دریافت نماید. Wavelength یا طول موج یک سیگنال الکترومغناطیسی با فرکانس یا بسامد آن رابطه معکوس دارد، بدین معنی که بالاترین فرکانس کوتاه ‌ترین طول موج را دارا می‌باشد. در کل سیگنال‌های با طول موج‌های بلند تر مسافت بیشتری را می‌پیمایند و از قابلیت نفوذ بهتری در میان اجسام در برابر سیگنال‌های دارای طول موج کوتاه برخوردارند.

فهرست

مقدمه 8

رادیوآماتور کیست؟ 11

تجهیزات موجود در یک ایستگاه رادیوآماتوری و نحوه برقراری ارتباط 18

اختراع و تاریخچه 19

. ماهیت امواج رادیویی 24

نحوه برخورد امواج رادیویی با بافتها 26

تناوب است. 31

فرکانس امواج 32

فرکانس های آماری 32

مثال ها 33

مقدمه 34

تاریخچه 35

مکانیسم عمل 37

کاربردها 38

رادار در طبیعت 41

طیف الکترومغناطیسی 44

دید کلی 44

کاربرد و بررسی طول موجهای مختلف طیف الکترومغناطیسی 45

نحوه تولید امواج الکترو مغناطیسی 46

لامپ سدیم 47

چشمه‌های طبیعی 48

چشمه‌های مصنوعی 48

اندازه گیری 49

دیدکلی 49

دقت در اندازه گیری 50

ارقام با معنی 52

نمادگذاری علمی 53

بعد اندازه گیری 54

امواج الکترومغناطیسی 55

دید کلی 55

تعریف امواج الکترومغناطیسی 56

گستره امواج الکترومغناطیسی 56

یکاهای معروف فیزیک امواج الکترومغناطیسی 57

طیف نمایی و امواج الکترومغناطیسی 59

کاربرد‌های امواج الکترومغناطیسی 60

آنتن های اندازه گیری و مونیتورینگ 61

طول موج 77

دید کلی 77

موجهای صدا 77

طول موجهای متفاوت 78

طول موج و بسامد 79

طیف الکترومغناطیسی 79

کاربرد امواج، طول موجهای متفاوت 80

دامنه 81

- فرکانسهای رادیویی: 83

پویش کننده ها (اسکنرها یا دستگاههای بی سیم): 87

: مدولاسیون 89

مدولاسیون AM و FM در سرویس پخش همگانی 91

* ماهیت روشهای مدولاسیون AM وFM 92

موج بلند (lw): 153-279 khz 95

موج متوسط (mw): 530-1. 710 khz 95

موج کوتاه (sw): 2. 300-26. 100 khz 95

مدولاسیون FM 992

شکل (2) نمایشگر سیگنالهای صوتی 94

منابع 95

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله کامل فرکانس
 • رادیوآماتور
 • frequency
 • فرکانس
 • طیف الکترومغناطیسی
 • اسکنرها یا دستگاههای بی سیم
 • مدولاسیون
 • مقاله کامل فرکانس
 • دانلود مقاله کامل فرکانس
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • fileina
 • فایلینا
 • دانلود پایان نامه کارشناسی برق – الکترونیک
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی الکترونیک

خرید فایل

بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی-20

بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دسته: فقه، الهیات، معارف

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 38 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21 بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحدهای مستقر در تهران) انجام گرفته که جامعه مورد نظر تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات تهران بوده و نمونه آن با توجه به فرمول‌ تعیین‌ حجم‌ نمونه‌ کوکران‌ به‌ تعداد 398 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌ گردید و نتایج بدین شرح است: مسابقات قرآن و عترت در ایجاد و ارتقاء انگیزه رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان مؤثر بوده است. مسابقات قرآن و عترت توانسته است بهبود در رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان بهبود ایجاد نماید. مسابقات قرآن و عترت توانسته است باعث استقرار ارزشهای اخلاقی- فرهنگی در دانشجویان گردد. مسابقات قرآن و عترت توانسته است ارزشهای اخلاقی- فرهنگی را در دانشجویان درونی نماید. مسابقات قرآن و عترت توانسته است ارزشهای اخلاقی- فرهنگی را در دانشجویان متبلور سازد.

کلید واژه ها:

تهران

قرآن و عترت

نهادینه سازی

آزمونهای قرآن و عترت

رفتارهای اخلاقی- فرهنگی

مقدمه

در جوامع اسلامی ارکان اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی- سیاسی بر اساس مبانی و شئونات و فرهنگ اسلامی است ورهبران و مدیران این جوامع با سر مشق و الگو قرار دادن دستورات این دین آسمانی در تمام مراحل زندگی تلاش میکنند که جامعه و مردم را به سر منزل سعادت، کمال، پیشرفت و توسعه رهنمون گردند. مدیریت فرهنگی در جوامع مختلف متضمن طرح ریزی و اجرای برنامه‌هایی است که افراد را به سمت الگوهایی برخواسته از ارزشهای حاکم بر جامعه سوق داده و رفتارهایی را در آنان ایجاد نماید. در جوامعی با رویکرد دینی، اساس و محور تمام این فعالیتها دین است، بخصوص در کشور ما، ارزشهای دین مبین اسلام حاکم بوده که رکن اصلی آن قرآن و عترت (سنت) می‌باشد. در این مقاله تلاش بر آن است تا یکی از طرق آموزش مسایل دینی و میزان تاثیر گذاری آن در شکل گیری انواعی از رفتارهای اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد. رویکرد اصلی در نگارش این مقاله چگونگی تاثیر پذیری رفتار در نتیجه اثر ارزشها و باورها از یکسو و از سوی دیگر فکر و اندیشه آدمی با ارائه دیدگاههای متفکرانی صاحب نظر در خصوص دین و ارتباط آن با انسان و جامعه است. در این رهگذر نیز به نقش انگیزه، آموزش غیر مستقیم می‌پردازیم.

فهرست مطالب

بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 1

چکیده تحقیق 1

کلید واژهها: 2

مقدمه 2

روش تحقیق: 3

چارچوب نظری تحقیق 4

یافته های تحقیق 11

منابع: 20

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 • قرآن و عترت
 • نهادینه سازی
 • آزمونهای قرآن و عترت
 • رفتارهای اخلاقی فرهنگی
 • دانلود مقاله بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایلی
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

گزارش کارآموزی رشته صنایع و معماری با عنوان پارچه-21

گزارش کارآموزی رشته صنایع و معماری با عنوان پارچه

دسته: صنایع

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 465 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 58 گزارش کارآموزی رشته صنایع و معماری با عنوان پارچه

پیشگفتار

استاندارد پارچه های کشباف پودی و تاری از نخ یکسره پلی آمید (معمولی و استرج) که بوسیله کمیسیون فنی استاندارد پارچه های کشباف زیر نظر کمیته ملی استاندارد پوشاک و تحت نظارت شورای عالی استاندارد در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین گردیده است باستناد ماده یک)) قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذر ماه ((1349بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میگردد.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای علمی و جهانی در زمینه صنایع و علوم، استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر هماهنگی و همگامی ایجاد شود.

کلمات کلیدی:

نخ های استرج

پارچه های کشباف

نخ های پلی آمید معمولی

مقدمه

باپیشرفت روز افزونی که در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای صنایع کشبافی در سطح کشور بچشم می خورد، ضرورت تدوین و اجرای استاندارد پارچه های تولیدی چه از نظر حفظ مرغوبیت و چه بخاطر حمایت از موجودیت و بقای صنایع داخلی در برابر محصولات بازار جهان، هر روز، بیشتر احساس میشود. پارچه های بافته شده از نخ پلی آمید معمولی (غیر استرج) برای تهیه انواع پوشاک از قبیل پیراهن زنانه و مردانه مورد استفاده قرار میگیرد. اولین نخ های استرج که بمصرف تهیه پارچه رسید از پلی آمید بودند که بعلت قدرت ارتجاعی زیاد بمصرف لباسهای ورزشی - مایوی شنا و غیره میرسد. برای آشنایی بیشتر به طرز تهیه و خواص فیزیکی و شیمیایی نخ های پلی آمید معمولی (غیر استرج) و استرج که بیشتر برای تهیه پارچه های کشبافی مورد استفاده قرار می گیرد به استاندارد های شماره 926و 928مراجعه گردد.

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • گزارش کارآموزی رشته صنایع و معماری با عنوان پارچه
 • نخ های استرج
 • پارچه های کشباف
 • نخ های پلی آمید معمولی
 • دانلود گزارش کارآموزی رشته صنایع و معماری با عنوان پارچه
 • گزارش کارآموزی
 • خرید گزارش کارآموزی
 • انجام گزارش کارآموزی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

پایان نامه رشته ماشین ابزار با عنوان ماشین های تراش و صفحه تراش-22

پایان نامه رشته ماشین ابزار با عنوان ماشین های تراش و صفحه تراش

دسته: مکانیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1378 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 78 پایان نامه رشته ماشین ابزار با عنوان

ماشین های تراش و صفحه تراش

چکیده

روند زندگی در طول تاریخ حاکی از آن است که بشر همواره با به کار گیری قدرت و تفکر و انتخاب وتولید ابزارهای مناسب در جهت غلبه بر مشکلات وبهبود وآسایش زندگی خود حرکت کرده است. امروزه روشهای تولید به دو صورت با براده برداری و بدون براده برداری میباشد وروش براده برداری به دو صورت سنتی وغیر سنتی میباشد که ماشینهای تراش و صفحه تراش جزو ماشین های براده برداری سنتی میباشند که امروزه معمولا برای تولید قطعات اولیه و قطعاتی که برای تولید اندک میباشند استفاده میشود.

کلمات کلیدی:

براده برداری

ماشینهای تراش

ماشین های صفحه تراش

فرآیند صفحه تراشی:

امروز در فرآیند تولید، ماشین های ابزار نقش تعیین کننده داشته و از این طریق است که پیشرفت صنعت رو به تکامل خواهد بود. یکی از ماشینهایی که تاثیری بسزا در صنعت ماشین سازی داشته است، ماشین صفحه تراش است. اگرچه امروزه تاثیر بعضی از انواع این ماشینها در مقابل ماشینهای براده برداری مدرن کم رنگ شده است و در کشورهای پیشرفته صنعتی اجر و منزلت گذشته را ندارد، ولی در کشور ما خصوصا در مدارس فنی هنوز جایگاه ویژه ای داشته به دلیل نیاز جامعه، آموزش آن ضروری به نظر می رسد. هر یک از ماشینهای ابزار ویژگی خاصی دارند که ماشین صفحه تراش هم از این قاعده دور نیست. قابلیت و توانایی این ماشینها به گونه ای است که از کمتر ماشینی این توان بر می آید؛ مخصوصا در نوع دروازه ای آن که کار براده برداری با حجم نسبتا زیاد با آن صورت می گیرد.

فهرست

فرآیند صفحه تراشی 1

تشریح قسمت هی مختلف ماشین صفحه تراش 2

راه اندازی ماشین صفحه تراش 5

سرویس و نگهداری ماشین های صفحه تراش 7

اصول روغنکاری ماشین های صفحه تراش 10

نکات ایمنی و حفاظتی در صفحه تراش 11

تعریف سرعت برش در صفحه تراش 12

بررسی عوامل موثر در انتخاب سرعت برش 15

بستن رنده های صفحه تراشی 21

انواع رنده های صفحه تراشی 26

تیز کردن رنده صفحه تراشی 28

بستن قطعه کار 31

معرفی روبنده های صفحه تراش 34

صفحه تراشی سطوح 37

کنترل کیفیت قطعه صفحه تراشکاری 39

صفحه تراشی سطوح عمود بر هم 40

تعیین مراحل انجام کار پله و سطوح شیب دار در صفحه تراش 43

صفحه تراشی شیار V منشور 45

توضیحاتی در مورد دستگاه تراش تبریز 48

پله زنی 50

مخروط تراشی 51

ساختن لولا 52

انواع ماشین افزار NC 53

موارد استفاده ماشین های افزار NC 65

منابع 68

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه رشته ماشین ابزار با عنوان ماشین های تراش و صفحه تراش
 • براده برداری
 • ماشینهای تراش
 • ماشین های صفحه تراش
 • دانلود پایان نامه رشته ماشین ابزار
 • ماشین های تراش و صفحه تراش
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

بررسی لعن و نفرین از دیدگاه خدا و ائمه-23

بررسی لعن و نفرین از دیدگاه خدا و ائمه

دسته: فقه، الهیات، معارف

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 41 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30 بررسی لعن و نفرین از دیدگاه خدا و ائمه

مقدمه:

لعن نوعی نفرین کردن و نشانه جدا بودن و دوری مسیر طرفین (حق و باطل) از یکدیگر است. حق سخن این است که ما به عنوان مسلمان بدانیم که آیا در دین کاملی مثل اسلام که در هیچ جا، جای شک و شبهه ای نمی گذارد آیا به ما اجازه لعن و نفرین داده شده است؟ و یا اینکه از دیدگاه انسانهای پاک و والامقام که در نظر خدا آبرومند و با ارزش هستند نیز لعن و نفرین چه جایگاهی دارد؟ پس در این زمینه به تحقیقی در مورد کتاب های با ارزش و تراز اول دینمان پرداخته و پس از آن به بررسی زیارت معروف و معتبر عاشورا پرداختیم که در واقع زیارت عاشورا یک حقیقت عرشی است زیرا در هیچ جای آن، آدمی از خدا دنیا نمی خواهد و مراحل قرب الی الله در آن ترسیم شده و آخرین مرحله اش فناست. خط عشق و بندگی به خدا و از جان گذشتن و ایثار در سراسر زیارت هویداست، امید آن است که با توکل به خدا مطالب این تحقیق راهی برای روشنگری باشد.

کلمات کلیدی:

لعن و نفرین

لعن و نفرین از دیدگاه قرآن

لعن و نفرین در زیارت عاشورا

لعن و نفرین از دیدگاه خدا و ائمه

فهرست مطالب

1-مقدمه 1

2- بررسی لعن و نفرین در کتاب آسمانی قرآن 1

3- بررسی لعن و نفرین در کتاب ارزشمند صحیفه کامل سجادیه 6

4- دیدگاه اهل بیت (ع) درباره دشنامگویی به مقدسات دیگران 8

5- منبع زیارت عاشورا 11

6- بررسی زیارت عاشورا هز سه رویکرد (نسخه شناسی، سندی، محتوایی) 13

7- سابقه نقل زیارت عاشورا و اسنادی آن 13

8- جایگاه زیارت عاشورا در فرهنگ شیعی و نزد اهل بیت (س) 14

9- گذری بر کتاب شناسی زیارت عاشورا 15

10- طرح مسأله در رابطه با زیارت عاشورا 17

11- آیا زیارت عاشورا خشونت زا است؟ 24

12- فلسفه خواندن زیارت عاشورا 26

13- خلاصه و نتیجه کلام درباره زیارت عاشورا و لغت های آن 27

14- منابع و مأخذ 28

قیمت فایل فقط 13,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی لعن و نفرین از دیدگاه خدا و ائمه
 • لعن و نفرین از دیدگاه قرآن
 • لعن و نفرین در زیارت عاشورا
 • لعن و نفرین از دیدگاه خدا و ائمه
 • دانلود مقاله بررسی لعن و نفرین از دیدگاه خدا و ائمه
 • فلسفه خواندن زیارت عاشورا
 • جایگاه زیارت عاشورا در فرهنگ شیعی و نزد اهل بیت (س)
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید پروژه و پایان نامه

خرید فایل

بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو-24

بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دسته: مکانیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 108 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 48 دانلود پروژه مکانیک خودرو

بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

چکیده

گزارش بررسی میزان کاهش آلاینده‌های خروجی اگزوز در اثر سرویس و تنظیم موتور خودرو شامل دو قسمت عمده می‌باشد. قسمت اول توسط شرکت کنترل ترافیک تهران به تشریح متد انتخاب خودروهایی که آزمایشات برروی آن‌ها انجام می‌شود پرداخته و نتایج حاصل از بررسی وضعیت سلامت فنی خودروهای بنزینی را مورد تحلیل قرار می‌دهد. قسمت دوم ارائه نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در پژوهشگاه صنعت نفت برروی خودروهای انتخابی و تحلیل آن‌ها می‌باشد.

درقسمت اول، یعنی متد انتخاب خودروهایی که آزمایشات برروی آن‌ها صورت گرفته، ابتدا خودروهایی که تعداد آن‌ها بسیار کم است از سیستم حذف گردیده‌اند. سپس جامعه مورد بررسی را به9 نوع اتومبیل (2 نوع ایرانی و 7 نوع خارجی) طبقه‌بندی کرده‌اند. این 9 نوع عبارتند از پیکان، رنو، پژو، تویوتا، شورلت، نیسان، ب. ام. و، مزدا و جیپ. این خودروها در سه دهه 40-49، 50-59، 60-69 و70-71 مد نظر قرارگرفته‌اند چون از نظر فراوانی تجمعی، دارای اکثریت مطلق از نظر تعداد می‌باشند. در نهایت این جامعه به 17 زیرمجموعه تقسیم شده‌است که 7 نمونه از آن‌ها مربوط به پیکان و رنو و 9 نمونه دیگر مربوط به دیگر خودروهای موجود در سیستم می‌باشد. در ادامه، مطابق جدول زیر حجم هر طبقه از جامعه را به صورت زیر قرار داده‌اند.

کلمات کلیدی:

کاهش آلاینده‌

تنظیم موتور خودرو

آلایندهای خروجی اگزوز

مقدمه

این گزارش مرتبط با بند (4- ج) مهندسی می‌باشد. هدف از تهیه این گزارش، مطالعه و تدوین اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد پیشینه اجرای طرح‌های مشابه بوده؛ تا بتوان دیدی جامع نسبت به مراحل انجام پروژه‌های مشابه به‌دست آورده و در نهایت بتوان این پروژه در دست اجرا (BE1) را به صورت جامع و حتی کاملتر از موارد مشابه قبلی انجام داد. همچنین این مطالعه کمک میکند که از انجام کارهای تکراری (در صورت وجود) خودداری شود.

فهرست عناوین و مندرجات

1- مقدمه و سابقه

2- چکیده

3- آلودگی هوا و اثرات منفی آن بر محیط زیست

4- عوامل آلوده کننده هوا

5- آمار خودروهای تهران بزرگ و روش انتخاب

6- شرح دستگاه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری

7- نتایج آزمایشات

8- بحث و نتیجه‌گیری

9- مراجع

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو
 • کاهش آلاینده‌
 • تنظیم موتور خودرو
 • آلایندهای خروجی اگزوز
 • دانلود پروژه مکانیک خودرو
 • خرید پروژه مکانیک خودرو
 • فروش پروژه مکانیک خودرو
 • عوامل آلوده کننده هوا
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب-25

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 126 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 67 پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب

پیشگفتار

در سده‌های اخیر، با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار میکرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر

2. ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

کلمات کلیدی:

ورشکستگی

ورشکستگی به تقلب

ضمانت اجراهای کیفری

ضمانت اجراهای حقوقی

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات ورشکستگی 1

مبحث اول – پیشگفتار 1

مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری 3

مبحث سوم - تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن 7

الف. تاجر بودن 8

ب. توقف 9

مبحث چهارم - انواع ورشکستگی 13

الف. ورشکستگی عادی 13

ب. ورشکستگی به تقصیر 14

ج. ورشکستگی به تقلب 16

مبحث پنجم - مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب 18

فصل دوم – عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب 20

الف. عنصر مادی 20

ب. عنصر معنوی 25

ج. عنصر قانونی 25

فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب 27

الف. اشخاصی که حق تعقیب دارند 27

ب. مخارج تعقیب 27

ج. دادگاه صالح به رسیدگی 28

د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه

29

فصل چهارم – مجازات جرم ورشکستگی به تقلب 31

الف. مجازات اصلی 31

ب. مجازات تبعی 31

فصل پنجم – جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند. 35

الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت 35

ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت 37

ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت 38

د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت 39

ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت 39

فصل ششم – چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب 55

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 60

فهرست منابع و ماخذ 64

قیمت فایل فقط 35,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب
 • ورشکستگی
 • ورشکستگی به تقلب
 • ضمانت اجراهای کیفری
 • ضمانت اجراهای حقوقی
 • پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب
 • خرید پایان نامه کارشناسی حقوق
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه حقوق
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده حقوق

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان-26

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 100 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 81 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان

بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان

*همراه با پرسشنامه

چکیده

توجه به کارکنان به‌عنوان مهم‌ترین منابع ارزشمند سازمان، موضوعی است که در درهه اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. هم‌اکنون مدیران به نقش اساسی کارکنان در سازمان پی برده‌اند. با کمی تأمل می‌توان دریافت که در تمامی بخش‌های مدیریتی ردپایی از این تفکر وجود دارد. چه آنانی که بحث تحول و بهبود را دارند و چه آنانی که بحث مدیریت استراتژیک و در کل تمامی متفکران عرصه مدیریت، به نقش بنیادی منابع‌انسانی توجهی خاص دارند و محور اصلی بحث آنان نیز همین منابع ارزشمند می‌باشد.

موضوعی که از همان آغاز رشد مدریریت مطرح بوده است این بوده که چگونه می‌توان از کارکنان به‌نحو مطلوبی استفاده کرد. نظریه‌پردازان مدیران هرکدام نظریه‌ای برای برخورد با این مسئله ابراز داشته‌اند چرا که رشد و توسعه سازمان را در گرو استفاده بهینه از کارکنان می‌دانستند. بحث استفاده بهینه از کارکنان امروز نیز مطرح است و باز هم‌چنان همه درپی آن هستند که چگونه می‌توان از این منابع ارزشمند حداکثر استفاده را به‌عمل آورد. ما نیز در این تحقیق درپی آن هستیم که بعضی از علل عدم‌ استفاده بهینه مدیران از کارکنان را بشناسیم.

تحقیق حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان می‌پردازد. یافته‌های این تحقیق حاصل مطالعه‌ای است که بررسی تعداد 30 نفر از کل مدیران سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران در سال 1379 صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره و دومتغیره و به‌وسیله نرم‌افزارهای PLUS صورت گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که عدم‌توجه به انجام وظایف مدیریتی مهم‌ترین عامل در عدم استفاده بهینه مدیران از کارکنان است. هم‌چنین در میان وظایف مدیریت، برنامه‌ریزی و رهبری بیشترین تأثیر را نسبت به وظایف دیگر مدیریت بر استفاده بهینه مدیران از کارکنان دارد و در پایان اینکه عدم‌وجود هماهنگی بین وظایف مدیریت، یکی دیگر از عوامل مهم در عدم‌استفاده بهینه مدیران از کارکنان است.

کلمات کلیدی:

رهبری

برنامه‌ریزی

سازماندهی

مدیریت علمی

مدیریت منابع انسانی

استفاده بهینه از کارکنان

مقدمه

منابع انسانی، نقش اصلی را در بازدهی سازمان ایفاء میکنند. به جرأت می‌توان گفت تمام سازمان‌های که در تحقق اهدافشان موفق بوده‌اند، مدیون منابع انسانی خود هستند، منابع انسانی تنها عاملان ارزش افزوده هستند و رشد و توسعه سازمان در گرو استفاده بهینه از این منابع می‌باشد. عامل اصلی توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم، بی‌توجهی به منابع انسانی بوده است. منابعی که نیروی محرکه هر سازمانی هستند. باوجود اینکه کشورها از منابع‌ انسانی جوانی برخورد هستند، کماکان غرق در مشکلات فراوان‌اند و از بهکارگیری این منابع ارزشمند عاجزند. سازمان‌های ما نیز هم‌چون کشورهای جهان سوم ارزشمند انسانی را به‌هدر می‌دهند و قادر به استفاده بهینه از این منابع نمی‌باشند. یکی از مشکلات اصلی سازمان‌ها ما، عدم استفاده بهینه از کارکنان است. مدیران در این میان، عامل اصلی، عدم‌استفاده بهینه از کارکنان هستند، برای اینکه منابع انسانی همچون سایر منابع دردست مدیران قرار دارند. این مدیران هستند که باید روش استفاده درست از منابع را بدانند و منابع انسانی را همچون گنج‌های نایابی پاس دارند.

فهرست مطالب

بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان 1

چکیده 2

مقدمه 4

فصل اول: کلیات

تعریف موضوع: 5

اهداف تحقیق 6

چارچوب نظری: 7

فرضیه‌های تحقیق: 11

متغیرهای تحقیق 12

شکل 1-1 ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته (محقق) 12

ابزارای گردآوری اطلاعات 13

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13

محدودیت‌های تحقیق: 13

واژه‌ها و اصطلاحات 14

5- استفاده بهینه از کارکنان و افزایش بهره‌وری آن‌ها: 16

فهرست پانویس‌های فصل اول 16

فصل دوم: ادبیات موضوعه 18

مقدمه: 18

مدیریت منابع انسانی: 19

مدیریت منابع انسانی در شروع انقلاب صنعتی: 20

مدیریت علمی و استفاده بهینه از کارکنان 21

تئوری کلاسیک سازمان و استفاده بهینه از کارکنان 22

مکتب نئوکلاسیک و استفاده بهینه از کارکنان 29

برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از کارکنان 41

سازماندهی و استفاده بهینه از کارکنان 48

طراحی شغل. 51

کنترل و استفاده بهینه از کارکنان 61

فهرست پانویس‌های فصل دوم 66

فصل سوم: روش تحقیق 70

روش تحقیق انتخابی 72

روش جمع‌آوری اطلاعات 73

میزان توجه به رفع انحرافات. 76

اعتبار درونی و بیرونی پرسش‌نامه 76

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 77

فهرست پانویس‌های فصل سوم 78

قیمت فایل فقط 95,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان
 • رهبری
 • برنامه‌ریزی
 • سازماندهی
 • مدیریت علمی
 • مدیریت منابع انسانی
 • استفاده بهینه از کارکنان
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان
 • شناسایی عوامل مؤثر در عدم استفاده بهینه از کارکنان
 • خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشن

خرید فایل

مقاله کامل سیستمهای آبیاری-27

مقاله کامل سیستمهای آبیاری

دسته: کشاورزی و زراعت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 52 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 50 مقاله کامل سیستمهای آبیاری

مقدمه

آبیازی امری است که از هزاران سال قبل در بین تمامی ملل و تمدنها صورت می گرفته است چه آن زمان که مصریان باستان زمینهای کشاورزی خود را با آب نیل آبیاری می کردند و چه زمانی که ایرانیان باستان پیشرفته ترین سیستمهای آبیاری در زمان خود را داشتند. فن آبیاری پس از قرنها امروزه بصورت یک علم در آمده است علمی که هر روز باتکنولوژی همراه می شود و راه های جدید بهتری برای استفاده بهینه از آب در کشاورزی می یابد. در یک پروژه آبیاری انتخاب روش آبیاری مناسب نقش بسیار با اهمیتی در موفقیت آن پروژه ایفا می کند و استفاده از علم روز می تواند در بدست آوردن نتیجه بهتر و مطلوب تر تأثیر گذار باشد، هر چند که بسیار از روشهای امروزی آبیاری تکامل یافته روشهای کهن هستند که توسط کشاورزان و زارعین در قدیم استفاده شده است.

با توجه در اینکه بحران کم آبی و خشکسالی از بزرگترین مشکلات بر سر راه کشاورزی است و می تواند میزان محصولات را تحت تأثیر قرار دهد استفاده از روشهایی که کمترین هدر رفت آب را دارند مطلوبتر است. در مجموعه فوق سعی شده است به آبیاری از ساده ترین روشها که هنوز هم در بسیاری از نقاط دنیا و ایران استفاده می شود تا پیشرفته ترین و بهینه ترین روشهای روز دنیا پرداخته شود.

کلمات کلیدی:

آبیاری

سیستمهای آبیاری

سیستم های توزیع آب

آبیاری:

آبیاری به معنای تأمین کمبود آب مورد نیاز گیاه است. بدین معنی که قسمتی از آب مورد نیاز گیاه، توسط باران و مابقی بوسیله عمل آبیاری تأمین می شود. تعریف دیگر اینگونه است که آبیاری به معنی پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می باشد. آبیاری و مدیریت آب در مزرعه در عین سادگی هنوز هم از پیچیده ترین و به عبارتی از مشکل ترین عملیات کشاورزی به شمار می رود. بسیاری از متخصصان کشاورزی آبیاری را یک هنر می دانند تا علم و برخی آن را یک فن قلمداد می کند. آبیاری صحیح به معنای صرفه جویی در مصرف آب، کنترل فرسایش خاک، بدست آوردن محصول بیشتر، به حداقل رساندن هزینه بهره برداری و اطمینان در حاصلخیز خاک برای کشت و زرع است.

فهرست مطالب

سیستمهای آبیاری 2

آبیاری: 3

1) آب نفوذ یافته 4

2) آب جریان یافته: 5

آبهای سطحی و آب های زیر زمینی: 5

آب های سطحی و آب های زیر زمینی. 5

آبهای سطحی: 7

ب) رودخانه های نیمه دائم (فصلی): 7

2) آبهای زیر زمینی: 8

الف) سفره آزاد: 9

ب) سفره نیمه آزاد: 9

ج) سفره تحت فشار: 9

فصل 2: تأمین آب و طرق آن: 9

-2- نحوه استفاده از رودخانه بمنظور آبیاری: 11

1-1-2- انشعاب یک نهر از رودخانه. 11

الف: استفاده از آبگیر مستقیم: 11

با احداث این نوع سد برای همیشه جلوی جریان آب، گرفته می شود. 12

ب- سدها متحرک: 12

ج) سدهای نیمه متحرک یا مختلط: 12

2-1-2- استفاده از پمپ برای انتقال آب رودخانه: 13

2-2- نحوه استفاده از آب زیر زمینی به منظور آبیاری: 13

1-2-2- استفاده از سفرهای زیر رودخانه ها: 13

2-2-2- استفاده از چاه: 14

ب- چاه های عمیق: 14

مزایای استفاده از چاه: 15

3-2-2- استفاده از قنات 16

1-3- آبیاری کرتی: 18

1-2-3- اندازه کرت: 18

ب- اندازه مزرعه: 19

ج- شیب زمین 20

د- شیوه زراعت: 20

2-1-3- شکل کرت: 20

4-1-3- نحوه آبیاری کرت ها. 21

5-1-3- شیوه های انتقال آب: 22

ب- روش آبشاری 22

2-3- آبیاری نشتی (جوی و پشته): 23

2-2-3- فاصله نشتیها: 23

3-2-3- شیب زمین: 24

4-2-3- مزایا محدودیت ها: 24

1-4—4- قسمتهای مختلف سیستم آبیاری بارانی 34

3- سیستم های متحرک. 39

ج: آبیاری بارانی آبفشان غلتان: 40

منابع و مأخذ: 50

قیمت فایل فقط 18,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله کامل سیستمهای آبیاری
 • آبیاری
 • سیستمهای آبیاری
 • سیستم های توزیع آب
 • دانلود مقاله کامل سیستمهای آبیاری
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • خرید مقاله و تحقیق
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه مهندسی کشاورزی
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید پایان نامه
 • قسمتهای مختلف سیستم آبیاری بارانی

خرید فایل

گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی-28

گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 329 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 44 گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

آزمایش اول: فیلترهای فعال… 1

5… (آزمایش دوم: فیلتر های فعال (2

آزمایش سوم: نوسان ساز شکل موج های سینوسی، مربعی و مثلثی… 7

12… AM آزمایش چهارم: مدولاسیون سوئیچینگ

15… AM آزمایش پنجم: مدولاسیون غیر خطی

17… LM آزمایش ششم: مدولاسیون خطی با مدولاتور 1496

19… AM آزمایش هفتم: دمدولاسیون

21… LM توسط 566 FM آزمایش هشتم: مدولاسیون

23… UJT با استفاده از FM آزمایش نهم: مدولاسیون

25… FM آزمایش دهم: دمدولاسیون

27… (VCO) آزمایش یازدهم: اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ

31… (PLL) آزمایش دوازدهم: حلقه قفل شده فاز

آزمایش سیزدهم: سنتز کننده فرکانس… 37

40… با استفاده از آی سی 4046 FM آزمایش چهاردهم: تولید

42… PLL با استفاده از FM آزمایش پانزدهم: آشکارساز

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
 • گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
 • آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
 • دانلود گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
 • خرید گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
 • فروش گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها-29

سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 138 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 91 پایان نامه و پروژه پایانی رشته حسابداری با عنوان سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

پیشگفتار

منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در کارخانه، بطور کلی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات.

جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیتم اطلاعاتی انبار عاید می گردد:

 1. ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل کارخانه برای تبادل اطلاعات.
 2. تسریع عملکرد قسمتهای مختلف به کمک طرح فرمهای مناسب.
 3. انجاد کنترلهای بهتر در کارخانه.
 4. کمک به شناسائی بهتر کالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها.
 5. طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار (مثل کارت انبـار و…).
 6. طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات کالاهای موجود انبار (مثل برگ درخواست جنس از انبار و ….).
 7. نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار که در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد (مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و ….).
 8. سفارش به موقع کالا و به میزان مورد نیاز به آن.
 9. افزایش اطلاعات مدیریت از میزان کالاهای موجود در انبار، مصرف آنها و مسائل مشابه.
 10. ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار.
 11. کاهش اشکالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم، بخصوص انباردار.
 12. کاهش هزینه ها و کارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.
 13. شناسائی کالاهائی که بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راکد نگهداشتن قسمتی از سرمایه کارخانه میشوند.

فهرست مطالب ‏

عنوان ‏ صفحه ‏

‏ ‏

پیشگفتار ‏ ‏1‏

فصل اول: کلیات ‏

تاریخچه شرکت ‏ ‏2‏

انبارها ‏ ‏3‏

کدینگ ‏3‏

نحوه ورود و خروج کالا از انبار ‏ ‏3‏

فرمهای مورد استفاده در انبارهای شرکت ‏تجهیزات ایمنی راهها ‏ ‏4‏

انبارگردانی ‏ ‏5‏

فصل دوم: شناسایی انبار ‏

مقدمه ‏ ‏7‏

هدف و اهمیت انبارداری ‏ ‏8‏

انبار و انواع آن ‏ ‏10‏

انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی ‏ ‏13‏

موجودیهای انبار (انواع انبار) ‏ ‏15‏

محل سازمانی و تشکیلات داخل انبار ‏ ‏19‏

مشخصات انباردار ‏ ‏20‏

اهم وظایف انباردار ‏ ‏21‏

رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار ‏ ‏22‏

انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده ‏ ‏23‏

واحد کنترل انبار یا کنترل اقلام ‏ ‏24‏

فصل سوم: طبقه بندی کالاها، کدگذاری و ‏تنظیم کالاها در انبار

طبقه بندی کالاها ‏ ‏25‏

محاسن طبقه بندی کالاها ‏ ‏25‏

خصوصیات طبقه بندی صحیح ‏ ‏26‏

مبانی طبقه بندی کالاها ‏ ‏26‏

کدگذاری کالاها ‏ ‏27‏

ضرورت و شرایط کدگذاری ‏ ‏28‏

خصوصیات یک نظام کدگذاری صحیح ‏ ‏29‏

علل استفاده از نظام کدگذاری ‏ ‏29‏

روشهای کدگذاری ‏ ‏32‏

کدگذاری بر اساس طبقه بندی کالاها ‏ ‏33‏

کد میله ای (خط نما) ‏ ‏33‏

استقرار کالاها در انبار ‏ ‏35‏

چیدن و استقرار کالاها در انبار ‏ ‏35‏

استفاده از حداکثر فضای انبار ‏ ‏36‏

وسایل کار در انبار ‏ ‏38‏

نظامهای خروج کالا از انبار ‏ ‏38‏

روشهای انبارکردن کالا ‏ ‏40‏

فصل چهارم: نظام نظارت بر انبار ‏

وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار ‏ ‏44‏

دفاتر انبار ‏ ‏44‏

کارت انبار ‏ ‏44‏

کاردکس حسابداری ‏ ‏47‏

مهمترین کارتهای انبار ‏ ‏48‏

طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار ‏ ‏53‏

نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح ‏اطلاعاتی انبار ‏ ‏54‏

وظایف اطلاعاتی انباردار ‏ ‏55‏

طراحی فرمهای انبار ‏ ‏55‏

نمودار حرکت فرمها ‏ ‏56‏

تعریف فرم ‏ ‏57‏

فرمهای مورد نیاز انبار ‏ ‏58‏

گردش عملیات در سیستم تدارکات ‏ ‏59‏

دریافت و صدور کالاها ‏ ‏61‏

روشهای اجرای کار در انبار ‏ ‏62‏

عملیات حسابداری خرید و انبار ‏ ‏64‏

روشهای درخواست و دریافت کالا از انبار ‏ ‏64‏

روشهای صدور و درخواست خرید و ورود کالا ‏به انبار ‏ ‏66‏

روش برگشت کالا به انبار ‏ ‏67‏

فصل پنجم: نظام نظارت بر موجودی ‏

استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در ‏سازمان ‏ ‏68‏

هدف و فواید نظارت بر موجودی ‏ ‏68‏

اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی ‏ ‏69‏

دسته بندی کالاهای مختلف ‏ ‏70‏

ارزش یابی کالاها ‏70‏

هزینه های مربوط به موجودی ‏ ‏71‏

نظام موجودی صفر ‏ ‏75‏

فصل ششم: شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی ‏

شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی ‏ ‏77‏

عوامل مؤثر در تعیین موجودی ‏ ‏80‏

انبارگردانی ‏ ‏84‏

فصل هفتم: نحوه انبارگردانی در شرکت ‏تجهیزات ایمنی راهها

مقدمه ‏ ‏86‏

انبار ‏ ‏86‏

تقسیم انبار ‏ ‏86‏

سیستم انبار ‏ ‏88‏

فرمهای مورد استفاده در انبار ‏88 ‏

نحوه ورود جنس به انبار ‏ ‏90‏

نحوه خروج جنس از انبار ‏ ‏90‏

نحوه نگهداری موجودی حساب کالا در انبار ‏ ‏90‏

کدینگ (شماره کالاهای انبار) ‏ ‏91‏

حفاظت فیزیکی از انبار ‏ ‏92‏

انبارگردانی ‏ ‏92‏

جمع آوری برگه های شمارش ‏ ‏92‏

لیستهای مغایرت ‏ ‏92‏

نحوه انبارگردانی ‏ ‏93‏

منابع و مأخذ ‏

پیوست ‏

قیمت فایل فقط 54,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها
 • سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها
 • پایان نامه و پروژه پایانی رشته حسابداری
 • پروژه پایانی رشته حسابداری
 • دانلود پایان نامه و پروژه پایانی رشته حسابداری
 • دانلود پروژه پایانی رشته حسابداری
 • پایان نامه رشته حسابداری
 • دانلود پایان نامه رشته حسابداری
 • رشته حسابداری

خرید فایل

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم (مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA)-30

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم (مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA)

دسته: پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 116 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 20 بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم (مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA)

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای2003 -2010 می باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه گیری فساد اداری در این گروه کشورها استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که شاخص های ادراک فساد تأثیر منفی بر نرخ تورم داشته و متغیّرهای درجه بازبودن اقتصاد و درآمد سرانه نیز تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد نقدینگی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ تورم بوده و متغیّر مخارج مصرفی نهایی نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر نرخ تورم می‌باشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها با بهره‌گیری از سیاست های مناسب به کاهش فساد اداری مبادرت ورزیده و همچنین با افزایش سطح تولید و درآمد سرانه و به تبع آن تقویت رشد اقتصادی به کاهش نرخ تورم کمک نمایند.

کلید واژه‌ها:

نرخ تورم

شاخص ادراک فساد

کشورهای منطقه منا

رهیافت داده های تابلویی

1- مقدّمه

اقتصاددانان از نظر هدف های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات سطح عمومی قیمتها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم و مستمر اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات مخرب نرخ تورم، کنترل آن به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می توان به افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه گذاری بلندمدّت و عوامل دیگر نظیر بروز فساد اداری اشاره نمود. در طی سالهای اخیر مطالعات قابل توّجهی در خصوص تأثیر فساد اداری بر متغیّرهای کلان اقتصادی صورت گرفته به طوری که در اغلب مطالعات تأثیر فساد اداری بر متغیّرهای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی و کارآیی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو به نظر می رسد بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در مطالعات تجربی در دهه های اخیر مورد توّجه قرار نگرفته و لذا بررسی تجربی بین این دو متغیّر می تواند یکی از حوزه های مطالعاتی جدید در ادبیات فساد اداری باشد.

دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد متغیّرهای فساد اداری و نرخ تورم با یکدیگر ارتباط دارد. یکی از مهم ترین این دلایل تئوری وضع مالیات بهینه می باشد که بیان می کند دولتها از طریق پدیده حق ضرب پول، تمایل به افزایش نرخ تورم دارند. از طرف دیگر هزینه های جمع آوری مالیات و همجنین فرار مالیاتی موجب می شود تا دولتها بر اهرم مالیات تورمی به عنوان یکی از منایع درآمدهای دولت تأکید نمایند. علاوه بر این فساد اداری می تواند منجر به فرار سرمایه شده و از این طریق بر درآمدهای مالیاتی دولت مؤثر باشد.

با عنایت به این موارد ملاحظه می شود که متغیّرهای نرخ تورم و فساد اداری به لحاظ نظری می تواند با یکدیگر ارتباط مستقیمی داشته باشند. از آنجا که بررسی تجربی بین نرخ تورم و فساد اداری در سالهای اخیر از بعد تجربی مورد توّجه قرار نگرفته است، لذا در این مطالعه سعی می شود به صورت تجربی و برای گروه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رابطه بین متغیّرهای فساد اداری و نرخ تورم با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی برای سالهای 2003- 2010 مورد کنکاش قرار گیرد. برای این منظور مهمترین سئوال مورد بررسی در این مطالعه آن است که تأثیر متغیّر شاخص ادارک فساد بر نرخ تورم در گروه کشورهای منطقه منا چگونه است؟ از اینرو بر اساس هدف این مطالعه، ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است:

در بخش دوم به مروری بر مبانی نظری موضوع پرداخته شده و در قسمت سوم مطالعات تجربی تحقیق مرور می شوند. در بخش چهارم به روش شناسی و تخمین مدل تحقیق پرداخته شده و در بخش پنجم یافته های تجربی مطالعه مورد تحلیل قرار می گیرند. بخش ششم و پایانی مقاله نیز به نتیجه گیری و ارائه توصیه های سیاستی تحقیق اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA)) 1

چکیده 2

کلید واژه‌ها: 2

1- مقدّمه 3

2- مروری بر مبانی نظری تحقیق 4

2-1- مفهوم فساد و فساد اداری 4

2-1-1- انواع فساد اداری 5

2-2- نظریههای تورم 6

2-3- تأثیر فساد اداری بر تورم 7

3-1- مطالعات خارجی 9

3-2- مطالعات داخلی 11

4- معرّفی مدل تحقیق و پایگاه دادههای آماری 12

5- تخمین مدل و تجزیه و تحلیل یافته ها 14

جدول (1): نتایج آزمون معنیدار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده 14

جدول (2) نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش با اثرات ثابت و تصادفی 14

جدول (3): نتایج تخمین مدل با روش اثرات تصادفی 15

جدول (4): نتایج تخمین مدل به روش با اثرات تصادفی (بررسی استحکام نتایج تخمین) 16

6- نتیجه گیری و ارائه توصیه سیاستی تحقیق 17

منابع: 18

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم (مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA)
 • نرخ تورم
 • شاخص ادراک فساد
 • کشورهای منطقه منا
 • رهیافت داده های تابلویی
 • دانلود مقاله بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم (مطالعه موردی کشورهای منطقه MENA)
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته اقتصاد

خرید فایل

پاورپوینت و ارائه کامل کایزن عملیاتی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گیلان-31

پاورپوینت و ارائه کامل کایزن عملیاتی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گیلان

دسته: مدیریت

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 2664 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 44 پاورپوینت و ارائه کامل کایزن عملیاتی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گیلان

نام واحد (گمبا): واحد تحول اداری سازمان

مقدمه

شما به عنوان کارکنان یک سازمان مهمترین و ارزشمندترین عناصر موجود در آن هستید و سامان داشتن محیط کار به شما بستگی دارد. دو سؤال زیر را در نظر بگیرید:

• آیا می‌دانید که آنچه انجام می‌دهید چقدر در نظافت، نظم و ایمنی محیط کارتان اهمیت دارد؟

• آیا می‌دانید که محیط کار چه تأثیر تعیین کننده‌ای در سرعت انجام کار، کارایی و بهره‌وری شما دارد؟

در واقع ضرری، که با از دست دادن کارکنان خبره، به یک سازمان وارد می شود به مراتب بیشتر از حالتی است که نرم‌افزارها یا سخت‌افزارهایش را از دست بدهد. لذا همانطور که یک سازمان هزینه‌هایی را برای حفظ و ارتقاء کیفی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای خود تقبل میکند بایستی سرمایه گذاری مناسبی را برای ارتقاء کیفی عملکرد کارکنان خود انجام دهد.

یکی از روشهای ارتقاء کارکنان یک سازمان کایزن یا بهبود مستمر است. کایزن در محیط کاری یعنی بهسازی مستمر کلیه پرسنل سازمان اعم از مدیران و کارمندان. از جمله روشهای مؤثر در اجرای کایزن می‌توان به 5s اشاره کرد. شرط اجرای موفق کایزن در مؤسسات مختلف این است که در ابتدا روش 5s به صورت صحیح در مؤسسه پیاده شود. اگر سازمانی نتواند 5s را به‌صورت موفقیت ‌آمیز اجرا کند در واقع قادر به انجام هیچ‌گونه فعالیتی در زمینه بهره‌وری نخواهد بود.

کلمات کلیدی:

کایزن

طرح 5S

کایزن عملیاتی

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گیلان

فهرست مطالب

شناسایی اقلام غیر ضروری به منظور تعمیر، حذف و انتقال

اهم اتلاف‌های شناسایی شده در واحد

موارد تفکیکی و تعمیری شناسایی شده دفتر ریاست سازمان

طرح استقرار اقلام در ایستگاه های کاری واحد

فرم نظافت محیط کار واحد

دستورالعمل تداوم نظام آراستگی

فرم تعیین فرآیند‌های واحد

نمودار جریان فرآیند (Flow Chart)

نمودار جریان فرآیند بعد از بهبود (Flow Chart)

طوفان فکری برای ارائه‌ی راهکارهای حل مشکل…

طوفان فکری برای ارائه‌ی علل ایجاد مشکل…

رای گیری با رتبه (روش گروه اسمی)

معدل گیری برای رسم نمودار پاردو

برنامه‌ی پیش‌نهادی برای اجرای راهکار جهت بهبود فرآیند عنوان ارتقا: کوتاه کردن زمان صدور مجوز دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پاورپوینت و ارائه کامل کایزن عملیاتی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گیلان
 • کایزن
 • طرح 5S
 • کایزن عملیاتی
 • سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گیلان
 • تحول اداری سازمان
 • دانلود پاورپوینت مدیریت
 • خرید پاورپوینت مدیریت
 • پاورپوینت رشته مدیریت
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina

خرید فایل

ایران در عصر پیامبر صلح و دوستی-32

ایران در عصر پیامبر صلح و دوستی

دسته: فقه، الهیات، معارف

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 42 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21 ایران در عصر پیامبر صلح و دوستی

مقدمه

در این تحقیق سعی بر آن شده تا نگاهی اجمالی به کشور عزیزمان ایران در عصر بعثت پیامبر صلح و دوستی داشته باشیم. نگاهی عاری از هرگونه تعصب و در عین حال واقع گرایانه. زیرا در عصر حاضر قبول واقعیت برای گروهی سخت دشوار می آید. هم آن کسانی که کورکورانه دم از جانب داری دین خدا می زنند و هم آن کسانی که بدون در نظر گرفتن واقعیت خود را پان ایرانیسم و ناسیونالیسم معرفی می کنند. باری، قبل از شروع لازم است سیری کوتاه در جهان در عصر بعثت داشته باشیم:

جهان در عصر بعثت، عصری که شاهد قدرتهای عظیم، اما متزلزل؛ مذاهب بزرگ، اما گرفتار خرافات و کج فکری ها و کشمکش های متولیان؛ فلسفه های برباد رفته، تمدن های در حال سقوط، قوانین ظالمانه، اختلاف عمیق طبقاتی، قتل عام ها، جنگ ها، تعصب های ناروا، عادات و آداب غلط، یورش های ضد علم وهزاران بدبختی دیگر بوده و قرآن آن را «گمراهی آشکار» می داند. در این جا بدنیست نگاهی کوتاه به حوادث و اوضاع قرن ششم میلادی و اوایل قرن هفتم در جهان مرتبط با ظهور پیامبر صلح و دوستی داشته باشیم.

فهرست مطالب

ایران در عصر پیامبر صلح و دوستی 1

مقدمه 3

- عربستان 3

- امپراطوری روم شرقی: 4

- یهود…: 5

حکومت 6

مذهب 6

الف) دین زردشتی: 7

ب) کیش مانی: 8

ج) مزدکیه: 9

د) عیسویان ایران 9

سازمان جامعه 10

الف) شاه و درباریان: 10

ب) روحانیان 11

نظامات اجتماعی 12

خانواده 13

ازدواج با محارم 13

علوم و فنون 13

تعلیم و تربیت 14

منابع و مواخذ 21

قیمت فایل فقط 10,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • ایران در عصر پیامبر صلح و دوستی
 • دانلود مقاله ایران در عصر پیامبر صلح و دوستی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • خرید پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایلینا
 • فروشگاه فایل
 • انجام پایان نامه معارف اسلامی

خرید فایل

پایان نامه کشاورزی با عنوان کشاورزی صنعتی-33

پایان نامه کشاورزی با عنوان کشاورزی صنعتی

دسته: کشاورزی و زراعت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1121 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 87 پایان نامه کشاورزی با عنوان کشاورزی صنعتی

مقدمه

کشاورزی صنعتی که با نابودی کشاورزی سنتی همراه بوده است، در سایه ادعاهایی که عمدتاً توسط صاحبان صنایع جدید و در رأس آن صنعت بیوتکنولوژی ابراز می‌شود، در حال گسترش است. نویسنده در این پایان نامه، با استناد به اطلاعاتی مستدل و علمی، به رد نظریاتی می‌پردازد که برتری کشاورزی صنعتی، بر پایه آن بنیان نهاده شده است. ادعای اول: کشاورزی صنعتی به معضل گرسنگی پایان می‌دهدادعای فوق، ادعایی نادرست است، چرا که گرسنگی امروز، نه محصول کمبود غذا بلکه زاییده فقر است. کشاورزی صنعتی با افزایش هزینه‌های کشاورزان، وضعیت را بر کشاورزان سخت‌تر نموده و در کشورهای در حال توسعه، موجبات دوری و جدایی کشاورزان از زمین‌هایشان را فراهم آورده است.

هم‌اکنون هشتصد میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می‌برند. در هند، دویست میلیون نفر، در برزیل، هفت میلیون نفر و در ایالات متحده، 33 میلیون نفر با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند و خلاصه این که در هر چهار ثانیه یک نفر از سوءتغذیه می‌میرد. اگرچه ارتباط دادن گرسنگی با کمبود مواد غذایی، پدیده جدید و ظاهراً غیرمنطقی‌ای نیست، اما واقعیت‌ها حکایت از آن دارد که بیش از نیاز ما، غذا در سراسر جهان وجود دارد و این موضوع، حتی در کشورهایی که با معضل گرسنگی مواجهند نیز صادق است. میزان گندم، برنج و غلات تولیدی در دنیای امروز، می‌تواند 3500 کالری مورد نیاز روزانه هر فرد را تأمین نماید. از این رو می‌توان ادعا نمود که محصولات تولید شده در جهان، توانایی تأمین 25/1 کیلو غلات، حبوبات و خشکبار، 500 گرم میوه و سبزیجات و حتی 500 گرم گوشت، شیر و تخم‌مرغ را برای هر فرد دارد.

کلمات کلیدی:

کشاورزی سنتی

کشاورزی صنعتی

صنعت بیوتکنولوژی

مکانیزاسیون کشاورزی

* ادعای دوم: غذاهای صنعتی، سالم، ایمن و مقوی هستند

کشاورزی صنعتی نه تنها سلامت و ارزش غذاها را به خطر می‌اندازد، بلکه به افزایش بیماری‌هایی همچون سرطان، چاقی و بیماری‌های قلبی دامن زده است، چرا که پیامد این نوع کشاورزی، باقی ماندن سموم آفتکش مضر در میوه‌ها و سبزیجات، افزایش آنتی‌بیوتیکها و هورمون‌های رشد و آسیب رساندن به کشاورزان و مصرفکنندگان بوده است. اگر سری به یک سوپر مارکت بزنیم، این باور در ما شکل می‌گیرد که ظاهراً هیچ مشکلی در این گونه محصولات غذایی وجود ندارد. سیب‌ها می‌درخشند و سیب‌زمینی‌ها عاری از هر گونه لکی هستند و تصاویری تماشایی و رنگارنگ بر بسته‌های بیسکویت و شیشه‌های مربا نقش بسته است و درحقیقت این گونه به نظر می‌رسد که هیچ محلی برای خرید غذاهای سالم و بی‌خطر به جز این محل وجود ندارد.

بر طبق گزارش‌های ارائه شده، حداقل 53 درصد از سموم آفتکش رایج، در ردیف سموم سرطان‌زا طبقه‌بندی شده‌اند. پنج سال پیش و به دنبال تحقیقات به عمل آمده توسط یکی از مراکز دولتی، مشخص شد که آثار و بقایای سموم آ‏فتکش در 35 درصد محصولاتی که مورد آزمایش قرار گرفتند، وجود دارد. از آن جا که تأثیر و پیامدهای این گونه سموم، کمتر مورد آزمایش قرار می‌گیرد، شناخت درستی از تأثیرات آنها بر جنین‌ها، مادران باردار و افراد مسن نداریم. از سوی دیگر، خود کشاورزان هم به واسطه استفاده از این گونه مواد، با بیشترین خطرها مواجهند. کشاورزان آمریکایی‌ای که با سموم علفکش شیمیایی سروکار دارند، شش برابر دیگران در معرض ابتلای به سرطان غدد لنفاوی قرار دارند و در هلند، میزان نازایی در بین کشاورزان زن، چهار برابر دیگر زنان است.

قیمت فایل فقط 35,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کشاورزی با عنوان کشاورزی صنعتی
 • ضرورت صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشاورزی
 • کشاورزی سنتی
 • کشاورزی صنعتی
 • صنعت بیوتکنولوژی
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • دانلود پایان نامه کشاورزی با عنوان کشاورزی صنعتی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه کشاورزی
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

طراحی کل مجموعه شهر-34

طراحی کل مجموعه شهر

دسته: معماری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 32 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 24 مقاله طراحی کل مجموعه شهر

مقدمه

منظور از طرح کل مجموعه شهر، طراحی در مقیاس شهر است که بخش قدیمی شامل: مرکز شهر و مراکز محلات، بخش میانی، بخش بیرونی و توسعه پیشنهادی را در بر می گیرد. طراحی در این مقیاس مستلزم مشارکت و مساعدت گروهی است. تهیه نقشه اساسی توسعه شهر و برقراری انسجام و پیوستگس بین بخشهای مختلف شهر، تعیین مناطق پرمسئله که مستلزم رسیدگی و طراحی جزییتر است و روشن نمودن اولویتها و تصمیم گیریهایی در شهر که باید توسط مقامات اجرایی اتخاذ گردد، در این مقیاس صورت می گیرد. طراحی در این بخش باید با آگاهی از خصوصیات و مسایل بخشهای مختلف شهر صورت پذیرد. قاعدتاً طرحهای شهرسازی با نام طرح جامع، طرح تجدید نظر یا طرح توسعه و عمران باید چنین مواردی را پاسخگو باشند.

کلمات کلیدی:

طراحی شهر

طرحهای شهرسازی

طرح کل مجموعه شهر

طراحی در مقیاس شهر

طراحی در بخش درونی

بخش درونی یا بخش قدیمی شهر محصول شکل گیری مداوم و پیوسته ای است که در طول چندین قرن رخ د اده و متبلی به مسائل بسیاری است. مجموعه این بخش عمدتاً ساخته شده و زمین آزاد آن برای طراحی کم است. تجربه برداشت کیفیت ساختمانی ابنیه نشان می دهد که ساختمانها به: قدیمی با ارزش و سالم، مرمتی، تخریبی، مخروبه و نوساز قابل تقسیم هستند. بخشهای مخروبه و تخریبی به صورت لکه های پراکنده یا پیوسته در حال افزایش می باشند سیاستهای نادرست برنامه ریزی و طراحی که در مورد کل مجموعه شهر در اغلب طرحهای جامع اتخاذ گردیده نه تنها تقویت این بخش را به دنبال نداشته بلکه باعث تسریع در فرسودگی آن شده است.

فهرست مطالب

طراحی کل مجموعه شهر 1

طراحی در بخش درونی 2

سمنان 6

شیراز 9

کاشان 9

نائین 11

طراحی در بخش میانی 13

طراحی در بخش بیرونی 13

طر احی شهری در گسترش پیشنهادی 14

اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی 16

اصل محصور کردن فضا 16

خصوصیات ایستایی و پویایی فضاهای محور 19

اصل مقیاس و تناسب 20

خصوصیت تقارن در فضاهای متناسب 20

اصل فضاهای متباین 20

اصل قلمرو 21

اصل ترکیب (کمپوزیسیون) 23

آگاهی از فضا 24

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • طراحی کل مجموعه شهر
 • طراحی شهر
 • طرحهای شهرسازی
 • طرح کل مجموعه شهر
 • طراحی در مقیاس شهر
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته معماری

خرید فایل

نظارت در سازمانهای مجازی-35

نظارت در سازمانهای مجازی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 41 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12 نظارت در سازمانهای مجازی

چکیده:

«سازمان مجازی» ازجمله مفاهیم جدید در مطبوعات مدیریت است که تعریف یگانه ای که موردقبول همه صاحبنظران باشد، تا به حال از آن حاصل نشده است. این مفهوم باتوجه به نیاز سازمانهای امروزی به پاسخگویی سریعتر به نیازهای محیطی و رویارویی موثر با پدیده جهانی شدن پابه عرصه وجود گذاشته است.

برخی مـــؤلفان سازمان مجازی را سازمانی می دانند که فعالیتهای خود را به دیگر سازمانها واگذار کرده و درنتیجه وجود آن قائم به وجود متعلقات دیگر سازمانهاست و خود وجود خارجی ندارد (DAVENPORT PEARLSON, 1998). سازمان مجازی بر توانمندیهای محوری خود متمرکز شده و اغلب فعالیتهایی را که غیرمحوری یا غیراستراتژیک تلقی می کند به سازمانهای بیرونی وامی گذارد. این امر موجب می شود که سازمان توش و توان خود را مصروف فعالیتهایی کند که در آن زمینه ها دارای مزیت رقابتی است و از درگیر شدن در امور جزیی خلاص شــود. بنابراین، عامل تعیین کننده مجازی بودن یک سازمان از این دیدگاه، میزان بیرون سپاری فعالیتها (OUT SOURCING) است.

کلمات کلیدی:

نظارت

سازمان مجازی

نظامهای کنترلی

مقدمه

برخی دیگر سازمان مجازی را الگوی اجتماعی تلقی می کنند که افراد و گروههای کاری را در اماکن جغرافیایی مختلف به هم پیوند می زند و امکان ایجاد ارتباط و تعامل میان آنها را فراهم می سازد (BARRY & ELMES, 1997). این نویسندگان دو ویژگی دسترسی جهانی و استقلال مکانی را به طور صریح و ضمنی معرف سازمان مجازی قلمداد می کنند. از این روست که برخی سازمان مجازی را صورتی از ارتباطات راه دور شناخته و پیدایش آن را درنتیجه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانسته اند.

توسعه این فناوری به پیدایش پدیده دیگری تحت عنوان «اداره مجازی» نیز انجامیده که رابطه نزدیکی با مفهوم سازمان مجازی دارد. بدین مفهوم که با ایجاد و توسعه وسایل و ابزارهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی، این امکان فراهم شده که فناوری جای فضاهای فیزیکی واحدهای اداری را گرفته و کارکنان متحرک جایگزین کارکنانی شوند که به محل کار ثابت نیاز دارند. انعطاف پذیری و توانایی پاسخگویی سریع به نیازها و تغییرات، استقلال بیشتر کارکنان در کار که به افزایش انگیزه شغلی آنان منجر می شود، و نیز کاهش هزینه ها ازجمله مزایای اداره مجازی است. هدف کلیدی یک سازمـــان مجازی نیز دستیابی به حداکثر انعطاف پذیری و توانایی واکنش سریع به نیازها و تطابق با تغییرات محیطی است. ازطرفی ایجاد ارتباط و هماهنگی بین گروههای کاری که در نقاط مختلف پراکنده اند، و یا واحدهای مختلف از سازمانهای متفاوت که متصدی اجرای بخشی از فعالیتهای یک سازمان مجازی شده اند، به گونه ای که به تحقق هدف فوق بینجامد، بدون بهره گیری از فناوریهای جدید اطلاعــاتی و ارتباطی مستقل از مکان مقدور نمی نماید. بنابراین، منطقی است که یک «سازمان مجازی» جهت نیل به اهداف کلیدی خود، از «اداره مجازی» استفاده کند.

فهرست مطالب

نظارت در سازمانهای مجازی 1

مقدمه: 1

سازمان مجازی: مزایا و معایب 2

راهبردهای نظارت و کنترل 4

شرکت وریفون و قضیه سگ ایرلندی 6

دسترسی جهانی: 6

وضعیت سازمانهای مجازی در ایران 8

منابع و ماخذ 11

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • نظارت در سازمانهای مجازی
 • وضعیت سازمانهای مجازی در ایران
 • نظارت
 • سازمان مجازی
 • نظامهای کنترلی
 • نظارت در سازمانهای مجازی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • ئانلود تحقیق رشته مدیریت
 • خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت

خرید فایل

فرزند خواندگی-36

فرزند خواندگی

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 55 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 62 فرزند خواندگی

چکیده:

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران ب وجود سابقه پذیرش این نهاد در د ران حکومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

کلید واژه ‏ها:

فرزندخواندگى

فرزند صلبى

فرزند حکمى یا ظاهرى

فرزندخوانده

پدرخوانده

مادرخوانده

تاسیس حقوقى

دعى

ادعیاء

مفهوم فرزندخواندگى:

پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد. فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1)

در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد. ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند.

فهرست

چکیده 1

مقدمه 2

مفهوم فرزندخواندگی 3

سابقه تاریخی فرزندخواندگی 4

کودک کیست؟ 21

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 22

اصل 21 قانون اساسی 23

اصل 29 قانون اساسی 24

اصل سوم قانون اساسی 24

اصل 30 قانون اساسی 25

اصل 43 قانون اساسی 25

پیمان نامه جهانی حقوق کودک 26

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 33

مفهوم فرزندخواندگی 38

دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک 39

صدور قرار برای دوره آزمایش 40

صدور حکم سرپرستی دایم 40

موارد فسخ حکم سرپرستی 41

نکات ضروری از این قانون 41

برگ دادخواست به دادگاه عمومی 42

نتیجه گیری 45

منابع و مآخذ 49

پی نوشت ها 60

قیمت فایل فقط 35,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • فرزند خواندگی
 • فرزندخواندگى
 • فرزند صلبى
 • فرزند حکمى یا ظاهرى
 • فرزندخوانده
 • پدرخوانده
 • مادرخوانده
 • تاسیس حقوقى
 • دعى
 • ادعیاء
 • دانلود مقاله حقوق با عنوان فرزند خواندگی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده

خرید فایل

نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار-37

نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 31 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 7 نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

مقدمه

قصد نتیجه مجرمانه گاه صریح و مستقیم است به طوری که مجرم ابتداً و بالاصاله تحقق نتیجه مجرمانه را به دنبال انجام افعال اختیاری طلب می کند. به عبارت دیگر مرتکب با انجام کاری قصد کشتن یا قطع عضو یا مجروح کردن دیگری را دارد و عملاً به نتیجه مورد نظر خود می رسد. در اینجا بدون توجه به نوع وسیله به کار رفته و بدون توجه به اینکه آیا آن کار نوعاً چنین نتیجه ای را در بردارد یا خیر، عمدی محسوب می شود. بدین ترتیب، هرگاه شخصی به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری به کتک زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد و عملاً باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی شود جرم وی عمدی محسوب خواهد شد هرچند که این عمل نوعاً چنین نتیجه ای را در برندارد. به بیان دیگر هرگاه فعلی مطابق بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی انجام شود چون صرف تحقق قصد کشتن برای احراز عمد کافی است و وسیله به کار گرفته شده چه نوعاً کشنده باشد چه اتفاقاً، موثر نیست. بنابراین قابلیت پیش بینی یا عدم پیش بینی در این موارد قابل بحث نیست. همچنین در مواردی که مرتکب قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری را دارد و عملی انجام می دهد که می داند شانس موفق شدن در آن کم است نیز عمل وی در صورت حصول نتیجه، عمدی محسوب خواهد شد. حتی اگر حصول چنین نتیجه ای برای وی قابل پیش بینی نباشد.

گاهی مرتکب بدون اینکه قصد صریح و اصالی بر وقوع نتیجه داشته باشد قصد فعل به تنهایی در تحقق عمد کافی است. در این صورت فعل ارتکابی باید از چنان خصوصیاتی برخوردار باشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد کرد این نوع قصد را غیرمستقیم، تبعی و یا ضمنی می نامند. این نوع قصد مجرمانه در بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. بدین ترتیب، هرگاه کسی فرد دیگری را که شنا نمی داند به داخل استخر عمیقی پرتاب کند یا وی را از بالای بلندی به پایین اندازد و یا به طرف او گلوله ای شلیک کند در صورت وقوع مرگ یا جراحت، عمل وی حتی در صورت فقدان قصد قتل یا ایراد صدمه، عمدی محسوب خواهد شد. زیرا کسی نمی تواند چنین اقدامات خطرناکی را انجام داده و از عواقب کار خود بگریزد. به عبارت دیگر قصد ارتکاب فعل مجرمانه با الات قتاله و انجام کار غالباً کشنده در قتل و انجام کاری که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو می شود در جنایات مادون نفس، حکایت از وجود قصد نتیجه و عمد در جنایت بر دیگری دارد اگرچه جانی ابتداً قصد قتل یا جرح مجنی علیه را نداشته باشد.

کلمات کلیدی:

پیش بینی صدمه

مسولیت بزهکار

قطع رابطه علیت

فهرست مطالب

نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار 1

1- قصد مجرمانه و قابلیت پیش بینی صدمه 1

1-1- فعل غالباً کشنده عام 2

1-2- فعل غالباً کشنده خاص 4

2- نقش پیش بینی صدمه درتحقق یا قطع رابطه علیت 5

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار
 • پیش بینی صدمه
 • مسولیت بزهکار
 • قطع رابطه علیت
 • دانلود مقاله نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پایان نامه
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق

خرید فایل

مقاله کودک آزاری-38

مقاله کودک آزاری

دسته: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 60 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 57 مقاله کودک آزاری

مقدمه

امروزه یکی از مسائل مهمی که متخصصین اطفال و پزشکی قانونی و اجتماعی با آن درگیرند مساله آزار فیزیکی روانی و جسمی کودکان توسط والدین یا سایر اولیا (افراد بالغی که مسئولیت آنها را برعهده دارند) می باشند. کودک آزاری برای اولین بار در سال 1946 توسط کافی رادیولوژیست آمریکایی مطرح شد وی 6 مورد کودک مبتلا به خونریزی مزمن زیر سخت شانه را گزارش نمود که در همه آنها شکستگیهای متعدد استخوانهای دراز وجود داشت در شرح حال این کودک سابقه ضربه به استخوانهای دراز وجود نداشت و هیچگونه شواهد بالینی و رادیولوژیک دال بر بیماری اسکلتی موضعی و یا عمومی که باعث شکستگیهای پاتولوژیک استخوان شونه یافت نمی شد. کافی معتقد بود که شکستگی های استخوان دراز ریشه تروماتیکی دارند ولی مکانیسم ایجاد آنها نامعلوم بود.

کلمات کلیدی:

کودک آزاری

سوء استفاده جنسی

کودک آزاری جنسی (SCA) در ایران

تعریف کودک آزاری جسمانی (سندرم کافی یا سندرم کودک کتک خورده)

به حالت بالینی کودکانی گفته می شود که یکبار یا به دفعات مورد ضرب و شتم و آزار و شکنجه عمدی افراد بالغی که مسئولیت آنها را برعهده دارند مثل پدر و مادر، قیم یا والدین رضایی و… قرار گیرند. در این سندرم علاوه بر آزار جسمانی، محرومیت از خوراک و پوشاک، نبود توجه به مراقبت و سرپناه و محرومیت از محبت و عاطفه به طور عمد نیز مطرح است.

فهرست مطالب

مقدمه 2

کودک آزای به سه دسته تقسیم می شود: 2

اپیدمیولوژی 3

معاینات کودک کتک خورده زنده 9

تظاهرات بالینی 9

انواع آسیب های وارده 12

سوء استفاده جنسی از کودکان 25

ارائه آمار برای درک اهمیت مساله 26

شناخت مسائل پزشک قانونی 29

تغییرات تکنولوژیک و دادگاهها 29

تغییرات قانونی اخیر 30

تشخیص تجاوز به کودکان 30

روش ها و اقدامات برای معاینه کننده 32

الف) قوانین مربوط به جمع آوری مدارک و آزمایشات طبی 32

ب) ارزیابی بالینی 33

آزمایشات پزشکی قانونی از اندام تناسلی 37

بررسی اسپرم 40

آزمایش پروتئین مخصوص اسپرم 41

بررسی موارد کودک آزاری جنسی (SCA) در ایران 47

روش تحقیق 49

نوع تجاوز 51

زمان وقوع تجاوز بر حسب فصول سال 53

نتیجه گیری 55

جدول مربوط به کل موارد مراجعه 57

قیمت فایل فقط 15,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله کودک آزاری
 • کودک آزاری
 • سوء استفاده جنسی
 • کودک آزاری جنسی (SCA) در ایران
 • دانلود مقاله کودک آزاری
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایلینا
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

تاریخچه مسابقات اتوموبیل رانی-39

تاریخچه مسابقات اتوموبیل رانی

دسته: مکانیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 93 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 36 تاریخچه مسابقات اتوموبیل رانی

مقدمه

برگزاری مسابقات اتوموبیلرانی در ایران به دهه 30 هجری شمسی بر می گردد. در آن سالها خارجیان مقیم در کشور با همکاری تنی چند از علاقه مندان ایرانی این رشته ورزشی را پایه ریزی نمودند ابتدا به علت فقدان پیست مخصوص مسابقات در کوی کن , فرودگاه قلعه مرغی , پارکینگ نمایشگاه بین المللی و همچنین اطراف استادیوم ازادی برگزار می گردید. بعد از انقلاب و پس از 10 سال وقفه در سال 1369 به همت تنی چند از قهرمانان اسبق در این رشته در کنار فدراسیون موتورسواری تشکیل گردید و از آن سال به بعد به نام فدراسیون موتورسواری و اتوموبیلرانی به فعالیت پرداخت. در سال 1373 پیست اتوموبیلرانی در استادیوم آزادی احداث گردید و از سال1374 این فدراسیون به عضویت رسمی فدراسیون بین المللی اتوموبیلرانی (FIA) در آمد. در حال حاضر مسابقات اتوموبیلرانی بصورت قهرمانی کشور و در چهار فصل در رشته های سرعت (ریس) رالی و مارپیچ (اسلالوم) تپه نوردی (هیل کلایم) و امدادی برگزار می شود

کلمات کلیدی:

اتوموبیل رانی

مسابقات رالی در ایران

اتحادیه بین المللی جهانگردی (AIT)

تاریخچه فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA)

مسابقات اتومبیلرانی در ایران

برگزاری مسابقات اتومبیلرانی در ایران به اوایل دهه ۳۰ هجری شمسی برمی‌گردد. در آن سالها خارجیان مقیم در کشور با همکاری تنی چند از علاقمندان ایرانی، این رشته ورزشی را پایه‌ریزی نمودند. در ابتدا به‌علت فقدان پیست مخصوص، مسابقات در کوی کن، فرودگاه قلعه‌مرغی، پارکینگ نمایشگاه بین‌المللی و همچنین اطراف استادیوم آزادی برگزار گردید. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از ۱۰ سال وقفه در امر برگزاری مسابقات اتومبیلرانی در کشور فدراسیون اتومبیلرانی در سال ۱۳۶۹ به همت تنی چند از قهرمانان اسبق کشور در این رشته در کنار فدراسیون موتورسواری تشکیل گردید و از آن سال به بعد به نام فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به فعالیت پرداخت. در سال ۱۳۷۳ نیز بعد از تلاشهای مستمر مسئولان فدراسیون پیست اتومبیلرانی مخصوص در استادیوم ورزشی آزادی احداث گردید و از سال ۱۳۷۴ نیز این فدراسیون بطور رسمی به عضویت فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) درآمد.

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • تاریخچه مسابقات اتوموبیل رانی
 • اتوموبیل رانی
 • مسابقات رالی در ایران
 • اتحادیه بین المللی جهانگردی (AIT)
 • تاریخچه فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA)
 • تاریخچه مسابقات اتوموبیل رانی
 • مسابقات اتومبیلرانی در ایران
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته مکانیک
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری-40

مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 32 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22 مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

مقدمه

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است. آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است.

بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری آن دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد. خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است.

کلمات کلیدی:

قرارداد

حقوق اداری

قوانین حقوق اداری

فهرست مطالب

قوانین حقوق اداری 1

مقدمه 2

انواع قرارداد 5

شرط اول: صلاحیت طرفین معامله: 5

شرط دوم: قصد انشاء 6

شرط سوم: رعایت شرایط شکلی 6

شرط چهارم: معلوم بودن موضوع عقد 7

شرط پنجم: قابلیت تملیک 8

شرط ششم: عدم موازنه 8

انواع قراردادها: 10

تقسیم بندی حقوق اداری براساس سرمایه گذاری 10

کلیات ومبانی ومصونیت 14

قوانین حقوق اداری 15

ناسازگاری قوانین اداری با برنامه های توسعه 15

آیین نامه حقوق اداری 16

تقسیم بندی استانداردهای حقوق اداری 16

نتیجه: 20

منابع و مآخذ: 22

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری
 • قرارداد
 • حقوق اداری
 • قوانین حقوق اداری
 • دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری
 • خرید مقالات حقوقی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده
 • فروشگاه ساز فایلینا

خرید فایل

گزارش کارآموزی رشته مدیریت با عنوان تأمین اجتماعی-41

گزارش کارآموزی رشته مدیریت با عنوان تأمین اجتماعی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 118 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 47 گزارش کارآموزی رشته مدیریت با عنوان تأمین اجتماعی

مقدمه

قبل از اینکه به موضوع اصلی بپردازیم، لازم می دانم بخشی از کتاب را به بررسی نقش تأمین اجتماعی در جوامع و تاریخچه‌ی تأمین اجتماعی در ایران اختصاص دهم. تأمین اجتماعی نقش بسزایی در ارتقای سطح زندگی مردم، برنامه ریزان و مدیران جامعه دارد و برنامه ریزان تأمین اجتماعی باید در امر برنامه ریزی برای این سازمان همگام با دیگران برنامه ریزان پیش بروند.

نظام تأمین اجتماعی اقشار جامعه را به هنگام کاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، بیکاری، از کارافتادگی، فوت و بی سرپرستی از طریق دو نظام بیمه ای و حمایتی تحت حمایت قرار می دهد. نمودار سازمانی زیر عملکرد سازمان را براساس سلسله مراتب نشان می دهد.

سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده‌ی 1 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تاسیس شد تا انواع بیمه های اجتماعی را به اجرا درآورد و گسترش دهد و نظامی هماهنگ با برنامه های تأمین اجتماعی مستقر سازد و همچنین وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی را تمرکز بخشد و از محل همین وجوه و ذخایر به سرمایه گذاری و بهره برداری بپردازد.

سازمان تأمین اجتماعی مرکزی در خیابان آزادی جنب وزارت کشور واقع شده است بر اساس مصوبه 29/4/73 مجلس شورای اسلامی نهاد عمومی و غیردولتی است و اداره آن براساس ماده‌ی 6 اساسنامه تحت ریاست شورای عالی «بالاترین رکن سازمان» است.

ارکان سازمان عبارتست از: شورای عالی، هیأت مدیره، مدیرعامل، هیأت نظارت.

کلمات کلیدی:

تأمین اجتماعی

چشم انداز رفاه اجتماعی

منابع تأمین مالی و هزینه ها

فهرست مطالب

تأمین اجتماعی 1

مقدمه 2

ارکان سازمان عبارتست از: شورای عالی، هیأت مدیره، مدیرعامل، هیأت نظارت. تحقیق عدالت اجتماعی 4

از کار افتادگی بر دو نوع است و به موجب قانون تعریف شده است: 6

منابع تامین مالی و هزینه ها 8

فصل اول 10

چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز 10

«عقیم سازی و سقط جنین اجباری» 14

فصل دوم: 17

«سیستم» 17

گروه 1- ذخایر 24

گروه 2- دارائیهای غیرجاری 25

زمین (2110) 25

2- دارائیهای ثابت مشهود منقول: 27

2-2- وسایط نقلیه: 27

3-2- دستگاهها و تجهیزات کامپیوتری (2220) 27

6-3- حساب سایر اشخاص 29

فصل سوم 34

«منابع تأمین مالی و هزینه ها» 39

منابع و مأخذ: 47

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • گزارش کارآموزی رشته مدیریت با عنوان تأمین اجتماعی
 • تأمین اجتماعی
 • چشم انداز رفاه اجتماعی
 • منابع تأمین مالی و هزینه ها
 • گزارش کارآموزی تأمین اجتماعی
 • گزارش کارآموزی رشته مدیریت با عنوان تأمین اجتماعی
 • گزارش کارآموزی رشته مدیریت
 • گزارش کارآموزی
 • کارآموزی
 • دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت با عنوان تأمین اجتماعی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان ن

خرید فایل

مقاله رشته اقتصاد با عنوان نوسانات بازارهای اقتصادی-42

مقاله رشته اقتصاد با عنوان نوسانات بازارهای اقتصادی

دسته: پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 50 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 46 مقاله رشته اقتصاد با عنوان نوسانات بازارهای اقتصادی

* چگونگی کارکرد بازارها

بازارهای اقتصادی همیشه در تجارت نقش مهمی را ایفا کرده اند. ر سالهای اخیر این نقش حتی مهمتر نیز شده است در نتیجه در حال حاضر بازارهای اقتصادی در هر سطحی از تجارت اثر گذار هستند. علاوه بر آن اگر تاکنون سرمایه گذاری نکرده اید حتی در حین شاغل بودن ممکن است با سرمایه شرکت یا خودتان این کار را انجام دهید. به علاوه بازارهای اقتصادی فشار سنج های روانی تجارت و نمایش دهنده روزانه اقتصاد در عمل هستند. برای دریافتن (فشار/ تماس) زیاد یا حتی سرمایه گذاری خردمندانه نیازمند اطلاعات تخصصی و زیادی از بازارهای اقتصادی نیستید. (اما لازم است فعالیت کلی بازارها و شاخصه ای اکثریت انواع سهام ها را بدانید.)

کلمات کلیدی:

سهام

نوسانات

بازارهای اقتصادی

بازارهای اقتصادی چیست ؟

به طور کلی بازارهای اقتصادی، بازارهای سازمان دهی شده ای برای خرید و فروش سهام و کالاهای اقتصادی دیگر از قبیل ارزهای خارجی هستند. سهام ها اسنادی هستند که گواه بر مالکیت سهام شرکت، بدهی شرکت یا موسسه دولتی می باشند. در واقع بازارهای اقتصادی در بر گیرنده میلیونها زنجیره خریدار و فروشنده بوسیله شبکه ارتباطی داخلی و جهانی هستند. یک بازار اقتصادی عملکردی را برای تضمین معاملات انجام شده در برنامه ای منظم را فراهم می کند و آنرا به دقت گزارش داده و دنبال می نماید. یک بورس از قبیل این مکانیمز (عملکرد) است.

برای مثال بورس سهام نیویورک گزارش از قیمت (ارزش) سهام ها که در بورس قرار گرفته اند (لیست شده اند) رای دهد. بازار بورس نیویورک قدیمی ترین بورس سهام در ایالات متحده است و از لیست های دقیق تقاضا که شامل کمترین سطح درآمد سهام های معوقه و ارزش کلی سهام برای شرکت های تجاری در سطح وسیع است نگهداری می کند. که به طور عادی به عنوان بازار بورس نیویورک نامیده می ود. برای حفظ نظم (قدرت) N/SE می تواند تجارت بعضی از سهام های خاص یا تمامی سهام ها را متوقف نماید. همان گونه که این کار بعد از حمله تروریستی به مرکز تجاری جهانی و پنتاگون در 11 سپتامبر سال 2001 انجام داد.

فهرست مطالب

نوسانات بازارهای اقتصادی 1

* چگونگی کارکرد بازارها 2

مقدمه 2

بازارهای اقتصادی چیست ؟ 3

بازیگران (دلالان) در بازار: 4

چرا شرکت ها سهام می فروشند و سرمایه گذاران خریداری می نمایند. 6

مطالعه موردی 9

(مهارت MBA) 12

اطلاعات و بازار 13

انواع سرمایه گذاران و بازرگانان 16

گزینه ها: (خریدو فروش) 19

تحلیل های بنیادی. تحلیل های فنی 24

اوراق مشارکت 27

اوراق بازرگانی (تجاری) 29

اوراق بهادار دولتی 30

هشدار MBA 32

حادترین سهام خزانه داری آمریکا عبارتند از: 32

مهیا کردن – هدف فروش 35

داد و ستد – فروش – تفاوتشان در چیست ؟‌ 35

مهارت MBA 38

ذخیره سازی تجاری – فروش به مشتریان 38

اساس استراتژی دادو ستد. 39

شیوه های فروش، مختصر کردن 40

برگرداندن اهداف فروش به برنامه های بازاریابی 41

افزایش قیمت: 42

زبان تخصصی مدیریت MBA 42

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله رشته اقتصاد با عنوان نوسانات بازارهای اقتصادی
 • سهام
 • نوسانات
 • بازارهای اقتصادی
 • دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان نوسانات بازارهای اقتصادی
 • بازارهای اقتصادی چیست ؟
 • دلالان در بازار
 • اوراق مشارکت
 • اساس استراتژی داد و ستد
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایلینا
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

مقاله کامل و جامع مدارات رادیویی-43

مقاله کامل و جامع مدارات رادیویی

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 76 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 55 مقاله کامل و جامع مدارات رادیویی

پیشگفتار

مدارات رادیویی به خصوص فرستنده ها و گیرنده ها در الکترونیک جایگاه بالایی داشته و بخصوص در عصر پیشرفته ارتباطات از توجه خاصی برخوردار هستند.

مدولاسیون فرکانس چندین فایده و برتری نسبت به سیستم مدولاسیون دامنه دارد. یکی از مهمترین مزیت های آن این است که سیستم FM ایمنی بیشتری نسبت به تداخل و استاتیک دارد. پارازیتهای الکتریکی مختلف، مانند آنهایی که یا توسط رعد و برق آسمان به وجود می آیند و یا توسط سیستم جرقه زنی اتومبیل ها، یک سیگنال رادیویی با مدولاسیون دامنه تولید می کنند که توسط گیرنده های AM به عنوان نویز دریافت می شوند.

اما یک گیرنده FM اگر خوب طراحی شده و برای دریافت یک سیگنال FM که به حد کافی قوی است تنظیم شود به چنین پارازیتهایی حساس نخواهد بود. همچنین نسبت سیگنال به نویز در یک سیستم FM خیلی بیشتر از AM می باشد. ایستگاههای انتشار امواج FM می توانند در باندهای فرکانسی خیلی بالا (VHF) عمل کنند که تداخل امواج AM در آنها اغلب بی تاثیر است. ایستگاههای رادیویی FM تجاری، دارای فرکانس تعیین شده بین 88 تا 108 مگاهرتز هستند و می توانند رنج فرکانس انتشار خود را افزایش دهند.

کلمات کلیدی:

مدارات رادیویی

فرستنده و گیرنده

مدولاسیون فرکانس

نوسانات الکترومغناطیسی

پلاریزاسیون آنتن (Antenna Polarization)

فهرست مطالب

پیشگفتار 2

تئوری FM 6

مدولاسیون فاز Phase Modulation (PM): 7

مدولاسیون فرکانس Frequency Modulation (PM): 7

نتیجه گیری معادله ولتاژ FM: 7

مطالب فنی مربوط به FM 10

ضریب یا شاخص مدولاسیون (Modulation index) 10

نسبت انحراف (Deviation Ratio) 11

درصد مدولاسیون (Percentage modulation): 11

قانون کارسون (Carson’s rule): 11

مقاومت (Resistor) 13

خازن (Capacitor) 13

میکانقره یا میکای نقره اندود شده (Silvered mica): 14

انواع سرامیکی: 14

نوع الکترولیتی: 14

نوع تانتالیوم: 15

نوع پلی (Poly): 15

خازنهای تریمر: 15

سلف (Conductor) 16

سلف محصول کارخانه 17

سلف ساخته شده توسط شخص 17

سیم (Wire) 18

ترانزیستور NPN 18

پاسخ فرکانسی بالا 19

میکروفون (Microphone) 20

نوسانات الکترومغناطیسی 23

مدار تشدید موازی 26

ضریب کیفیت Q: (Quality factor) 27

پایداری حرارتی مدار تانک: 28

بلوک های اصلی ساختمان فرستنده FM 31

منبع صوتی (Audio Source) 31

محدود کننده صوتی (Audio Limiter) 32

پخش استریو (Stereo encoder) 33

اسیلاتور یا نوسانساز (Oscillator) 34

مدولاتور (Modulator) 35

چند برابر کننده های فرکانس (Frequency Multipliers) 38

تفکیک کننده (Separator) یا آمپلیفایر میانی (Buffr Amplifier) 40

آمپلیفایر راه انداز (Driver Amplifier) 41

آمپلیفایر قدرت (Power Amplifier) 42

آنتن ها 52

آرایه (دستگاه آنتن) (Array) 52

پهنای باند (Band Width) 52

بالون (Balun) 54

هادی مرکزی (Center Conductor) 55

دی الکتریک (Dielectric) 55

پلاریزاسیون آنتن (Antenna Polarization) 56

قیمت فایل فقط 17,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله کامل و جامع مدارات رادیویی
 • مدارات رادیویی
 • فرستنده و گیرنده
 • مدولاسیون فرکانس
 • نوسانات الکترومغناطیسی
 • پلاریزاسیون آنتن (Antenna Polarization)
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • دانلود مقاله کامل و جامع رشته برق و الکترونیک مدارات رادیویی
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina

خرید فایل

ارائه یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران-44

ارائه یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 251 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 46 ارائه یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران

چکیده

این تحقیق با استفاده از یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه، تخصیص بهینه منابع انرژی کشور به بخش‌های مختلف ـ خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنایع، کشاورزی، صادرات، تزریق به مخازن نفتی و نیروگاهها به عنوان تولیدکننده انرژی ثانویه ـ را مورد بررسی قرار داده است و در این راستا اهداف سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. از داده‌های سال‌های 1346 تا 1387 برای پیش‌بینی تقاضای انرژی در بخش‌های مختلف مصرف و بررسی اعتبار مدل استفاده شده است. همچنین با توجه به اجرا شدن طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، تخصیص منابع نفت و گاز به بخش‌های مختلف مصرف طی سال‌های 1390 تا 1400 بررسی شده است. نتایج این تحقیق، راهکارهای مناسبی را در اختیار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار می‌دهد تا برنامه‌ریزی مناسب در خصوص تخصیص بهینه منابع انرژی کشور داشته باشند.

کلید واژه‌ها:

پیش‌بینی

برنامه‌ریزی خطی

گازهای گلخانه‌ای

تخصیص منابع انرژی

برنامه‌ریزی چند‌هدفه

هدفمند‌کردن یارانه‌ها

مقدمه

انرژی از جمله عواملی است که در اکثر فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امنیت ملی اکثر کشورها در گرو دسترسی مطمئن به انرژی است. از این رو، آینده تولید و مصرف حامل‌های انرژی و کاربرد بهینه آنها از اهمیتی خاص برخوردار است. بخش اعظم انرژی مصرفی در ایران، از سوخت های فسیلی و نفت و گاز (3/99% در سال 1387) تامین می‌شود. با توجه به محدودیت‌های افزایش تولید نفت‌خام و گازطبیعی، رشد فزاینده مصرف فرآورده‌های نفتی و گاز، وابستگی اقتصاد و بودجه عمومی به درآمدهای فروش نفت خام و مالکیت نسل‌های آینده بر منابع طبیعی، لزوم بهینه سازی در بخش‌های عرضه و تقاضای نفت و گاز کشور، واقعیتی انکارناپذیر است [1].

افزایش دمای زمین در دهه‌های اخیر باعث بروز مشکلات پیش‌بینی نشده در زندگی انسان‌ها شده است که از جمله می‌توان به وقوع سیلاب‌ها، طوفان‌های شدید، ذوب شدن یخ‌های قطبی، بالا آمدن آب دریاها و اقیانوس ها و به دنبال آن، به زیر آب رفتن قسمتی از خشکی ها، فرسایش مناطق ساحلی، کوچ اجباری انسان ها و حتی تشدید بیماری ها اشاره کرد. یکی از مهمترین عوامل گرم شدن زمین، انتشار گازهای گلخانه ای در جو بر اثر فعالیت های بشر است. مجموعه مسایل و مشکلات یاد شده باعث شده است که مقابله با آثار مخرب فعالیت های انسان در محیط زیست، از دغدغه های مهم جهانی به شمار آید، به نحوی که یافتن راهکارهایی برای کاهش یا رفع این خسارت ها، بخش مهمی از گفت وگوهای دولت ها را تشکیل می دهد.

نقطه عطف این گفت وگوها، کنوانسیون تغییرات آب و هوا با نام «کنوانسیون ساختاری [سازمان] ملل متحد در باره تغییرات آب و هوا» در سال 1992 بود که به عنوان منشور همکاری جامعه بین الملل برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، به تصویب قریب به اتفاق کشورهای جهان رسید. در این زمینه، معاهده‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای وجود دارد که از جمله می توان به پیمان کیوتو اشاره نمود. این معاهده، کشورهای صنعتی را متعهد می نماید که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا 2012، در مقایسه با 1990، 2/5 درصد کاهش دهند. ایران نیز از سال 1996 به عضویت این کنوانسیون در آمده است [2].

فهرست مطالب

چشم‌انداز مدیریت صنعتی 1

ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران 1

چکیده 3

کلید واژه‌ها: 3

مقدمه 4

سیستم مرجع انرژی 9

شکل 1. سیستم مرجع انرژی 9

مدل ریاضی تخصیص نفت و گاز طبیعی 11

متغیرهای مدل 11

تعریف اندیسها و حروف 14

پارامترهای مدل 15

توابع هدف 20

چشم‌انداز مدیریت صنعتی

تابع هدف با رویکرد سیاسی 20

تابع هدف با رویکرد زیست محیطی 21

محدودیتهای مدل 23

محدودیتهای تعادل نفت 23

محدودیتهای تعادل گاز طبیعی 24

محدودیتهای تعادل برق 25

محدودیتهای تقاضا 26

محدودیتهای تقاضای بخش خانگی- تجاری 26

محدودیتهای تقاضای بخش صنعت 27

محدودیتهای تقاضای بخش حمل و نقل 27

محدودیتهای تقاضای بخش کشاورزی 28

محدودیتهای تقاضای نیروگاهها 28

محدودیتهای تقاضای گاز برای تزریق به مخازن نفت 29

محدودیتهای حدود بالا و پایین متغیرها: 30

محدودیت حدود پایین و بالای استفاده از سی‌ان‌جی و برق در بخش حمل و نقل 30

محدودیت حد بالای استفاده از سوختهای سنتی در بخش خانگی- تجاری 31

محدودیت حد پایین صادرات 32

حل مدل ریاضی تخصیص نفت و گاز طبیعی به بخشهای مختلف و تجزیه و تحلیل نتایج 33

جدول 1. پیشبینی مصرف انرژی در بخشهای مختلف (میلیون بشکه معادل نفت خام) 39

شکل 2. تخصیص بهینه نفت و گاز طبیعی طی سالهای 1390 تا 1400 41

نتیجه گیری و پیشنهادها 43

منابع 44

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • ارائه یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران
 • پیش‌بینی
 • برنامه‌ریزی خطی
 • گازهای گلخانه‌ای
 • تخصیص منابع انرژی
 • برنامه‌ریزی چند‌هدفه
 • هدفمند‌کردن یارانه‌ها
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق مدیریت صنعتی

خرید فایل

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد و توسعه اقتصادی ایران-45

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد و توسعه اقتصادی ایران

دسته: اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 55 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 63 تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد و توسعه اقتصادی ایران

مقدمه:

سرمایه‌گذاری خارجی و اثرات مثبت و منفی آن بر روی اقتصاد کشور میزبان همواره مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی کشورها بوده است. واضح است که برای شناخت بهترین اثر گذاری باید به شرایط موجود در کشورها پرداخت. کشورهای در حالت توسعه معمولا با مشکل کمبود سرمایه مواجه بوده‌اند. شرط توسعه یافتگی در این کشورها انباشت سرمایه بوده که متأسفانه توفیقی در آن نداشته‌اند جریان سرمایه‌های خصوصی که دارای دو مولفه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و استقراض از منابع خصوصی کشورها می‌باشد در کشورهای در حال توسعه در نوسان بوده است.

تا قبل از سال 1973 FDI سهم بیشتری را در بر می‌گرفته ولی پس از آن جریان سرمایه به سمت استقراض خارجی هدایت شد. اما به دلیل بحران‌های شدی ناشی از بازپرداخت آن از اواسط دهه 1980 جریان سرمایه مجددا به سمت FDI رفته و از آن به عنوان جانشینی برای استقراض و همچنین عامل مهمی در جهت تغییر استراتژی‌های جایگزینی واردات به توسعه صادرات که تنها در یک اقتصاد باز مسیر است استفاده شد. بسیاری از پژوهندگان نیز بر این باورند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ تأمین هر دو عنصر سرمایه و فناوری، تغییرات بوجود آمده در وضعیت اقتصادی بین‌المللی، فناوری و مناسبات شرکت‌ها با دولت‌ها، نقش برتری را نسبت به تأثیرات نامطلوب استقراض خارجی دارد.

واضح است که یکی از دستاوردهای مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورود تکنولوژی به کشور میزبان بوده است و کشورهای در حال توسعه که تاکنون رویکردی درون نگر داشته‌اند با بهره‌گیری از رشد تکنولوژی به منظور حصول حداکثر کارایی و حداقل زیان‌های جانبی فرصتی خواهند داشت تا به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کرده و با حفظ منافع ملی خود حرکت‌های مناسب‌تری را در روند توسعه یافتگی شان انجام دهند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر انتقال تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی بازاریابی را برای محصولات تولیدی میسر می‌سازد و با افزایش رقابت پذیری و صادرات کشور می‌توان به رقابت جهانی پرداخت. از اینرو در این تحقیق سعی شده است که به بررسی میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان و پس از آن در ایران پرداخته و تأثیرات آن را مورد بررسی قرار دهیم.

کلمات کلیدی:

بازارهای جهانی

رشد و توسعه اقتصادی ایران

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- ادبیات تحقیق

1-2- سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟

2-2- اشکال مختلف سرمایه گذاری خارجی

3-2- بررسی انگیزه‌های متفاوت در سرمایه‌گذاری خارجی

4-2-شرکت‌های چند ملیتی حاملان اصلی FDI

1-4-2- مفهوم، شناخت و عملکرد شرکت‌های چند ملیتی

2-4-2- چند ملیتی‌ها و فرآیند توسعه کشورهای در حال توسعه

3- FDI در جهان

1-3- تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

2-3- نمودارها

1-2-3- سهم کشورهای توسعه یافته

2-2-3- سهم کشورهای در حال توسعه در جریان ورودی FDI

4- FDI در ایران

1-4- تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

2-4- فرایند و مراحل پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

3-4- بررسی مزیت‌های موجود در ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی

4-4- بررسی مشکلات موجود بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

5- نتیجه‌گیری

6- منابع

قیمت فایل فقط 35,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد و توسعه اقتصادی ایران
 • بازارهای جهانی
 • رشد و توسعه اقتصادی ایران
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)
 • سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟
 • فرایند و مراحل پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
 • تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد و توسعه اقتصادی ایران
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته اقتصاد
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فا

خرید فایل

بررسی اثر سیلابزنی میکروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری-46

بررسی اثر سیلابزنی میکروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری

دسته: مهندسی نفت و شیمی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 103 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 5 بررسی اثر سیلابزنی میکروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری

چکیده

- در استخراج نفت از مخازن، مقدار قابل توجهی نفت در خلل و فرج بستر کربناته به جای می ماند که استخراج درصدی از آن تاثیر شایسته ای بر اقتصاد نفت و سرمایه ملی دارد. در این تحقیق با استفاده از میکروارگانیسم جدید جداسازی شده از مخزن نفتی آغاجاری، آزمایش های تزریق به نمونه های مغزی مخزن انجام گرفت و با تزریق بیوسورفکتانت تولیدی، اثرتراوایی بر روی سه نمونه مغزی با تراوایی های 54، 1 و 12 میلی دارسی بررسی شد. در نهایت میزان ازدیاد برداشت %7/10 برای مغزی با تراوایی 54 میلی دارسی بدست آمد.

کلید واژه:

نمونه مغزی

بیوسورفکتانت

نگهدارنده مغزه

ازدیاد برداشت میکروبی نفت

1- مقدمه

اغلب جابجایی سیالات در مخزن با تزریق یک سیال یا فاز جابجاکننده مانند آب و از طریق جاروب کردن و بیرون راندن سیال جابجا شونده (فاز نفت) انجام می شود. مطالعات انجام یافته برای بررسی ساز و کارهای مخازن شکاف‌دار، معطوف به آزمایشهایی است که در چند دهه اخیر بر روی بازیابی نفت از بلوکهای مجرد ماتریس انجام گرفته است. یکی از روش های تولید از مخازن شکاف دار سیلابزنی می باشد. وقتی در یک مخزن، عمل سیلابزنی را انجام دهند، مهمترین ساز و کار برای تولید نفت در این مخزن، آشام مویینه می باشد. یکی از روش های غلبه بر نیروی مویینه تزریق بیوسورفکتانت به مخزن می باشد. تزریق بیوسورفکتانت به مخازن، به دو منظور انجام می گیرد. - تزریق بیوسورفکتانت با کاهش کشش بین سطحی نفت و سنگ بستر، باعث کاهش نیروی مویینگی، که مانعی برای خروج نفت از خلال منافذ سنگ بستر است، می شود. تزریق بیوسورفکتانت باعث تغییر ترشوندگی سنگ مخزن شده و به جدا شدن نفت از سطح سنگ ها کمک می کند [2. 3].

فهرست مطالب

چکیده 2

کلید واژه: 2

1- مقدمه 2

2- مواد و روش ها 2

2-1 باکتری: 2

2-2 محیط کشت: 2

2-3 نمونه های مغزی و نفت خام: 3

2-4 دستگاه تزریق به نمونه مغزی: 3

3- تزریق آب و بیوسورفکتانت به نمونه های مغزی 3

4- نتیجه گیری 3

شکل1- شماتیک دستگاه سیلابی زنی و تزریق

بیوسورفکتانت 4

شکل2- نمونه مغزی شماره3 شکافدار 4

مراجع 4

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی اثر سیلابزنی میکروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری
 • نمونه مغزی
 • بیوسورفکتانت
 • نگهدارنده مغزه
 • ازدیاد برداشت میکروبی نفت
 • بررسی اثر سیلابزنی میکروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته نفت

خرید فایل

گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو با عنوان تعمیرات خودرو سواری-47

گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو با عنوان تعمیرات خودرو سواری

دسته: مکانیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 82 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 35 گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو با عنوان تعمیرات خودرو سواری

دوره کارآموزی در شرکت شرکت کامو مجمر گستر

مقدمه:

به لطف خدا و با استقاده از تجربیات بدست آمده در دوره کارآموزی اطلاعات مفیدی بدست آورده‌ایم که با استفاده از برخی کتابها این اطلاعات را تکمیل کرده و بصورت مکتوب در آورده‌ام. یکی از وسایل بسیار مهم درکارهای امروزی ما ماشین یا همان خودرو می‌باشد که باعث شده بسیاری ازمشکلات حمل و نقلی را راحت کند. و این وسیله تقلیه که باعث بحرکت درآمدن آن موتور می‌باشد مورد بحث ما می‌باشد. موتور از اجزاء بسیار زیادی تشکیل شده که باعث بوجود آوردن توان مفید می‌‌شود. و حرکت اصلی یک خودرو بستگی به موتور آن ماشین دارد.

کلمات کلیدی:

موتور ماشین

عیب یابی خودرو

تعمیرات خودرو سواری

موتور:

تعریف: موتور یا همان مولد قدرت که باعث به حرکت درآمدن هر نوع وسیله مکانیکی می‌شود. به نمونه‌ای از آن وسایل ماشین می‌باشد که درباره آن توضیح می‌دهیم.

قسمتهای سوار شده یا mix (میکس) شده با موتور را به ترتیب می‌توان نام برد.

1-قطعات ثابت و متحرک

2-سیستم خنککاری

3-سیستم روغن کاری

4-سیستم سوخت رسانی

5-سیستم جرقه زنی

و همه این 5 مورد باعث تشکیل موتور یا مولد قدرت می‌شود.

موتور پژو همانند دیگر ماشینها از یک سری سوپاپها و سیلندرها و رینگها و … تشکیل شده است که تقریباً ظریفتر و جمع و جورتر می‌باشد. موتور پژو بر خلاف یکسری ماشین‌ها که موتور آنها در راستای محور ماشین یعنی محور طولی قرار دارند در محور عرض قرار دارد.

پس از تفکیک قسمتهای مختلف یک موتور در این قسمت راجع به عملکرد و عیوب احتمالی و برطرف کردن عیبها توضیح خواهیم داد.

فهرست

مقدمه 1

موتور 2

قطعات ثابت و متحرک 2

سرسیلندر 3

سیلندر 3

سوپاپ 4

علائم چسبندگی سوپاپ 6

طریقه آب‌بندی کردن سوپاپ 7

سیت 9

تراشیدن سیت 9

گیت سوپاپ 9

اسبکها و نگهداری و کنترل آن 11

تایپیتهای خودکار هیدرولیکی 11

طریقه باز کردن و بستن سرسیلندر و رفع معایب آن 12

طریقه بستن سرسیلندر 13

دلایل سوختن واشر سرسیلندر 15

دلایل دوپهنی سیلندر 15

شاتون 17

سرشاتون 17

اندازه‌گیری گژن‌پین 18

میلنگ و یاتاقانها 19

میلنگ 19

تعمیرات میلنگ 19

دلایل بریدن میلنگ 20

کاسه نمد میلنگ 20

یاتاقانها 21

فلایویل 22

بوش انتهای میلنگ 22

رینگ پیستون و گژن‌پین 23

نکاتی که باید در تعمیرات مورد توجه قرار گیرد 24

رینگهای پیستون 25

معایب رینگها، تشخیص و برطرف کردن آن 25

کانالهای روغن 25

اویل پمپ 26

منابع و ماخذ 27

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو با عنوان تعمیرات خودرو سواری
 • موتور ماشین
 • عیب یابی خودرو
 • تعمیرات خودرو سواری
 • دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو
 • دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک
 • دانلود گزارش کارآموزی مکانیک خودرو
 • دانلود کارآموزی مکانیک خودرو
 • دانلود گزارش کارآموزی
 • خرید گزارش کارآموزی

خرید فایل

فلسفه آفرینش جهان خلقت-48

فلسفه آفرینش جهان خلقت

دسته: فقه، الهیات، معارف

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 18 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 19 فلسفه آفرینش جهان خلقت

فلسفه آفرینش جهان خلقت چه بوده است؟

خداوند متعال در سوره انبیاء، آیه 16 مى‏فرماید: «و ما خَلَقنا السَّماءَ و الارضَ و ما بَینَهُما لعِبینَ» ؛ و آسمان و زمین و آن چه را که میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم. و در آیه 85 سوره حجر مى‏فرماید: «و ما خَلَقنا السّموتِ و الأرضَ و ما بَیْنَهُما إلا بالحَقِّ…» ؛ خداوند آسمان و زمین و آن چه را که میان آن دوست، جز به حق نیافرید. در خلقت و آفرینش، دو هدف مى‏توان تصور نمود: نخست هدف متوسط، دوم هدف غایى و عالى. با مراجعه به آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم‏السلام) روشن مى‏شود که هدف متوسط، خلقت براى عبادت و بندگى خداست؛ این مطلب در همه پدیده‏هاى عالم سارى و جارى است. خداوند در آیه 44 سوره اسراء، درباره همه اشیاء مادى عالم مى‏فرماید: «… و إن ِمن شىٍ‏إلاّ یُسَبِّح بحمدِهِ ولکن لا تَفقهُون تَسبیحَهُم…» ؛ همه موجودات تسبیح خدا مى‏گویند، اما شما تسبیح آن‏ها را نمى‏فهمید.

و درباره انسان و جن نیز در سوره ذاریات، آیه 56 مى‏فرماید: «وَ مَا خَلقتُ الجِنَّ و الإنسَ إلاّ لِیَعبُدُونِ» ؛ آفرینش انسان و جن براى بندگى است. بنابراین از دیدگاه وحى، همه هستى تسبیح گوى ذات او هستند و مشغول عبادت، و عبادت هم هدف متوسط خلقت است. 1اما هدف عالى و غایى، وصول به مبدأ نور هستى است. یعنى منتهى الیه سیر مخلوقات، اوست: «وَ أَنّ إلى رَبِّکَ المُنْتهى‏» ؛ 2 انتهاى سیر انسان به سوى پروردگار است.

کلمات کلیدی:

توحید افعالی

جهان خلقت

جهان شناسی

حق مداری جهان

فهرست مطالب

فلسفه آفرینش جهان خلقت چه بوده است؟ 1

جهان شناسی 6

جهان شناسی دینی و علمی: 7

غیبت وشهادت: 8

حق مداری جهان: 9

هدف مندی آفرینش: 10

شعور باطنی و تسبیج عمومی: 11

توحید افعالی: 14

طبیعت: 14

آفرینش جهان طبیعت: 15

از 1) آسمان و زمین: 15

اجرام آسمانی: 16

پدیده های زمینی: 16

4) جانوران و گیاهان: 17

منابع و مآخذ: 19

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • فلسفه آفرینش جهان خلقت
 • توحید افعالی
 • جهان خلقت
 • حق مداری جهان
 • دانلود مقاله فلسفه آفرینش جهان خلقت
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • خرید پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان دوربین های نقشه برداری-49

گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان دوربین های نقشه برداری

دسته: نقشه برداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 141 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22 گزارش کارآموزی با عنوان دوربین های نقشه برداری

مقدمه

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است. در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است. آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است. تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر گونه نقشه در جهان باستان نیز نیاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است. مصریان روشهایی برای اندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارهای نخستین نقشه برداری بوده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آن افزوده گشت.

دانشمندان ایرانی به کمک استرلاب عرض جغرافیایی و با استفاده از ساعت آبی طول جغرافیایی را در هر نقطه از مرز اندازه گیری می‌‌کردند. ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در مینه‌های گوناگون اندازه گیری نجومی، و فواصل بین شهرها، مطالعات بسیار ارزنده‌ای انجام داده است نقشه برداران قدیم برای تعیین امتداد، فاصله و زاویه وسایلی ساخته بودند که نخستین آنها ریسمان بود و همچنین برای تعیین تراز افقی تراز هایی ساخته بودند و این تراز در طول تاریخ فرمهای گوناگونی به خود گرفته است. کهن‌ترین آن تراز آبی بوده است که نوع تکامل یافته تر آن همان شیلنگ تراز است که بناهای امروزی از آن استفاده می‌‌کنند.

کرجی دانشمند ایرانی مخترع دستگاههای با ارزشی بوده است. وی را می‌‌توان مخترع نخستین دوربین تئودولیت به شمار آورد. وی صفحه‌ای را مدرج کرده و لوله‌ای با قابلیت گردش 360 درجه برروی آن سوار کرد و این صفحه توسط زنجیری آویزان می‌‌شد و توسط شاقولی بر روی آن عمود می‌شد که با آن زوایای بین دو نقطه را می‌‌خواند و با استفاده از تئوریهای مثلثات ارتفاع کوه ها و اختلاف بلندی ها را بدست می‌‌آورد.. اختراع قطب نما را نیزبه ایرانیان نسبت می‌‌دهند.

کلمات کلیدی:

علم نقشه برداری

دوربین های نقشه برداری

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

شرکت نما پرداز رایانه (NPR) پس ار سال ها تجربه با کمپانی زایس آلمان در سال 1376 تاسیس شد و فعالیت خود را به عنوان نماینده کمپانی های عرضه کننده محصولات نقشه برداری و ژئوماتیک معرفی شده در این سایت ادامه داد. در سال 1377 با تاسیس شرکتی دیگر به مدت چهار سال ارائه خدمات نمود تا اینکه در اواخر سال 1381 مجددا” نمایندگی ها به شرکت اصلی NPR بازگشت. کلیه تجهیزات مورد فروش این شرکت تحت پوشش گارانتی و خدمات پشتیبانی فنی، سرویس، تنظیمات و تعمیرات بوده و دارای یکی از مجهزترین تعمیرگاههای دوربین های نقشه برداری در کشور تحت نظر یکی از اساتید فنی برجسته این رشته در دانشگاه است.

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان دوربین های نقشه برداری
 • علم نقشه برداری
 • دوربین های نقشه برداری
 • دانلود گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان دوربین های نقشه برداری
 • خرید گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری
 • انجام گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری
 • خرید تحقیق
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر-50

پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 88 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 52 پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی با عنوان

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان 14 ساله شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتنداز 1- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی2- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و اختلال اجتماعی 3- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال اضطرابی 4- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری واختلال رفتاری 5- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال جسمانی که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان حدودسنی 14 ساله هستند که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون سلامت عمومی وشیوه فرزندپروری آنها اجراگردیده که نتایج درست در جداول فصل چهارم ترتیب بندی شده وجهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین سلامت عمومی وشیوه های فرزندپروری و همین طور مقیاس های سلامت عمومی به جز اختلال جسمانی رابطه وجود دارد ولی بین اختلالات جسمانی و شیوه های فرزند پروری رابطه وجود ندارد.

کلمات کلیدی:

فرزند پروری

اختلال اجتماعی

سلامت عمومی

اختلال رفتاری

نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

مقدمه:

وقتی از چرخه زندگی خانوادگی سخن به میان می آید به خانواده سنتی اشاره می شود خانواده ای که درآن زن وشوهر ازدواج کرده اند وبچه دارشده اند وازدواج باقی می مانند اما، با افزایش تعداد طلاقها و تنوع زندگیهای، مشترک، احتمالااین الگوی سنتی خانواده به زودی دربین کمتر از نصف بزرگسالان مشاهده خواهدشد و این خانواده وپدر ومادر هستند که در تربیت فرزندان می توانند نقشی بسزا داشته باشند چرخه زندگی وجریان بین پدر ومادر جهت تربیت فرزندان جزءاصلی ترین چیزی است که می تواند در نوع تربیت نقش بسزایی داشته باشد.

نوجوانان به آزادی تجربه کردن نیاز دارند بااین حال، به طوری که ادامه دادن سبک مقتدرانه در طول نوجوانی، چالشها و سازگاریهای خاصی رادربردارد و توانایی نوجوانان در فکر کردن به روابط اجتماعی نیز تنشهای خانوادگی را بیشتر می کند، شاید زمانی را به خاطر بیاورید که دیگر والدین خودتان راازآدمهای کاملا”آگاه وکاملی در نظر نمی گرفتید وصرفا”آنها را افراد معمولی می انگاشتید بعداز اینکه نوجوانان والدین خودرا آرمان زدایی می کنند دیگر مانند گذشته در برابر آنها زورنمی آورند خوب با این اوصاف تمام این مطالب منجربه می شود به نوع تربیت فرزندان واینکه فرزندان تحت تاثیر والدین رفتار و اعمالی را انجام می دهندکه اگر مخالف با عرف و شرع جامعه باشد ممکن است که مشکلاتی را بوجودآورد که در وهله اول هم به خود بچه ونوجوان وهم به جامعه ضرر وآسیب می رساند به طوری که از لحاظ روحی وسلامت روانی را هم به خطر می اندازد تربیت فرزندان توسط والدین می تواند در ایجاد روحیه قوی و محکم فرزندان نوعی گام مهمی بردارد و برعکس هم می تواند اقدام کند. سلامت عمومی و سلامت روانی حاصل از این تربیت هم به نوع خود مهم و ضروری است چرا که عدم سلامت روانی باعث ایجاد ناراحتیهای روحی و جسمی می شود (ثورکی 1382 –ص 61)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 4

سوال مسئله 6

فرضیه های تحقیق 7

سلامت روانی و عمومی 8

فصل دوم: وضعیت هویت و سلامت روانی 9

وضعیت هویت و سلامت روانی 10

رشد اخلاقی 11

خانواده هسته ای 12

آرزوی مشترک و آرزوی شراکت 13

چرخه زندگی خانوادگی تحول خانواده در صول زمان 14

تاریخچه و تعریف سلامت روانی 18

تاریخچه 19

فصل سوم: روش تحقیق 20

جامعه مورد مطالعه 21

حجم نمونه 21

ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر 22

پرسش نامه شیوه های فرزند پروری 23

روش تحقیق 24

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها 25

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها نوجوانان 26

فهرست

جدول 2-4 بررسی رابطه شیوه فرزند پروری 29

جدول 3-4 بررسی بین اختلال جسمانی و سلامت عمومی 30

جدول 4-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال اجتماعی 31

جدول 5-4 بررسی رابطه بین اختلال اضطرابی 32

جدول 6-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال افسردگی 33

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 34

بحث و نتیجه گیری 35

پیشنهادات 38

محدودیت ها تحقیق 39

ضمائم 40

پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) 41

دستور اجرا و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 44

آیا اخیرا 45

نمره گذاری 46

جدول شماره 6 همبستگیهای بین زیر 47

منابع و ماخذ 50

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر
 • فرزند پروری
 • اختلال اجتماعی
 • سلامت عمومی
 • اختلال رفتاری
 • نوجوانان 14 ساله شهر ابهر
 • دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی
 • fileina

خرید فایل

مقاله رشته پزشکی و حقوق با عنوان پیوند اعضا-51

مقاله رشته پزشکی و حقوق با عنوان پیوند اعضا

دسته: پزشکی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 44 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 43 مقاله رشته پزشکی و حقوق با عنوان پیوند اعضا

مقدمه

یکی از روشهای جدید درمان بیماریهای پیشرفته و لاعلاج «پیوند اعضا» است که به دو صورت انجام می گیرد: یا ازبدن زنده به انسان زنده (مانند پیوند کلیه) و یا از بدن فرد متوفی که دچار مرگ مغزی است به انسان زنده به عبارتی، پیوند از جسد تنها راه درمان وادامه حیات بیماران با نارسائی پیشرفته و غیرقابل کنترل قلب و کلیه است. امروزه در کشورهای مختلف با تصویب قوانین مربوط به مرگ مغزی و با تبلیغات گسترده ای که در خصوص اهدای عضو پس از مرگ انجام میگرد، اعضای بیماران دچار مرگ مغزی به عنوان مهم ترین منبع تعیین کننده عضو به بیماران نیازمند اهدای عضو، پیوند زده می شود. در واقع هر کشوری با توجه به ارزش ها و هنجارها و بافت فرهنگی خود، به گونه ای با مسئله مرگ مغزی و پیوند اعضاء برخورد نموده و این مشکل را به شکل خاص و منطبق با فرهنگ حاکم در جامعه حل نموده است.

کشور ایران هم با توجه به پیشرفت روزافزون پزشکی خود با تصویب قوانین سعی در رفع ابهامات کرده است، علی الخصوص شاهد این هستیم که فقها با فتاوی و آراء جدید سعی قابل توجهی در روشنگری در این زمینه داشته اند. پزشکی جدید با پیشرفت روزافزون خود علم تجدید حیات (resuscitology) را بوجود آورده است که این امر جان هزاران انسان را که شاید علائم حیاتی نظیر نبض و تنفس خود را از دست داده اند، نجات داده باشد. به دنبال این پیشرفتها، پزشکی جدید، نظریه مرگ مغزی را مطرح نمود، به این معنا که توقف قلب یا تنفس پایان زندگی نیست بلکه تنها می تواند علائم قریب الوقوع مرگ باشد و تا زمانی که سلولهای مغز زنده باشند، انسان نیز زنده خواهد بود و با این کار شاید بتوان جان تعدادی از افراد را با کمک اعضای بدن انسان های دیگر که دچار مرگ مغزی هستند، نجات داد. در این تحقیق سعی بر این است که نقش وصیت در اهداء عضو، اجازه ورثه، رضایت شخص عضو دهنده، اجازه فقهی و حقوقی و موارد قانونی پیوند اعضاء شخص مرگ مغزی مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

پیوند اعضا

اهدا عضو

پیوند اعضا در ایران

فهرست مطالب

مقدمه 1

پیوند اعضا در ایران 2

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده با بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است 5

آیین نامه اجرایی قانون 6

مراحل اهدا عضو 8

مشکلات پیش روی اهدای عضو 8

علت تردید در حکم فقهی برداشت اعضای مرگ مغزی 10

وصیت به جداسازی اعضای بدن پس از فوت 15

دیدگاه اول: جواز 15

اجازه گرفتن از اولیای متوفی 24

استفتائات برخی از مراجع پیرامون اهدا عضو: 27

دیه برداشت عضو از بدن مرده مسلمان 31

مقدار و موارد مصرف دیه 35

نتیجه تحقیق 43

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله رشته پزشکی و حقوق با عنوان پیوند اعضا
 • پیوند اعضا
 • اهدا عضو
 • پیوند اعضا در ایران
 • دانلود مقاله رشته پزشکی و حقوق با عنوان پیوند اعضا
 • قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده با بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است
 • مراحل اهدا عضو
 • انجام رساله پزشکی
 • خرید رساله پزشکی
 • انجام پایان نامه
 • پایان نامه
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل

خرید فایل

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست-52

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 176 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45 مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

مقدمه

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده، توسعه چشمگیری پیدا کرده است. سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ کشتار جمعی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است. همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است. هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیکند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است.

علاوه بر این، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستمهای زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میکند، به راحتی قابل انکار نیست. روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا، کاهش لایه اوزون، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است. حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی. اف. سی. و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست. برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میکند، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است.

به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د. د. ت. در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است. این امر بویژه وقتی مصداق مییابد که میوهها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د. د. ت. و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک «چرخه سمی» را ایجاد میکند.

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

حقوق محیط زیست

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یکی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق مهم بشری احتمالاً آن است که تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است. تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل، زلزله، آتشفشان، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیکرد. در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان، کشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملکرد بشر است که سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است.

هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر که در آن موقع مطرح بود، از جمله آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی اجتماعات، در جریان بود. چون اعتقاد بر آن بود که در زمان استعمار امریکا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریکا مورد تاکید قرار گرفت. انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید که هوای پاک و آب تمیز کماکان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود. مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت. به هر حال، امریکاییها تا زمان تالیف کتاب تکاندهنده «بهار خاموش» به وسیله راشل کارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند.

فهرست مطالب

مقدمه 2

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست 4

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست 10

حقوق بشر و محیط زیست 26

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست 41

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست
 • حقوق بشر
 • حقوق بین الملل
 • حقوق محیط زیست
 • دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست
 • خرید مقالات حقوقی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده
 • فروشگاه ساز فایلینا

خرید فایل

بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه‏ ها-53

بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه‏ ها

دسته: پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 79 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 55 بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه‏ ها

چکیده

در حال حاضر کشور ما در ساختارهای تولیدی، مدیریت مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه‏ها دچار مشکل‌های اساسی است. تولید در ایران بر پایه انرژی ارزان (تقریباً رایگان) بنیان‏گذاری شده است و به همین جهت بهره‏وری انرژی بسیار پایین است. همچنین اتکای کشور به مصرف انرژی حاصل از نفت و گاز که تجدید ناپذیر هستند در آینده‏ای نه چندان دور ما را با خطر بن‏بست روبه‌رو خواهد کرد، در همان حال توزیع یارانه‏ها نیز به شدت ناعادلانه است. برای اصلاح ساختارهای تولیدی کشور، مدیریت بهینه مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه‏ها، هدفمند‏سازی یارانه‏ها با استفاده از مناسب‏ترین شیوه، ضرور به نظر می‏رسد.

پژوهش کاربردی حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی که برای جمع‏آوری اطلاعات و داده‏ها نیز از روش کتابخانه‏ای و مصاحبه با خبرگان استفاده کرده است، به بررسی و آسیب‏شناسی تغییر شیوه فعلی پرداخت یارانه‏ها و نقدی‌کردنشان و ارائه‏ طرح کلی کارامدتر جهت پرهیز از خطرات احتمالی‏ای که این طرح برای اقتصاد خواهد داشت، پرداخته و الزام‌هایی را که برای اجرای این طرح نیاز است، مطرح می‌کند.

واژگان کلیدی:

یارانه

عدالت توزیعی

پرداخت نقدی

هدفمند‏سازی

عدالت اجتماعی

مقدمه

تولید در ایران بر پایه انرژی ارزان (تقریباً رایگان) بنیان‏گذاری شده است. به همین جهت بهره‏وری انرژی بسیار پایین (تقریباً یک سوم بهره‏وری انرژی در جهان و یک ششم بهره‏وری انرژی در اروپا) است. ما اکنون از ماشین‏آلات تولیدی‏ای استفاده می‏کنیم که ده‏ها سال از عمر مفید آنها طی شده و فرسوده شمرده می‏شوند و یا در کشور‏های صنعتی عمر مفید خود را گذرانده و از رده خارج، هستند اما به کشور ما انتقال یافته و مورد استفاده قرار می‏گیرند.

ماشین‏آلات پیش‌گفته از فناوری قدیمی استفاده کرده و انرژی بسیار مصرف می‏کنند در حالی که اکنون ماشین‏آلات با فناوری‏های نو و مصرف کم انرژی در اقتصادهای رو به رشد باعث تولید بیشتر با هزینه کمتر شده‏اند، برای مثال، در صنعت حمل‌ونقل، کاروان حمل‌ونقل ما به‌طور عمده فرسوده شده کامیون‏هایی با حدود چهل سال کار در هر صد کیلومتر حدود شصت لیتر گازوئیل مصرف می‏کنند. این در حالی است که کامیون‏های با مصرف بیست لیتر و کمتر می‏توانند این مسافت را طی کنند. در تولید برق به‌طور عمده از گاز استفاده می‏کنیم چون ارزان است و به سمت تولید برق از انرژی خورشیدی، باد و گرمایی زمینی نرفتیم زیرا با وجود گاز ارزان برای استفاده از انرژی‏های دیگر ضرورتی پدید نیامده است. در بسیاری از موارد دیگر نیز این مسئله صدق می‏کند.

اتکای کشور به مصرف انرژی حاصل از نفت و گاز که تجدید ناپذیر هستند در آینده‏ای نه چندان دور ما را با خطر بن‏بست روبه‌رو خواهد کرد. از سویی چاه‏های نفت ما نیمه دوم عمر خود را طی می‏کند و برای حفظ قدرت تولید نیاز به سرمایه‏گذاری سنگین صد تا صد و پنجاه میلیارد دلار دارد. از سوی دیگر نرخ رشد مصرف هشت‏صدم سالانه، ما را با وضعیتی روبه‌رو خواهد کرد که تمام تولید نفت خود را در داخل به فراورده تبدیل کرده و مصرف کنیم و امکان صادرات نفت خام یا فراورده‏های آن برای ما ممکن نخواهد بود بلکه پس از آن نقطه واردکننده محض حامل‏های انرژی خواهیم بود.

ضرورت مدیریت مصرف انرژی، ما را به سوی اصلاح قیمت‏های نسبی حامل‏های انرژی سوق می‏دهد تا از این راه مصرف‏کنندگان و تولید‏کنندگان را به مصرف کمتر تشویق کنیم.

با بررسی‏های انجام‌شده درباره مصرف سرانه انرژی در کشور معلوم شده است که خانوارهای دهک دهم درآمدی جامعه بیش از سی برابر خانوارهای دهک اول درآمدی جامعه از انواع انرژی‏ها استفاده می‏کنند و به تبع آن بیش از سی برابر یارانه انرژی را به خود اختصاص می‏دهند. این توزیع به شدت ناعادلانه است. اصلاح قیمت‏های نسبی حامل‏های انرژی باعث می‏شود مصرف‏کنندگان پرهزینه، قیمت واقعی کالاها و خدمات را بپردازند و مصرف خود را متعادل سازند. بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‏ها می‏تواند بین خانوده‏های محروم بازتوزیع شود و آنها را در طی دوره میان‏مدت توانمند سازد و بخشی دیگر از آن برای اصلاح ساختارهای تولید و استفاده از فناوری‏های نو‏پا، مصرف کمتر انرژی تخصیص یابد.

فهرست مطالب

بررسی و آسیب‏شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه‏ها 1

چکیده 2

مقدمه 4

مروری بر ادبیات تحقیق 7

تعریف یارانه 9

هدف‌ها و روش‌های پرداخت یارانه 10

انواع یارانه 10

روشهای پرداخت یارانه 11

1. نظام نقدی 11

2. نظام کالایی 12

3. نظام همگانی قیمتی 12

4. نظام کالابرگی 13

تاریخچه پرداخت یارانه 13

تاریخچه پرداخت یارانه در جهان 13

تاریخچه پرداخت یارانه در ایران 14

مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه 16

1. تخصیص غیربهینه منابع 17

3. رکود تولید و افزایش بیرویه مصرف کالاها و خدمات یارانهای 19

4. آلودگی محیط زیست 21

5. عدم کارایی واحدهای اقتصادی 22

6. افزایش واردات 22

7. قاچاق کالاهای یارانه‏ای 22

طرح پرداخت نقدی یارانه ها 23

منافع طرح پرداخت نقدی یارانهها 24

انتقادها و پاسخهای مطرح‌شده به نظام پرداخت نقدی یارانهها 29

الزام‌های اجرای طرح 38

8. پیش‌پرداخت شدن یارانه‌های نقدی 41

راهکار عملیاتی پیشنهادی 43

أ. پرداخت یارانه در بخش خانوارها در قالب نظام تأمین اجتماعی 43

ب. پرداخت یارانه در بخش بنگاه‌ها (تولید) در قالب اصلاح ساختار 46

نتیجه گیری 47

منابع و مآخذ 50

أ. فارسی و عربی 50

ب. انگلیسی 54

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه‏ ها
 • یارانه
 • عدالت توزیعی
 • پرداخت نقدی
 • هدفمند‏سازی
 • عدالت اجتماعی
 • بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه‏ ها
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق اقتصاد

خرید فایل

کنترل کیفیت چند متغیره در شرکت توربو کمپرسور نفت-54

کنترل کیفیت چند متغیره در شرکت توربو کمپرسور نفت

دسته: صنایع

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 20609 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 90 پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی با عنوان کنترل کیفیت چند متغیره در شرکت توربو کمپرسور نفت

Variable Quality Control in Oil Turbo Compressor Co

چکیده

این پروژه شامل چهار فصل می گردد. در فصل نخست سعی شده توضیح مختصری درباره توربو کمپرسور ارائه شود. در فصل دوم اطلاعاتی درباره شرکت توربو کمپرسور نفت و نحوه انجام کنترل کیفیت در شرکت ارائه شده است. در فصل سوم توضیحات مختصری درباره کنترل کیفیت و تاریخچه آن بیان شده است. و در پایان در بخش پایانی نحوه کنترل چند مشخصه کیفی با استفاده از آماره هتلینگ ضمن انجام یک پروژه صرفا آموزشی بررسی می گردد.

کنترل کیفیت قدمتی برابر با تولید دارد. هر آنچه انسان حتی قرن ها قبل از میلاد تولید کرده است دارای دقت و ظرافتی است که نشان از توجه سازندگان آن به کیفیت دارد. نگاهی بر دست ساخته های انسان باستان در موزه ها و یا عجایب هفت گانه جهان نظیر اهرام ثلاثه مصر، مجسمه ابوالهول و دیوار چین تایید خوبی بر این مدعاست. با شروع انقلاب صنعتی در اروپا در اواسط قرن هیجدهم میلادی و استفاده از ماشین آلات و ابزار دقیق در تولید، روش های تولید نیز مدرن تر و پیچیده تر شدند. این تغییرات حجم تولید محصولات را بالا برد و روش های کنترل دقیق بودن و ظرافت نیز در آنها تغییر یافت. مقایسه روش های کنترل کیفیت تولیدات در سال های اولیه انقلاب صنعتی با آنچه که امروزه به چشم می خورد، نشان می دهد که تغییرات در این بخش فوق العاده بوده است. این تغییرات که خواست عمده صاحبان صنایع و مصرف کنندگان بود، در سال 1920 میلادی به ابداع کنترل کیفیت آماری منجر شد.

کلمات کلیدی:

کنترل کیفیت

توربو کمپرسور

کنترل کیفیت چند متغیره

شرکت توربو کمپرسور نفت

فهرست مطالب

مقدمه… 1

فصل اول: توربو کمپرسور… 2

توربو کمپرسور گاز چیست؟… 3

فصل دوم: شرکت توربو کمپرسور نفت.. 12

شرکت توربو کمپرسور نفت… 13

پروژه های در حال انجام… 15

شرکت های زیر مجموعه… 18

برگه های کنترل کیفیت… 35

فصل سوم: کنترل کیفیت… 56

تعریف کنترل کیفیت… 57

تاریخچه کنترل کیفیت… 58

عوامل تاثیر گذار در کیفیت… 62

چرا باید کار کنترل کیفیت انجام گیرد؟… 64

چرا روش های آماری کنترل کیفیت اهمیت دارند؟… 65

فصل چهارم: کنترل کیفیت چند متغیره… 66

تاریخچه کنترل کیفیت چند متغیره… 67

دلایل استفاده از کنترل کیفیت چند متغیره… 68

کنترل میانگین ها… 69

حالت مربوط به n = 1… 77

مثال دو متغیره… 78

مثال سه متغیره… 84

قیمت فایل فقط 47,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • کنترل کیفیت چند متغیره در شرکت توربو کمپرسور نفت
 • کنترل کیفیت
 • توربو کمپرسور
 • کنترل کیفیت چند متغیره
 • شرکت توربو کمپرسور نفت
 • کنترل کیفیت چند متغیره در شرکت توربو کمپرسور نفت
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • دانلود پایان نامه صنایع
 • دانلود پایان نامه تکنولوژی صنعتی

خرید فایل

حق حبس-55

حق حبس

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 53 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 33 حق حبس

پیشگفتار

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود.

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق، هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است»

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست. حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند. تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد.

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل، روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم، عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد، محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود. عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد، بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید. که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد. همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند. گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز، تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد. و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود. عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است، چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است. در برخی از این نظام های حقوقی مانند: حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند. در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است، به وی تسلیم کنند. و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد. موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.

در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین، آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی، سابقه ای طولانی، بلکه به قدمت بیع دارد. پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم. متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است.

کلمات کلیدی:

حبس

حق حبس

عقد بیع

فهرست

پیشگفتار 1

بخش نخست: کلیات، تعاریف، مفاهیم حق حبس 4

فصل نخست تعریف حق حبس 4

فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس 10

فصل سوم ماهیت حق حبس 16

فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس 17

بخش دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن 21

فصل اول شرایط ایجاد حق حبس 21

فصل دوم آثار حق حبس 23

بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس 25

فصل اول زوال و اسقاط حق حبس 25

فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن 28

نتیجه گیری 30

منابع و ماخذ 33

قیمت فایل فقط 15,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • حق حبس
 • حبس
 • حق حبس
 • عقد بیع
 • دانلود مقاله حقوق با عنوان حق حبس
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه حقوق
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش پژوهشگری با عنوان بررسی عوامل موثر بر انحرافات دانشجویان دختر-56

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش پژوهشگری با عنوان بررسی عوامل موثر بر انحرافات دانشجویان دختر

دسته: روانشناسی، علوم تربیتی واجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 131 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 195 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش پژوهشگری با عنوان بررسی عوامل موثر بر انحرافات دانشجویان دختر

چکیده:

موضوع این تحقیق عوامل موثر بر انحرافات دانشجویان دختر می باشد (دانشجویان دانشگاه الزهرا و دانشجویان دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی واحد تهران شمال). اگر جامعه را به ارگانیسم و سازمان بدنی تشبیه کنیم در این تشبیه مسائل اجتماعی بیماریهای آن جامعه به حساب می آیند. و همانطور که بیماریهای جسمی قابل شناخت و علاج هستند بیماری های اجتماعی نیز قابل تشخیص و درمان هستند منتها در درمان بیماریهای اجتماعی باید به علل بوجود آورنده آن مسائل یا بیماری توجه داشت و بر اساس شناخت واقعی علل، راه درمان مناسبی ارائه داد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت و گفت ریشه تمام کجرویها در محیط اجتماعی است. بنابراین کجروها بیماران اجتماعی هستند که مانند بیماران جسمی قابل درمان و علاجند مشروط به اینکه عوامل کجروی موجود در محیط اجتماعی از بین برده شود.

در این پژوهش کوشیده ایم به عنوان نمونه یکی از عرصه های حیات اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم و ریشه پاره ای از مسائل اجتماعی را که گاهی می تواند به ناهنجاری ها و انحرافات نیز منجر شود شناسایی کنیم. لذا سوال اصلی تحقیق این است که آیا شرایطی نظیر نابسمانی خانواده ـ دلبستگی و معاشرت با دوستان بزهکار ـ تماشای فیلم های غیر مجاز و ماهواره و گرایش به مد، منطقه سکونت، تحصیلات والدین، عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی عدم دلبستگی به خانواده و عدم گرایش به اعتقادات مذهبی، آیا در شدت انحرافات موثرند و تاثیرات به چه میزان می باشد؟این تحقیق، یک تحقیق کیفی است که در آن از روش کیفی و ابزار مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. و در پایان نتایج و پیشنهادات ارائه شده.

کلمات کلیدی:

انحرافات

ناهنجاری

بیماری های اجتماعی

انحرافات دانشجویان دختر

مقدمه

جوانی و بلوغ مرحله ای است که در آن نافرمانیهای عصبی به کثرت و فراوانی ظاهر می شود. و افرادی که در همه مراحل زندگی به خوبی دارای تعادل می باشند ممکن است در مرحله بلوغ به طور کامل از حالت تعادل خارج شوند. وضع انحراف جنسی در کشورهای مختلف به وضع اجتماعی آنها بستگی دارد. خانم مارگارت مید، انسان شناس بزرگ آمریکایی در کتاب خود تحت عنوان سالخوردگی در ساموآ تصریح می کند که در جزیره ساموآ، بحرانها و نافرمانیهای دوران بلوغ بی معنی می باشد و اثری از این نشانه ها یافت نمی شود. او علت این امر را به این حقیقت ـ نسبت می دهد که آزادی جنس در آن جا شایع و رایج می باشد در زندگی قبیله ای و در کشورهای توسعه نیافته، انحرافات جنسی معمولا وجود ندارد و یا لااقل اگر هم وجود داشته باشد، بسیار کم است و بطور محرمانه و مخفیانه انجام می گیرد.

علت این امر آن است که در اجتماعات کم جمعیت و توسعه نیافته وظیفه شخصی هر کس در خانواده و یا اجتماع مربوط او محدود و معین است و رفتار و اعمال مردم بهتر کنترل می شود و چون آلایشات گوناگون اجتماعی در این نوع جوامع وجود ندارد، محیط برای افراد و مردم کمتر فرصت سرپیچی و تخلف از مقررات و انحراف از قواعد اخلاقی ایجاب می کند ولی در اجتماعات متراکم و محیط‌هایی که مظاهر تمدن زیادتر جلوه گر است، روابط افراد با یکدیگر پیچیده تر و غامض تر بوده و تعیین نقش اجتماعی افراد مختلف نسبت به جامعه مربوط آنها بسیار مشکل تر است. بدیهی است در این اجتماعات، کنترل کردار و اعمال مردم نیز مشکل تر بوده و تمایلات جنسی افراد که در عمل با نظام اجتماعی مباینت و مغایرت پیدا میکند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

طرح مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

تعریف مفاهیم کلیدی

فصل دوم

مقدمه

پیشینه پژوهش

دیدگاه های نظری پژوهش

فصل سوم

مقدمه

روش پژوهش

متغیر ها و شاخصهای پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

ابزار جمع آوری اطلاعات

شیوه اجرای پژوهش

تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم

ارائه یافته های پژوهش:

مقدمه

ارائه و تحلیل یافته های پژوهش

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری: ‌

مقدمه

تعبیر و تفسیر نگرش ها

جمع بندی

محدودیتها

پیشنهادات

فهرست منابع

پیوست ها

سوالات مصاحبه

قیمت فایل فقط 110,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش پژوهشگری با عنوان بررسی عوامل موثر بر انحرافات دانشجویان دختر
 • بیماری های اجتماعی
 • انحرافات دانشجویان دختر
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان بررسی عوامل موثر بر انحرافات دانشجویان دختر
 • خرید پایان نامه رشته جامعه شناسی
 • انجام پایان نامه رشته جامعه شناسی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایلینا
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79-57

رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79- 1372)

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1362 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 188 رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران (79-1372)

چکیده

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران (79-1372)

کنترل راهبردی، زمینه لازم را جهت شناخت و حرکت مناسب در محیط، به منظور رشد و رقابت یا ایستایی در مقابل راهبردهای تهاجمی رقبا، همراه با توجه به یکپارچگی راهبردی، فراهم می آورد.

در پژوهش حاضر سعی شده است به دو پرسش اصلی زیر پاسخ داده شود:

1- آیا متغیرهای کنترل راهبردی در شرکتهای نمونه فعال، در بازار سهام به کار گرفته شده اند؟

2- آیا شرکتهایی که متغیرهای کنترل راهبردی را بیشتر به کار برده اند، اثربخش تر بوده اند؟

بدین ترتیب دو فرضیه اصلی زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

1- شرکتهای فعال در بازار سهام تهران در فاصله سالهای 1372 تا 1379، متغیرهای کنترل راهبردی را در نظر داشته اند.

2- اثربخشی شرکتهای مذکور با بکارگیری متغیرهای کنترل راهبردی رابطه مستقیم داشته است.

تاثیر 12 متغیر پیش بین پژوهش، در دو سطح صنعت و شرکت، شامل رشد صنعت، حاشیه سود صنعت، رقابت صنعت، صرفه حاصل از تولید با مقیاس اقتصادی صنعت، آثار اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی، سهم نسبی از بازار شرکت، حاشیه سود شرکت، آشنایی با مشتری، نقاط ضعف و قوت رقابتی شرکت، قابلیتهای فناوری شرکت، قابلیتهای مدیریت شرکت و کیفیت و قیمت بر متغیر ملاک که ترکیبی از پنج متغیر، شامل نوآوری، انعطاف پذیری، حاضر بودن، سودآوری (نرخ برگشت سرمایه) و رشد است، مورد مطالعه قرار گرفتند.

داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و منابع گزارشهای سه ساله بازار سهام تهران جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بررسی همبستگی متغیر ملاک با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی نشان داد که متغیر اثربخشی با همه متغیرهای پیش بین همبستگی دارد. یعنی تغییر در متغیرهای پیش بین باعث تغییر در اثر بخشی خواهد شد. به ویژه متغیر ملاک با متغیرهای پیش بین حاشیه سود صنعت، رقابت صنعت، مقیاس اقتصادی صنعت، آثار اجتماعی و محیطی، سهم نسبی از بازار، آشنایی با مشتری، فناوری شرکت، توانایی مدیریت و کیفیت و قیمت همبستگی بیشتری دارد.

به منظور بررسی رابطه خطی بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین، از روش رگرسیون چند متغیره خطی (روش گام به گام) استفاده شد. حاصل تحلیل رگرسیون گام به گام، 7 مدل بود که مدل چهارم به لحاظ تناسب آن با فرضیه های پژوهش، انتخاب شد. براساس این مدل، مجموعه متغیرهای کنترل راهبردی، شامل کیفیت و قیمت، آثار اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی، حاشیه سود صنعت، سهم نسبی از بازار بیشترین همبستگی را با متغیر ملاک دارند.

درتفسیر این مدل لازم است توضیح داده شود که متغیرهایی که به معادله رگرسیون چند متغیره خطی وارد نشده اند، با متغیر ملاک بی رابطه نبوده اند. حتی بعضی از آنها همبستگی معنادار بالایی با متغیر ملاک دارند، ولی از آنجا که رگرسیون چند متغیره خطی بر آن است کمترین تعداد متغیر پیش بین را به گونه ای برگزیند که مقدار واریانس تبیین شده به وسیله آنها، معادل واریانس تبیین شده به وسیله کل متغیرهای پیش بین باشد، متغیرهای مذکور وارد معادله نشده اند. با وجود این، نباید فراموش کرد که ندادن اهمیت لازم به آنها، دست کم باعث کاهش آن دسته از متغیرهای وابسته به آنها خواهد گردید که وارد معادله شده اند.

در پاسخ به سوال اول پژوهش، این نتیجه به دست آمد: در میان شرکتهای نمونه آماری، هیچ شرکتی وجود ندارد که هیچ کدام از متغیرهای کنترل راهبری را مد نظر نداشته باشد. به هرحال همه شرکتها، هرچند سطح آن مطلوب نیست، تا حدودی متغیرهای مذکور را در نظر داشته اند. بعلاوه نتیجه پژوهش نشان داد که متغیر ملاک با بکارگیری متغیرهای پیش بین، رابطه مستقیم دارد، یعنی شرکتهایی که به متغیرهای کنترل راهبردی بیشتر توجه داشته اند، از نظر متغیر ملاک، در شرایط بهتری قرار گرفته اند.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیر ملاک «اثربخشی» با نه متغیر پیش بین کنترل راهبردی همبستگی متوسط و قابل توجهی دارد که در سطح 05/0 = P، معنادار هستند. اما همبستگی آن به سه متغیر پیش بین از نظر آماری معنادار نیست. البته این وضعیت ناشی از کم بودن تعداد نمونه آماری است، اگر تعداد نمونه افزایش یابد، به احتمال زیاد، معناداری آنها بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر سه متغیر پیش بین اخیر، با متغیرهای پیش بین دیگر وابسته به متغیر ملاک، همبستگی بالا و معناداری دارند که نشان دهنده همبستگی غیر مستقیم آن سه متغیر با متغیر ملاک است.

کلمات کلیدی:

اثربخشی شرکتهای فعال

متغیرهای کنترل راهبردی

سامانه های کنترل راهبردی

معیارهای راهبرد اثر بخش

آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف

پیشگفتار

نیمه دوم قرن گذشته مملو از تغییر و تحول بود، بدون شک تغییر در دهه اول قرن 21، بسیار سریعتر از دهه های قبل خواهد بود. واقعیت عصر حاضر این است که بدون ملاحظه تغییرات در شرایط بیرونی، ادامه حیات سازمانهای انتفاعی غیر ممکن است. شرکتهایی که با تغییرات محیطی به طور انفعالی برخورد میکنند، دچار مشکلاتی فراوان خواهند شد. برای پیش بینی و شناختن تغییرات، باید محیط را پیوسته پایید و پویش کرد. بنا به گفته پیتر دراکر، اندیشمند صاحب نام مدیریت، مدیران امروز باید ناپیوستگی‌ها را مدیریت کنند.

همچنان که آهنگ تغییر افزایش می یابد، پیچیدگی مسایلی که در برابر ما قرار دارند، نیز افزایش می یابد. هر قدر تغییر سریعتر باشد، عمر راه حلهایی که برای آنها ابداع میکنیم، کوتاهتر می‌شود. بنابراین، زمانی که ما راه حلهایی برای بسیاری از مهمترین مسایل‌مان می یابیم، این مسایل آنچنان تغییر کرده اند که راه حلهای ما نه دیگر مربوطند و نه مفید، (ایکاف، 1375).

یکی از هدفهای این پژوهش تأکید بر امکان مقابله با مشکل مذکور است؛ به ویژه تأکید بر شرکتهای بازرگانی کشور که در شرایط خاصی از زمان قرار دارند. به نظر می رسد دیری نخواهد پایید که حمایت های خاص دولتها کاهش خواهد یافت و شرکتها درمقابل رقابت مستقیم تر باشرکتهای بیرونی قرار خواهند گرفت. بنابراین در نظر داشتن محیط باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود.

فصل اول این پژوهش، مقدمه، هدف، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان مسأله، سؤالات و فرضیه های تحقیق را در بر دارد. فصل دوم شامل ادبیات تحقیق و مبانی نظری، فصل سوم شامل روش شناسی، فصل چهارم شامل تحلیل داده ها و فصل پنجم در بردارنده نتیجه گیری و پیشنهادها است. در پایان نیز کتابنامه و پیوست‌های پایان نامه آمده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1-1- مقدمه… 2

2-1- مسأله… 2

3-1- سابقه موضوع… 4

4-1- هدف… 5

5-1- ضرورت و اهمیت پژوهش… 6

6-1- پرسشهای پژوهش… 7

7-1- فرضیه های پژوهش… 7

8-1- واژههای کلیدی پژوهش… 8

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش… 9

1-2- مقدمه… 10

2-2- سامانه های کنترل راهبردی… 10

3-2- ناپیوستگی محیطی… 13

1-3-2- نیروی های اجتماعی… 13

2-3-2- نیروهای اقتصادی… 13

3-3-2- نیروهای فناوری… 14

4-3-2- نیروهای سیاسی… 14

5-3-2- آثار ناپیوستگی های محیطی… 14

4-2- تعریف کنترل راهبردی… 15

1-4-2- کنترلهای مثبت و منفی… 16

2-4-2- کنترلهای نتایج و اقدام… 17

3-4-2- ضرورت کنترل… 20

4-4-2- تعریف راهبرد… 20

1-4-4-2- معیارهای راهبرد اثر بخش… 21

5-2- تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت… 23

1-5-2- کنترل اجرای راهبرد… 23

2-5-2- روایی فرضیات راهبرد… 24

3-5-2- مدیریت مقوله راهبردی… 24

4-5-2- کنترل تعاملی… 24

5-5-2- بررسی های دوره ای راهبرد… 25

6-5-2- اهمیت کنترل راهبردی… 27

7-5-2- بررسی اجمالی رویکردهای کنترل راهبردی… 28

1-7-5-2- رویکرد سنتی… 28

2-7-5-2- رویکرد های جایگزین… 28

1-2-7-5-2- رویکرد انتقادی… 29

1-1-2-7-5-2- پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه… 32

2-1-2-7-5-2- پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی… 33

3-1-2-7-5-2- کنترل آماده باش ویژه… 35

2-2-7-5-2- رویکرد تنظیم متمرکز… 36

6-2- کنترل حرکت راهبردی… 37

7-2- کنترل جهش راهبردی… 37

8-2- روشهای تدوین راهبرد… 39

9-2- تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد 40

10-2- یادگیری و کنترلهای راهبردی… 45

11-2- انواع کنترل حرکت راهبردی و جهش راهبردی… 48

1-11-2- تعیین متغیرهای کلیدی… 51

2-11-2- ساز و کارهای کنترل حرکت راهبردی… 53

3-11-2- یک چارچوب اقتضایی برای کنترل راهبردی زمان صلح 56

12-2- گذر از کنترل حرکت راهبردی به کنترل جهش راهبردی 57

13-2- گذر از کنترل جهش راهبردی به کنترل حرکت راهبردی 58

14-2- سلسله مراتب کنترل راهبردی… 59

15-2- کنترل راهبردی در انواع مختلف شرکتها… 61

16-2- عملیاتی کردن کنترل راهبردی… 61

1-16-2- تیمهای کنترل راهبردی… 63

2-16-2- نقش مدیریت ارشد… 63

3-16-2- نقش کنترل کننده مدرن… 66

17-2- اثربخشی سازمانی… 67

1-17-2- مقدمه… 67

2-17-2- اهمیت عملکرد سازمان در مدیریت راهبردی… 67

3-17-2- محدود کردن مفهوم عملکرد سازمانی… 68

4-17-2- سنجش عملکرد سازمان… 69

5-17-2- تعریف اثربخشی… 70

6-17-2- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شرکتهای خصوصی 72

7-17-2- معیارهای اثربخشی… 72

8-17-2- مدل ارزشهای رقابتی… 74

9-17-2- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی… 76

10-17-2- چارچوب نظری پژوهش… 77

11-17-2- جمع بندی فصل دوم… 83

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 85

1-3- مقدمه… 86

2-3- جامعه ‎آماری… 86

3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه… 86

4-3- ابزارهای جمع آوری داده ها… 88

1-4-3- منابع داده ها… 88

2-4-3- پایایی پرسش ها… 89

3-4-3- متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش… 89

4-4-3- نوع متغیر و مقیاسهای اندازه گیری… 92

5-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها… 93

1-5-3- مدل تجزیه و تحلیل داده ها… 93

2-5-3- روشهای آماری برای تحلیل داده ها… 94

فصل چهارم: تحلیل داده ها… 96

1-4- مقدمه… 97

2-4- تحلیل پایایی پرسش های پرسشنامه… 97

3-4- توزیع فراوانی داده‌ها… 100

4-4- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف… 111

5-4- همبستگی متغیر ملاک اثربخشی با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی 114

6-4- تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی… 117

7-4- گزینش متغیرهای پیش بین… 124

8-4- نمودار پراکنش… 124

9-4- بررسی مقادیر پرت… 125

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 127

1-5- مقدمه… 128

2-5- مروری بر چارچوب نظری پژوهش… 128

3-5- یافته های مهم پژوهش… 129

4-5- نتایج و پیشنهادهای پژوهش… 133

1-4-5- پیشنهاد به پژوهشگران… 143

2-4-5- پیشنهاد به شرکتهای بازرگانی… 144

3-4-5- پیشنهاد به دولت… 148

منابع… 153

پیوست 1… 162

پیوست 2… 182

قیمت فایل فقط 250,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79- 1372)
 • رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79 1372)
 • سیستم همکاری در فروش فایلینا
 • fileina
 • رساله دکترای مدیریت بازرگانی
 • رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79 1372)
 • دانلود مقالات و پایان نامه های مدیریت در تمام مقاطع

خرید فایل

تقصیر جزایی-58

تقصیر جزایی

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 67 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 29 تقصیر جزایی

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی، مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است. عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد. خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از:

بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی به لحاظ معنی با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد. بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد. به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی، مادی ومعنوی باشد، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده، جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است.

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

خطای جزایی

تقصیر جزایی

بی احتیاطی

بی مبالاتی

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

1 در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟

قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق. م. ا اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد. نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی ضرورت دارد. بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی… جرم محسوب کرده، اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است”بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی”گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء خطای متولد و غیر متولد و از لحاظ احتمال وقوع سبک و سنگین تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود. پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید. سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فهرست

فصل اول: سیر تاریخی

گفتار اول: ایران باستان

بخش اول: دوره هخامنشیان

بخش دوم: دوره اشکانیان

بخش سوم: دوره ساسانیان

گفتار دوم: ادیان یهودیت، مسیحیت و اسلام

بخش اول: یهودیت

بخش دوم: مسیحیت

بخش سوم: اسلام

فصل دوم: واژه شناسی و تعریف خطا

گفتار اول: معنای لغوی خطا

بخش اول: در حقوق جزا

بخش دوم: معنای خاص خطای جزایی

گفتار دوم: اقسام و مصادیق خطای جزایی

بخش اول: اقسام خطا از نظر منشاء

بخش دوم: اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

بخش سوم: مصادیق خطای جزایی

بخش چهارم: مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم: عدم مهارت

بخش ششم: عدم رعایت نظامات دولتی

بخش هفتم: مصادیق نظامات دولتی

نتیجه گیری

منبع و ماخذ

قیمت فایل فقط 19,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • تقصیر جزایی
 • خطای جزایی
 • تقصیر جزایی
 • بی احتیاطی
 • بی مبالاتی
 • عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی
 • دانلود مقاله تقصیر جزایی
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده

خرید فایل

پروژه پایانی رشته صنایع و معادن با عنوان بارکد-59

پروژه پایانی رشته صنایع و معادن با عنوان بارکد

دسته: صنایع

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 620 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 65 پروژه پایانی رشته صنایع و معادن با عنوان بارکد

چکیده:

بارکد مجموعه ای از خطوط با ضخامت و فواصل مختلف است که کنار هم قرار می گیرند تا مصرف یک کالا، سرویس یا یک پردازنده خاص باشند بار کد مشهورترین و مورد استفاده ترین روش شناسایی خود کار و اتوماتیک است و هر بار کد یک شناسه عددی است که معمولا ذیل یک بارکد ثبت می شود هر بارکد 13 رقم است که 3 رقم اول نشانه کشور و 5 رقم بعدی نشانگر شرکت تولید کننده و 4 رقم بعدی مخصوص کالا و یک رقم هم رقم کنترل یا Chech digit نامیده می شود.

کلمات کلیدی:

RFID

بارکد

بارکد خوان

زبان مشترک کالا

شماره گذاری محصولات

سیستم های شناسایی خود کار

مقدمه:

نظر به اهمیت اطلاعات در فرآیند های بازرگانی و صنعتی و در جهت توسعه بستر اطلاعاتی عناصر مختلف زنجیره تامین کالا مانند تولید و حمل و نقل، توزیع و غیره، نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا بارکد طراحی و توسعه یافته است. ایجاد زبان مشترک کالا در سطح ملی و توسعه پایگاه جامع اطلاعاتی شرکتها و محصولات و در نتیجه توزیع اطلاعات در قواره عمومی برای کاربران مختلف در سطح کشور عمده اهدافی است که نظام طبقه بندی شناسه کالا (بارکد) در پی آن است.

قرار گرفتن شرکت های تولیدی و توزیعی کشور در این مخزن متمرکز اطلاعاتی عواید بسیاری را برای اجزاء مختلف نظیر: شرکت ها، دولت، مراکز صنعتی و تجاری، و مصرف کنندگان را در بر خواهد داشت. ارائه اطلاعات پایه شرکت، محصولات وابسته و در نتیتجه دریافت کد ملی برای هر محصول و قرار گیری در مخزن اطلاعاتی مذکور، شرکت عضو را در زمره شرکت هایی قرار خواهد داد که در معرض نمایش مجازی کاربران هستند. روند روز افزون مبادلات کالا در جوامع امروزی، لزوم سرعت بخشیدن به امور مربوط به تجارت را بیش از پیش آشکار ساخته است برای ادامه و گسترش این روند، استفاده از سیستم های شناسایی خود کار نه تنها لازم بلکه ضروری است وجود مشخصات کامل محصول تولیدی بر روی بسته و استفاده از مفادهایی که تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری بدون دخالت نیروی انسانی بتوانند این مشخصات را شناسایی و ثبت کنند. تامین کنند این نیاز هستند.

جمع بندی

با توجه به مباحث گفته شده و افزایش روزافزون سرعت تغییرات در بازارهای جهانی سازمان ها برای کسب موفقیت بازار- یعنی دست یابی به توان تحویل محصول باکیفیت، با کمترین هزینه، در کوتاهترین زمان ممکن به مشتری چاره ای ندارند جز اینکه بین عوامل دخیل در تولید محصول خود- تأمین کنندگان، تولید کننده و توزیع کنندگان ارتباط تنگاتنگ و هماهنگ ایجاد نمایید در بین سازکارهایی وجود دارد که مهمترین آن کدگذاری کالاها، اعم از کالاهای کوچک و بزرگ و خواندن آنها به وسیله دستگاههایی به نام Bord Code Reader برای سرعت بخشیدن در کارهای تأمین کنندگان، توزیع کنندگان کالاها.

فهرست عناوین فصل ها

فصل اول

مقدمه 1

فصل دوم: مشخصات و ویژگی های بار کد2

تاریخچه بارکد 4

اولین کاربرد بار کد ها 5

انواع بار کد 6

اولین بار کد در دنیا 8

برچسب چیست ؟ 10

فصل سوم مروری بر سیستم های شناسایی خود کار AI/DC 17

Barcode Reader چیست ؟27

RFID چیست ؟ 28

کاربرد سیستم شناسایی توسط امواج رادیویی RFID 36

فصل چهارم شماره گذاری محصولات 56

ایران کد چیست ؟ 61

شکل ها 63

فصل پنجم جمع بندی 64

ضمائم 66

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پروژه پایانی رشته صنایع و معادن با عنوان بارکد
 • RFID
 • بارکد
 • بارکد خوان چیست
 • زبان مشترک کالا
 • شماره گذاری محصولات
 • سیستم های شناسایی خود کار
 • دانلود پروژه پایانی رشته صنایع و معادن با عنوان بارکد
 • Barcode Reader چیست
 • کاربرد سیستم شناسایی توسط امواج رادیویی
 • خرید پروژه پایانی رشته صنایع
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه پایانی رشته صنایع
 • fileina

  خرید فایل

پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان بررسی شبکه های Ad – hoc-60

پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان بررسی شبکه های Ad – hoc

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 106 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 80 پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان بررسی شبکه های Ad – hoc

چکیده:

شبکه های بی سیم (WANET) ad-hoc جلودار تحقیقات در علم کامپیوتر هستند. شبکه های ad-hoc مجموعه دستگاههای الکترونیکی ارتباطی و مستقل بی سیم هستند که زیر ساختار متمرکزی ندارند. شبکه های بی سیم سنتی، شامل نقاط انتهایی و نقاط دستیابی بودند: نقاط انتهایی، دستگاه هایی هستند که از شبکه استفاده می کنند، و نقاط دستیابی، ایستا هستند. به آن معنی که قابلیت جابجایی ندارند و بنابراین اندازه شبکه بی سیم در دسترس محدود به موقعیت نقاط دستیابی می باشد.

ارتباطات بی سیم پیشرفته و تکنولوژی باطری، موجب پیدایش نسل جدیدی از شبکه هایی بی سیم شد که بر پایه نقاط دستیابی نبودند و به گونه خاصی با یکدیگر ارتباط بر قرار می کردند، این شبکه ها بنام شبکه های ad-hoc معروف هستند که با طرق مختلفی پیاده سازی می شوند. آنها می توانند از کامپیوترهای laptop یی که در هواپیما با هم ارتباط دارند یا هر محل دیگری که نقاط دستیابی وجود ندارد تشکیل شوند. اگر چه شبکه های ad-hoc از نظر تکنیکی امکان پذیر هستند، اما به گستردگی پیاده سازی نشده اند، بخشی از آن بدلیل آنست که موانع تکنولوژیکی چون نبود امنیت بر آنها غلبه یافته است. در شبکه های ad-hoc هر وسیله ای، به طور جداگانه در مسئله مسیریابی شرکت می کند بر خلاف شبکه های استاندارد سیم دار و یا شبکه های بی سیم مبتنی بر نقاط دستیابی، که در آنها فقط دستگاه مشخصی مسئله مسیریابی را مدیریت می کند. نبود ساختار پایدار، قویاً شبکه را مستهد آسیبهای جدی در برابر حملات ساده می کند.

کلمات کلیدی:

مسیریابی شبکه

پروتکلهای شبکه

شبکه های Ad – hoc

توسعه ارتباطات بی سیم

مقدمه:

شبکه های ad-hoc یک فاکتور کلیدی در توسعه ارتباطات بی سیم هستند. شبکه های ad-hoc خود سازمانده از PDA ها و laptop ها به راحتی در کنفرانسها، محیط های جنگی استفاده می شوند. ای شبکه ها مشکلات ارتباطات مبایل و بی سیم سنتی را همچون پهنای باند بهینه، کنترل قدرت و بهبود کیفیت انتقال را دارا هستند بعلاوه اینکه، خاصیت multi hop بودن و نبود یک زیر بنای ثابت برای آنها مشکلات جدیدی از قبیل پیکر بندی شبکه، شناسایی دستگاهها، نگهداری توپولوژی، خود مسیریابی را بوجود می آورد.

در این نوشتار سعی بر اینست که لایه های مختلف شبکه های ad-hoc مورد بررسی قرار گیرد. در فصل اول ابتدا به معرفی کامل شبکه های ad-hoc و دسته خاصی از آنها که شبکه های بی سیم حسی می باشند، می پردازیم. در فصل دوم پروتکل های مختلفی که در پایین ترین لایه، یعنی لایه کنترل دستیابی به محیط، بکار می روند را بررسی می کنیم. فصل سوم که لایه دوم از این قبیل شبکه ها را بررسی می کند شامل مسائل networking مثل IP، سرویسهای تعیین آزمایشی شبکه های ad-hoc و شبکه های حسی را نشان می دهد. فصل پنجم مربوط به عملیاتی است که بین لایه های مختلف انجام می شوند که خاص شبکه های ad-hoc است، مثل مقوله همکاری لایه ها، مصرف انرژی و کیفیت سرویس دهی.

فهرست مطالب

●چکیده 1

●مقدمه 2

●فصل اول

شبکه ad-hoc چیست؟. 3

1-1 مقدمه 4

1-2 شبکه های ad-hoc بی سیم. 8

1-2-1 شبکه های ad-hoc متحرک9

1-2-2 شبکه های بی سیم حسی ad-hoc13.

1-2-3 تفاوت بین شبکه های حسی و ad-hoc18

فصل دوم

بررسی لایه دیتا لینک و زیر لایه کنترل دستیابی به محیط19

1-2 لایه دیتا لینک20

2-2 زیر لایه کنترل دستنیابی به محیط20

2-2-1 معرفی. 21

2-2-2 پروتکل CSMA23

2-2-3 پردتکل MACA25

2-2-4 پروتکل MACAW. 27

2-2-5 پروتکل FAMA. 29

2-2-6 پروتکل IEEE 802. 11. 32

2-2-6-1 پشته پروتکلی. 32

2-2-6-2 پروتکل زیر لایه MAC در 802. 1133

2-2-6-3 ساختار فریم. 41

2-2-6-4 جمع بندی44

●فصل سوم

Networking46

1-3 مقدمه. 47

3-2 مسیر یابی IP48

3-3 IP Flooding 53

3-4 سرویسهای تعیین موقعیت54

3-5 مسیریابی و ارسال56

3-5-1 مسیریابی Unicast. 57

3-5-2 الگوریتم BGP. 61

3-5-2-1 شکست BGP. 63

3-5-3 الگوریتم DSR. 64

3-5-3-1 مزایای DSR به BGP. 69

3-5-4 الگوریتم AODV70

3-6 پروتکلهای کنترل انتقال73

●فصل چهارم

لایه کاربرد. 78

4-1 مقدمه. 79

4-2 ubiquitous flea market system. 80

4-3 کاربردهای شبکه حسی بی سیم81

4-3-1 پروژه مدرسه هوشمند 81

4-3-2 مانیتورینگ بومی. 84.

4-3-2-1 Great Duck Island85

4-3-2-2 نیازمندیهای مانیتورینگ85

4-3-2-3 وضعیت جاری

4-3-2-4 معماری سیستم

4-3-2-5 پیاده سازی..

●فصل پنجم

عملیات CrossLayer. 93.

٭همکاری لایه های مختلف.

5-1 مقدمه. 94

5-2 خودخواهی و طماعی

5-3 همکاری بین پشته پروتکلی.

5-3-1 بدرفتاری در لایه MAC. 96

5-3-2 بدرفتاری در شبکه..

5-3-3 بدرفتاری در لایه انتقال.

5-3-4 بدرفتاری در لایه کاربرد.

5-4 راه حل. 1

5-4-1 رسیدگی به بدرفتاری لایه MAC.

5-4-2 اعمال همکاری در لایه شبکه

5-4-3 انجام همکاری در لایه انتقال

5-5 نتیجه گیری106

٭مصرف انرژی

٭کیفیت خدمات

●نتیجه گیری.

●فهرست منابع.

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان بررسی شبکه های Ad – hoc
 • مسیریابی شبکه
 • پروتکلهای شبکه
 • شبکه های Ad – hoc
 • توسعه ارتباطات بی سیم
 • بررسی لایه دیتا لینک و زیر لایه کنترل دستیابی به محیط
 • دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان بررسی شبکه های Ad – hoc
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر و آی تی
 • fileina

خرید فایل

مقاله ترجمه شده رشته کشاورزی و صنایع غذایی با عنوان بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی-61

مقاله ترجمه شده رشته کشاورزی و صنایع غذایی با عنوان بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی

دسته: کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 82 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 31 مقاله ترجمه شده رشته کشاورزی و صنایع غذایی با عنوان بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی: بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت ‏دانه کاکائوک

عنوان انگلیسی:

Optimizing chocolate production through traceability: A review of the influence of farming practices on cocoa bean quality

دانلود مقاله اصلی

چکیده:

با توجه به تحولات اخیر در سیستم های ردیابی در حال حاضر امکان مبادله کقدار قابل توجه داده ها از ‏طریق زنجیره عرضه مواد غذایی وجود دارد. شیوه های کشاورزی ارگانیک توسط کشاورزان کاکائو با ‏اعمال زنجیره تامین شکلات به شدت تحتتاثیر پارامترهای کیفیت مختلفی از جمله شکلات بوده است. ‏با این حال اطلاعات مربوط به این اعمال به طور معمول بر تولید کننده شکلات نمی رسد. در نتیجه ‏مشخصات بسیاری از مواد خام را نمی توان در عملیات در نظر گرفته و تاثیر آن را در فرایند تصمیم ‏گیری مربوط به تولید شکلات دید.

در سال های اخیر بسیاری در مطالعات در زمینه بررسی تاثیر ‏فعالیت هایب کشاورزی خاص در تولید دانه های کاکئو و پارامترهای کیفیت شکلات انجام شده است. ‏با این حال هیچ تجزیه و تحلیل جامعی از متغیرهای فرایند در زنجیره انجام نشده و اثراتی برروی ‏کیفیت دیده نمی شود. در این مقاله با بررسی و طبقه بندی منابع موجود در این بحث از نظر ‏متغیرهای پروسه در سراسر زنجیره و اثرات آنها بر کیفیت و عطر وطعم دانه های کاکائو و محصول ‏نهایی شکلات را انجام داده ایم. پس از تجزیه و تحلیل مطالعات قبلی قادر به شناسایی مزایای بالقوه ‏با استفاده از داده های مربوط به فعالیت های کشاورزی در فرایند تولید عملکرد را کاهش داده و جهت ‏برای تولید شکلات در اینده را به همراه دارد. ‏

کلیدواژه ها:

شکلات

قابلیت ردیابی

دانه های کاکائو

کیفیت مواد غذایی

بهینه سازی

زنجیره تامین

مقدمه:

زنجیره تامین شکلات بسیار طولانی، پیچیده و شامل بسیاری از عوامل مختلف است. رشد کاکائو با ‏کشاورزان آغاز شده سپس برداشت می شود و عصاره گیری شدع و سپس خشک و بسته بندی می شود. ‏پس از ان دانه های کاکائو از کشاورزان جمع اوری شده و اغلب توسط خریداران محلی در محل خرید با ‏هم مخلوط شده و ان ها را به کارخانه های تولید شکلاتا صادر می کنند. چندین ویژگی شکلات که در ‏فرایند تولید ان مهم است به شروع زنجیره تامین مربوط می شود.

ترکیباتی مانند طعم تلخ و پیش ‏سازهای طعم مانند اسیدهای امینه و قندها در طول تخمیر به وجود می آیند که ناشی از برداشتن غلاف ‏کاکائو توسط کشاورزان به وجود می اید. با توجه به واکنش میلارد که در ان در طول فرایند دانه های ‏کاکائو توسط تولید کننده برشته می شوند، پیش سازهای طعم به ترکیبات آسانی تبدیل می شوند مانند ‏آلدئید ها و پیرازین ها سپهستند. طعم این ترکیبات مسئول طعم شکلات می باشد. (دبریتو و همکاران ‏‏2001) و مطالعات و نظرسنجی ها نشان می دهد که تفاوت در شیوه های کشاورزی مربوط به ‏رشد، تخمیر، خشک کردن دانه های کاکائو نه تنها بین دو کشور بلکه بین کشاورزان داخلی یک کشور نیز ‏با هم فرق می کند. بسیاری از دانه های کااکئو در سراسر جهان توسط کشاورزان کوچک تولید شده اند و ‏سپس در بسته های بزرگتر و بزرگتر به دست تولید کننده شکلات می رسند. به عنوان مسئولیت فعالیت ‏کشاورزان بسیاری از ویژگی های کیفی دانه های کاکائو ناشی از دسته بندی ناهمگون دانه های کاکائو به ‏علت شیوه های مختلف کشاورزی است. ‏

فهرست مطالب:

‏1-مقدمه

‏2-متغیرهای زنجیره

‏2-1 کشاورزی

‏2-1-1 ارقام

‏2-1-2 فصل زراحی در کشور مبدا

‏2-2 ذخیره سازی پوسته و غلاف

‏2-3 تخمیر

‏2-3-1 روش های تخمیر

‏2-3-2 تخمیر به روش میکروبی

‏2-3-3 مدت زمان تخمیر

‏2-3-4 هوادهی در طول تخمیر

‏2-3-5 مواد استارتر

‏2-4 خشک کردن

‏2-4-1 مدت زمان و درجه حرارت

‏2-4-2 روش های خشک کردن

‏2-5 حمل و نقل

‏3 بحث در مورد منافع بالقوه

‏3-1 مشخصات طعم

‏3-2 بهینه سازی فرایند

‏3-3ارتقای سلامت

‏4-تحقیقات بیشتر

‏5نتیجه گیری

‏6تقدیر وتشکر

‏7منابع

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله ترجمه شده رشته کشاورزی و صنایع غذایی با عنوان بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی
 • شکلات
 • قابلیت ردیابی
 • دانه های کاکائو
 • کیفیت مواد غذایی
 • بهینه سازی
 • زنجیره تامین
 • مقاله ترجمه شده رشته کشاورزی و صنایع غذایی با عنوان بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی
 • بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت ‏دانه کاکا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروشگاه ساز فایل
 • مقاله ترجمه شده
 • دانلود مقاله ترجمه شده
 • مقالات ترجمه شده
 • م

خرید فایل

نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی-62

نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی

دسته: دکترا

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1888 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 152 رساه دکتری مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی با عنوان نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی

چکیده:

تغییرات گوناگون و مستمر در دنیای فناوری و دگرگونی‌های عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و به تبع آن‌ها پیدایش نیازهای متنوع و گوناگون فردی و اجتماعی، و وضعیت نگران کننده‌ی فاصله‌ی بین دنیای آموزش و دنیای کار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی را امری بدیهی ساخته است و موجب شده تا برنامه‌ریزان بیش از پیش در زمینه‌ی طراحی برنامه‌ها به رویکردهای مختلف بیندیشند. (یکی از رویکردهایی که می‌تواند به حل مسئله کمک کند رویکرد تلفیقی است.) در طول زمان نظام‌های درون رشته‌ای، مهم‌ترین سهم و نقش را در آموزش داشته‌اند. علیرغم انتقادات و اشکالاتی که به این شیوه‌ی سازماندهی وارد ساخته‌اند. اما عملاً بخش اعظم برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها در دنیا، بر این اساس طراحی می‌شده و اکنون نیز پا برجاست (احمدی، به نقل از ملکی 1382).

در حالی که با وجود این نظام هرگز بین محتوای برنامه درسی و زندگی واقعی دانش‌آموز رابطه موثر به وجود نمی‌آید بدین معنی که آموخته‌های شاگردان در مسائل اساسی زندگی‌شان به کار نمی‌آید و هیچ کمکی در حل مسائل زندگی به آنها نمیکند. لذا وقتی مفاهیم علمی نتوانند دانش‌آموز را رشد دهند از ارزش تربیتی برخوردار نخواهند بود، چرا که در زمینه تربیت دانش‌آمو‌ز، رشته‌های علمی نقشی جز وسیله بودن ندارند. وقتی در زندگی خود با مسائلی مواجه می‌شویم هرگز نمی‌پرسیم که به عنوان مثال درس ریاضی چه بخش از مسئله را حل میکند و یا درس دیگر چه نقشی می‌تواند داشته باشد، چرا که مسائل اجتماعی از کلیت برخوردارند، لذا باید کلی نگریسته شوند (هاشمیان نژاد به نقل از ملکی، 1382).

کلمات کلیدی:

برنامه درسی

سازماندهی محتوا

برنامه درسی تلفیقی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

مقدمه:

در نظام سنتی تعلیم و تربیت، نقش آموزش و پرورش، انتقال دانش، و نظام ارزشی از نسلی به نسلی دیگر بوده است اما امروزه با توجه به دگرگونی مداوم وضعیت بازار و مشاغل و نگرانی در تضمین فرصت‌های شغلی و تغییر در ابعاد مختلف دانش و به اصطلاح انفجار دانش و نیز انفجار جمعیت و همچنین تغییر در دیدگاه صاحب‌نظران که خواهان انسجام و سازگاری برنامه‌ها با دگرگونی‌های عظیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تغییرات مستمر در دنیای تکنولوژی و مشاغل هستند. ضرورت تغییر در ساختار برنامه‌های درسی امری بدیهی محسوب می‌گردد. (خلخالی، 73) لذا باید به رویکردی روی آورد که کلی‌نگر باشد یعنی هم مسائل مورد نیاز فرد و جامعه و هم در برگیرنده چند نظام رشته‌ای باشد، که تحقق چنین امری تا حدی از طریق رویکرد تلفیقی میسر خواهد بود. در این برنامه‌ها واقعیتها و نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یکسو نگری رشته‌ها، جرئی‌نگری و محدودیت‌های تخصصی شدن و تقسیم علوم مطرح می‌گردد.

این بحث (تلفیق) از جالب‌ترین مباحث مربوط به طراحی برنامه درسی است که به عنوان راهی برای یادگیری واقعی، با از میان برداشتن مرزهای ساختگی بین موضوعات درسی تشخیص داده شده است. این نوع برنامه درسی با هدف ارتباط دادن مطالب معنادار و تلفیق مفاهیم، مضامین و مهارت‌ها در مقابل برنامه‌های درسی مجزا و محتوا محور قرار می‌گیرد. (ملکی، 82)

رویکردهای تلفیقی نیز مانند هر رویکرد تربیتی ریشه در دیدگاه‌های فلسفی و روان‌شناسی دارد که مباحث‌مربوط به‌وحدت‌دانش و مبانی‌روان‌شناسی و اجتماعی‌وحدت‌دانش شامل آن می‌گردد. (ملکی، 1379) ابعاد تلفیق برنامه‌های درسی را در سه بعد می‌توان بررسی کرد. وسعت، شدت و درگیری محیطی (ملکی، 1379، ص 177) اولین تجربه طراحی برنامه‌های درسی میان رشته‌ای در دوره تحصیلی ابتدایی آغاز گردید و رفته رفته به دور متوسطه سرایت کرد (مهر محمدی، 1378)

ابتدا سه رویکرد پیشرفت‌گرا [روش پروژه، برنامه درسی مبتنی بر تجربه و نهضت فعالیت] به برنامه‌های درسی دوره ابتدائی ظهور کرد (مهر محمدی، 1383) و سپس انواع دیگر سازماندهی تلفیقی مطرح شدند از جمله رشته محور، رشته‌های موازی واحدهای درسی، درس‌های شکل گرفته از رشته‌های مکمل یکدیگر واحدهای درسی میان رشته‌ای، الگوی روز تلفیق شده و برنامه کامل می‌باشد که به طور مفصل در ادامه مطالب، شرح داده خواهد شد همچنین در این پژوهش سعی بر آن است که مطالبی در مورد تاریخچه، تعریف، انواع سازماندهی تلفیقی، ابعاد تلفیق، دلایل آن، معیارهای تلفیق، متدها، رویکردهای فلسفی و روان‌شناسی مرتبط با آن، مزایا و محدویت‌های آن ارائه گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش 1

مقدمه: 2

بیان مساله: 4

اهداف تحقیق: 5

سوالات تحقیق: 5

اهمیت و ضرروت: 5

روش تحقیق: 6

جامعه آماری: 7

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه: 7

آزمون آماری: 7

روش جمع‌آوری داده‌ها: 7

محدودیتهای موضوع تحقیق: 8

محدودیتهای در اختیار محقق: 8

محدودیتهای خارج از اختیار محقق: 8

تعاریف واژه‌ها: 9

تعاریف نظری: 9

تعاریف عملیاتی: 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 11

مقدمه: 12

تاریخچه: 13

واژه‌های انگلیسی و تعاریف مختلف برنامه درسی تلفیقی: 18

اصول تلفیق: 20

انواع تلفیق: 21

1) تلفیق تصادفی (اتفاقی): 25

2) تلفیق از طریق تقویت و تمرین: 26

3) تلفیق از طریق محاط کردن: 26

4) تلفیق از طریق هماهنگی: 27

5) تلفیق از طریق فرایندها: 27

6) تلفیق با استفاده از تم یا موضوع: 28

الف ـ تلفیق محتوا محور 32

ب ـ تلفیق مهارت محور 32

1ـ برنامه‌ی درسی محتوا محور: 33

2ـ برنامه‌ی درسی مهارت محور: 33

ابعاد تلفیق 34

وسعت 34

شدت 35

درگیری محیطی: 35

الف ـ توصیف مسایل محیطی: 36

ب ـ جستجوی راه حل یک مسأله محیطی: 36

ج ـ فعالیت دانش‌آموزان برای اصلاح واقعی وضعیت محیطی در یک طرح واقعی: 36

ویژگی‌‌های برنامه درسی تلفیقی: 36

چرائی رویکردی تلفیقی: 39

فواید و نکات مثبت تلفیق در برنامه‌های درسی 43

1) مهارتی 43

2) نگرشی 43

3) دانشی 44

برنامه درسی تلفیقی پیش‌نیاز تحقق توسعه پایدار و همه جانبه در ایران: 45

1ـ نارسائی مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در حل مشکلات و معضلات موجود در جامعه: 46

2ـ ناکارآمدی پژوهش‌ها و تحقیقات انجام شده در عرصه عمل: 47

3ـ ناتوانی مراکز علمی در تولید علم و بومی کردن آن: 47

4ـ نادیده انگاشتن برخی از حوزه‌های دانش و بعضاٌ قربانی کردن آنها: 48

5ـ شیوع و گسترش روز افزون دگرگونی و بحران‌های گوناگون در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی نسل‌های جدید و تضعیف سرمایه‌های انسانی 49

موانع و محدودیتهای سازماندهی تلفیقی برنامه‌های درسی 51

الف) موانع خارجی: 52

ب) موانع داخلی: 53

الگوهای تلفیق برنامه درسی: 54

الگوی برنامه درسی مکعب شکل 54

الگوی برنامه درسی تلفیقی از نظر شومیکر 56

1ـ فرایندها و مهارتهای اصلی 57

2ـ رشته‌های برنامه‌ی درسی 57

3ـ مضمون‌های اصلی 58

4ـ پرسش‌ها 58

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر بین: 58

الگوی تلفیق برنامه‌ی درسی در تعلیم و تربیت نتیجه‌‌مدار 60

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر جی کوبز: 61

1ـ انتخاب یک مرکز سازماندهی 61

2ـ سیال‌سازی ذهنی ارتباطات 61

3ـ تعیین سوالات راهنما که به عنوان قلمرو و توالی عمل میکنند 62

4ـ نوشتن فعالیت‌های اجرائی: 62

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر دریک: 63

1ـ محتوا و دانش ارزشمند 63

2ـ چهارچوب نظری 63

3ـ هدف‌ها و نتایج یادگیری و ارزشیابی 64

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر ماریون بریدی 66

ارائه مدلی جهت برنامه‌ی درسی تلفیقی: 68

گزارشی درباره اجرای برنامه درسی تلفیقی در ژاپن: 71

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 73

تلفیق از دیدگاه دانش‌آموز: ساخت معنا در علوم (1992) 73

برنامه‌ی درسی تلفیقی برای آموزش و پرورش سال 2000 74

نگرش‌معلمان مدرسه ابتدایی نسبت به یک برنامه درسی میان‌رشته‌ای در تایوان 75

ایجاد ارتباط یک مطالعه موردی یادگیری کلاس پنجم از دو سازمان مختلف برنامه‌ی درسی تلفیقی 76

پنج سطح تلفیق برنامه‌ درسی در مدرسه‌ی میانی (1995) پژوهشگر: شومیکر 78

تهیه‌ی برنامه‌های تلفیقی چند رشته‌ای و میان رشته‌ای (1997) 79

باورهای حرفه‌ای و شرایطی که برنامه‌ی درسی تلفیقی مدرسه‌ی میانی در انگلستان را حمایت میکند. 80

انتظارات و واقعیات تلفیق برنامه‌ی درسی در یک مدرسه میانی 81

جمع‌بندی مطالعات خارج از کشور 83

تحقیقات داخل کشور 84

چگونگی تلفیق برنامه‌های درسی تاریخ، جغرافیا، تعلیمات اجتماعی و ارایه اصول و روشهای مناسب در این خصوص 85

اصلاحات برنامه‌ی درسی ملی ژاپن با تاکید بر رویکرد تلفیقی 86

بررسی‌ کتاب‌های درسی علوم تجربی و ارایه الگو برای درهم تنیدن برنامه‌ی درسی علوم ابتدایی 87

آموزش و پرورش در دوره‌ی انتقال 87

تلفیق درس دینی و قرآن در برنامه‌ی درسی نظام آموزشی متوسطه 89

الگوهای تلفیق در برنامه درسی دوره‌ی‌ ابتدایی 1380 89

تأثیر آموزش تلفیقی در یادگیری دانش‌آموزان پایه اول ابتدائی شهر تهران 90

فصل سوم: روش اجرای تحقیق 91

مقدمه 92

روش تحقیق 92

جامعه آماری: 93

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه: 93

روش جمع‌آوری داده‌ها و ابزارهای آن 94

روائی و پایائی ابزارهای پژوهش: 95

روش تحلیل داده‌ها: 95

فصل چهارم: نجزیه و تحلیل داده‌ها 97

مقدمه 98

یافته های توصیفی و استنباطی 98

فصل پنجم: خلاصه تحقیق، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 108

مقدمه 109

خلاصه‌ تحقیق:.

نتایج و ارتباط آن با دیگر پژوهش‌های انجام شده: 115

پیشنهادات: 117

فهرست منابع: 120

الف ـ کتب فارسی 120

ب ـ پایان‌نامه‌ها 121

ج ـ مقالات 122

د ـ سایت‌ها 124

رـ کتب انگلیسی 125

پیوستها

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

پیوست شماره 3

پیوست شماره 4

پیوست شماره 5

پیوست شماره 6

فهرست جداول

جدول 4-1: آمار توصیفی میزان یادگیری دو گروه آزمایش و گواه 100

جدول 4-2: نتایج آزمون آماری t استودنت.

جدول 4-3: نتایج ضریب همبستگی بین دروس علوم و ریاضی دانش آموزان 101

جدول 4-4: آمار توصیفی میزان انگیزه دو گروه آزمایش و گواه 102

جدول 4-5: نتایج آزمون آماری t استودنت.

جدول 4-6: نتایج ضریب همبستگی بین میزان یادگیری و انگیزه دانش آموزان 103

جدول 4-7: توزیع فراوانی پاسخ والدین در بکارگیری مهارت آموخته های دانش آموزان 105

جدول 4-8: نتایج آزمون کای دو.

جدول 4-9: توزیع فراوانی پاسخ والدین در بکارگیری مهارت آموخته های دانش آموزان.

جدول 4-10: نتایج آزمون کای دو.

جدول 4-11: توزیع فراوانی پاسخ معلمان درخصوص درهم تنیدگی 107

جدول 4-12: نتایج آزمون کای دو.

جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه تجربی ـ پیش آزمون).

جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه گواه ـ پیش آزمون).

جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه تجربی ـ پس آزمون).

جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه گواه ـ پس آزمون).

جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه تجربی ـ پیش آزمون).

جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه گواه ـ پیش آزمون).

جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه تجربی ـ پس آزمون).

جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه گواه ـ پس آزمون).

فهرست اشکال

شکل 1ـ2. پیوستار الگوهای تلفیق (جی کوبز، ص 14). 25

شکل 2ـ2ـ الگوی برنامه درسی مکعب شکل (رگ، 1997، ص 30) 55

شکل 3ـ2ـ سه خصوصیت اساسی الگوی برنامه درسی از نظر بی‌ین 59

شکل 4ـ2ـ 60

شکل 5ـ2ـ چرخ شش پره‌ای حمایت مضمون بوسیله حوزه‌های دیسپلینی مختلف 62

شکل 6ـ2ـ 64

شکل 7ـ2ـ سفر (دریک، 1993، ص 7) 66

شکل 8ـ2ـ الگوی تلفیق برنامه درسی بریدی (1997) 67

قیمت فایل فقط 199,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی
 • برنامه درسی
 • موانع و محدودیتهای سازماندهی تلفیقی برنامه‌های درسی
 • برنامه درسی تلفیقی
 • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
 • رساله دکتری نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی
 • انجام رساله دکتری
 • انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
 • اصول تلفیق
 • ویژگی‌‌های برنامه درسی تلفیقی
 • پایان نامه

خرید فایل

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی-63

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 50 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 56 مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

مقدمه

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای «بازداشت کرده» و «حرام کرده شده» آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را (حَ رِ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد. (3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم: جمع «حُرُم و اَحْرُم و احاریم» به معنای «ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است. پس حریم «موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است.» و دیگر مفهوم آن «کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

کلمات کلیدی:

حریم

تعرض

فقه و حقوق مدنی

تعریف حریم در فرهنگ لغات

شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً، حِرْمَهً و حرِیمه الشیء باشد. بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است. (4) پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است. همانطور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)

فهرست مطالب

مقدمه 2

فصل اول: تعریف حریم 3

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات 3

2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان 3

3-تعریف حریم در قوانین و مقررات 5

فصل دوم: حریم در فقه اسلامی 8

1- حریم در فقه اهل سنت 8

2- حریم در فقه شیعه 12

فصل سوم: حریم در قانون مدنی 17

1- اصول حریم در قانون مدنی: 17

2- میزان حریم در قانون مدنی 24

مبحث‌ اول‌: تعریف‌ حریم‌ از دیدگاههای‌ مختلف‌ حقوقی‌ 26

الف‌: حریم‌ از نظر دانشمندان‌ 27

ب‌ - حریم‌ در کلام‌ قانونگذاران‌ 30

مبحث‌ دوم ‌: ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌ 32

الف‌: ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌ 32

ب‌ - ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر 35

مبحث‌ سوم‌: انواع‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌ 37

الف‌: حریم‌ در قانون‌ مدنی‌ 37

ب‌: حریم‌ و قوانین‌ و مقررات‌ مختلف‌ 41

منابع وماخذ 54

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی
 • حریم
 • تعرض
 • فقه و حقوق مدنی
 • دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی
 • خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده
 • فروشگاه ساز فایلینا

خرید فایل

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران-64

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دسته: علوم سیاسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 59 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 66 مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در هر نظام سیاسی، فرایند سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم گیری ساختارهای درونی نظام شکل می گیرد. شناخت آسیبهای امنیتی سیاست خارجی موجب می شود تا در مواجه با چالشهای سیاسی موجود در صحنه بین المللی با دیدی باز و اقدامی به موقع به حل مسائل بپردازیم؛ و موجبات تحکیم امنیت ملی خویش را فراهم سازیم.

با توجه به مسائل فوق سوال اصلی این پژوهش این است که:

مهمترین منابع تهدید امنیتی ج. ا. ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟

پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با ارائه این فرضیه آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل را در سطح منطقه ای از مهمترین منابع تهدید امنیتی سیاست خارجی ج. 1. ا معرفی نماید.

پژوهشگر با طرح سوالهای فرعی

1-راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟

2-علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟

3-جهانی شدن چه تأثیری بر امنیت خارجی ایران دارد؟

و با پاسخگویی به این مسائل به دنبال راهکارهای مطلوب جهت مقابله با تهدیدات امنیتی ایران بپردازد.

روش تحقیق در پژوهش حاضر، زمینه ای می باشد.

کلید واژه:

امنیت security

استراتژی strategy

جهانی شدن Golbalization

سیاست خارجی foreignpolicy

رواط بین الملل International relations

مقدمه:

سیاست خارجی همچون دیپلماسی واژه ایست که دارای تاریخی غنی است. در میان آثاری از توسیدید، سپس ماکیاول و آنگاه گووسیوس نشانی از سیاست خارجی به چشم می خورد. در کنار توسعه علوم مربوط به روابط بین الملل و با مطرح شدن اقتصادی سیاسی بین المللی، سیاست خارجی نیز بعنوان بخشی از روابط بین الملل به توسعه خود ادامه داد. کتابهای کلیدی همچون ایجاد سیاست خارجی، از ژوزف فرانکل و قربانیان فکر گروهی از ایروینگ جانیس و بوراشتهای درست و نادرست سیاست بین الملل از رابرت جرویس راه را برای تفکر و تدقیق بیشتر در زمینه سیاست خارجی بوجود آورند. (1) مطالعات مربوط به سیاست خارجی در ایران به قبل از انقلاب به مرکز مطالعات عالی بین الملل بر می گردد و پس از انقلاب و با تأسیس دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ادبیات مربوط به سیاست خارجی در جامعه گسترش یافت.

فهرست

بخش اول 1

چکیده: 1

مقدمه: 3

اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 4

ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ج. ا. ا. 5

پروسه تصمیم گیری در سیاست خارجی 6

عوامل تهدید امنیت ملی در حوزه سیاست خارجی 7

منابع تهدید ایران در سطح بین المللی 7

مواضع و اقدامات ایران در مقابل سیاستهای امریکا: 9

تهدیدات و منابع ناامنی ایران در سطح منطقه ای 12

مسائل و مشکلات ساختاری و امنیتی خلیج فارس: 13

چشم اندازهای آینده: 15

مسائل امنیتی ناشی از اسرائیل 17

دلایل حمایت ایران از انتفاضه فلسطین 18

1-قانون اساسی 18

2-تأثیر مثبت بر روی امنیت ملی 21

جهانی شدن و امنیت خارجی ج. ا. ا 24

سیاست خارجی ایران در روند جهانی شدن 25

تهدیدهای امنیتی جهانی شدن بر ج. ا. ا 27

فرصتهای جهانی شدن برای ج. ا. ا 29

نتیجه گیری: 30

منابع بخش اول 32

بخش دوم 34

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال 34

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 34

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 34

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 37

عوامل تهدیدگر داخلی 38

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی 40

پایین بودن اشتغال زنان 45

توزیع نامتعادل ا شتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی 46

عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری 53

اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی 54

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال 57

رابطه اشتغال و توزیع درآمد 58

فقر و توزیع درآمد 58

منابع بخش دوم 60

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران
 • تهدیدات امنیتی
 • سیاست خارجی foreignpolicy
 • رواط بین الملل International relations
 • دانلود مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران
 • مهمترین منابع تهدید امنیتی ج ا ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟
 • راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟
 • علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟
 • جهانی شدن چه تأثیری بر

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی-65

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1833 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 109 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان

بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

چکیده:

شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و در مقابل، حق دینی یا حق شخصی حقی است که شخص ثالث نسبت به دیگری پیدا می کند.

حال این سوال مطرح است که آیا باید سهام را جزء اموال و حقوق عینی دانست یا دینی؟

باید گفت حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند طبیعت خاصی دارد و باساختمان هیچ یک از این دو حق (حق عینی و دینی) یکسان نیست. بدون تردید، سهامدار حقی بر اموال شرکت ندارد، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و بنابراین فرض، شخصیت حقوقی وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند، چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز این اموال بین آنها تقسیم می شود.

از مقایسه انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهام را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهام، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهام را می توان در قالب های مزبور قرار داد.

در شرکت های تعاونی، انتقال سهام به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. گرچه موافقت هیأت مدیره تاثیری در نفوذ عقد یا قرارداد انتقال سهام ندارد و صرفاً از موارد محدود کننده است. موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهام، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم می گردد. انتقال سهام که عمدتاً بوسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم و متقابلاً پرداخت قیمت سهام و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باش

کلمات کلیدی:

سهام

سهامدار

ماهیت سهم

حقوق خصوصی

شرکت‏های تعاونی

نحوه نقل و انتقال سهم

مقدمه

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است وهدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب وعملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح وحدود وثغور آن را مشخص کند والا، نیل به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال سهام شرکتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، اهمیت موضوع واهداف آن بپردازیم وسپس، روش کار وفرضیات تحقیق وسوابق آنها ونهایتاً ترتیب فصول را بیان نمائیم.

الف) بیان مساله واهمیت آن

سهم یکی از اقلام دارائیهای جدید است که امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشکیل می دهد ونقش مهمی درگردش ثروت درجامعه ایفا می کند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی وصنعتی است که در قرون اخیر رخ داده وتحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. پیدایش وگسترش صنعت و تجارت وتحولاتی که در قرن نوزدهم درکلیه زمینه های اقتصادی رخ داد، وبدلیل ظرفیت محدود توانمندیهای فردی وعدم کفایت منابع مالی شخصی، لزوم تجمع سرمایه های هنگفت را مطرح ساخت وسرمایه داران به تدریج به این حقیقت پی بردند که سرمایه های کوچک وتوان مالی انفرادی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی فعالیتهای عظیم اقتصادی وصنعتی باشد لذا، آنان به تشریک مساعی و همکاری با یکدیگر روی آوردند در نتیجه، تاسیس شرکتهای تعاونی ابعاد تازه ای بخود گرفت وقالب حقوقی فعالیتهای گسترده و عظیم اقتصادی وصنعتی در قلمرو داخلی کشورها ودر سطح بین المللی واقع شد. افزایش این نوع شرکتها وضرورت تحصیل اعتبار وجذب سرمایه هنگفت برای انجام طرح های بزرگ عمرانی واقتصادی، رواج چشمگیر سهام را سبب گردید، به نحوی که تمام اشخاص اعم از بازرگان وغیر بازرگان، به خرید سهام متمایل گردیدند. گسترش و رواج سهام، مفهوم جدیدی از ثروت ایجاد نمود که به گفته «ریپر» مولف شهیر فرانسوی یکی ازمظاهر نظام سرمایه داری نوین به حساب می آید. واز دیدگاه حقوق کلاسیک پدیده نوینی است که درچهارچوب، اصول وقواعد سنتی نمی گنجد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 1

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم 2

بند اول – تعریف سهم 2

الف- تعریف لغوی سهم 2

ب- تعریف اصطلاحی سهم 3

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی 4

مبحث دوم – اقسام سهم 5

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده 5

الف- سهم سرمایه 5

ب- سهم انتفاعی 6

ج- سهم موسس 8

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10

سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10

الف- سهم ممتاز 10

ب- سهم عادی 13

بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال 14

الف- سهم با نام 14

ب- سهم بی نام 16

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم 17

بند اول – مبنای حقوقی سهم 17

بند دوم – ماهیت حقوقی سهم 21

الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم 22

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم 25

ج- ماهیت خاص سهم 29

فصل دوم: شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام 34

مبحث اول – شکل حقوقی انتقال 36

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه 36

الف – بیع 36

ب- تبدیل تعهد 39

ج- انتقال دین و طلب 41

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام 44

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام 47

بند اول – قصد و رضا 48

بنددوّم – ایجاب و قبول 50

فصل سوم: انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی 51

مبحث اول – انتقال سهام 53

بند اول: انتقال اختیاری سهام 58

بند دوم: انتقال قهری سهام 60

مبحث دوم – موضوع انتقال 63

بند اول – سهم و جنبه مادی آن 64

1- گواهینامه موقت سهم 65

2- ورقه سهم و مندرجات آن: 66

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم 66

بند سوم- قیمت سهام 67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم 68

1- حقوق غیر مالی 69

2- حقوق مالی 71

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت ‏های تعاونی 73

بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی 73

بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی 74

فصل چهارم: آثار حقوقی انتقال سهام 76

مبحث اول – انتقال مالکیت سهام 77

بند اول – حدود و قلمرو مالکیت سهام 78

الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم 78

ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم 80

ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شرکت 82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه 83

بند اوّل – وظایف و تکالیف انتقال دهنده 84

الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال 84

ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم 85

مبحث سوم – وظایف و تکالیف منتقل الیه 86

بند اول- تادیه قیمت سهام 86

بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم 87

مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شرکت 88

بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شرکت 88

بند دوم- الحاق منتقل الیه به شرکت 91

نتیجه گیری و پیشنهادات 91

فهرست منابع و ماخذ 95

کتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها 95

قیمت فایل فقط 139,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی
 • سهام
 • سهامدار
 • ماهیت سهم
 • حقوق خصوصی
 • شرکت‏های تعاونی
 • نحوه نقل و انتقال سهم
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • مقالات

خرید فایل

رهبری، شخصیت و اثر بخشی-66

رهبری، شخصیت و اثر بخشی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 23 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 29 رهبری، شخصیت و اثر بخشی

چکیده:

این مقاله در مورد رهبری و شخصیت صحبت می کند. علاوه بر این به عنوان تجدید علاقه ای به این موضوع دیده می شود. حتی زمانی که مجدداً تحقیقات گذشته بررسی شدند و تحقیات جدید شکل گرفت، اساسی ترین نتایج به صورت قبل باقی ماندند. مطالعات پاسخ های ناسازگاری در مورد اینکه چطور خصوصیات شخصیتی با رهبری ارتباط می یابند، می دهد.

تحقیقات گذشته و معاصر نشان می دهد که شخصیت نمی تواند رهبری را توضیح دهد. خصوصیات رهبران نمی توان اثر بخشی سازمانی را توضیح دهد. رهبری نشان دهنده داشتن تأثیر جزئی بر اثر بخشی سازمانی است. موضوع شخصیت کمتر با مدیریت در ارتباط است. مدیریت و رهبری در سازمان های اسمی در مورد دارا بودن ویژگی های خاص نیست، بلکه در ارتباط با عملکرد می باشند.

واژگان کلیدی:

رهبری

شخصیت و اثر بخشی رهبری

شخصیت و رهبری

شخصیت و رفتار

رفتار رهبر

رهبری و تأثیر گذاری

فهرست

چکیده: ۱

۱- مقدمه: ۲

۲- چگونه رهبری را تعریف کنیم؟. ۳

۳- چه کسی رهبر می شود؟ رهبری چیست؟. ۴

۴- برای رهبر و برای مدیریت: ۵

۵- شخصیت و رهبری.. ۷

۶- شخصیت و اثر گذاری: ۱۴

۷- شخصیت و رفتار. ۱۸

۸- رفتار رهبر، رهبری و تأثیر گذاری.. ۲۱

۹- رهبری و تأثیرگذاری.. ۲۲

۱-۹- مطالعات موفقیت رهبری.. ۲۲

۲-۹- مطالعات همکاری رهبری.. ۲۳

۳-۹- تئوری های کاربردی.. ۲۳

۱۰- نتایج.. ۲۵

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • رهبری، شخصیت و اثر بخشی
 • شخصیت و اثر بخشی رهبری
 • خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی
 • دانلود پروژه پایانی کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • دانلودمقاله کارشناسی مدیریت با عنوان رهبری، شخصیت و اثر بخشی
 • رهبری، شخصیت و اثر بخشی

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران-67

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 168 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 61 پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

مقدمه

یکی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند.

سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.

واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

حقوق زن در ایران

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشارکت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه که نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی که صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انکار است.

به همین خاطر اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یکسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یکم قانون اساسی عنوان می کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

فهرست

مقدمه 1

بیان مطلب 2

بحث تاریخی 5

از سال 1307 تا سال 1346 6

از سال 1346 تا 1353 7

از سال 1353 تا 1357 7

از سال 1357 تا امروز (1386) 8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی 10

از زمان حال، سال 1386 13

بحث تاریخی (در سایر حوزه ها) 14

بخشی از حقوق زنان در اسلام 18

چند همسری 20

حقوق زن در ایران 22

ماده واحده 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران 24

اصول و مبانی 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم خانواده 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده 34

حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان 37

آموزش 39

پژوهش 40

حقوق و مسئولیتهای اقتصادی زنان 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان 46

پی نوشت ها 55

نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 62

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران
 • زن
 • حقوق زنان
 • حقوق زن در ایران
 • دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه حقوق
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-68

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357

دسته: اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 452 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 132 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان

تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357

چکیده:

اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی از سال 1970 برای سیاستگذاران به دلائل مختلفی مهم بوده است. وچود اقتصاد زیرزمینی بزرگ و درحال رشد، اندازه اقتصاد را کمتر از حد نشان میدهد و علامت وجود انحراف از بازار، مقررات دست و پاگیر و بالا رفتن مشکلات حکومت است و علائم نادرستی را در رابطه با وضعیت اقتصاد نشان میدهد که به نتایج و سیاستهای پیشنهادی ناکارا منجر میشود. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از جنبه فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد.

در این پژوهش، ضمن برشمردن روشهای مختلف سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی، ابتدا با استفاده از روش رگرسیونی تقاضای پول نقد تانزی به برآورد اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی سالهای 82_1357پرداخته شد، سپس روند مشارکت نیروی کار در اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور با بهره گیری از روش آمارهای نیروی کار مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل آمد که میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی دوره 26 ساله حدودا” 14درصد بوده که نمایانگر رشد چشمگیر عملکرد این بخش از اقتصاد کشور است. لذا، لزوم بر تحقیقات جامعتر و بیشتری را در این زمینیه ایجاب مینماید.

کلمات کلیدی:

اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیرمینی در ایران

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP)

مقدمه:

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیر قانونی انجام شده و در جایی ثبت نمی شوند. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش: خانوار، غیر رسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل روبرو میسازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیر مستقیم این فعالیت هاست و با فروض محدود کننده بسیاری نیز همراه است. در دو دهه اخیر اندازه گیری حجم اقتصاد زیر زمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته مورد توجه اقتصاد دانان واقع شده و بخش بزرگتری از ادبیات اقتصادی به نتایج و مطالعات صورت گرفته در این باره اختصاص یافته است. اگرچه شواهد و قراین حاکی از احتمال گستردگی حجم این پدیده در اقتصاد ایران است، اما مطالعات انجام شده پیرامون ماهیت حجم علل و آثار آن بر عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور محدود بوده است.

فهرست مطالب

1-فصل اول:تعاریف کلی و مفاهیم اقتصاد زیرزمینی

1-1-هدف از اجرای طرح

1-2-ضرورت اجرای طرح

1-3-فرضیات پژوهش

1-4-پرسشهای پژوهش

1-5-روش پژوهش

1-6-ابهام در واژه شناسی

1-7-تاریخچه اقتصاد زیرزمینی

1-8-تعاریف اقتصاد زیرزمینی

1-9-تعریف اقتصاد زیرزمینی در برخی کشورها

1-10-دلائل پیدایش و رشد اقتصاد زیرزمینی

1-11-اثرات اقتصاد زیرزمینی

2-فصل دوم: روشهای اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی

2-1-رویکردهای مستقیم در رابطه با اقتصاد زیرزمینی

2-1-1-روش پرسشنامه به صورت نمونه ای

2-1-2-روش حسابرسی نمونه ای اظهارنامه های مالیاتی

2-2-رویکردهای غیرمستقیم در رابطه با اقتصاد زیرزمینی

2-2-1-روش آماری حسابهای ملی

2-2-2-روش نیروی کار

2-3-روش ترازهای پولی

2-3-1-روش نسبت ساده پول نقد

2-3-2-روش تقاضای پول نقد

2-3-3-روش معاملات

2-4-روش داده های فیزیکی

2-4-1رویکرد مدلی

3-فصل سوم: مروری بر کارهای انجام شده در سایر کشورها در رابطه با اقتصاد زیرزمینی

3-1-اقتصاد زیرزمینی در ترکیه

3-1-1-رویکرد GDP

3-1-2-روش نسبت ساده پول در گردش

3-1-3-روش معاملات

3-1-4-روش تقاضای پول نقد

3-2-اقتصاد زیرزمینی در بلغارستان

3-2-1- رویکرد الکتریسیته

3-2-2-روش پرسشنامه

3-3-اقتصاد زیرزمینی در باربادوس

3-3-1- روش تقاضای پول نقد

3-3-2- روش نیروی کار

3-4-اقتصاد زیرزمینی در کشورهای OECD

3-5-مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران

4-فصل چهارم: اقتصاد زیرمینی در ایران

4-1-عوامل موثر در ایجاد اقتصاد زیرزمینی در ایران

4-2-تعریف بخش غیررسمی در مطالعات تجربی ایران

4-3-تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران

4-3-1- روش تقاضای پول نقد

4-3-2-روش آمارهای نیروی کار

5-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری

5-2- سخن پایانی

5-3-پیشنهادات

قیمت فایل فقط 119,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357
 • اقتصاد زیرزمینی
 • اقتصاد زیرمینی در ایران
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP)
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 821357
 • خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکا

خرید فایل

معاملات معارض-69

معاملات معارض

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 104 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 19 نقد و بررسی معاملات معارض

چکیده

از آنجایی که انسان موجودی است که به سوی بی نهایت و مطلق الوجود گرایش و تمایل دارد گاهی مقصود را اشتباه گرفته و هدف خود را در این دنیا می‏طلبد؛ هر چند که خود او متوجه این موضوع نباشد. از این رو در کارهای خود به اندازه کفاف قناعت نمی کند و همیشه در پی طلبی است که برای آن حد و مرزی قائل نیست و چون به هدف مورد نظر رسید، هدف و آمال دورتر و طولانی تر را دنبال می‏کند و تا به مطلق نرسد از طلب خسته نمی گردد؛

بنابراین انسان‏ها در معاملات خود که معمولاً در پی کسب مال بیشتر می‏باشند از این اصل مستثناء نیستند و به فکر سود و منفعت مطلق خود می‏باشند. از این رو ممکن است اقدام به انعقاد معاملاتی نمایند که تعارض با معاملات سابق آنها دارد؛ چون در معاملات لاحق سود بیشتری کسب می‏کنند. همین گرایش به مال و سود بیشتر او را وا می‏دارد که معاملات سابق را نادیده گرفته و اقدام به انعقاد معامله معارض نماید. لازم به ذکر است اگرچه معاملات معارض ممکن است نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول قرار گیرد؛ ولی به دلیل کثرتی که این گونه معاملات در اموال غیرمنقول دارد، ناگزیریم که برای بیان فصیح تر این مطلب بیشتر از این دسته اموال صحبت بنماییم.

کلمات کلیدی:

بزه

معاملات معارض

بررسی نظام ثبتی ایران

اهمیت و اهداف ثبت رسمی

مقدمه

بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره 4068) طبق تعریفی دیگر گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید؛ اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید. (ماهنامه قضاوت، شماره46)

فهرست

چکیده 1

مقدمه 2

1 بخش اول 2

1. 1 بررسی قولنامه از منظر شرعی 2

1. 2 بررسی قولنامه از منظر قانونی 2

1. 3 نظرات علمای حقوق در مورد معاملات معارض 2

1. 4 بررسی حالات مختلف معاملات معارض 2

2 بخش دوم 2

2. 1 بررسی نظام ثبتی ایران 2

2. 2 اهمیت و اهداف ثبت رسمی 2

2. 3 وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض 2

3 بخش سوم 2

3. 1 شروع به جرم بزه معامله معارض 2

3. 2 سیر تاریخی بزه معامله معارض 2

3. 3 تبیین ماده 117 قانون ثبت 2

3. 4 ایرادات رأی وحدت رویه 2

3. 5 چه جرمی می توان برای معامله معارض در نظر گرفت؟ 2

پی نوشت ها 2

منابع… 16

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • معاملات معارض
 • بزه
 • معاملات معارض
 • بررسی نظام ثبتی ایران
 • اهمیت و اهداف ثبت رسمی
 • دانلود مقاله نقد و بررسی معاملات معارض
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
 • خرید پایان نامه رشته حقوق

خرید فایل

عیب یابی خودرو-70

عیب یابی خودرو

دسته: مکانیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 247 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 44 دانلود مقاله رشته مکانیک خودرو با عنوان عیب یابی خودرو

مقدمه

تا قبل از ظهور خودروهای انژکتوری، کمتر کسی به فکر ایجاد یک سیستم عیب یاب خودکار برای اتومبیل افتاده بود و تقریبا هیچگاه چنین فکری عملی نشده بود. اما با ظهور سیستمهای انژکتوری و در نتیجه استفاده کامپیوتر مرکزی خودرو، ECU، زیرساخت های مورد نیاز برای عملی شدن این تفکر به وجود آمد. ECU، واحد کنترل یک خودرو است. این قسمت در برخی خودروها فقط وظیفه کنترل موتور را بر عهده دارد، اما در خودروهای جدیدتر وبا استفاده از سیستم های مالتی پلکس، وظایف دیگری بجز کنترل موتور را نیز بر عهده گرفته است.

ECU شامل 3 قسمت اصلی است:

واحد پردازنده، واحد حافظه و پورتهای ورودی و خروجی.

در بیانی بسیار ساده می توان گفت طرز کار ECU و ارتباط آن با سنسورها به این شکل است که ECU با هر سنسور یک مدار الکتریکی بسته می سازد و یک ولتاژ ثابت را به مدار القا می کند. با توجه به اطلاعاتی که یک سنسور باید به ECU بدهد، سنسورها به طرق مختلف داده های مربوط به پارامترهای مختلف را به ECU می رسانند. برای مثال در سنسور دمای آب پژو 405، با افزایش دما مقاومت درونی سنسور افزایش یافته و شدت جریان مدار کاهش می یابد. این کاهش آمپراژ به ECU اطلاع می دهد که دمای آب بالا رفته و دستورات لازم جهت کاهش دما، به قسمت های مختلف خودرو داده می شود. البته فراموش نکنید که روش کار همه سنسورها به این شکل نیست و حتی ممکن است پروسه بالا در جهت عکس صورت پذیرد (مانند سنسور اکسیژن در پژو 405).

کلمات کلیدی:

عیب یابی خودرو

نقص فنی خودرو

سیستم عیب یاب خودکار

فهرست

شاسی های خودرو

شاسی مستقل

شاسی نیمه جداشدنی

انواع شاسی جداشدنی

بررسی چند نوع شاسی

فنرها

جهش فنر

عوامل تاثیرگذار بر جهش فنر

جرم معلق و نا معلق خودرو

انواع فنرها

فنرهای تخت

بررسی عملکرد فنر تخت

سیستم تعلیق تاریخی

انواع سیستم های تعلیق

قیمت فایل فقط 18,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • عیب یابی خودرو
 • عیب یابی خودرو
 • نقص فنی خودرو
 • سیستم عیب یاب خودکار
 • دانلود مقالات رشته مکانیک خودرو
 • خرید تحقیق رشته مکانیک
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina

خرید فایل

رایانش ابری، توازن بار و تشریح کامل مفاهیم معماری و مدیریت در آن-71

رایانش ابری، توازن بار و تشریح کامل مفاهیم معماری و مدیریت در آن

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 6185 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 164 پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان

رایانش ابری، توازن بار و تشریح کامل مفاهیم معماری و مدیریت در آن

چکیده

اینترنت، از ابتدای آغاز کار خود تاکنون، دست خوش تحولات فراوانی شده است که بعضی از آنها موجب تغییر شیوه زندگی بشر در چند دهه اخیر گشته است. یکی از جدیدترین تغییرات در نحوه کارکرد اینترنت، با معرفی رایانش ابری صورت پذیرفته است. این فناوری جدید به دلیل ویژگی هایش به سرعت محبوب شده است چرا که در رایانش ابری همه نوع امکانات به کاربران، به عنوان یک سرویس ارائه شده است.

سیرکلی محاسبات به گونه ای است که می توان آن را بعد از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان عنصر اساسی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی کاربران سعی می کنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود، به آن دسترسی یابند. کارشناسان امر IT، سیستم های محاسباتی گوناگونی را برای رفع اینگونه نیازهای کاربران ارائه داده اند که می توان به ClusterComputing، Grid Computingو اخیراCloudComputing اشاره کرد. ایده اصلی Cloud Computing ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری از طریق اینترنت به کاربران و سازمان ها در تمام سطوح می باشد. به منظور دستیابی به بالاترین سطح عملکرد در ابر، استقرار محاسبات ابری بایدنظارت و مدیریت شوند.

طبیعتاً هر تغییر و مفهوم جدیدی در دنیای فناوری، مشکلات و پیچیدگی های خاص خود را دارد. بهره گیری از رایانش ابری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چالشهای فراوانی را پیش روی صاحب نظران این حوزه قرار داده است که از آن جمله میتوان به مواردی نظیر: توازن بار، امنیت، قابلیت اطمینان، مالکیت، پشتیبان گیری از داده ها و قابلیت حمل داده ها اشاره کرد. نرم افزارمدیریت ابر، توانایی مدیریت خطا، پیکربندی، حسابداری، کارایی و امنیت را فراهم می کند. در این پروژه قصد داریم انواع مفاهیم مدیریتی موجود در محاسبات ابری واستفاده از آنها، معماری برای مدیت ابرها چالش های ابردرمسائل مدیریتی- امنیتی مربوطه واستاندارد های مدیریت ابر و آینده ابرها و رویکرد دولت ها رابه همراه مزایا و معایب ابرها و توازن بار مورد ارزیابی قرار می دهیم.

کلیدواژه ها:

توازن ابر

رایانش ابر

چالش در ابر

معماری لایه های ابری

فهرست مطالب

فصل 1: مفاهیم محاسبات ابری

- مقدمه

- تاریخچه محاسبات ابری

- محاسبات ابری چه چیزی نیست؟

- محاسبات ابری چه چیزی است؟

- عناصر محاسبات ابری

- درک عمیق تر محاسبات ابری

— چه چیزی در ابرها جدید است ؟

— ارزش بالقوه ابرها

- مزایا و محدودیت های ابرها

— مزایا

— محدودیت ها

- چه زمانی از محاسبات ابری استفاده کنیم؟

— مواردی که مناسب است

— مواردی که مناسب نیست

— انجام کارها به شیوه متفاوت

فصل 2: معماری لایه های ابری و انواع آنها

- مقدمه

- معماری ابرها چیست؟

- لایه های محاسبات ابری

— نرم افزاربه عنوان سرویس (Saas)

— پلتفرم به عنوان سرویس (Paas)

— زیرساخت به عنوان سرویس (Iaas)

- انواع ابرهادرمحاسبات ابری

— ابرهای خصوصی

— ابرهای عمومی

— ابرهای هیبریدی (آمیخته)

— ابرهای گروهی

- معماری سرویس گرا چیست و چرا باید د رمورد آن بدانیم؟

- معماری سرویس گرا و ابرها کجا یکدیگر را ملاقات میکنند؟

— ارتباط محاسبات ابری و SOA

- سبک معماری سرویس گرای سازمانی (ESOA)

- ارزیابی نقش استانداردهای باز معماری

فصل 3: استفاده از ابر ها و مدیریت انها

- تاریخچه پیدایش مدیریت

— سیرتاریخی مدیریت در دهه اخیر

- مقدمه

- اعمال حاکمیت بر ابرها

- مدیریت ابرها

— فناوری اداره کردن/ مدیریت

— بایدها و نبایدهای اداره کردن

— اهمیت اداره کردن سرویسها

- مسئولیتهای مدیریت

- مدیریت چرخه حیات

- محصولات مدیریت ابرها

- استانداردهای مدیریت ابر (DMTF)

- مدیریت استفاده درمحاسبات ابری

- مدیریت مصرف در ابرها

- معماری پیشنهادی

- چالشهای مدیریتی

فصل 4: وضعیت حال وآینده محاسبات ابری و رویکرد دولتها در قبال آن

- محاسبات ابری و اوضاع فعلی آن درجهان

- ایجادجهش

- آینده رایانش ابری

— ویندوز درآینده و محاسبات ابری

- دولتها و رایانش ابری

— محاسبات ابری در قطر

— محاسبات ابری در رژیم اشغالگر قدس

— محاسبات ابری درایران

— وضعیت کنونی محاسبات ابری درایران چگونه است؟

- شهرابری درچین

فصل 5: توازن بار در ابرهای محاسباتی

-مقدمه:

-توازن بار چیست؟

-اهمیت توازن بار

اهداف توازن بار

-انواع الگوریتمهای توازن بار[]

—توازن بار ایستا (Static)

—توازن بار پویا (Dynamic)

-مسأله توازن بار را می توان به صورت یک فرآیند تصمیم گیری چهار مرحله ای دانست:

-معیارهای الگوریتمهای توازن بار[]

-الگوریتمها و روشهای توازن بار[]

•الگوریتم خوشه بندی فعال

•الگوریتم کاوش زنبور عسل

•گرایش نمونه گیری تصادفی

•روش کارتن

•روش رویداد محور

•توازن بار مبتنی بر سرور برای سرویسهای توزیع شدهی اینترنتی

•منطق فازی

•مدل پیام گرا

•الگوریتم Min-Min

•الگوریتم Min-Max

•الگوریتمهای توازن بار دو مرحلهای OLB + LBMM

•الگوریتم Queue-Idle-Join

•سیاست توازن بار مرکزی برای ماشینهای مجازی

روش کولونی مورچه ها[]

مقایسه الگوریتم ها مطرح شده []

—چگونگی یافتن کوتاهترین مسیر توسط مورچه ها[]

شرح الگوریتم:

فصل 6: نتیجه گیری وپیشنهادها

پیوستها

منابع

قیمت فایل فقط 65,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • رایانش ابری، توازن بار و تشریح کامل مفاهیم معماری و مدیریت در آن
 • توازن ابر
 • رایانش ابری
 • چالش در ابر
 • معماری لایه های ابری
 • دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی
 • توازن بار در ابر
 • محاسبات ابری
 • Cloud Computing
 • کلود
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی رشته اعضای مصنوعی با عنوان نانوتکنولوژی (کاربردهای مهندسی و پزشکی)-72

پایان نامه کارشناسی رشته اعضای مصنوعی با عنوان نانوتکنولوژی (کاربردهای مهندسی و پزشکی)

دسته: علوم پزشکی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 10582 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 127 پایان نامه کارشناسی رشته اعضای مصنوعی با عنوان نانوتکنولوژی (کاربردهای مهندسی و پزشکی)

مقدمه

آیا تا کنون جدیدترین مجلات علمی راخوانده اید ومتوجه شده اید که کلمه” نانو” به تنهایی یا همراه با کلمه یا کلمات دیگر در همه جا تکرار شده است؟آیا هیچ شنیده اید که فناوری نانو درآینده ای نه چندان دور زندگی ما را متحول خواهد کرد؟این مطالب گرداوری شده با زبانی ساده مفاهیم پا یه ای را ارائه داده و در کنار آن به جدیدترین پیشرفتها و کاربردهای علوم مهندسی و پزشکی با استفاده از فناوری نانو اشاره کرده است. همچنین نمایی از کاربردهای آینده نانو را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

فناوری نانو تنها یک علم نیست بلکه متاثر از علوم مختلفی نظیر فیزیک، شیمی، مهندسی مکانیک، علم موادوزیست شناسی است و به راستی فناوری نانو مطالعه تمامی چیزها و پدیده ها در مقیاس خیلی کوچک است که البته اثرات بزرگی را ایجاد میکند. فناوری نانو با مطالعه ذرات، وسایل و ترکیبات در اندازه نانو روشهایی را برای ساخت موادی بادوامتر، تشخیص بیماریها، تولید انرژی و تصفیه آب خواهد یافت که همگی کیفیت زندگی را افزایش می دهند. در دنیای تجارت وسرمایه گذاری نیز فناوری نانو تغییرات چشمگیری را در چند دهه آینده به همراه خواهد آورد و تولید کالاهای مصرفی دگرگون خواهند شد. پارچه هایی خواهیم داشت که با دوام و در برابر تغیییر شکل، مقاوم خواهند بود، پماد و کرمهایی برای ترمیم و زیبایی پوست ساخته خواهند شد، داروهایی با کمترین عوارض جانبی برای درمان بیماری ها ساخته خواهند شد.

کلمات کلیدی:

نانو

نانوکامپوزیت

نانوتکنولوژی

کاربردهای پزشکی نانو

کاربرد نانو در ساخت مواد

تاریخچه فناوری نانو:

46سال پیش ریچارد فینمن، فیزیکدان آمریکایی، متخصص کوانتوم نظری و دارنده جایزه نوبل، در سخنرانی معروف خود در سال 1959 تحت عنوان «آن پایین فضای بسیاری هست» به بررسی بعد رشد نیافته علم پرداخت. وی در آن زمان اظهار داشت: «اصول فیزیک تا آنجایی که من توانایی فهمش را دارم، برخلاف ساختن اتم به اتم چیزها حرفی نمی زنند.»

او فرض را بر این قرارداد که اگر دانشمندان فراگرفته اند که چگونه ترانزیستورها و دیگرسازه‌ها ‌را با مقیاسهای کوچک بسازند، پس ما خواهیم توانست که آنها را کوچک و کوچکتر کنیم. در واقع آنها به مرزهای حقیقی شان در لبه‌های نامعلوم کوانتوم نزدیک خواهند بود، به طوری که یک اتم را در مقابل دیگری به گونه ای قرار دهیم که بتوانیم کوچکترین محصول مصنوعی و ساختگی ممکن را ایجاد کنیم.

وی همچنین ادعا کرد ابتدایی ترین ایده در زمینه نانوتکنولوژی کوچک سازی تمام بیست و نه جلد دایره المعارف بریتانیا است، وی که فضای موجود بر سر سوزن را بهتر از افراد دیگر می‌دید (زیرا فیزیکدان ذرات بنیادی بود) به دانشمندان این نوید را داد که می‌توانند این کتاب را بر سر یک سوزن جای دهند. البته نوشتن در جهان نانو اندکی با جهان معمولی متفاوت است. حدود 250 میلیون حرف نانومتری را که معادل 300 کتاب 300 صفحه ای است، می‌توان برروی سطح مقطع یک موی انسان نوشت.

چرخ دنده‌های اتمی و غیره از جمله مباحث پیشنهادی توسط فینمن به شمار می‌آیند. در بحبوحه سالهای صنعتی کلمه «بزرگ» از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. مثل علوم بزرگ،

پروژه‌های مهندسی بزرگ و غیره حتی کامپیوترها در دهه 1950 تمام طبقات ساختمان را اشغال میکردند. ولی از وقتی فینمن نظرات و منطق خود را بازگو کرد، جهان روندی به سوی کوچک شدن در پیش گرفت. Marvin Minskey تفکرات بسیار باروری داشت که می‌توانست به اندیشه‌های فینمن قوت ببخشد. Minskey پدر یابنده هوش‌های مصنوعی دهه 70-1960 جهان در تفکراتی که مربوط به آینده می‌شد، رهبری میکرد. Eric Orexler نسبت به وسایل بسیار کوچک فینمن علاقه مند شده بود و قصد داشت تا در مورد تواناییهای آنها به کاوش بپردازد. Minskey نیز با وی موافق بود.

فهرست مطالب

فصل اول: نانو چیِست؟

(1-1) تاریخچه فناوری نانو. 3

(2-1) نانو چیست؟ 6

(3-1) تعریف نانو. 6

(4-1) آنچه از فناوری نانو در دست داریم. 9

(5-1) آنچه توسعه پیدا می کند 10

(6-1) آنچه خواهیم داشت 11

(7-1) امکان صدمه دیدن از نانو 12

فصل دوم: کاربردهای نانوتکنولوژی

(1-2) امنیت

(1-1-2) ایجاد مواد فوق العاده سبک. 17

(2-1-2) محاسبات پیشرفته. 18

(3-1-2) ا فزایش آگاهی از شرایط محیطی. 18

(4-1-2) مهمات قویتر 19

(2-2) منابع

(1-2-2) انرژی. 20

(2-2-2) آب 21

(3-2) هوا فضا. 21

(4-2) رباتیک 22

(5-2) مخابرات. 24

(6-2) مواد آرایشی 25

(7-2) تولید پوشاک. 26

(8-2) صنعت الکترونیک 29

(9-2) ساخت مواد بهتر 30

فصل سوم: نمونه هایی از کاربرد نانو در ساخت مواد

(1-3) کامپوزیتها

(1-1-3) محل اتصال فیبر با زمینه. 33

(2-1-3) کامپوزیتهای حافظه دار 34

(3-1-3) SMAs 34

(4-1-3) SMP. 37

(5-1-3) کاربرد نانوکامپوزیتها در ارتوپدی 38

خودترمیمی 38

جاگزینی مفاصل. 41

(2-3) نانوتیوپهای کربنی

(1-2-3) بررسی خصوصیات نانوتیوپها. 49

(2-2-3) کاربردهای نانوتیوپها 53

کاربردهای پزشکی نانوتیوپها 57

(3-3) پلاستیکها

(1-3-3) جلوگیری از الکتریسیته ساکن 60

(2-3-3) نانوپلاستیک. 61

(4-3) نانووایرها

(1-4-3) کاربرد نانووایرها. 63

(5-3) نانوحسگرها

(1-5-3) حسگرهای زیستی و کاربرد آنها 69

(2-5-3) سیستم های میکروالکترومکانیکی. 71

(3-5-3) نمونه ای از کاربرد نانوسنسور در پروتز 72

آناتومی فیبرهای ماهیچه ای. 73

نانوسنسور 74

(4-5-3) نمونه ای از کاربرد سنسور در کنترل پروتز بالای زانو 76

فصل چهارم: کاربردهای پزشکی فناوری نانو

(1-4) تشخیص و درمان

(1-1-4) پخت سرطان با نانوپوسته ها. 80

(2-1-4) انبساط شریان از درون 82

(3-1-4) نقشه برداری DNA. 84

(4-1-4) تصویربرداری X-ray 88

(5-1-4) التیام یافتن مغز. 90

(6-1-4) ارتوپدی. 91

(2-4) داروسازی

(1-2-4) بلوکهای دارورسانی. 92

(2-2-4) تحویل ویژه 94

مراجع. 126

قیمت فایل فقط 65,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی رشته اعضای مصنوعی با عنوان نانوتکنولوژی (کاربردهای مهندسی و پزشکی)
 • نانو
 • نانوتکنولوژی
 • کاربردهای پزشکی نانو
 • کاربرد نانو در ساخت مواد
 • کاربردهای مهندسی و پزشکی نانوتکنولوژی
 • نانوکامپوزیت
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • فناوری نانو
 • fileina
 • دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اعضای مصنوعی
 • خرید پایان نامه توانبخشی

خرید فایل

مقاله روان درمانی خانواده-73

مقاله روان درمانی خانواده

دسته: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 97 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 36 مقاله روان درمانی خانواده

مقدمه:

به طور کلی می توان گفت که در چهل سال گذشته آن هم بیشتر تحت نهضت انسان گرایانه (اگزیستانسیال) انحراف محسوسی از درمان فردی و فرایند های روانی به سمت عوامل اجتماعی، محیطی و بین الاشخاصی به وجود آمده است، تحولی که از جمله ثمرات آن پیدایش روش های گروهی در آموزش، مدیریت و درمان است. بی شک نهضت «گروه درمانی» مهمترین تحولی است که در کار روان درمانی به وجود آمده است. محبوبیت این نوع درمان عمدتا ناشی از این اعتقاد جاری است که مشکلات روانی اساسا مشکلات بین‌الاشخاصی است یعنی در رابطه با دیگران بروز می کند لذا درمان آنها هم باید در جو بین‌الاشخاصی یعنی در رابطه با «دیگران» صورت بگیرد. دیگران ممکن است «اشخاص مهم» زندگی شخص باشند که در این صورت واحد دو نفری زن و شوهر یا کل اعضای یک خانواده متفقا مورد درمان قرار می گیرند. شاید بتوان گفت، خانواده درمانی، یک روش سیستماتیک مداخله درمانی است که هدف آن رفع اختلالات پیچیده و متقابل عاطفی در گروه خانواده است. (هی لی 1976، ثنایی 1377، ص 19، 20)

کلمات کلیدی:

گروه درمانی

خانواده درمانی

روان درمانی خانواده

شکل گیری و تحول خانواده درمانی

در اواخر دهه 1940 ناتان اکرمن از جمله بنیانگذاران روان درمانی خانواده مقاله‌ای به نام «خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی و عاطفی» به چاپ رساند که در آن روابط متقابل افراد و وابستگی آنان مورد توجه قرار داشت. اکرمن در درمان مشکلات رفتاری و بزهکاری کودکان دریافت که بدون در نظر گرفتن روابط اعضای خانواده با هم نمی توان رفتار فرد را تغییر داد؛ به همین دلیل به جای مصاحبه فردی با کودکان و اعضای خانواده او، مصاحبه خانواده را با هم مورد تأکید قرار داد.

در دهه 1950 عده ای از روان درمانگران روشهای رایج را در درمان بیماران کنار گذاشتند. تحقیقات بیتسون، هی لی، جکسون و ویکلند درباره ارتباط بیماران اسکیزوفرنیک و خانواده آنها باعث شد تا تغییراتی در نظریات مربوطه به درمان این گونه بیماران پدید آید. مدد کاران اجتماعی هم در پیدایش خانواده درمانی سهم مهمی داشته اند. از آن جمله ویرجینیا سیتیر را می توان نام برد. او در سال 1959 برنامه کارآموزی «خانواده درمانی» را در کالیفرنیا بنیانگذاری نمود. در سال 1957 در جلسه انجمن روان شناسی در شیکاگو گروه خانواده به سرپرستی اکرمن تشکیل شد. اکرمن همچنین در سال 1960 «موسسه خانواد» را در شهر نیویورک تأسیس کرد. در سال 1962 با همکاری جکسون مجله «روند خانواده» را چاب و منتشر ساخت و به دنبال آن انجمن خانواده درمانی به ریاست موری بوئن در امریکا شکل گرفت (رحیمیان، 1381 ص 289، 299).

فهرست مطالب

مقدمه ای بر روان درمانی خانواده 3

شکل گیری و تحول خانواده درمانی 4

افرادی که به نظریه سیستم های خانواده کمک کرده اند 5

پیشینه تاریخی 8

نظریه ها و روش ها 8

درمان روان تحلیلی 10

اهداف درمان روان تحلیلی 10

نظریه سیستمی 11

ویژگی های سیستم خانواده 11

نظریه نظام های کلی 12

خانواده درمانی ساختی 13

مفاهیم خانواده درمانی ساختی 13

هدف خانواده درمانی ساختی 15

فرایند خانواده درمانی ساختی 15

خانواده درمانی استراتژیک (راهبردی) 17

مفاهیم درمان استراتژیک 18

هدف درمان استراتژیک 18

فنون خانواده درمانی استراتژیک 19

خانواده درمانی تجربی 20

فرایند تجربی 21

خانواده درمانی بین نسلی 22

مفاهیم خانواده درمانی بین نسلی 22

هدف های درمان بین نسلی 25

فنون خانواده درمانی بین نسلی 25

رویکرد انسان گرایانه 27

خانواده درمانی آدلری 29

نوآوریهای اخیر 29

رویکرد ادغامی در درمان نظام های خانوادگی 30

مراحل پیشگیری از بازگشت 31

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله روان درمانی خانواده
 • گروه درمانی
 • خانواده درمانی
 • روان درمانی خانواده
 • دانلود مقاله روان درمانی خانواده
 • ویژگی های سیستم خانواده
 • مفاهیم خانواده درمانی بین نسلی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل

خرید فایل

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد-74

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 52 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 42 مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

چکیده:

شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد. می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.

کلمات کلیدی:

تعهد

الزام

وجوب وفاء

شرط باطل

بطلان عقد

خیار فسخ

مشروط له

مقدمه:

انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند. در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با استناد به عقاید فقهای امامیه و علمای حقوق ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد. گستردگی دامنه عقود و تعهدات میان جوامع در طی سالهای اخیر باعث می شود تا نظامهای حقوقی پیچیده ای شکل بگیرد که موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای می شود که شروط مندرج در این قراردادها بر پیچیدگی موضوع اضافه می کند، بنابراین ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل مورد شناسایی فقهی و حقوقی قرار گیرد. در این میان مطالعات مربوط به شروط باطل را میان فقهای امامیه و حقوق مدنی ایران و لبنان را آغاز کرده ایم تا به ضرورت مسئله بیشتر پی ببریم و نتایج حاصله را مستند سازی کنیم تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.

فهرست مطالب

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد 1

چکیده: 2

شرط غیر مقدور 9

و اما شرط نا مشروع: 10

1: شرط نامشروع 10

1-1: شرط مخالف کتاب و سنت 13

1-2: شرط خلاف قانون 13

1-3: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی 15

2-2: شرط خلاف مقتضای ذات عقد 19

مقتضای ذات عقد عبارت است

2-3: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد 22

2-4: مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد 24

2-5: ضوابط تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد 26

شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران 27

بخش سوم: آثار هر دو شرط 30

اثر شرط نامشروع: 31

نتیجه گیری کلی: 33

فهرست منابع فارسی: 38

فهرست منابع عربی: 40

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد
 • وجوب وفاء
 • شرط باطل
 • بطلان عقد
 • خیار فسخ
 • مشروط له
 • مقتضای ذات عقد چیست؟
 • شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران
 • دانلود مقاله مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق

خرید فایل

مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان اوقات فراغت-75

مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان اوقات فراغت

دسته: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 74 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 37 مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان اوقات فراغت

مقدمه:

با توجه به بررسی ساختار جمعیتی کشورمان در نگاه نخست یک ویژگی چشمگیر آشکار می شود. کشور ایران دارای ساختار جمعیتی جوان است، به طوری که در دهه 40 بالغ بر 75% از جمعیت کشور زیر 35 ساله بوده اند و تا سال 1355 جمعیت جوان کشور 2/30% کل جمعیت بوده است. تا سال 1375 از نظر ساختار سنی مانند تمامی کشورهای در حال توسعه جهان این رقم به35% کل جمعیت رسید. با توجه به این مساله که موضوع توسعه، مهمترین اولویت کشورهای توسعه نیافته شناخته شده است و حتی کشورهای پیشرفته نیز تداوم توسعه را در بخشهای مختلف جامعه همواره به طور فعال در محتوای برنامه های خود دارند و همچنین ارتباط و تاثیر جوانان در توسعه یک کشور با خصوصیات جمعیتی مانند ایران بیانگر اهمیت توجه به جوانان و مسائل آنان است.

معنای واقعی توسعه را باید در ترقی افکار و شخصیت انسانها بخصوص جوانان یافت و از آنجا که هر توسعه ای از انسان آغاز می شود، بهترین میراثی که می توان برای آینده گذاشت اندیشه های غنی، ظرفیتهای ذهنی بالا و فرهنگ قوی است که در سایه آن نسلهای آینده بتوانند افق های جدید زندگی خود را گسترش دهند. یکی از مسایل جوانان سرگرمی است. باید توجه داشت که سرگرمی های هر نسل در دنیای متحول کنونی ویژه خود است.

مطالعه سرگذشت اقوام وملل پیشین، نشان می دهد که، آنها نیز به اهمیت سرگرمی و گذران اوقات فراغت کاملاً واقف بودند، به طوری که آداب و رسوم و سنتهای مذهبی، بازیها و سرگرمی ها، اعیاد و جشنها، میدانهای ورزشی و نظایر اینها که از اقوام ماقبل بجا مانده است، حکایت دارد که آنها پس از انجام کارهای روزمره یا پس از فراغت از کار و تلاش هفتگی و فصلی، اوقات بیکاری خود را به نحوی از انحا سپری می کردندو حتی بسیاری از آنها هنوز هم متداول است و طرفداران بیشماری دارد.

در عصر حاضر چنان که شاهد آن هستیم روز به روز اهمیت گذراندن اوقات فراغت افزوده می گردد و توجه بیشتری به آن مبذول می شود، تا جایی که با برنامه ریزی دقیق و حساب شده، با اختصاص دادن بودجه های کلان و تهیه اماکن وسیع، نظیر میدانهای ورزشی، موزه، نمایشگاه، سینما، تئاتر، رادیو، تلویزیون، کتابخانه، پارک و… و همچنین اجرای برنامه های متنوع و پر هزینه از طریق وسایل ارتباط جمعی، همراه با عوامل اجرایی در جهت سپری کردن اوقات فراغت تدارک دیده می شود. از طرفی نسل جوان آسیب پذیر است. برای مقابله با تهاجم فرهنگی باید رسانه هایی جذاب و قدرتمند داشت. اکنون در می یابیم که جوانان در جامعه ای که خود اکثریت هستند لازم دارند که اندیشه ها و استعدادهایشان به فعل درآید و این مستلزم آن است که به آنان توجه کافی شود و امکانات لازم برایشان فراهم آید. همانطوری که ذکر شد از مهمترین مسایل، بحث اوقات فراغت آنان است که نیازمند توجه، مدیریت و برنامه ریزیهای فراوان است.

کلمات کلیدی:

جوانان

اوقات فراغت

انحرافات اجتماعی

طرح مساله:

جوانان به عنوان سرمایه های کیفی مهم جامعه در تمامی زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی کشور تاثیر بسیار حیاتی دارند. عنایت به جوانان کشور به عنوان یک ظرفیت عظیم و توان و سرمایه ای آینده ساز و نه یک مساله و مشکل لاینحل ملی باید بر کلیه برنامه های توسعه تاثیر گذاشته و پاسخگوی نیازهای گوناگون آنان باشند. نسل جوان از گذشته تا به حال به عنوان حساس ترین و آسیب پذیرترین قشر به حساب می آید. بنابراین برنامه ریزی برای این نسل و در پی آن مدیریت برنامه ها در تمامی ابعادش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

باید توجه کرد که رابطه ای تنگاتنگ میان بحث توسعه و جوانان وجود دارد. در هر کشوری با توجه به ساختار جمعیتی و موقعیت کشور در سطح بین المللی و عوامل دیگر این رابطه می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم توانست به دنیا ثابت کند معنای واقعی توسعه را باید در ترقی افکار جوانان یافت که این تجربه با ارزش امروز سرمشق و الگوی بیشتر کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. با این دیدگاه به روشنی نقش جمعیت جوان هر کشوری‌ (بخصوص کشوری چون ایران که دارای چنین ساختار جمعیتی است) در پیشبرد اهداف اجتماعی، علمی، اقتصادی مشخص گردد و موفقیت هر کشوری در فرایند توسعه به متغیر مهمی به نام نسل جوان بستگی دارد.

فهرست مطالب

مقدمه: 3

طرح مساله: 5

اهمیت و ضرورت تحقیق: 8

پیشینه تحقیق: 9

تعاریف: 11

پرسشهای تحقیق: 12

روش شناسی: 13

مشکلات تحقیق: 14

یافته های تحقیق: 15

مساله تفریح: 15

مساله مطالعه: 20

عدم مطالعه و شیوع انحرافات در میان جوانان: 21

نتیجه گیری: 35

فهرست منابع و ماخذ: 38

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان اوقات فراغت
 • جوانان
 • اوقات فراغت
 • انحرافات اجتماعی
 • دانلود مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان اوقات فراغت
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایلینا
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

پایان نامه رشته شیمی کاربردی در واحد آنالیز دستگاهی پژوهشگاه صنعت نفت با عنوان تجزیه دستگاهی (بصورت کامل و جامع)-76

پایان نامه رشته شیمی کاربردی در واحد آنالیز دستگاهی پژوهشگاه صنعت نفت با عنوان تجزیه دستگاهی (بصورت کامل و جامع)

دسته: مهندسی شیمی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2983 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 250 پایان نامه رشته شیمی کاربردی در واحد آنالیز دستگاهی پژوهشگاه صنعت نفت با عنوان

تجزیه دستگاهی (بصورت کامل و جامع)

مقدمه:

تجزیه دستگاهی (Instrumental analysis) رشته‌ای از شیمی تجزیهاست که در آن به بررسی آنالیت با استفاده از ابزارعلمی و دستگاه‌ها می‌پردازند.

طیف‌بینی (Spectroscopy) مطالعهٔ ماده و خواص آنها با بررسی نور، صوت و ذرات گسیل شده، جذب شده یا پراکنده شده از ماده مورد نظر است.

طیف‌سنجی (بیناب نمایی) به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و ماده نیز تعریف می‌شود. از لحاظ تاریخی طیف‌سنجی به شاخه‌ای از علم برمی‌گردد که نور مرئی برای مطالعات نظری در ساختار ماده و آنالیزهای کیفی و کمی استفاده می‌شد. اگرچه اخیراً به عنوان یک تکنیک جدید نه فقط برای نور مرئی بلکه بسیاری از اشکال تابش‌های الکترومغناطیسی و غیرالکترومغناطیسی مانند میکروموجها، امواج رادیویی، اشعه ایکس، الکترونها، فونونها (امواج صوتی) و غیره بکاربرده می‌شود.

طیف‌سنجی اغلب در شیمی‌فیزیک (بطور مثال در نوعی تصویربرداری ام‌آرآی) و شیمی تجزیه برای شناسایی ماده از طریق طیف گسیلی یا جذبی از آنها یکار برده می‌شود. وسیله‌ای که طیف هر ماده را ثبت می‌کند طیفسنج یا اسپکترومتر نام دارد. طیف‌سنجی همچنین به طور زیاد در اخترشناسی و مشاهدات از راه دور استفاده می‌شود. اکثر تلسکوپ‌های بزرگ طیف‌نگار دارند که برای اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی اجسام نجومی یا اندازه‌گیری سرعت‌شان از طریق جابجایی دوپلری خطوط طیفی‌شان استفاده می‌شود. این نوع کاربرد در مبحث طیف‌سنجی نجومی به تفضیل آمده است.

کلمات کلیدی:

تجزیه دستگاهی (Instrumental analysis)

طیف‌بینی (Spectroscopy)

طیف‌سنجی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: (IR) 1

طیف سنجی مادون قرمز 2

حرکات ارتعاشی و خمشی 3

فرآیند جذب مادون قرمز 7

موارد استفاده از طیف مادون قرمز 8

تهیه نمونه برای طیف سنجی مادون قرمز 9

طیف نورسنج‌ها 11

طیف نورسنج‌های با پویش سریع 14

طیف سنج‌های تبدیل فوریه 14

تکفامسازها 20

آشکارسازها 22

منابع نوری 26

تجزیه کمّی 28

فصل دوم: UV-VIS… 31

طیف‌سنجی ماوراء بنفش 32

ماهیت طیف سنج ماوراء بنفش 32

جذب تابش فرابنفش و مرئی 33

دستگاه طیف سنج‌ ماوراء بنفش- مرئی 35

مبانی دستگاهی 37

آشکارگرها 38

وسائل قرائت کننده 41

منابع تابش 41

سل‌ها 42

اصول طیف‌سنجی جذبی 43

دستگاهوری 44

نورسنج‌های صافی‌دار 45

طیف نورسنج‌های دو پرتوی برای UV و مرئی 48

تجزیه کیفی 54

تجزیه کمّی 58

در یک طیف ماوراء بنفش به جستجو چه بپردازیم؟ 59

فصل سوم: NMR… 63

اسپکتروسکوپی رزنانس مغناطیس هسته (NMR) 64

حالات اسپین هسته 64

گشتاور مغناطیسی هسته 66

مکانیسم جذب (رزونانس) 67

گرفتن طیف NMR 69

دستگاهوری برای NMR 70

NMR تبدیل- فوریه (FT) 71

تجزیه کیفی NMR 73

تجزیه کمّی 73

فصل چهارم: MS… 76

طیف سنجی جرمی 77

دستگاهوری 77

سیستمهای ورودی نمونه 78

سیستمهای ورودی پیمانه‌ای 79

ورودی لوله‌ای مستقیم 80

تجزیه‌گرهای جرمی چهارقطبی 81

تجزیه‌گرهای جرمی زمان پرواز 84

طیف‌سنجی جرمی تبدیل فوریه FTMS 86

آشکارسازهای MS 91

ثبت داده‌ها 92

طیف‌بینی جرمی یون ثانوی (SIMS) 93

بمباران با اتم‌های سریع (FAB) 94

تجزیه‌گرهای جرمی 95

دستگاههای دوکانونی 98

یونش با برخورد الکترون (EI) 101

یونش شیمیایی (CI) 104

طیف‌بینی جرمی یون ثانوی (SIMS) 106

بمباران با اتمهای سریع (FAB) 107

تجزیه کمّی 109

LC/MS, GC/MS 109

طیف‌سنج جرمی پشت سرهم (MS/MS) 114

دستگاهوری MS/MS 116

طیف‌های جرمی برخورد الکترون 118

فصل پنجم: GC… 124

مقدمه‌ای بر کروماتوگرافی 125

توصیف کلی کروماتوگرافی 128

دسته‌بندی روشهای کروماتوگرافی 129

تزریق نمونه 131

انژکتورهای SPLit 133

پرژ سپتوم Septum Purg 135

دمای انژکتور 136

نسبت تقسیم (SPLit ratio) 137

لوله تزریق انژکتورهای SPLit 138

لوله‌های تزریق پرشده 139

موقعیت ستون در انژکتور 141

انژکتورهای SPLitLess 142

موقعیت استقرار ستون در انژکتور SPLitess 143

انژکتورهای On-Column 144

لوله تزریق انژکتورهای SPLitess 145

امتیازات روش تزریق On-Colum 146

گاز حامل 146

فاز ساکن 147

سیستم‌های ورودی کروماتوگرافی 149

1- ستون‌های پرشده 150

آماده‌سازی ستون 153

2- ستون‌های لوله‌ای باز 153

انواع ستون‌ها 154

دماپایی ستون 155

آشکارسازها 156

آشکارسازهای گروه اول 156

آشکارسازهای گرمارسانندگی 157

آشکارساز الکترون گیراندازی 159

آشکارسازی گروه دوم 161

آشکارسازهای یونش شعله‌ای (FID) 162

آشکارساز نورسنجی شعله‌ای 164

برنامه‌سازی دما 165

نظریه‌های کروماتوگرافی شویشی 166

نظریه سرعت کروماتوگرافی 169

تجزیه کیفی 171

تجزیه کمّی 173

فصل ششم: HPLC… 174

کروماتوگرافی مایع 175

پمپها 178

ستونها 179

دسته‌های کروماتوگرافی مایع 179

کروماتوگرافی مایع- جامد (LSC) 179

کروماتوگرافی مایع- مایع (LLC) 181

کروماتوگرافی مایع با فاز پیوندی (BPC) 183

کروماتوگرافی تبادل یونی 183

کروماتوگرافی زوج یون (IPC) 188

آشکارسازها 188

آشکارسازهای نورسنجی 188

آشکارسازهای شکست‌سنجی 190

آشکارسازهای دیگر 193

دستگاههای کروماتوگرافی مایع 196

سیستمهای کنترل حلال و منابع ذخیره فاز متحرک 197

سیستمهای پمپ کننده 199

سیستمهای تزریق نمونه 202

ستونهای کروماتوگرافی مایع 204

انواع پرکننده‌های ستون 207

آشکارسازها 207

منابع و ماخذ

قیمت فایل فقط 79,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه رشته شیمی کاربردی در واحد آنالیز دستگاهی پژوهشگاه صنعت نفت با عنوان تجزیه دستگاهی (بصورت کامل و جامع)
 • تجزیه دستگاهی (Instrumental analysis)
 • طیف‌بینی (Spectroscopy)
 • طیف‌سنجی
 • دانلود پایان نامه رشته شیمی کاربردی در واحد آنالیز دستگاهی پژوهشگاه صنعت نفت با عنوان تجزیه دستگاهی (بصورت کامل و جامع)
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی شیمی کاربردی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایا

خرید فایل

ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره-77

ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 31 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15 ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره در مدیریت

معرفی و خلاصه

تجزیه وتحلیل تصمیمات حمایت کمی را برای طراحان درتمام شاخه های مهندسی مثل: تجزیه و تحلیل در طراحی دفاترو آژانسهای عمومی ومشاوره مدیریت پروژه –برنامه ریزی فرآیند تولید-تجزیه وتحلیل امور تجاری واقتصادی حمایت کارشناسان علوم پزشکی-بازنگری به تکنولوژی و غیره را فراهم نماید.

فهرست مطالب

عنوان ‏ صفحه ‏

ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات ‏1‏

تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره ‏1‏

معرفی و خلاصه ‏2‏

پیشرفتهایی دردستیابی به طراحی ‏2‏

سیستم چیست؟ ‏3‏

پویایی یک سیستم ‏3‏

یک بازنگری در نگرش تحلیلانه تصمیم: ‏ ‏6‏

طراحی احتمالی: از داده ها تا معلومات قطعی ‏6‏

فرایند تصمیم گیری ‏8‏

نمونه هایی از کاربرد تجاری: ‏ ‏9‏

تجزیه و تحلیل تصمیم: قابل تصدیق کردن تصمیمات قابل دفاع ‏9‏

عوامل مدلهای تحلیلی تصمیم ‏11‏

عوامل مشکلات تجزیه و تحلیل تصمیم به قرار زیر است: ‏ ‏11‏

منبع خطاها در تصمیم گیری: ‏ ‏12‏

برخورد بانامعینات: ‏ ‏13‏

تصمیم گیری تحت نامعینات مطلق ‏15‏

تصمیم گیری تحت احتمال خطر ‏15‏

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره
 • مقاله کارشناسی مدیریت
 • دانلود مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی گرایش های رشته مدیریت در کارشناسی
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی گرایش های رشته مدیریت در کارشناسی
 • مقاله کارشناسی رشته مدیریت
 • مقاله لیسانس رشته مدیریت
 • دانلود مقاله رشته مدیریت

خرید فایل

تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع (نسخه آپدیت شده + مقاله ای از استاد خزعلی)-78

تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع (نسخه آپدیت شده + مقاله ای از استاد خزعلی)

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 257 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1117 تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع (نسخه آپدیت شده + مقاله ای از استاد خزعلی)

پیشگفتار

«طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع» ، یکی از طرح‌های هفتگانه تحول اداری است که به منظور بالا بردن سطح رضایت ارباب رجوع و ارتقای سطح کارآمدی نظام اداری در میان سایر طرح‌های تحول اداری توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. این طرح را شورای عالی اداری در نودمین جلسه خود در ۲۵ر۰۱ر۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور به تصویب رساند و همه موسسات، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسساتی را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ملزم به اهتمام جدی و اجرای دقیق آن کرد.

با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۸۹ به نام سال «همت مضاعف و کار مضاعف» توسط مقام معظم رهبری، طرح مجدداً در دولت دهم مورد بازبینی قرار گرفت و منتج به شکل‌گیری ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری شد و همه دستگاه‌های اجرائی موظف به اجرای برنامه دهم آن با عنوان «خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع» شدند. البته این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم نیز است.

موضوع تکریم ارباب رجوع یا مشتری‌مداری در بنگاه‌های خصوصی، خواه ناخواه مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد زیرا سودآوریشان به طور مستقیم منتج از رضایت ارباب رجوع است، در حالی که این امر در ادارات دولتی به دلیل آنکه کارمندان و حتی مدیران در پایان ماه حقوق ثابت خود را دریافت می‌کنند، مصداق ندارد و تکریم ارباب رجوع مستقیماً سودی را متوجه آنان نمی‌سازد. چنانچه احدی از کارکنان دستگاه دولتی نیز به این مهم توجه ویژه‌ای کند،

به عنوان یک مساله کاملاً شخصی به آن نگاه خواهد شد. اگر فرد دارای وجدان کاری و صاحب حسن خلق باشد، با ارباب رجوع رفتاری شایسته و صحیح خواهد داشت. در غیر این صورت، تکلیفی از این بابت متوجه او نخواهد بود لیکن در سازمان‌های خصوصی اینگونه نیست حتی اگر رفتار ناشایستی با ارباب رجوع صورت پذیرد، ارباب رجوع کاملاً خود را محق به ارائه شکایت، حداقل به مسئول مربوطه و کاملاً امیدوار به رسیدگی می‌داند.

البته گفتنی است که تکریم ارباب رجوع در این بخش‌ها نیز همچنان کار ویژه‌ای را می‌طلبد و متاسفانه وضع موجود با آموزه‌های اسلامی و آنچه باید در یک حکومت اسلامی مراعی باشد و در مقام عمل در مقایسه با آنچه امروزه در برخی از کشورهای غیراسلامی جاری و ساری است، تفاوت و فاصله بسیار چشمگیر دارد. اگرچه در بخش‌های خصوصی هم به این مهم، از نظر سودآوری و در واقع جلب مشتری توجه می‌شود، ولی در این بخش‌ها نیز مسائل و مشکلاتی وجود دارد که در واقع به نوعی شامل بخش‌های دولتی نیز می‌شود. مثلاً انحصاری بودن خدمت موردنظر، ناآگاهی ارباب رجوع از حقوق خود (چه در مورد خدمت موردنظر و چه در مورد نحوه برخورد متصدیان امر)، فقدان نهادی مسئول و پیگیر رسیدگی به امور تکریم ارباب رجوع، وجود نقص در ساز وکار کنترل رفتار کارمندان، اهمیت ندادن و کم‌توجهی به موضوع از سوی مسئولان بویژه مسئولان دولتی و صرفاً دولتی بودن خدمات مهم کشوری.

کلمات کلیدی:

رضایتمندی ارباب رجوع

مشتری

مشتری مداری

رفتار کارکنان

مشتری کیست؟

از دیدگاه سنتی، مشتری کسی است که فرآورده های شرکت را خریداری میکند. در دنیای کسب و کار امروزی دیگر این تعریف مورد قبول همگان نیست و مشتری را چنین تعریف میکند: «مشتری کسی است که سازمان مایل است با ارزشهایی که می آفریند بر رفتار وی تاثیر گذارد» .

امروزه ارزش آفرینی برای مشتری در جهت تاثیرگذاری بر رفتار وی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. منظور از ارزش آن چیزی است که مشکلی از مشتری را حل و فصل می کند و نیازی را برآورد می سازد.

اکنون که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زند، دیگر شرکتها نمی‌توانند به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. آنها باید همه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت مشتری کنند. چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. بنابراین، نخستین اصل در دنیای کسی کار امروزی ایجاد ارزشهای مشتری پسند است. و تنها از طریق فرایندهای شرکت می توان ارزشهای مشتری پسند ایجاد کرد.

به علاوه مشتریان داخلی نیز به اندازه مشتریان خارجی مهم هستند، زیرا در فرایندی که به مشتریان خارجی ارزش ایجاد می شود کارکنان (مشتریان داخلی) نقش اساسی ایفا میکنند. هر فردی در داخل سازمان مشتری است و او نیز به نوبه خود مشتریانی دارد. چنانچه بروندادی که بین کارکنان یک سازمان مبادله می‌شود، ناقص باشد، این سازمان قادر به تامین نیازهای مشتریان بیرونی نخواهد بود.

فهرست

فصل اول: مشتری کیست؟ 1

مشتری کیست؟ 2

رضایت مشتری از نگاه اول 3

رویکرد انطباقی 6

رویکرد انتظاری: 6

توسعه سریع در فراگیر شدن رضایت مشتری 7

رضایت مشتری از نگاه دوم 10

نمودار 1- مزایای رضایت مشتری 11

رضایت مشتری از نگاه سوم 12

فصل دوم: انتظارات مشتریان و درک آن 15

انتظارات مشتریان 16

فصل سوم: شاخصهای رضایتمندی ارباب رجوع 19

شاخصهای رضایتمندی 20

درک انتظارات مشتری 26

فصل چهارم: ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری 29

جدول 1- تصمیم گیری درباره آنچه که باید ارزیابی شود 32

فصل پنجم: رضایت کارکنان در راستای 38

یا چه عواملی افزایش رضایتمندی کارکنان می شود؟ بعضی از این عوامل عبارتند از: 42

فصل ششم: پرورش کارکنان و استخدام 45

پیش بینی رفتار درکارکنان جدید الاستخدام: 46

پرورش کارکنان 49

سازمانهای خدماتی برای اطمینان از کارکرد مطلوب کارکنان خود باید به دو اصل اساسی و مهم زیر توجه به ویژه داشته باشند: 50

گزینش 50

طرح تکریم و آموزش کارکنان 54

فصل هفتم: گردآوری نظریات مشتری 59

نگاهی به یک تجربه 65

فصل هشتم: فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری 69

ارزش های کلیدی سازمان 72

فصل نهم: طرح تکریم ارباب رجوع 78

شناسایی انتظارات و دیدگاههای مشتری 82

احساس مسئولیت: 90

وفاداری: 91

بنابراین لازم است مسئوولان دستگاهها، توجه ویژه ای به موارد زیر داشته باشند: 92

فصل دهم: نتیجه گیری و جمع بندی 95

نتایج 101

نمودار 3- اهمیت انجام شدن امور ارباب رجوع با وجود برخورد نامناسب کارکنان 104

نمودار 4- تفاوت طرز برخورد کارکنان اداره کل با سایر ادارات خارجی از دیدگاه ارباب رجوع 105

اثبات فرضیه: 105

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع (نسخه آپدیت شده + مقاله ای از استاد خزعلی)
 • دانلود پایان نامه کارشناسی علوم روانشناسی
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی علوم روانشناسی و اقتصاد
 • پایان نامه کارشناسی علوم روانشناسی و اقتصاد
 • پایان نامه لیسانس علوم روانشناسی و اقتصاد
 • تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع (نسخه آپدیت شده مقاله ای از استاد خزعلی)
 • سیستم همکاری در فروش فایلینا

خرید فایل

یک سیستم اتوماسیون خانگی مقیاس پذیر و مبتنی بر سرویس ابری، با قابلیت پشتیبانی از ‏سیستم عامل اندروید-79

یک سیستم اتوماسیون خانگی مقیاس پذیر و مبتنی بر سرویس ابری، با قابلیت پشتیبانی از ‏سیستم عامل اندروید

دسته: مهندسی نرم افزار و آی تی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2692 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 37 مقاله ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر، الکترونیک با عنوان یک سیستم اتوماسیون خانگی مقیاس پذیر و مبتنی بر سرویس ابری، با قابلیت پشتیبانی از ‏سیستم عامل اندروید

عنوان انگلیسی:

A cloud based and Android supported scalable home‏ ‏automation system

دانلود مقاله اصلی

چکیده‎ ‎:

‏ در این مقاله قصد داریم یک سیستم اتوماسیون خانگی مبتنی بر اندروید را ارائه دهیم که به چندین کاربر ‏اجازه کنترل تقاضا ها را به وسیله یک اپلیکیشن اندرویدی و از طریق بستر وب فراهم میسازد. این ‏سیستم از سه مؤلفه سخت افزاری تشکیل شده است: یک دستگاه محلی به منظور انتقال سیگنال ها به متقاضیان ‏خانگی، یک وب سرور برای ذخیره رکورد های مشتری و سرویس های پشتیبانی از سایر مؤلفه ها و یک ‏دستگاه اسمارت فون که اپلیکیشن اندرویدی را اجرا میکند. پلت فرم های ابری توزیع شده و سرویس های ‏گوگل نیز به منظور پشتیبانی از مبادله پیام در بین مؤلفه ها بکار گرفته میشود. پیاده سازی اصلی این سیستم ‏پیشنهادی، بر مبنای معیار هایی که پس از تحلیل نیاز مندی ها برای یک سیستم اتوماسیون خانگی بدست آمده ‏است نیز مشخص شده است. در این مقاله، نتایج مربوط به پژوهش هایی که صرف نظر از مشخصه های سیستم ‏اتوماسیون خانگی صورت پذیرفته است نیز ارائه شده و نتایج ارزیابی مربوط به تست های آزمایشی نیز بر روی ‏سیستم پیشنهادی در حال اجرا بکار گرفته شده است. ‏

واژگان کلیدی:

ابر

اندروید

پلت فرم ابری گوگل

سیستم اتوماسیون خانگی

مبادله پیام ابری در گوگل

مقدمه:

اتوماسیون خانگی را میتوان یک تکنولوژی ای در داخل خانه به شمار آورد که با فراهم کردن سرویس های ‏مختلفی مانند تست سلامتی از راه دور، سرگرمی های چند رسانه ای و کاهش مصرف انرژی، بهبود کیفیت ‏زندگی را برای ساکنان آن خانه به همراه دارد. به عبارت دیگر، اتوماسیون خانگی با هدف هماهنگ سازی ‏دستگاه های دیجیتال به منظور راحتی کاربر ارائه شده که امنیت و قابلیت نظارت بر ساکنین در خانه را فراهم ‏میسازد‎[1]‎‏. سیستم های اتوماسیون خانگی مرسومی که امروزه وجود دارد، شامل کنترل دستگاه های دیجینال ‏بوده که توابعی مانند گرمادهی، نور پردازشی و سایه اندازی را فراهم میسازد.

به دلیل رشد سریع تکنولوژی ‏اطلاعات و سیستم های سرگرمی مدرنی که در سال های اخیر ارائه شده است، این توابع اصلی برای غنی سازی ‏سرویس ها ضروری است (مانند سیستم کاهش حجم صدای موزیک در زمان زنگ خوردن تلفن‎[1]‎‏). در ‏‎[2]، مزایای سیستم های اتوماسیون خانگی (سیستم های خانه هوشمند)، به عنوان سیستم های ایمنی، ‏راحتی، کاهش مصرف انرژی و محاوراتی لیست شده اند. به منظور فراهم سازی این مزایا، بعضی از نیازمندی ‏های فنی را باید در نظر گرفت، مانند هزینه کم، پلاگ و پلی، انعطاف پذیری، آسانی استفاده و قابلیت ‏اطمینان‎[2]‎‏. در ‏‎[3]، این نیاز مندی ها به صورت کامل بیان شده است: ‏

• سیستم های بی سیم اتوماسیون خانگی باید به منظور تسهیل در اتصال دستگاه های جدید، مقیاس ‏پذیر باشد. ‏

• این سیستم باید دارای یک واسط کاربری دوستانه بوده تا دستگاه ها را بتوان به آسانی راه اندازی، ‏نظارت و کنترل نمود واسط این سیستم باید سرویس های تشخیصی را به منظور ردیابی مسائل احتمالی ‏فراهم سازد. ‏

• سیستم کلی باید به اندازه کافی سریع بوده تا بتواند از تمامی مزایای تکنولوژی بی سیم بهره برد. ‏

• سیستم باید از نظر هزینه مقرون به صرفه بوده تا بتواند کاربرد خود را در اتوماسیون خانگی مشخص ‏سازد. ‏

فهرست مطالب:

چکیده ‏1‏

‏1. مقدمه ‏3‏

‏2. فعالیت های مربوطه ‏5‏

‏3. فعال سازی تکنولوژی های استفاده شده در سیستم پیشنهادی ‏11‏

‏3. 1 پلت فرم ابری و سرویس های ابری ‏12‏

‏3. 2 سیستم عامل اندروید و سرویس های اندروید ‏14‏

‏3. 3 صفحات سرور جاوا ‏‎ (JSP) ‎ ‏14‏

‏4. طراحی سیستم، تحلیل و ارزیابی ‏14‏

‏4. 1معماری سیستم ‏15‏

‎4. 1. 1‎سخت افزار محلی 15‏

‏4. 1. 2. وب سرور ‏18‏

‏4. 1. 3دستگاه هوشمند موبایل ‏22‏

‏4. 2تحلیل سیستم و ارزیابی ‏23‏

‏5. مباحث و فعالیت های آینده ‏32‏

‏6. نتایج ‏35‏

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • یک سیستم اتوماسیون خانگی مقیاس پذیر و مبتنی بر سرویس ابری، با قابلیت پشتیبانی از ‏سیستم عامل اندروید
 • مقاله ترجمه شده با عنوان یک سیستم اتوماسیون خانگی مقیاس پذیر و مبتنی بر سرویس ابری، با قابلیت پشتیبانی از ‏سیستم عامل اندروید
 • سیستم اتوماسیون خانگی
 • ابر
 • پلت فرم ابری گوگل
 • مبادله پیام ابری در گوگل
 • اندروید
 • مقالات ترجمه شده
 • انجام ترجمه مقالات
 • دانلود مقالات ترجمه شده
 • فروشگاه ساز فایل
 • همکاری در فروش

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران-80

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 462 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 195 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با عنوان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران

چکیده

مدیریت مشارکتی که یکی ازراههای بهبود بخشیدن به شرایط بقاء سازمان است، زمانی بطور موفقیت آمیز در سازمان اجراء می گردد که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بستر سازی شده باشد. چرا که هدایت نمودن مشارکت موجود سازمان یک امر مردمی است وبه طور کامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد. لذا سازمانها باید برای اجرای موفق مدیریت مشارکتی، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان رده های تخصصی ومدیریتی در منطقه 3 شرکت مخابرات به تعداد 600 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها در این پژ وهش از پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی) دارای پایایی 805/0 استفاده شده است. پاسخ دهندگان وضعیت فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات را متوسط ارزیابی کرده اند. و نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن شامل حمایت مدیران، تعلق سازمانی، سازش با پدیده تعارض وسبک رهبری با استقرار مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات رابطه مثبت معناداری وجود داشته و خلاقیت فردی با استقرار مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی:

فرهنگ سازمانی

مدیریت مشارکتی

حمایت مدیران

تعلق سازمانی

خلاقیت فردی

سبک رهبری

سازش با پدیده تعارض

شرکت مخابرات ایران

مقدمه

در سال های اخیر اکثرمحققان در پی شناخت دلایل موفقیت و شکست منسجم ترین شکل اجتماعات بشری، یعنی سازمان ها هستند و در اینجا تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی نقش های مدیریتی، ازجمله نقش تصمیم گیری و مشارکت دادن کارکنان قابل توجه است. موفقیت های چشمگیر سازمان هایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر، بیانگر تصمیم گیری های نامناسب و مناسب و وجود فرهنگ های سازمانی قوی و ضعیف در سازمان می باشد. در یک سازمان، مدیران، تصمیم گیرنده هستند و کیفیت این تصمیمات، تعیین کننده موفقیت سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی میباشد و هر مدیر سبک و سبک های خاصی را بنای اتخاذ تصمیم های خود قرار می دهد که یکی از این سبک ها، مشارکت کارکنان و اختیار دادن به آنها در تصمیم گیری است که از فرهنگ سازمانی تاثیر می پذیرد. در واقع سطح مشارکت کارکنان در عین تاثیرگذاری بر اثر بخشی سازمان، خود از عوامل مختلفی چون فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان تاثیر می پذیرد.

از انجا که محیط در حال تغییر و تحول دائمی است، سازمان نیز برای ادامه حیات می باید به طور مداوم خود را منطبق و هماهنگ با تغییرات محیطی نماید. بنابراین سازمان درگیر تلاشی مستمر است که هر چه بیشتر و بهتر خود را با محیط و شرایط هماهنگ نماید و این امر نیاز به مشارکت و درگیر کردن کارمندان دارد و مشارکت موثر نیز از پیامدهای یک فرهنگ قوی و مثبت است. در این فصل ابتدا موضوع تحقیق تعریف شده و سپس به تشریح اهمیت موضوع و هدف تحقیق پرداخته میشود. در ادامه فرضیات اولیه تحقیق مطرح گردیده سپس به تعریف اصطلاحات و واژه ها پرداخته می شود.

فهرست مطالب

فصل اول:

مقدمه 2

1-1 بیان مساله 3

1-2 اهمیت وضرورت تحقیق4

1-3 اهداف پژوهش4

1-3-1 اهداف کلی 4

1-3-2 اهداف جزئی 4

1-4 سوالات پژوهش5

1-5 فرضیات پژوهش 5

1-5-1 فرضیه اصلی 5

1-5-2 فرضیات فرعی 5

1-6 قلمرو تحقیق 6

1-7 تعاریف عملیاتی واژه های و اصطلاحات 6

فصل دوم: ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق

بخش اول: فرهنگ سازمانی

مقدمه 10

2-1 تعریف فرهنگ10

2-2 تعریف سازمان12

2-3 حوزه های فرهنگ12

2-4 تاریخچه فرهنگ سازمانی 13

2-5 منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمان14

2-6 اهمیت فرهنگ سازمانی 16

2-7پویایی فرهنگ سازمانی 17

2-8 تعاریف فرهنگ سازمانی 18

2-9 تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی 21

2-9- 1دسته بندی رابرت کویین و مایکل مک گارت 21

2-9- 2فرهنگ غالب و خرده فرهنگ ها 22

2-9-2-1 خرده فرهنگ های افقی 23

2-9-2-2 خرده فرهنگ های عمودی 23

2-9-3 دیدگاه جفری سانن فلد 24

2-9-4 انواع فرهنگ سازمانی از طریق شخصیت الگویی25

2-9-5 دیدگاه چارلز هندی 26

2-10 سطوح (لایه های) فرهنگ سازمانی 27

2-11 سطوح فرهنگ سازمانی ازدیدگاه ادگار شاین29

2-12 مدل پویائی فرهنگی مری جوهچ 33

2-13ویژگیهای فرهنگ سازمانی ازدیدگاه نظریه پردازان مدیریت 34

2-13-1ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز35

2-13-2 ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه آندرو دوبرین 36

3-13-4 ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه گرین برگ و بارون 38

4-13-5 ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین 38

2-14 ابعاد فرهنگ سازمانی 40

2-15 عوامل موثربرفضای فرهنگی یک سازمان41

2-16 الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی42

2-16-1 الگوی (AGIL) پارسونز 42

2-16-2الگوی ویلیام اوشی 43

2-16-3 الگوی لیت وین و استرینگر 45

2-16-4 الگوی مبتنی بر هفت S شرکت مشاوره ای مکنزی 46

2-16-5 الگوی کرت لوین 47

2-16-6 مطالعات هافستد در زمینه فرهنگ سازمانی49

2-16-7 مطالعات لامرز و هیکسن در زمینه فرهنگ سازمانی 51

2-16-8 دیدگاه بارون و والترز 52

2-16-9 الگوی پیترز و واترمن 53

2-17 مدیریت فرهنگ سازمانی 54

2-18 فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی 54

2-19 مولفه های فرهنگ سازمانی 57

2-19-1خلاقیت فردی57

2-20-2 حمایت مدیریت57

2-19-3 تعلق سازمانی58

2-19-4 سازش با پدیده تعارض 58

2-19-5 سبک رهبری58

بخش دوم: مدیریت مشارکتی

2-2-1مشارکت 61

2-2-2مفهوم مشارکت و مدیریت مشارکتی 62

2-2-3سیر تکوین مدیریت مشارکتی 67

2-2-4سابقه اجرایی سیستم مدیریت مشارکتی در ایران 69

2-2-5مبانی فکری مشارکت 70

2-2-6اهداف مدیریت مشارکتی 71

2-2-7انواع مشارکت 72

2-2-8پیش نیازهای مشارکت 75

2-2-9 درجات مشارکت 76

2-2-10 درجات مشارکت و سلسله مراتب نیازها 79

2-2-11 عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی 81

2-2-12 ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو 84

2-2-13 مهارت های لازم برای مدیریت مشارکتی 86

2-2-14فرهنگ مدیریت مشارکتی 87

2-2-15 ابعاد مشارکت 87

2-2-16سطوح مسئولیت بخشی در سازمان مشارکتی 90

2-2-17 اهرم های ضروری برا حرکت به سوی مدیریت مشارکتی 92

2-2-18 برنامه ها و فنون مدیریت مشارکتی 98

2-2-19 مهندسی مجدد سازمان ها و مشارکت 101

2-2-20 الگوی مشارکت فراگیر 102

2-2-21 عملکرد مدیریت مشارکتی 103

2-2-22 نقش مدیریت مشارکتی در افزایش اثر بخشی کارکنان 104

2-2-23 مزایای مدیریت مشارکتی 106

2-2-24 دیدگاههای موافقان و مخالفان مشارکت 107

2-2-25 پیش فرضهای نادرست درباره مشارکت کارکنان 110

2-2-26 موانع مشارکت از دیدگاه دانش مدیریت 112

2-2-27 موانع فرهنگی مشارکت 114

2-2-28 موانع مشارکت در بخش دولتی 115

2-2-29 روش های غلبه نمودن بر موانع مشارکتی 117

بخش سوم: پیشینه تحقیق

2-3-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 118

2-3-2 چهارچوب نظری تحقیق 119

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

3-1روش تحقیق123

3-2 چارچوب آماری124

3-3طبقه بندی تحقیقات 124

3-4 تحقیق میدانی 125

3-5 روش تحقیق همبستگی 126

3-6 متغیرهای تحقیق 127

3-7 روش های جمع آوری اطلاعات 127

3-8 روش مقیاس بندی 127

3-9 روایی و پایایی پرسشنامه 128

جامعه و نمونه آماری 129

3-11 روش های نمونه گیری 130

3-12روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 130

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 134

مقدمه 135

آمار توصیفی 135

آمار استنباطی 139

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 163

بخش اول: نتیجه گیری و پیشنهادات 163

نتیجه گیری 164

پیشنهادات 170

بخش دوم: پیشنهادات برای تحقیقات آتی و محدودیتهای تحقیق 172

پیشنهادات برای تحقیقات آتی 172

محدودیت های تحقیق 173

منابع و مأخذ 174

فهرست اشکال، جداول و نمودارها

شکل 2-1: منابع و منشاء فرهنگ سازمانی 16

شکل 2-2: ابعاد آشکار و پنهان فرهنگ سازمانی 28

شکل 2-3: سطوح فرهنگی و تعامل آنها 29

شکل 2-4: مدل پویایی فرهنگی 33

شکل 2-5: تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکردو رضایت مندی 48

شکل 2-6: فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی 55

شکل 2-6: چارچوب کلی پژوهش 121

جدول 2-1: فرهنگ سازمانی و انواع شخصیت 26

جدول 2-2: مقایسه سه نوع فرهنگ سازمانی متفاوت 45

جدول 2-3: مفهوم مشارکت از دیدگاه های مختلف 66

جدول 2-4: نکات کلیدی در دیدگاه های فکری مشارکت 71

جدول 2-5: مشارکت در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ 83

جدول 2-6: نحوه تاثیر عوامل محیطی بر تصمیم گیری در سازمان 84

جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت افراد 135

جدول 4-2: توزیع فراوانی مربوط به سن افراد 136

جدول 4-3: توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات افراد 137

جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان سابقه خدمت افراد 138

جدول 4-5: جدول توصیفی جنسیت افراد 140

جدول 4-6: جدول آزمون من ویتنی 141

جدول 4-7: جدول توصیفی سن افراد 142

جدول 4-8: جدول آزمون کروسکال والیس 143

جدول 4-9: جدول توصیفی جنسیت 144

جدول 4-10: جدول آزمون کروسکال والیس 145

جدول 4-11: جدول توصیفی جنسیت 146

جدول 4-12: جدول آزمون کروسکال والیس 147

جدول 4-13: جدول مشخصات آماری متغیرها 148

جدول 4-14: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی 149

جدول 4-15: جدول مشخصات آماری متغیرها 150

جدول 4-16: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان حمایت مدیران و مدیریت مشارکتی 150

جدول 4-17: جدول مشخصات آماری متغیرها 152

جدول 4-18: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان سبک رهبری و مدیریت مشارکتی 152

جدول 4-19: جدول مشخصات آماری متغیرها 153

جدول 4-20: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان تعلق سازمانی و مدیریت مشارکتی 154

جدول 4-21: جدول مشخصات آماری متغیرها 155

جدول 4-22: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان سازش با پدیده تعارض و مدیریت مشارکتی 156

جدول 4-23: جدول مشخصات آماری متغیرها 157

جدول 4-24: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان خلاقیت فردی و مدیریت مشارکتی 157

جدول 4-25: جدول نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن میان مدیریت مشارکتی و عوامل مرتبط با فرهنگ سازمانی 158

جدول 4-26: جدول آزمون وجود همبستگی خطی 159

جدول 4-27: جدول آزمون رگرسیون چند متغیره 160

جدول 4-28: جدول محاسبه ضریب تشخیص 161

جدول 4-29: جدول میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با فرهنگ سازمان 162

جدول 4-30: جدول معنی دار بودن آزمون فریدمن 162

نمودار 2-1: نمودار سیر تحول مدیریت مشارکتی 68

نمودار 2-2: نمودار درجات مشارکت 77

نمودار 2-3: نمودار پیوستار درجه مشارکت 78

نمودار 2-4: نمودار رابطه بین درجات مشارکت و نیازها بر مبنای نظریه رهبری هرسی و بلانچارد 80

نمودار 2-5: نمودار رابطه درجه مشارکت با نیاز غالب 81

نمودار 2-6: نمودار ابعاد تصمیم گیری سازمانی 88

نمودار 2-7: نمودار درجات تصمیم گیری مشارکتی 89

نمودار 2-8: نمودار الگوی مشارکت فراگیر 102

نمودار 2-9: نمودار مدل عملکرد مدیریت مشارکتی 104

نمودار 2-10: نمودار نقش مدیریت مشارکتی در افزایش اثربخشی کارکنان 105

نمودار 2-11: نمودار ارتباط میان مدیریت مشارکتی و مزایای فردی و سازمانی 109

نمودار 4-1: نمودار فراوانی بر حسب جمعیت 136

نمودار 4-2: نمودار فراوانی بر حسب سن 137

نمودار 4-3: نمودار فراوانی بر حسب سطح تحصیلات 138

نمودار 4-4: نمودار فراوانی بر حسب میزان سابقه خدمتی 139

نمودار 4-5: نمودار ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر تابع 159

قیمت فایل فقط 129,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران
 • فرهنگ سازمانی
 • مدیریت مشارکتی
 • حمایت مدیران
 • تعلق سازمانی
 • خلاقیت فردی
 • سبک رهبری
 • سازش با پدیده تعارض
 • شرکت مخابرات ایران
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina

خرید فایل

معماری گذشته-81

معماری گذشته

دسته: معماری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 36 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 20 معماری گذشته

مقدمه

شاید انتخاب دوره صد ساله اخیر با آنچه که ما لازم است در تاریخ معماریمان مورد بررسی قرار دهیم. منطقی نباشد. دریک تقسیم بندی تاریخی باید به این نکته توجه کنیم که با تحولات اجتماعی، معماری نیز به عنوان یک مظهر فرهنگی، تحت تاثیر قرار می گیرد و متحول می شود. یعنی سیر تحولی در تاریخ معماری مشاهده می شود که از گذشته پا بر جا بوده و انتقال پیدا کرده و در اثر نوسانهای اجتماعی متحول شده است. اگر قرار است راجع به این صحبت کنیم که معماری کنونی ما چیست و تحت تاثیر ارتباط با دیگران چه تحولی پیدا کرده است اول باید راجع به معماری اصیل خودمان صحبت کنیم که آیا اصلا یک چنین موجودیتی وجود داشته است یا خیر ؟

کلمات کلیدی:

معماری

معماری مدرن

معماری سنتی

معماری در گذشته های دور

در گذشته های بسیار دور، حتی در دوره های هخامنشیان یک سلسله ارتباطات بین جوامع دیگر و ایران وجود داشته است. سرزمین ایران در طول تاریخ خود وسعتهای جغرافیایی متفاوت پیدا می کند و حکومتهای مختلف بر آن حکمرانی می کنند و تحولات جدی در اداره مرزهایی که تحت این عنوان هستند اتفاق می افتد. مثلا در دوره ای که سلوکیان بر ایران حاکم بودند یا هنگام حضور اسلام در ایران تحولاتی در جامعه ایرانی ایجاد می شود و چون این تحولات اجتماعی است. باطبع معماری هم از این تحولات تاثیر می پذیرد. ارتباط ایران با مغزب زمین از دوره صفویه شروع می شود و تا حدودی، زیبایی شناسی ایرانیان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این دوره بعضی هنرها مانند نقاشی و موسیقی که جنبه های سخت و سنگین و عمیق تری مانند معماربی ندارند تاثیراتی می پذیرند، اما در معماری کمتر می توان به شواهدی از تاثیرات مغزب زمین برخورد کرد.

فهرست مطالب

صد سال زمان، چند سال حرکت: 1

1- مقدمه 1

2- معماری در گذشته های دور 2

3- نگاهی اجمالی به معماری صد سال اخیر 3

4- معماری در دوره قاجار 6

5- تحولات معماری در زمان رضاخان 7

6- تحولات معماری در زمان محمد رضا پهلوی 9

6-2- پس از محکم شدن پایه های حکومت 11

6-2-1- معماری بسازبفروشی 11

6-2-2- معماری مدرن 14

7-نتیجه گیری، بیان مشکلات و راه حلها 17

قیمت فایل فقط 9,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • معماری گذشته
 • معماری
 • معماری مدرن
 • معماری سنتی
 • معماری گذشته
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته معماری

خرید فایل

گزارش کارآموزی رشته برق-82

گزارش کارآموزی رشته برق- الکترونیک با عنوان تابلو‌های کنترل DCU شرکت راه‌آهن شهری تهران حومه (مترو)

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 96 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 52 گزارش کارآموزی رشته برق- الکترونیک با عنوان تابلو‌های کنترل DCU شرکت راه‌آهن شهری تهران حومه (مترو)

چکیده

آشنایی با کنترل و نگهداری تجهیزات BAS و تابلو‌های BCU که واسطه ارتباطی بین تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و کامپیوتر MU می‌باشد و بردهای الکترونیکی و

تجهیزات الکتریکال و استفاده از بقیه‌ی تجهیزات از قبیل منابع تجزیه مخابراتی RH-NED و واسطه مخابراتی RH-HJKB.

کلمات کلیدی:

تابلو‌های کنترل DCU

Data Collector Unit

تجهیزات BAS

بردهای الکترونیکی

تجهیزات مخابراتی

متروی تهران

شرکت راه‌آهن شهری تهران حومه (مترو)

مقدمه

تاریخچه احداث متروی تهران

گفتگوی احداث راه آهن شهری در تهران به یکصدو ده سال قبل بر می گردد تاسیس تراموای شهری از جمله نکات پیش بینی شده در امتیاز نامه ای بود که بنام

قرارداد «بارون ژولویس دورویتر» روی کاغذ آمد، دهنده امتیاز مشیرالدوله رئیس دولت و صدراعظم ناصرالدین شاه بود. بر آن اساس ژولویس رویتر (امتیاز گیرنده) اختیار استخراج و بهره برداری از کلیه معادن و منابع طبیعی را در سراسر خاک ایران بدست میگرفت و اجازه داشت برای احداث راه آهن سراسری ایران اقدام کند. تاسیس ترامواهای شهری نیز از آن جمله بود. امتیاز نامه فوق براثر مخالفت هائی که با آن میشد پس از یکسال ملغی شد و از قوه به فعل در نیامد.

در حدود یکصد سال قبل به کمک بلژیکی ها خط آهن تهران سری احداث و درهمین سالها یک خط آهن روی زمین بین دروازه حضرت عبدالعظیم و میدان با غشاء بوجود آمد که به واگن اسبی معروف شد. این قطار از وسط خیابانهای ری و چراغ گاز و سپه سابق روی ریل حرکت می کرد و بوسیله چند اسب کشیده میشد. تا سال 1319 (پنجاه سال قبل) این اولین و آخرین تراموای تهران دائر بود. از آن تاریخ اندیشه احداث متروبجای واگن اسبی پیوسته مورد توجه دولت و مسئولان شهر تهرانبود.

در سال 1334 شخصی بنام وفادار پیشنهاد احداث تراموای برقی بین تهران و شمیران را دا دکه هیئت دولت وقت طرح فوق را مناسب دید و تصمیم گرفت در این

فهرست

1. تاریخچه سازمان 1

2. نمودار سازمانی و تشکیلات 6

3. نوع خدمات و شرح مختصری از فرآیند خدماتی 10

4. امور جاری در دست اقدام و برنامه‌های آینده 10

مندرجات

1. خلاصه 17

2. کتابچه فنی 17

2. 1. ساختار واحد کنترل مستقیم DCU 17

2. 1. 1. ساختار سخت افزار واحد کنترل مستقیم DCU

2. 1. 2. ساختار نرم افزار واحد کنترل مستقیم

2. 2. وظیفه واحد کنترل مستقیم DCU 24

2. 2. 1. وظیفه سخت افزار

2. 2. 2. وظیفه نرم افزار

2. 3. عامل مشترک واحد کنترل مستقیم DCU 24

2. 3. 1. برق واحد کنترل مستقیم DCU

2. 3. 2. ارتباطات پایاپای واحد کنترل مستقیم DCU

2. 3. 3. ورودی/ خروجی پایاپای واحد کنترل مستقیم DCU

2. 3. 4. آنالوگ عامل اشتراک واحد کنترل مستقیم DCU

2. 3. 5. نرم افزار پایاپای واحد کنتل مستقیم DCU

2. 4. اجرای مشخصات واحد کنتل مستقیم DCU

3. کتابچه کاربردی 27

3. 1. نصب واحد کنترل مستقیم DCU 27

3. 1. 1. نصب داده های واحد کنترل مستقیم RH-DCU- WPI

3. 1. 2. نصب نشانه

3. 1. 3. موضوعات قابل توجه برای نصب

3. 2. مأموریت واحد کنترل مستقیم DCU 28

3. 3. ساختار واحد کنترل مستقیم DCU 29

3. 3. 2. وقتی که در ترکیب سیستم کنترل کامپیوتری ایستگاه مدیریت مرکزی وجود دارد.

3. 4. طرح کنترل واحد کنترل مستقیم DCU 31

کاتالوگ

1. معرفی 35

2. ساختار 35

3. وظیفه 35

4. ویژگی های فنی اصلی 36

5. تابلو و عملیات 36

6. مأموریت و برق رسانی 37

7. مراحل مأموریت 38

8. دیاگرام ساختار الکتریکی واحد کنترل مستقیم RH- DCU-WPV 38

مندرجات

1. معرفی 41

2. بلوک دیاگرام سخت افزار 41

3. مدل ارتباطات 41

4. مشخصات اصلی فنی 41

5. مقیاس خارجی 42

منابع 43

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • گزارش کارآموزی رشته برق- الکترونیک با عنوان تابلو‌های کنترل DCU شرکت راه‌آهن شهری تهران حومه (مترو)
 • گزارش کارآموزی رشته برق الکترونیک با عنوان تابلو‌های کنترل DCU شرکت راه‌آهن شهری تهران حومه (مترو)
 • گزارش کارآموزی رشته برق الکترونیک
 • گزارش کارآموزی
 • دانلود گزارش کارآموزی
 • دانلود گزارش کارآموزی رشته برق الکترونیک
 • کارآموزی
 • سیستم همکاری در فروش فایلینا
 • fileina
 • فایلینا

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی نقد فروغ فرخزاد با تکیه بر ناگفته هایی از زندگی، اندیشه و آثار او-83

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی نقد فروغ فرخزاد با تکیه بر ناگفته هایی از زندگی، اندیشه و آثار او

دسته: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 211 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 128 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی نقد فروغ فرخزاد با تکیه بر ناگفته هایی از زندگی، اندیشه و آثار او

مقدمه:

نوشته پیش‌رو سرگذشت فروغ فرخزاد و ترسیم شخصیت، اخلاق و مشی وی در زندگی شخصی و اجتماعی اوست. بی‌شک پایه‌های تربیت و سازندگی در بستر خانواده ممهّد می‌گردد و فروغ بارها در نامه‌های خویش به برادر و پدر متذکر گردیده است که این معنی را در خانواده خویش نمی‌بیند. وی در زندگی به دنبال هوای تازه‌ای بود که آن را در نیافت. فروغ به این مهم گاه در گفته‌های خویش اشاره می‌کند که باید از خویش شروع کرد و به فکر تغییر در اعماق جامعه و مردم روزگار خویش نبود (رک نامه به برادر) اما عملاً به طور روشن در زندگی وی سلوک الی الله و تهذیب نفس دیده نمی‌شود.

هدف از این مقال تبیین شخصیت، اخلاق، خط ومشی زندگی، شعر وهنر وی است. روش کار در مرحله اول، بیان زندگی‌نامه وی است. منبع اصلی در این پژوهش؛ کتاب‌هایی است که از روی مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی که مستقیماً فروغ در آن حضور داشته و یا از افراد آگاهی است که هم‌روزگار با فروغ بوده‌اند و یا با او ارتباط داشته‌اند و بدین ترتیب زندگی‌ناه وی با کمال حساسیت از روی کتب موجود گردآوری شده است؛ بدین ترتیب؛ شخصیت فروغ، در سی و اندی سال زندگی در این جهان خاکی، قابل ترسیم است. خوشبختانه کمتر گوشه‌ای از زندگی فروغ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به همین دلیل می‌توان به سهولت خط فکر و سیر او را در زندگی بیان نمود. آن چه که بیش از همه در زندگی وی خودنمایی می‌نماید نوعی یاس، افسردگی و روحیه عصیان‌گری است که در هر دو مورد به گونه‌ای بیمار گون رخ می‌نماید که این روحیه، تا بدان جا پیش رفت که منجر به بستری‌شدن وی در بیمارستان روانی و خودکشی‌های نافرجام اوگردید که خود نیاز به تحلیل روانشناختی و نیز تبیین عوامل محیطی و اجتماعی و نوع اندیشه و تفکرات او دارد.

در این نوشتار سعی شده است که بعد از شرح زندگی‌نامه وی، شعر و شاعری از دیدگاه وی و سبک شاعری او باز نماییده شود. سرانجام اجتماع و برداشت اجتماع از او مورد توجه قرار گرفته شده و در آخر، با نگاهی نقادانه و موشکافانه طرز تفکر او آن بازنمایانده شده است.

وی در خانه پدری از خلاء عاطفی شدیدی برخورداراست و این معنی از نامه‌ها و مصاحبه‌ها و سخنان او قابل برداشت است. در نتیجه در سن بلوغ شتاب زده عمل نمود و تن به ازدواجی عجولانه سپرد و نیاز به محبت و عطش توجه، در سراسر زندگی وی و در اشعارش که بازتاب افکار اوست دیده می‌شود.

شاعر در سه دیوان اول خویش تلاش می‌کند تا عشق خام و بدوی نابهنجاری را به تصویر بکشد. که در آن روزگار بلکه در این روزگار هم طرفدار نخواهد داشت و گرمی بازار چنین آثاری برای رونق مجلات زرد و یا گرفتاران به بندِ عاشقانه تن متصور است.

به گفته وی، برای تربیت فکری و روانی او کوچک‌ترین توجهی صورت گرفته نشده و این معنی در نامه‌ای که به پدر نگاشته است؛ آمده است. وی برای رهایی از خانه و نیز به دلیل سیاست پدر که قصد از سر باز کردن فرزندان خانه را دارد تا با ازدواج مجدد آشیانه دیگری برای خود بسازد؛ به گونه‌ای عجولانه آغاز می‌شود. «پرویزشاپور» مرد خوش مشربی که با رفت و آمدهایش، توانست او را شیفته و عاشق خویش سازد و این زندگی چندان نپایید و بار دیگر وی به خانه پدری روانه گشت.

بخش دیگری از زندگی او آن است که بعد از فروپاشی زندگی خانوادگی به امید آزادی و استنشاق هوای تازه، زندگی جدیدی از سر گرفت که به گواهی تاریخ، نه تنها به آزادی دست نیافت بلکه خاطرات شاپور و بیش از آن، یگانه فرزندش همواره زندگی او و نیز فعالیت شاعران او را تحت تاثیر قرار داد و بدین ترتیب موقعیت تجربه‌کردن عوالم روحانی و معنوی را از او گرفت.

دیگر مطلب آن که وی از زندگی به مانند دیگر زنان (به گفت? خویش) چشم‌پوشی نمود تا هوای تازه‌ای از فکر و اندیشه که ثمره آن برقرای عدالت و آزادی زنان و تساوی حقوق آنان با مردان است، به بار نشیند که عملاً راهی که او برای رسیدن به چنین منظوری در پیش گرفت اگر نتیجه معکوس نبخشید؛ فایده چندانی نداشت. در ادامه عوامل شکست او به صورت مفصل شرح و بسط داده شده است.

پژوهشگر نه با شیفتگی و نه به صورت واخوردگی دیوان و آثار به جا مانده از وی را مورد بازبینی و واکاوی قرار داده است، چنان‌چه خواهد آمد، متاسفانه اشعار فروغ از لحاظ اندیشه به تحول بنیادین به خصوص در آثار اولیه او نرسیده است. پژوهش حاضر نقدخویشتن فروغ فرخزاد است که به دلیل عدم مبارزه با خویشتن خویش، وی و به تبع آن شعر وی، به عرص? معنا راه نیافت. «فروغ در شعرش زندگی می‌کرد و در زندگی شعر می‌سرود. زندگی هنری‌اش از زندگی عادی جدا نبود. یک نفس هر دو فضا را استنشاق می‌کرد و در بود و نبودش غرق بود و این حادثه، برایش مثل رفتن از اتاقی به اتاقی دیگر بود. (جلالی، بهروز، فروغ فرخزاد، ص273) بدین ترتیب می‌توان از شعرش به زندگی و از زندگی وی به شعرش رسید.

شعر فروغ در سه دیوان اول، نشانهدهند? عشقی خام و بدوی است؛ دایره افرادی که به او ظلم روا داشتند علاوه بر خانواده در راس همه خویشتن شاعر است. او می‌بایست افسار زندگی خویش را به دست می‌گرفت و پا را از عرصه تنگ ستیز مدرنیسم با سنت و مذهب بیرون می‌نهاد؛ زیرا به گواهی تاریخ مدرنیسم در برابر مذهب راه به دیهی نخواهد برد. و به دیگر سخن که وی گرفتار تجدد خواهی دوران پهلوی است.

کلمات کلیدی:

شعر معاصر

نقد

فروغ فرخزاد

تجدد طلبی

عشق

اروتیسم

فهرست:

زندگی‌نامه فروغ فرخزاد

سال‌شمار زندگی فروغ فرخزاد

خانواده فروغ فرخزاد

پدر

مادر

همسر

فرزند

خواهر و برادر

مسافرت‌های فروغ فرخزاد

معاش و ممر درآمد

پایان زندگی

شعر و شاعری فروغ فرخزاد

بوطیقای شعر

سبک شعری

اجتماع و فروغ فرخزاد

نقد اخلاقی اشعار فروغ فرخزاد

بحث و نتیجه‌گیری

منابع

قیمت فایل فقط 120,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی نقد فروغ فرخزاد با تکیه بر ناگفته هایی از زندگی، اندیشه و آثار او
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی نقد فروغ فرخزاد با تکیه بر ناگفته هایی از زندگی، اندیشه و آثار او
 • رشته ادبیات
 • ادبیات
 • شعر معاصر
 • نقد
 • فروغ فرخزاد
 • تجدد طلبی
 • عشق
 • اروتیسم
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروشگاه ساز فایل

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت (بصورت جامع و کامل)-84

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت (بصورت جامع و کامل)

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 280 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 159 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت (بصورت جامع و کامل)

*با تشکر از آقای علی توسلی ایذه مدرس دانشگاه و سر دفتر اسناد رسمی استان خوزستان که برای نشر مطالبشان در سایت فایلینا همکاری نمودند.

چکیده

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی که قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق کیفری عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است.

جرم ثبتی نیز فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور خلافی می باشند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده. کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است

استحکام بخشی به مالکیت، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انکار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است. گونه هایی از کلاهبرداری ثبتی عبارتند از: کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع، ثبت ملک در تصرف غیر، ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالک معرفی کردن خود نسبت به ملکی که در امانت است. گونه های جعل ثبتی که نُه جرم می باشند در ماده صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

جرایمی که با کیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی است. حمایت کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.

کلمات کلیدی:

حقوق ثبت

کیفرهای ثبتی

حقوق کیفری

جرایم و مجازات های ثبتی

حمایت کیفری از حقوق ثبت

مقدمه:

مـوضوع تحقیق اشتـراک مسـاعی دانش حقوق کیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت کیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد که از حقوق کیفری اقتباس یافته اند. اهمیت موضوع در آن است که کیفرهای پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یکجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از کیفرهای ثبتی که با کیفرهای تعریف شده در حقوق کیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.

سؤالاتی که در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینکه:

آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟

با رشد دانش ثبت الکترونیک احتمال جرم زدایی و در نهایت کیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟

از حیث اهداف مجازات، کیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟

فرضیه اصلی تحقیق غلبه کیفرهای مالی و کیفر انفصال بر کیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی که پر کاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است، ولی کیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت کاربرد دارند. اهدافی که تحقیق به آن نائل شده اینکه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق کیفری قابلیت اجرا آن، دشوار است. تصویری از مجازات های حقوق کیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از کیفرهای ثبتی مانند کیفر حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب کیفرهای ثبتی بجز کتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و کمتر به مقو له کیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش کار و تحقیقجنبه توضیحی و توصیفی داشته که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است. ساختار تحقیق در قالب دو فصل است که فصل اول آن به مفاهیم کیفر و انواع آن در حقوق کیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن و قوانین تشکیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش کیفر های ثبتی پرداخته شده است. و در فصل دوم به جرایم و کیفرها در حقوق ثبت و حمایت کیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور که دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده ” شبه مدنی” است، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.

فهرست مطالب

چکیده… 1

مقدمه… 2

فصل اول: کیفرها - حقوق ثبت

مبحث اول: کیفرها در حقوق کیفری… 5

گفتار اول: ارتباط حقوق کیفری با سایر رشته های حقوقی… 7

گفتار دوم: جرم… 8

گفتار سوم: کیفر و انواع آن… 10

1) مجازات های بدنی… 11

2) مجازات های سالب آزادی… 11

3) مجازات های مالی… 11

الف) جزای نقدی و محاسن و معایب… 11

ب) ضبط و مصادره اموال… 13

4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل، حرفه… 14

الف) انفصال… 14

ب) تعطیلی… 14

5) مجازات های سالب حق… 14

6) مجازات های سالب حیثیت… 15

گفتار چهارم: حقوق کیفری، ویژگی ها، اهداف و کارکردها… 15

1) ویژگی کیفرها… 16

2) اهداف کیفر و دیدگاه ها… 17

3) کارکردها… 19

الف) کارکرد ارزشی… 19

ب) کارکرد حمایتی… 21

ج) کارکرد سرکوب گرایانه… 21

مبحث دوم:

تفاوت های کیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی… 22

گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر… 22

گفتار دوم:

تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر… 23

گفتار سوم:

تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری… 24

گفتار چهارم:

مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی… 25

مبحث سوم: حقوق ثبت… 27

گفتار اول: قوانین تشکیل دهنده حقوق ثبت… 30

گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت… 32

گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت… 32

1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالکیت… 33

2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع… ۳3

3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد… 34

4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت… 34

گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن… 35

گفتار پنجم: ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی… 37

1- ویژگی نفع طلبی در ارتکاب جرم… 37

2- ویژگی مالی بودن جرائم… 38

3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم… 38

4- ویژگی نوشته بستری جرم… 38

گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت… 39

گفتار هفتم: کیفرهای ثبتی و انواع آن… 41

1) کیفر حبس… 41

2) کیفر جزای نقدی… 42

3) کیفر انفصال… 45

4) کیفر شلاق… 47

5) کیفر لغو پروانه… 48

فصل دوم: جرائم و کیفرها در حقوق ثبت

مبحث اول: حبس و جزای نقدی… 50

گفتار اول: کلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن… 50

1- کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده… 51

2- تقاضا ثبت خلاف واقع… 58

3- امین ملکی که خود را مالک معرفی می کند… 61

4- ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی… 62

5- ثبت ملک در تصرف غیر… 66

6- امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه… 67

گفتار دوم: معامله معارض… 69

گفتار سوم: کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه… 73

گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن… 75

1-ثبت اسناد مجعول و مزور… 77

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند… 78

3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی… 80

4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند… 81

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی… 83

6- کندن اوراق دفاتر ثبتی… 86

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه… 87

8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند… 88

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده… 90

10- صدور تصدیق خلاف واقع… 93

11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی… 95

12- عقد نمودن زن شوهر دار… 97

13- ازدواج بدون گواهی سلامت… 100

مبحث دوم: انفصال… 101

گفتار اول: عدم صدور اجرائیه… 101

گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه… 107

گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند… 108

گفتار چهارم: کیفر انکار سند رسمی… 110

گفتار پنجم: ثبت اسناد مخالف با قانون… 113

گفتار ششم: عدم احراز هویت… 115

1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند… 115

2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله… 115

3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن… 116

گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض… 117

گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه… 121

1-رفتار خارج از نزاکت… 122

2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه… ۱24

3- تنظیم سند بر خلاف مقررات… 125

4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه… 126

5- دریافت وجه اضافه… 128

مبحث سوم: کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت… 130

گفتار اول: کیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری… 130

گفتار دوم:

کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری… 131

1- سوء شهرت… 132

2- عدم صلاحیت علمی یا عملی… 132

3- عدم امانت… 134

4- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور… 135

گفتار سوم:

کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت) ثبت طلاق بدون حکم دادگاه… 136

گفتار چهارم: کیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت… 137

نتیجه… 149

ارائه راهکارها… 151

فهرست منابع… 153

چکیده انگلیسی… 155

علائم اختصاری حقوق:

ق. ث: قانون ثبت اسناد و املاک

آ. ق. ث: آئین نامه قانون ثبت

ق. م: قانون مدنی

ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی

م. ب. ث: مجموعه بخش نامه های ثبت

ق. آ.. د. ک: قانون آئین دادرسی کیفری

ق. د. ا. ر: قانون دفاتر اسناد رسمی

قیمت فایل فقط 129,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت (بصورت جامع و کامل)
 • حقوق ثبت
 • کیفرهای ثبتی
 • حقوق کیفری
 • جرایم و مجازات های ثبتی
 • حمایت کیفری از حقوق ثبت
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت
 • خرید پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع با عنوان نقش فلزات در محیط زیست-85

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع با عنوان نقش فلزات در محیط زیست

دسته: کارشناسی ارشد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1373 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 158 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع با عنوان نقش فلزات در محیط زیست

چکیده:

با گسترش صنعت و پیشرفت صنایع، خطر آلودگی فلزات سنگین در طبیعت، روز به روز در حال افزایش است. از آن جهت که امروزه پاکسازی و تصفیه فاضلاب‌ها و آبهای طبیعی از فلزات سنگین سمی و استفاده مجدد از پسابها برای مصارف صنعتی و کشاورزی مورد توجه فراوان قرار گرفته است و به لحاظ آنکه روشهای معمول حذف فلزات سنگین نظیر ته‌نشینی، الکترولیز، جذب سطحی توسط کربن فعال، فرایند تبخیر و بستر سیال ماسه‌ای کارایی لازم را نداشته و هزینه بالایی دارد، استفاده از مواد و روشهای ارزان‌قیمت و پربازده جزء اولویت‌های واحدهای صنعتی بشمار می‌آید. یکی از روشهایی که امروزه بکار می‌‌رود تبادل یونی است. در تبادل یونی، یک ماده جامد طبیعی یا سنتز شده که توانایی ویژه‌ای در تبادل کاتیون‌های خود با فلزات دیگر از جمله عناصر سنگین دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه بدین منظور از زئولیتها که دارای حجم حفره کمتر و بازدهی کمتری می‌باشند، استفاده می‌شود. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که موادی مشابه با نام مزوپور با حجم حفره بزرگتر و راندمان بالاتر می‌تواند جایگزین مناسبی برای زئولیتها باشد.

مزوپور عامل‌دار شدهSBA-15 یک ماده منظم است که دارای آرایش کانالهای شش‌وجهی دو بعدی با قاعده، سطح ویژه زیاد، سایز حفره یکسان (قطر 7 تا 10 نانومتر) و سطح قابل کنترل می‌باشد. در این تحقیق، توانایی SBA-15 عامل‌دارشده با گروههای دندریمری پلی‌آمید و آمینی G1 به عنوان یک فاز جامد استخراجکننده برای حذف یونهای Pb2+ و Zn2+ از آب و پساب بررسی شد. از اسپکتروفتومتری جذب‌اتمی ‌شعله‌ای برای تعین غلظت یونها در محلول زیر صافی و محلول بازیابی استفاده شد. اثر چندین متغیر همچون مقدار جاذب، زمان واکنش، pH و اثر یونهای مزاحم در استخراج و بازیابی یونهای مذکور بررسی شد. در ادامه بر روی پارامترهای موثر بر نحوه عملکرد جاذب SBA-15 همچون فاکتور تغلیظ، ظرفیت جاذب، حد تشخیص و دقت روش، منحنی کالیبراسیون بررسیهایی صورت گرفت و در پایان نیز تمامی نتایج حاصله از آزمایشات بر روی یک نمونه حقیقی اعمال و نتایج قابل قبولی بدست آمد.

کلمات کلیدی:

فلزات

مزوپورها

آلودگی فلزات سنگین

نقش فلزات در محیط زیست

مقدمه

حضور مقادیر هر چند ناچیز فلزات سنگین در آب از قبیل نیکل، مس، سرب، کادمیوم باعث بروز اثرات زیست‌محیطی فراوانی خواهد شد که پیشگیری از آنها امری کاملاً بدیهی می‌نماید. فلزات سنگین که با توجه به توسعه شهرنشینی و صنایع و افزایش میزان فاضلاب و پساب، تولید گردیده است، عمدتاً از طریق دفع نادرست و غیربهداشتی فاضلاب شهری و پساب صنعتی وارد محیط زیست می‌گردد. وجود فلزات سنگین مانند سرب، جیوه، روی، نیکل، کرم، کادمیوم و غیره در غلظت بیش از استاندارد در آب شرب باعث عوارض مختلف نظیر مسمومیت، حساسیت شدید، ضایعات کروموزومی، عقب افتادگی ذهنی، فراموشی، پارکینسن، سنگکلیه، نرمی استخوان و انواع سرطان از جمله سرطان پروستات می‌گردد. یکی از کارشناسان محیط زیست، آلودگی محیط خصوصاً آب با فلزات سنگین را به عنوان بزرگترین گناهی که بشر در طبیعت انجام می‌دهد ارزیابی نموده است (12).

در کتب و مراجع گوناگون، تعاریف و تفسیرهای مختلفی از فلزات سنگین بعمل آمده است. علت اطلاق لفظ سنگین، وزن‌مخصوص بالاتر از 6 گرم بر سانتی‌مترمکعب می‌باشد که این فلزات دارا هستند. این فلزات دارای نقاط ذوب و جوش بسیار متفاوت می‌باشند بطوریکه در این گروه جیوه (Hg) پایین‌ترین نقطه‌جوش یعنی 78/38- درجه سانتی‌گراد و مولیبدن (Mo) بالاترین نقطه‌جوش معادل 4612 درجه سانتیگراد را دارا می‌باشد. اکسید فلزات سنگین، در جدول تناوبی، هر چه به طرف گازهای نادر پیش برویم، در طبیعت پایدارتر است. حضور برخی از این عناصر از نظر تغذیه حائز اهمیت می‌باشد در حالیکه در شرایط مشابه حضور برخی از آنها در بافت زنده مضر است. نیاز پستانداران به روی و مس به مراتب بیشتر از ید و سلنیوم می‌باشد. فلزات سنگین نظیر آهن، روی و مس برای تعداد زیادی از آنزیمهای فلزی در حکم یک کانون فعال هستند. با وجود اینکه این فلزات در غلظت‌های پایین در بدن یافت می‌شوند ولی اثر فوق‌العاده‌ای در بدن دارند. فلزات سنگین نظیر نقره (Ag)، کادمیوم (Cd)، قلع (Sn)، جیوه (Hg)، سرب (Pb) و همچنین فلزاتی که خاصیت الکترونگاتیویته زیادی دارند مانند مس، نیکل و کبالت میل ترکیبی شدیدی با گروه‌های آمین و سولفیدریل (SH) دارند. آنزیمها به وسیله این فلزات متلاشی شده و قدرت آنزیمی خود را از دست می‌دهند.

فهرست مطالب

چکیده 4

فصل اول: خواص و کاربرد فلزات نقره، سرب و روی 6

مقدمه 7

کاهش سمیت 8

1-2-اندازهگیری فلزات سنگین 10

1-3-روشهای حذف فلزات سنگین از آبها و فاضلاب 11

1-3-1-روشهای شیمیایی حذف فلزات سنگین 11

1-3-2-روشهای فیزیکی حذف فلزات سنگین 12

1-3-3-روشهای بیولوژیکی حذف فلزات سنگین 12

1-4-نقره 13

1-4-1-معرفی 13

1-4-2-تاریخچه 15

1-4-3-منابع 16

1-4-4-خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر نقره 18

26/1Å: شعاع یونی 19

الکترونگاتیوی: 93/1 19

حالت اکسیداسیون: 1 19

3/11Kj/molگرمای فروپاشی: 19

58/250Kj/mol: گرمای تبخیر 19

0000000159/0Ohm. mمقاومت الکتریکی: 19

شکل الکترونی: s14d105 19

1-4-5-ترکیبات نقره 21

1-4-6-کمپلکس‌های نقره 22

1-4-7-کاربردها 23

1-4-8-تاثیرات نقره بر محیط زیست و سلامتی انسان 25

1-4-9-ایزوتوپ 27

نیمه عمر ایزوتوپها به صورت زیر می‌باشد: 27

1-5-سرب 30

1-5-1-معرفی 30

1-5-2-تاریخچـــــــه 31

1-5-3-منابع 32

1-5-4-خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر سرب 34

نام: Lead 34

علامت اختصاری: Pb 34

شماره: 82 34

گروه شیمیایی: فلز ضعیف 34

گروه: 6 34

تناوب: IVA 34

بلوک: بلوک p 34

جرم‌حجمی: kg/m3 11340 34

سختی: 5/1 موهس 34

رنگ: سفید متمایل به آبی 34

1-5-5-گونه‌های آلاینده سرب 36

1-5-5-2- Pb4+ 37

1-5-6-ترکیبات آلی سرب 37

می‌شود. 38

1-5-7-کاربردها 38

1-5-11-تأثیرات سرب روی انسان 44

1-5-14-ایزوتوپهــــــــــــا 46

1-6-1-معرفی 48

1-6-2-تاریخچه 48

1-6-3-منابع 50

1-6-4-خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روی 51

عدداتمی: 30 51

جرماتمی: 409/65 51

نقطهذوب: °C 73/419 51

نقطهجوش: °C 907 51

شعاعاتمی: Å 53/1 51

ظرفیت: 2 51

رنگ: سفید مایل به آبی 51

حالت استاندارد: جامد 51

نام گروه: 12 51

انرژی یونیزاسیون: Kj/mol 394/9 51

شکل الکترونی: 1s22s2p63s23 p63d 104s2 51

شعاعیونی: Å 74/0 51

الکترونگاتیوی: 65/1 51

حالت اکسیداسیون: 2 51

دانسیته: 13/7 51

گرمای فروپاشی: Kj/mol 322/7 51

گرمای تبخیر: Kj/mol 3/115 52

مقاومت الکتریکی: Ohm m 00000005964/0 52

گرمای ویژه: J/g oK 39/0 52

دوره تناوبی: 4 52

شماره سطح انرژی: 4 52

اولین انرژی: 2 52

دومین انرژی: 8 52

سومین انرژی: 18 52

چهارمین انرژی: 2 52

1-6-5-ترکیبات 53

1-6-6-کاربردها 55

1-6-7- اثرات روی بر روی سلامتی انسان و محیط زیست 58

1-6-8-ایزوتوپها 59

فصل دوم: مزوپورهاوکاربردهای آنها 61

2-1-نانوتکنولوژی و نانومواد 61

2-2-ترکیبات نانومتخلخل 67

2-4-تاریخچه 74

2-5-ترکیبات نانومتخلخل مزوپوری 79

2-6-ترکیبات مزوپوری SBA-15 80

2-6-1-ساختار حفره SBA-15 81

2-7-سیستمهای ناهمگن و بسترها 81

2-8-نانودندریمرها 82

2-8-1-ساختمان و نحوه سنتز نانودندریمرها 83

2-8-2-دندریمر پلیآمید و آمین PAMAM 84

2-8-3-سمیت و زیستسازگاری دندریمرها 85

2-9-سنتز و مکانیسم تشکیل مزوپورها 85

2-9-1-مکانیسم کلی 86

2-9-2-استفاده از قالب کوپلیمرهای غیر یونی در تهیه مواد مزوپور 87

2-9-3-تثبیت کمپلکسهای فلزات واسطه درون مزوپورها 94

2-9-4-مکانیزم قالبگیری کریستال مایع (LCT) یا تجمع میلههای سیلیکاتی 96

2-9-5-مکانیسم چروک خوردن لایه سیلیکاتی 97

2-9-6-مکانیسم جفت شدن دانسیته بار 98

2-9-8-مکانیسم بلور مایع سیلیکاتروپیک (SLC) 100

2-9-9-مسیر سنتز و مورفولوژی ذرات SBA-15 102

2-10-کاربردهای مزوپورها 104

2-10-1-نقش کاتالیزوری 104

2-10-2-کشتی در بطری 104

2-10-3-جذب و جداسازی 105

2-11-کلیات جذب‌اتمی 106

2-11-1-اصول 108

2-11-2-تجهیزات و دستگاه‌ها در جذب‌اتمی شعله 109

2-11-3-منبع تابش 111

2-11-4-اتمکننده‌ها در جذب‌اتمی 112

2-11-5-مراحل و فرایندهای تشکیل اتم در شعله 114

2-11-6-تکفام سازها یاانتخاب‌گرهای طول‌موج (MMED) 117

2-11-7-آشکارسازها 119

2-11-8-مزاحمتها در AAS 122

فصل سوم: بخش تجربی 126

3-1-مقدمه 127

3-2-مواد و دستگاه‌های مورد نیاز 127

3-2-1-تهیه محلولها و استانداردها 127

3-3-بررسی میزان جذب فلزات سنگین مختلف توسط جاذب 128

3-4-استخراج و بازیابی نمونه 129

3-5-بررسی پارامترهای موثر بر استخراج و بازیابی 129

3-6-بررسی اثر مقدار جاذب 130

3-7-بررسی زمان استخراج 132

3-9-بررسی مقدار و نوع محلول بازیابی کننده 136

3-10-تعیین ظرفیت جاذب برای جذب Pb2+ وZn2+ وAg+ 136

3-11-کاربرد جاذب برای پیش تغلیظ 137

3-12-گستره خطی نمودار کالیبراسیون 137

3-13-فاکتور تغلیظ 138

3-14-حد تشخیص (LOD) 139

3-15-بررسی دقت روش 142

3-16-بررسی مزاحمت‌ها 143

3-17-حذف Pb2+ و Zn2+ و Ag+ در نمونه‌های پساب 144

فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری 146

فهرست منابع 150

قیمت فایل فقط 185,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع با عنوان نقش فلزات در محیط زیست
 • مزوپورها
 • آلودگی فلزات سنگین
 • نقش فلزات در محیط زیست
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع با عنوان نقش فلزات در محیط زیست
 • خواص و کاربرد فلزات
 • مزوپورها و کاربردهای آنها
 • بررسی میزان جذب فلزات سنگین مختلف توسط جاذب
 • انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع
 • خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع

خرید فایل

مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علتها-86

مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علتها

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 31 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14 مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علتها

چکیده

بهبود مستمر عملیات، فرایند دست‌یابی به محصولات بهتر و قیمت تمام شده ارزانتر در عملیات تولید و فروش است و به عنوان یک هدف راهبردی (استراتژیک) مقوله هایی از کنترل جامع کیفی، افزایش کارایی، ازدیاد اثر بخشی، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه و حذف اقلام معیوب (ضایعات) از فرایند تولید را شامل می شود.

صاحب نظران امروزه عقیده دارند که تولید تابعی از فعالیت و فعالیت تابعی از مصرف منابع است و این منابع محدود و کمیـاب هستند. بـنابرایـن کنـترل فعـالیت و تـرکیب بهینـه عـوامل تولید از مبانی بهبود عملیات به شمار می روند. تصمیم گیری برای بهبود عملیات، نیازمند اطلاعات در حوزه حسابداری مدیریت است و سیستم هزینه یابی، انعطاف مناسبی را بر حسب نیاز مدیران و مقتضیات محیط می‌طلبد. در رویکرد مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) هزینه یابی مبتنی بر تولید گروهی محصولات است نه تاکید بر تولید واحد محصول. پس مدیریت بر مبنای فعالیت، مستلزم کاربرد سیستم کنترل جامع کیفی در محیطی مبتنی بر شناخت و کنترل فعالیت است.

کلمات کلیدی:

مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)

هزینه یابی بر مبنای هدف (TARGET COSTING)

مکانیسم کاهش و اداره هزینه ها

هزینه یابی کایزن (KAIZEN)

مقدمه

اگر چه عبارت «این دنیای کوچکی است» مدت مدیدی است که به کار برده می‌شود، ولی این عبارت به طور خلاصه در محیط تجاری امروز تبلور می یابد. امروزه بازار، واقعاٌ یک بازار جهانی است. شرکتها و مؤسساتی که در یک شهر یا یک کشور مشخص فعالیت می کنند، همان گونه که احتمالاً رقبایی در شهر یا کشور محل فعالیت خود دارند با رقبایی درسایر کشورها نیز روبرو هستند. رقابت شدید جهانی شرکتها را ناچار می سازد که به خاطر دست‌یابی به کیفیت بالای محصول با هزینه پایین بیش از گذشته تلاش کنند.

رقابت جهانی یکی از عوامل عمده مؤثر بر واحدهای اقتصادی ظرف سی سال گذشته بوده است. به طور مثال در سال 1960تقریباً تمامی خودروها و تلویزیون‌هایی که در آمریکا توسط مردم خریداری می شد ساخت آمریکا بود. سازندگان این محصولات نیازی نداشتند که نگران رقابت با تولیدکنندگان این گونه محصولات در کشورهای دیگر باشند.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 1

تولید بهنگام 4

هزینه یابی بر مبنای فعالیت 6

هزینه یابی هدف 7

تعیین هزینه هدف در سه مرحله به اجرا در می آید: 8

هزینه یابی کایزن 9

منابع 12

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علتها
 • مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)
 • هزینه یابی بر مبنای هدف (TARGET COSTING)
 • مکانیسم کاهش و اداره هزینه ها
 • هزینه یابی کایزن (KAIZEN)
 • مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علتها
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده

خرید فایل

پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو-87

پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 183 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45 آشنایی با پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو

چکیده

امروزه در صنعت هر قسمت کنترلی در یک دستگاه، به تنهایی نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. برای عملکرد بهتر اطلاع از وضعیت و عملکرد دیگر اجزاء دستگاه نیز مورد نیاز است. معمولا یک کنترل مرکزی عملکرد دیگر واحدهای کنترل الکترونیکی را تحت اداره خویش قرار می دهد بدین منظور وجود ارتباط دائمی بین واحدهای کنترل الکترونیکی مختلف اجتناب ناپذیر است.

ارتباط به پروتکل CAN یک ارتباط با قابلیت های پیشرفته تر نسبت به ارتباطات RS می باشد که ازآن جمله نویدپذیری بسیار پایین، ارتباط چندگانه با استفاده از یک گذرگاه داده و تشخیص خطا را می توان توان نام برد این مزایا باعث کاربرد وسیع این ارتباط در صنعت امروزی شده است به گونه ای که این ارتباط در اکثر کنترلرها و پروسسورهای جدید، اعم از DSP، AVR ها و… تعبیه شده است.

هدف از این پروژه آشنایی با پروتکل CAN و بررسی آن از نظر سخت افزاری و نرم افزاری برای ارتباط بین دو واحد کنترلی می باشد. سپس استفاده از ارتباط CAN در خودروها برای کنترل برخی از قسنت های مختلف خودرو مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی:

پروتکل ارتباطی CAN

کنترل الکترونیکی

ارتباطات RS

کنترلرها و پروسسورها

کاربرد پروتکل CAN در خودرو

پروتکل های Auto bus

Controller Area Network

مقدمه

در اواخر سال 1980 پروتکل های موسوم به پروتکل های ” Auto bus ” ابداع گردید و در تولیدات صنایع خودروسازی بکار گرفته شده اند. پروتکل CAN یکی از انواع پروتکل های “Auto bus ” می باشد که مخفف کلمه Controller Area Network به معنی شبکه کنترلر است. که در سال 1989 تکمیل گردید و اولین کنترلر آن توسط انتیل به بازار عرضه شد.

CAN در اصل توسط شرکت بوش ابداع گردید و از سال 1985 با همکاری شرکت انتیل بازسازی و تکمیل شد. اولین محصول این ائتلاف تراشه 82526بود که بعدها در تراشه 82527 تکمیل گردید. در همان زمان کارخانه نیمه هادی فیلیپس اقدام به ساخت تراشه 200 C 82 برای کنترلر CAN نمود. CAN یک موضوع صرفا تئوری نیست بلکه یک باس سریالی است که برای کاربردهای بسیاری در سال های اخیر مورد استفاده قرار می گیرد… بطور کلی CAN در خودروها، سیستم های حمل و نقل، ماشین آلات، الکترونیک پزشکی، ساختما سازی و… کاربرد دارد.

یکی از مهمترین ویژگی های CAN که باعث پذیرش گسترده آن شد امکان استفاده از محصولات تولیدکنندگان مختلف در یک شبکه است. پروتکل CAN دارای ویژگی هایی است که آن را به خصوص در مکان های پر نویز مانند محیط های و داخل خودروها و همچنین در مواردی که قابلیت اطمینان بالایی مورد نیاز است مطلوب ساخته است.

استفاده از شبکه CAN موجب توسعه سیستم های الکترونیکی در خودرو شده است. نخستین مورد کاربرد در سال 1992 در چندین مدل خودرو مرسدس بنز ارائه گردید، البته این شبکه اکنون در خودروهای بیشتری مورد استفاده می گیرد. شبکه CAN در واقع برای کاربرد سیستم انتقال نیروی خودرو طراحی گردیده است، امروزه در صنعت خودروسازی از شبکه CAN به عنوان شبکه ای درون خودرویی برای مدیریت موتور و تجهیزات الکترونیکی مانند درها، کنترل سقف، کولر ماشین، روشنایی و چراغ ها، واحد های کنترل موتور سنسورها، سیستم ترمز ضد لغزش و که همه با سرعت 1 Mbit به هم متصل می شوند استفاده می گرد د.

این تحقیق شامل سه فصل است:

فصل اول: شامل مقدمه ای در مورد شبکه CAN و تاریخچه ای از آن می باشد.

فصل دوم: شامل ساختمان مالتی پلکس، روش های طراحی سخت افزار و مزایای استفاده از این سیستم می باشد.

فصل سوم: برجسته های تحقیق

فصل چهارم: نتیجه گیری

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول:

مقدمه

فصل دوم:

2-1 مقدمه 5

2-2 شبکه CAN 6

2-3 داده های پیام های شبکه 6

2-4 فرمت پیام های شبکه 8

2-4-1 تعاریف سیگنال ها 8

2-4-2 سیگنال های دیجیتال 8

2-4-3 سیگنال های آنالوگ 8

2-5 تعیین راهبرد انتقال 9

2-6 تعیین شناسه پیام ها 9

2-7 ساختمان سیستم مالتی پلکس 10

2-8 برخی موارد در خصوص ساختار مالتی پلکس 11

2-9 روش های طراحی 14

2-10 طراحی سخت افزاری سیستم 15

2-11 طراحی نرم افزاری سیستم 16

2-12 توقف و خطای نرم افزاری 16

2-13 سیستم های سیم کشی مولتی پلکس 23

2-14 معیار اندازه گیری دسترسی به بار سیستم 23

2-15 ساختار واحد توسعه یافته همگانی 26

2-16 بررسی ابزار دقیق 28

نتیجه گیری

قیمت فایل فقط 9,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو
 • پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو
 • پروتکل ارتباطی CAN
 • کنترل الکترونیکی
 • ارتباطات RS
 • کنترلرها و پروسسورها
 • کاربرد پروتکل CAN در خودرو
 • پروتکل های Auto bus
 • Controller Area Network
 • دانلود پایان نامه و مقالات کارشناسی برق – الکترونیک
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی الکترونیک
 • سیستم همکاری در فروش فایلینا
 • filei

خرید فایل

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر-88

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 45 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 41 مقاله رشته حقوق با عنوان استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

مقدمه

دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد اراده مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوه مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.

کلمات کلیدی:

استقلال

دموکراسی

حقوق بشر

فهرست مطالب

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر 1

مقدمه 1

اصل حاکمیت در حقوق بین الملل 5

حاکمیت و ابعاد آن 9

گستره حاکمیت 11

دموکراسی، حقوق بشرو محدوده حاکمیت 14

معیارهای دمکراسی 22

شورای امنیت و دموکراسی 24

الف ــ فعالیت های موضوعی 26

ب. نظارت بین المللی بر وضعیت کلی حقوق بشر 27

دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس 28

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • استقلال، دموکراسی و حقوق بشر
 • استقلال
 • دموکراسی
 • حقوق بشر
 • اصل حاکمیت در حقوق بین الملل
 • شورای امنیت و دموکراسی
 • نظارت بین المللی بر وضعیت کلی حقوق بشر
 • دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس
 • دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان استقلال، دموکراسی و حقوق بشر
 • خرید مقالات رشته حقوق
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina

خرید فایل

نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط زیست و توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی استان گلستان-89

نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط زیست و توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی استان گلستان

دسته: محیط زیست

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 87 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 7 نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط زیست و توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی استان گلستان

مقدمه

بخش عظیمی از جنگل های جلگه ای استان گلستان در محدوده ای به طول 200 کیلومتر و عرض 12 کیلومتر و جمعاً در سطح 240000 هکتار از گذشته های دور در اثر تعارضات ساکنین حواشی جنگل ها تخریب، عقب نشینی و بالاخره تبدیل به زمین زراعی شده و به هیچ وجه امکان برگشت آن میسر نمی باشد. این اراضی خود به دو دسته تقسیم می شوند: ‌اراضی بایر و اراضی دایر. اراضی بایر عمدتاً در روستاهای کوهستانی واقع هستند که در گذشته نه چندان دور پر از سکنه بودند و مردمان آن به امر دامداری و کشاورزی مشغول بودند ولی به دلیل نامناسب بودن شرایط زندگی، طی 25 تا 30 سال گذشته به مناطق شهری و روستاهای جلگه ای روی آورده و سکنی گزیده اند. در سالهای اخیر به دلایل افزایش ارزش محصولات زراعی و رویکرد مردم به مناطق ییلاقی برای تفرج زمینه بازگشت مجدد صاحبان این اراضی فراهم شده است.

اراضی دایر عمدتاً در روستاهای کوهپایه ای و در روستاهایی با سکونت دائم و نیمه دائم وجود دارند و متاسفانه به دلیل خاک ورزی غیراصولی، زراعت نامناسب، فرسایش پذیری شدید بیشترین خسارتهای زیست محیطی در این اراضی حادث می شود. از طرف دیگر بخش زیادی از مردم این روستاها بدلیل عدم توجه به پتانسیل بزرگ این زمینهای شیبدار که بدلیل بهره برداری غیر اصولی از آنها درآمد اندکی را عاید کشاورزان می نمایند مهاجرات به شهرها را ترجیح داده اند و جوانان این روستاها هیچ رغبتی برای کار، تلاش و کشاورزی و کسب درآمد از این زمینها ندارند. در حالی که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از ظرفیّتهای مهمّ کشور ما، ظرفیّت نیروی انسانی و نیروی جوانی است که در کشور ما زندگی و تحصیل می نمایند، احیای این اراضی فراموش شده می تواند در جذب و بکارگیری نیروهای جوان و خصوصا ً فارغ التحصیلان کشاورزی در این زمینها کمک شایانی بنماید و علاوه بر اشتغالزایی و تاثیر چشمگیری که بر اقتصاد خانواده های روستایی خواهد داشت درحفظ محیط زیست نیز موثر خواهد بود.

کلمات کلیدی:

حفظ محیط زیست

احیای اراضی شیبدار

نقش احیای اراضی در توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی

فهرست مطالب

توانمند سازی اقتصادی خانواد ه های روستایی استان گلستان 1

مقدمه 2

اقتصاد کشاورزی خانوده های بهره بردار از اراضی شیبدار: 3

برخی از خسارات زیست محیطی ناشی از اراضی زراعی شیب دار در استان گلستان 4

تبیین طرح درختکاری در اراضی شیبدار و کم بازده: 5

نتیجه گیری: 5

منابع: 6

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط زیست و توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی استان گلستان
 • حفظ محیط زیست
 • احیای اراضی شیبدار
 • نقش احیای اراضی در توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی
 • نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط زیست و توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی استان گلستان
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • خرید مقاله و تحقیق
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد-90

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

دسته: کارشناسی ارشد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 420 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 156 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

چکیده

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن، امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید.

هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد. به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

کلمات کلیدی:

روابط بین الملل

دزدی دریایی

امنیت بین المللی

دزدان دریایی

سواحل سومالی و خلیج عدن

مقدمه

«نسبیگرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبیگرایی، یک عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیک و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبیگرایان و کثرتگرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند که از دیدگاه همه انسانها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، کشتار، جنایاتجنگی، بردهداری و دزدی دریایی انزجار همه انسا‌نها را بر می انگیزند. گفته میشود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقی و اجرای عدالت باید اقدام به محاکمه مجرمان و جنایتکاران کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند»

رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا… و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.

فهرست اجمالی

مقدمه… 1

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل… 15

فصل اول- کلیات… 17

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی… 45

فصل سوم – صلاحیت جهانی… 59

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن… 81

بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی… 96

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن… 97

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن… 115

فهرست تفضیلی

مقدمه… 1

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل… 15

فصل اول- کلیات… 17

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی… 17

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان… 18

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم… 20

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید… 22

مبحث دوم – تعریف دزدی دریایی… 23

کلیات… 23

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها… 25

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو… 27

ج: از دیدگاه عرف… 28

مبحث سوم - عناصر تشکیل دهنده‌ی دزدی دریایی… 28

الف - عنصر قانونی… 28

ب - عنصر مادی… 29

ج - عنصر معنوی… 30

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی… 32

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن… 32

ب – جایگاه دزدی دریایی… 33

ت- تجهیزات دزدان دریایی… 34

ث- لغت شناسی دزدی دریایی… 35

د - نشان و پرچم دزدان دریایی… 36

ح – انواع دزدی دریایی مدرن… 36

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین… 37

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط… 37

3- کشتی‌ربایی جنایی… 38

4- حملات سیاسی – نظامی… 38

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی… 39

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی… 40

مبحث پنجم- شیوه‌های راهزنی دریایی… 41

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی… 44

شاخ آفریقا… 44

اهمیت شاخ آفریقا… 45

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی… 45

1- موقعیت جغرافیایی سومالی… 45

2- وضعیت اجتماعی سومالی… 46

الف - سابقه تاریخی تشکیل جمعیت… 46

ب- قبیله گرایی در سومالی… 47

ج - عضویت در سازمان‌های بین المللی… 47

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی… 48

3 - وضعیت سیاسی سومالی… 48

10 سال جهنمی در سومالی… 50

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی… 51

مداخله آمریکا در سومالی… 52

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی… 53

اعضای دزدان دریایی… 54

علل اصلی دزدی دریایی… 55

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات… 58

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن… 58

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی… 60

الف - تعریف صلاحیت جهانی… 60

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی… 61

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی… 62

د - دکترین صلاحیت جهانی… 62

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی… 63

ت- قضیه لوتوس… 64

ماجرای لوتوس… 64

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی… 66

الف - محاکمه دزدان دریایی در دادگاه‌های کشور ثالث… 66

مزایای محاکمه دزدان دریایی در یک کشور ثالث… 67

ب - محاکمه دزدان دریایی توسط کشور دستگیر کننده… 68

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی… 71

ج - موضع کنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاکمه دزدان دریایی… 72

ایرادات وارده بر محاکمه دزدان دریایی در کنیا… 73

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان… 75

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان… 76

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی… 78

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن… 80

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی… 80

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها… 82

الف- تعریف کشتی… 82

ب- انواع کشتی ها و شناورها… 83

پ - ثبت کشتی ها… 84

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی… 84

مبحث چهارم- هزینه های بیمه… 87

1-هزینه های بیمه دریایی… 87

2-معایب بیمه… 88

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه… 88

4-وضعیت بیمه در ایران… 88

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی… 89

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن… 89

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی… 91

1-استفاده از سازکار ماهواره ای… 92

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره بالا… 92

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها… 93

ج- اقدامات پیشگیرانه… 93

بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی… 95

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن… 96

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی… 96

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی… 96

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی… 97

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی… 98

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی… 99

مبحث دوم- تحلیل عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی… 101

1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن… 101

2-سازمان بین المللی دریانوردی… 103

3-دفتر بین المللی دریانوردی… 104

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی… 105

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی… 105

الف) - گروه تماس بین‌المللی… 106

ب) – گروه 151-CTf… 108

ج – پلیس بین الملل… 109

د- اقدامات ناتو… 109

پ- عملکرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا… 111

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی… 112

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن… 114

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی… 114

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها… 115

الف - قطعنامه 1918… 115

ب- قطعنامه 1950… 116

ج قطعنامه 1816… 118

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی… 120

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید شورای امنیت برای مبارزه با دزدی دریایی… 121

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982… 121

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی… 122

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی… 124

مبحث سوم: محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت… 125

الف- شرط رضایت دولت فدرال… 126

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت به حقوق دولت‌های ثالث… 128

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی… 138

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی… 129

نتیجه گیری…. 130

ارائه راه کارها… 134

فهرست منابع… 137

ضمائم و پیوستها… 146

قیمت فایل فقط 147,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد
 • روابط بین الملل
 • دزدی دریایی
 • امنیت بین المللی
 • دزدان دریایی
 • سواحل سومالی و خلیج عدن
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد
 • دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل

  خرید فایل

مقاله توت فرنگی-91

مقاله توت فرنگی

دسته: کشاورزی و زراعت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 126 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 44 مقاله توت فرنگی

مقدمه

توت فرنگی گیاهی است با نام علمی FRAGARIA VESCA از خانواده گل سرخ ROSACACEAE که دو نوع ساقه راست و خوابیده دارد‌. گل‌های آن منظم و به رنگ سفید می‌باشد‌. قسمت مورد استفاده خوراکی توت فرنگی در حقیقت نهنج گل آن است که به تدریج بزرگ شده و به اصطلاح به عنوان میوه توت فرنگی معروف است‌. توت فرنگی به حالت خودرو در بعضی نواحی شمالی ایران وجود دارد و بعضی اوقات به دلیل خوش طعمی، میوه آن را به طور مصنوعی پرورش می‌دهند‌. از دیرباز همه قسمت‌های این گیاه مصرف دارویی داشته است و از برگ و ریشه آن که حاوی مقدار قابل ملاحظه‌ای تانن است به عنوان ضد اسهال و ادرارآور استفاده می‌شده است‌.

توت فرنگی، میوه ای شبیه توت است ولی کمی درشت تر، رنگش قرمز و طعم آن ترش و مطبوع است. بوته اش کوتاه و دارای برگهایی درشت و ساقه هایی باریک و خزنده است که روی زمین می خوابد و ریشه می‌دواند. قسمت هایی که از بوته توت فرنگی مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از: میوه، برگ و ریشه. از دیر باز همه قسمت های این گیاه مصرف دارویی داشته است و از برگ و ریشه آن که حاوی مقدار قابل ملاحظه ای تانن است به عنوان ضد اسهال وادرارآور استفاده می شده است. توت فرنگی به صورت های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد: خام، جوشانده، مربا، شربت و بستنی.

کلمات کلیدی:

توت فرنگی

خواص تغذیه ای توت فرنگی

اثر توت فرنگی در سلامتی انسان

فهرست

مقدمه 1

کشت و پرورش توت فرنگی 3

راهنمای کشت توت فرنگی 11

توت فرنگی، قلب میوه‌ها 15

برای تهیه کمپوت توت‌فرنگی… 16

توت فرنگی میوه بچگی 18

نحوه استفاده 21

اثر توت فرنگی در پیشگیری از بیماری های قلبی 26

خواص تغذیه ای توت فرنگی و اثر آن در سلامتی انسان 27

ارزش تغذیه ای یک لیوان (149گرم) توت فرنگی 31

مقایسه توت فرنگی با چند میوه دیگر از نظر بعضی مواد مغذی 33

اثرات توت فرنگی بر روی پوست 40

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله توت فرنگی
 • توت فرنگی
 • خواص تغذیه ای توت فرنگی
 • اثر توت فرنگی در سلامتی انسان
 • دانلود مقاله توت فرنگی
 • راهنمای کشت توت فرنگی
 • اثرات توت فرنگی بر روی پوست
 • خرید تحقیق و مقاله
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید پایان نامه

خرید فایل

مدلسازی و مقایسه رفتاری سیم پیچ‌های استوانه‌ای، دیسکی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هسته خطی و غیرخطی توسط نرم‌افزار EMTP-92

مدلسازی و مقایسه رفتاری سیم پیچ‌های استوانه‌ای، دیسکی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هسته خطی و غیرخطی توسط نرم‌افزار EMTP

دسته: مهندسی برق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 211 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 18 مدلسازی و مقایسه رفتاری سیم پیچ‌های استوانه‌ای، دیسکی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هسته خطی و غیرخطی توسط نرم‌افزار EMTP

چکیده

از آنجایی که برای بهبود توزیع ولتاژ و دامنه نوسانات ولتاژ شکل سیم پیچی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، مقاله حاضر روشی جهت مدلسازی سیم پیچ‌های استوانه‌ای و دیسکی پیوسته در ترانسفورماتورهای قدرت ارایه می‌دهد. بر مبنای روش مذکور برنامه‌ای توسط نرم‌افزار EMTPنوشته شده است که به کمک آن رفتار این دو سیم پیچی با اعمال موج ضربه با یکدیگر مقایسه شده است. سپس طرح مدلسازی سیم پیچی دیسکی درهم ارایه شده است. همچنین مقاله حاضر اثر القاء متقابل بین حلقه‌های سیم پیچی با هسته خطی را به کمک برنامه کمکی BCTRANو با هسته غیرخطی را به روش جدید، مورد بررسی قرار داده است. نتایج شبیه سازی نشان داده است که توزیع ولتاژ ضربه در سیم پیچ‌های دیسکی درهم به مراتب بهتر از انواع دیگر می‌باشد. همچنین مشاهده شده است که رفتار هسته بر فرکانس و دامنه نوسان بوجود آمده، مؤثر است به طوری که در حالت هسته خطی میزان آن بسیار کمتر بوده است.

واژه های کلیدی:

EMTP

ترانسفورمر قدرت

سیم پیچ‌های استوانه‌ای

دیسکی پیوسته و درهم

هسته خطی و غیر خطی

مقدمه

طیف فرکانسی انواع ولتاژهای ضربه‌ای کلیدزنی تا چندین کیلوهرتز و طیف فرکانسی ولتاژهای ضربه‌ای صاعقه تا چندین صد کیلوهرتز می‌باشد. در چنین فرکانسهایی ظرفیت‌های سیم پیچی ترانسفورماتور را باید در نظر گرفت. اگر چه در کارکرد عادی با فرکانس قدرت، نیازی به در نظر گرفتن این ظرفیتها نمی‌باشد. ظرفیت‌های موجود بین سیم پیچ‌های ترانسفورماتور و قسمتهای زمین شده (هسته، تانک و غیره) داخل هر سیم‌پیچی بین دیسکها، دورها و لایه‌ها و تک تک سیم‌پیچ‌ها مطرح می‌باشند. به علت وجود این ظرفیتها، توزیع اضافه ولتاژها در لحظات اولیه برخورد موج به سیم‌پیچی ترانسفورماتور یکنواخت نخواهد بود]6[، به عبارت دیگر، در فرکانس قدرت، ولتاژ اعمالی به دو سر سیم‌پیچی، بین حلقه‌های آن به طور تقریباً خطی تقسیم می‌شود و تمام حلقه‌ها تقریباً به یک نسبت تحت تنش ولتاژ قرار می‌گیرند، در حالی که در هنگام برخورد این امواج، ظرفیت‌های بسیار کوچک خود را نشان داده و سیستم به صورت نوسانی عمل میکند، بنابراین در این حالت رفتار متفاوتی نسبت به فرکانس قدرت مواجه هستیم.

در فرکانس نامی و با صرفنظر از مقاومت اهمی، سیم‌پیچی ترانسفورماتور مانند یک اندوکتانس خالص عمل میکند و تأثیر ظرفیت‌های خازنی کوچک سیم‌پیچی نیز ناچیز می‌باشد، اما در فرکانسهای بالاتر راکتانس سیم‌پیچی خیلی بزرگ می‌شود و در این حالت راکتانس ناشی از ظرفیت‌های خازنی به شدت کاهش می‌یابد. در نتیجه جریانهایی با فرکانس بالا، از مسیر خازنها عبور میکنند، مثلاً اگر یک موج مربعی به سیم‌پیچ ترانسفورماتور برسد، توزیع ابتدایی ولتاژ را ظرفیت‌های خازنی تعیین میکنند چرا که پیشانی موج مربعی دارای طیف بسیار وسیعی می‌باشد و توزیع نهایی ولتاژ به اندوکتانسها بستگی دارد، زیرا با صرفنظر از پیشانی موج مربعی این موج به صورت یک ولتاژ ثابت با فرکانس صفر می‌باشد.

فهرست مطالب

مدلسازی و مقایسه رفتاری سیم پیچ‌های استوانه‌ای، دیسکی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هسته خطی و غیرخطی توسط نرم‌افزار EMTP 1

واژه های کلیدی: 2

چکیده 3

مقدمه 3

مدار معادل سیم‌پیچی در حالت گذرا (مدل مشروح) 4

شکل (1). مدار معادل سیم‌پیچی در حالت گذرا 5

شکل (3). شماتیک سیم‌پیچی استوانه‌ای 6

شکل (4). شماتیک سیم‌پیچی دیسکی پیوسته 6

شکل (5-الف). توزیع ولتاژ زمانی در 60% طول سیم‌پیچی استوانه‌ای با انتهای زمین شده 7

شکل (5-ب). توزیع ولتاژ زمانی در 60% طول سیم‌پیچی استوانه‌ای با انتهای زمین نشده 7

شکل (6-الف). توزیع ولتاژ مکانی در طول سیم‌پیچ استوانه‌ای با انتهای زمین شده 8

شکل (6-ب). توزیع ولتاژ مکانی در طول سیم‌پیچ استوانه‌ای با انتهای زمین نشده 8

شکل (7-الف). توزیع ولتاژ زمانی در 60% طول سیم‌پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین شده 8

شکل (7-ب). توزیع ولتاژ زمانی در 60 % طول سیم‌پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین نشده 9

شکل (8-الف). توزیع ولتاژ مکانی در طول سیم‌پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین شده 9

شکل (8-ب). توزیع ولتاژ مکانی در طول سیم‌پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین نشده 9

مقایسه رفتاری سیم‌پیچ‌های استوانه‌ای و دیسکی پیوسته 9

مدلسازی سیم‌پیچ دیسکی درهم بدون اثر القاء متقابل 10

شکل (9). شماتیک سیم‌پیچی دیسکی درهم 11

شکل (11-الف). توزیع ولتاژ زمانی در 60% و 80% طول سیم‌پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین شده 11

شکل (11-ب). توزیع ولتاژ زمانی در 60% و 80% طول سیم‌پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین نشده 12

مدلسازی سیم‌پیچ ترانسفورماتور با در نظر گرفتن هسته خطی و غیرخطی 13

شکل (14-ب). توزیع ولتاژ زمانی در 50% طول سیم‌پیچی استوانه‌ای با هسته خطی 15

شکل (14-ج). توزیع ولتاژ زمانی در 50% طول سیم‌ پیچی استوانه‌ای با هسته غیر خطی 16

نتیجه‌گیری 17

مراجع 18

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مدلسازی و مقایسه رفتاری سیم پیچ‌های استوانه‌ای، دیسکی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هسته خطی و غیرخطی توسط نرم‌افزار EMTP
 • EMTP
 • ترانسفورمر قدرت
 • سیم پیچ‌های استوانه‌ای
 • دیسکی پیوسته و درهم
 • هسته خطی و غیر خطی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق برق
 • مدلسازی و مقایسه رفتاری با نرم‌افزار EMTP

خرید فایل

مقاله رشته هوش مصنوعی با عنوان شبکه های Cascade-93

مقاله رشته هوش مصنوعی با عنوان شبکه های Cascade-Correlation

دسته: دکترا

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 44 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 7 مقاله رشته هوش مصنوعی با عنوان شبکه های Cascade-Correlation

مقدمه

در شبکه های عصبی کلاسیک معماری شبکه باید قبل از شروع کار مشخص شود به این معنی که باید تعداد لایه های مخفی و نرونهای هر لایه مشخص شوند، تشخیص دقیق معماری بهینه در اکثر موارد با پیچیدگی همراه است و معمولا” از سعی و خطا برای پیدا کردن معماری مناسب استفاده میشود. از طرف دیگر آموزش بر روی شبکه بدست آمده بر روی تمامی شبکه همراه با هم صورت میگیرد. آموزش همه نرون ها با یکدیگر این مشکل را دارد که طی فرآیند آموزش در هر مرحله تمامی ضرایب در جهتی تغییر میکنند که خطای کنونی را کاهش دهد و در مراحل مختلف هر بار بزرگترین منبع خطا دنبال میشود و در مراحل بعدی منبع (یا منابع) دیگری که در مرحله کنونی خطای بزرگتری دارند دنبال میشود. این باعث میشود که شبکه بین منابع مختلف خطا تا حدی رفت و برگشت داشته باشد.

شبکه عصبی Cascade-Correlation رویکرد متفاوتی را در نظر میگیرند. در این شبکه ها اولا” معماری شبکه با اضافه کردن نرون های جدید بسته به نیاز تعیین میشود و ثانیا” بجای آموزش تمام شبکه در هر مرحله، در هر مرحله تنها بخشی از شبکه را آموزش میدهد. به این شکل علاوه بر تعیین خودکار معماری، از رفت و برگشت بین منابع خطا نیز جلوگیری شده و بازدهی افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:

شبکه های عصبی

شبکه های Cascade-Correlation

الگوریتم

معماری شبکه

نرون

فهرست مطالب

مقدمه 1

معماری شبکه 1

الگوریتم 2

افزودن نرون جدید 2

الگوریتم: 3

انواع شبکه های Cascade-Correlation 3

شبکه های Pruned-Cascade-Correlation 3

شبکه های Recurrent-Cascade-Correlation 4

شبکه های Genetic-Cascade-Correlation 4

نتیجه گیری 5

مراجع 6

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله رشته هوش مصنوعی با عنوان شبکه های Cascade-Correlation
 • مقاله رشته هوش مصنوعی با عنوان شبکه های CascadeCorrelation
 • شبکه های CascadeCorrelation
 • دانلود مقاله رشته هوش مصنوعی با عنوان شبکه های CascadeCorrelation
 • سیستم همکاری در فروش فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • شبکه های عصبی
 • دانلود مقالات کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

خرید فایل

ساخت‌ لوله‌ درزجوش‌-94

ساخت‌ لوله‌ درزجوش‌

دسته: مکانیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 5083 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 56 ساخت‌ لوله‌ درزجوش‌

مقدمه

ساخت‌ لوله‌ درزجوش‌ به‌ اوائل‌ قرن19 میلادی برمی‌گردد. بدنبال‌ کشف‌ گاز در سال‌1815میلادی و استفاده‌ از آن‌ بعنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ گرمکردن‌ لوله‌ که‌ ازطریق‌ پرس‌ ساخته‌ شده‌ بود، با بهم‌ جوش‌دادن‌ لبه‌ها برای‌ اولین‌ بار تولید لوله‌ درزجوش‌ امکان‌پذیر گشت‌. درسال1825 روش‌ تولید لوله‌ درزجوش‌ در انگلستان‌ به‌ثبت‌ رسید. لوله‌ درزجوش‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ سطح‌ امروزی‌ راه‌ طولانی‌ پیموده‌ است‌.

جوش‌ کوره‌ای، روش فریتس مون، استفاده‌ از الکتریسیته‌ برای‌ گرمکردن‌ لبه‌های‌ لوله‌ و بهم‌ جوش‌دادن‌ این‌ لبه‌ها، استفاده‌ از جریان‌ القائی‌ با فرکانس‌ متوسط، استفاده‌ از جریان‌ القائی‌ با فرکانس‌ بالا و انتقال‌ آن‌ ازطریق‌ تماس‌ به‌ لبه‌ها و بالاخره‌ استفاده‌ از فرکانس‌ بالا و انتقال‌ غیرتماسی‌ باکمک اندکتور به‌ شکلی‌ که‌ امروزه‌ در این‌ صنعت‌ مورد استفاده‌ قرار دارد مسیر تکاملی‌ این‌ صنعت‌ را تشکیل‌ می‌دهند.

اگر تاریخ‌ شکل‌گیری‌ و تکامل‌ صنعت‌ لوله‌سازی‌ بیش‌ از یک قرن‌ بطول‌ می‌انجامد، شکل‌گیری‌ صنعت‌ پروفیل‌ توخالی تنها از سالهای‌ بعد از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ آغاز می‌شود. این‌ صنعت‌ ابتدا در کشور آلمان‌ پدیدار گشته‌ و پا می‌گیرد و سپس‌ به‌ دیگر کشورهای‌ اروپایی‌ منتقل‌می‌شود.

کلمات کلیدی:

لوله

لوله‌ درزجوش‌

صنعت‌ لوله‌ و پروفیل

تاریخچه‌ صنعت‌ لوله‌ و پروفیل‌ در ایران

‌بعد از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ بتدریج‌ جمعیت‌ ایران‌ رو به‌ فزونی‌ نهاد و با بهبود وضع‌ نسبی‌ اقتصادی‌ احتیاج‌ به‌ ساختن‌ خانه‌های‌ جدید بیشتراحساس‌ می‌شد. ساختن‌ خانه‌ بدون‌ مصالح‌ لازم‌ مثل‌ سیمان‌ و غیره‌ امکان ‌پذیر نبود از اینرو دولت‌ و مردم‌ بفکر تولید مصالح‌ ساختمانی‌ افتادند. چون‌ تا آن زمان‌ در و پنجره‌ از چوب‌ ساخته‌ می‌شد و بعلت‌ وضع‌ اقلیمی‌ ایران‌ چوب‌ کافی‌ در دسترس‌ نبود مردم‌ ناچار شدند از آهن‌ و بعداً آلومینیوم‌ برای‌ این‌ منظور استفاده‌ نمایند از این جهت‌ شروع‌ به‌ وارد نمودن‌ انواع‌ پروفیل‌ برای‌ ساختن‌ در و پنجره‌ نمودند و درنتیجه‌ واردات‌ این‌ کالا روبه‌ ازدیاد نهاد و همین‌ ازدیاد، فکر ساخت‌ در داخل‌ کشور را مطرح‌ نمود.

صنعت‌ پروفیل‌ درجهان‌ چنانکه‌ گفته‌ شد بیش‌ از یک قرن‌ پس‌ از صنعت‌ لوله‌ پدیدار گشت‌. لیکن‌ در ایران‌ این‌ صنعت‌ پروفیل‌ بود که‌ ابتدا شروع‌ به‌ فعالیت‌ نمود. درفواصل سالهای 1340 الی 1350 تعداد تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی درایران به8 واحد رسید. سپنتا، نیمه‌سبک (سدید)، دنیای‌ فلز، گیوار، پارس، ساوه، سپاهان، سپافیل) تا سال‌ 1357 تعداد واحدهای‌ فوق‌ به‌ 11 کارخانه‌ رسید.

ساخت‌ لوله‌ درزجوش‌ 1

مقدمه 2

تاریخچه‌ صنعت‌ لوله‌ و پروفیل‌ در ایران 3

سند یکای تولید کنند گان لوله و پروفیل فولادی 3

تاریخچه ساخت لوله در جهان 4

تحولی در لوله و اتصالات فاضلابی (The waste water pipes & fittings of PP (Push-Fit 4

ویژگیها 5

ویژگیهای کیفی لوله و پروفیل آهنی 5

ویژگیهای ظاهری و ساختاری 6

بحران در صنف لوله و پروفیل 7

پروفیل های آهنی 8

مزایای استفاده از پروفیل های آهنی 8

تکنولوژی تولید پروفیلهای آهنی 10

توجیه اقتصادی پروفیل های آهنی 11

مورد پروفیل سیستم ترمال برک 12

مشخصات فنی پروفیل ترمال برک: 13

نکته مهم: 14

مقایسه مقطع پروفیل معمولی با پروفیل ترمال برک 15

مشخصات لوله و پروفیل های آهنی 19

جدول شماره 1: تأثیر پذیری ناخالصی‌های خاص بر خواص مکانیکی 26

جدول شماره «2» حداکثر اندازه آخال مجاز – حداکثر ذره ناخالصی مجاز محصول فولادی 28

مراحل نمونه گیری 32

آزمایش کشش تک محوری 33

آزمایش های ارزیابی شکل پذیری 33

اعمال الگوهای دایره ای 33

اندازه گیری کرنش ها 34

نتایج و بحث 34

انواع لوله ها 36

مزایای لوله های چدنی 40

مقایسه لوله چدنی توپی دار و سرتخت: 41

طریقه اتصال لوله های چدنی 42

روش اتصال لوله های چدنی توپی دار 42

روش اتصال لوله های چدنی سرتخت 43

لوله های پلاستیکی 44

معایب لوله های PVC 45

مزایای انواع لوله های PVC 46

مزایای لوله های PB 47

لوله های پنج لایه: ‌ 47

ساختار لوله های سوپر پایپ 48

اتصالات: 50

قیمت فایل فقط 23,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • ساخت‌ لوله‌ درزجوش‌
 • تاریخچه‌ صنعت‌ لوله‌ و پروفیل‌ در ایران
 • لوله
 • لوله‌ درزجوش‌
 • صنعت‌ لوله‌ و پروفیل
 • ساخت‌ لوله‌ درزجوش‌
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • دانلود مقاله و تحقیق مکانیک
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق مکانیک

خرید فایل

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2-95

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2-سری 2

دسته: فیزیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3097 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 57 مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک 2 -سری 2

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2-سری 2

آزفیزیک2

آزمایشگاه فیزیک پایه دو به صورت یک واحد درس و به مدت دو ساعت در هفته در محل آزمایشگاه فیزیک پایه دو برگزار می گردد و شامل نه آزمایش الکتریسته و مغناطیس است که عبارتند از:

 • بررسی قانون اهم

 • قوانین کیرشهف و پل وتستون

 • بررسی رسانش الکتریکی و سطوح هم پتانسیل در صفحه گرافیت

 • باردار شدن و بی بار شدن خازنها

 • نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

 • مطالعه مدارها با جریان متناوب

 • بررسی ظرفیت خازن و اندازه گیری ضریب دی الکتریک

 • مشاهده منحنی های لیساژو و مطالعه مدارها با جریان متناوب

 • ترانسفورماتور

انجام آزمایشها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه دو و تقویت شهود فیزیکی کمک می کند. در این درس با اصول و روش کار با بعضی از وسایل آزمایشگاه و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد، همچنین با مفهوم و انواع خطاهای آزمایش و روش بررسی و تحلیل نتایج آشنا خواهید شد.

قیمت فایل فقط 18,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2-سری 2
 • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2
 • دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک2
 • فروش گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2
 • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2
 • خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2

خرید فایل